Встановити відповідність між вказаними діями і результатами. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Встановити відповідність між вказаними діями і результатами.А) Кутову швидкість обертання тіла збільшили вдвічи, а відстань точки від вісі обертання залишили незмінною. Б) Кутову швидкість обертання тіла залишили незмінною, а відстань точки від вісі обертання збільшили вдвічи. В) Кутову швидкість обертання тіла зменшили вдвічи, а відстань точки від вісі обертання залишили незмінною. Г) Кутову швидкість обертання тіла залишили незмінною, а відстань точки від вісі обертання зменшили вдвічи.   1) Нормальне прискорення точки тіла збільшилось в 4 рази. 2) Нормальне прискорення точки тіла зменшилось в 4 рази 3) Нормальне прискорення точки тіла збільшилось в 2 рази. 4) Нормальне прискорення точки тіла зменшилось в 2 рази. 5) Нормальне прискорення точки тіла не змінилося.
           
А          
Б          
В          
Г          

 

Встановити відповідність між початком твердження та його продовженням

А) При поступальному русі тіла швидкості його точок Б) При обертальному русі тіла швидкості його точок В) При плоскому русі тіла швидкості його точок Г) При плоскому русі тіла прискорення його точок .   1) визначаються добутком кутової швидкості на відстань від точки до осі. 2) визначаються за допомогою миттєвого центру швидкостей. 3) однакові по всьому тілу. 4) визначаються за теоремою про зв'язок прискорень точок тіла. 5) визначаються за допомогою рівнянь рівноваги.    
           
А          
Б          
В          
Г          

 

Тема 3. ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ.

Встановити відповідність між початком твердження та його продовженням

А) При записі векторного рівняння руху матеріальної точки в проекціях на вісі утворюються Б) За допомогою початкових умов руху знаходяться В) Праві частини диференційних рівнянь руху матеріальної точки уявляють Г) Ліві частини диференційних рівнянь руху матеріальної точки містять   1) постійні інтегрування 2) диференційні рівняння руху точки. 3) додаток проекцій діючих сил. 4) перші похідні координат за часом. 5) другі похідні координат за часом.    
           
А          
Б          
В          
Г          

 

Встановити відповідність між назвою рівняння та його математичним записом

А) Диференційне рівняння руху мате- ріальної точки в проекціях на вісь X. Б) Диференційне рівняння руху мате- ріальної точки в проекціях на вісь Y. В) Диференційне рівняння руху мате- ріальної точки в проекціях на вісь Z. Г) Диференційне рівняння руху мате- ріальної точки в проекціях на дотичну до траєкторії.   1) 2) 3) 4) 5)  
           
А          
Б          
В          
Г          

 

Тема 4. ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕМИ ДИНАМІКИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ.

97. Встановити відповідності між питаннями (А,Б, В,Г) і відповідями 1, 2, 3, 4, 5.

А) Як треба змінити висоту падіння тіла, щоб його кінцева швидкість збільшилася в 2 рази? Б) Як зміниться маса точки, якщо діючу на неї силу збільшити в 2 рази? В) Як треба змінити швидкість точки, щоб її кінетична енергія зменшилась в 2 рази? Г) Як треба змінити швидкість точки, щоб її кількість руху зросла в 2 рази? 1) Збільшити в 2 рази. 2) Зменшити в 2 рази. 3) Залишиться незмінною. 4) Збільшити в 4 рази. 5) Зменшити в разів.
           
А          
Б          
В          
Г          

 

98. Встановити відповідності між назвою теореми і її формулою:

А) Теорема про зміну кінетичної енергії матеріальної точки. Б) Теорема про зміну кількості руху матеріальної точки. В) Теорема про зміну моменту кількості руху матеріальної точки. Г) Головний закон динаміки матеріальної точки..   1) 2) 3) 4) 5)
           
А          
Б          
В          
Г          

 

Тема 5. ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕМИ ДИНАМІКИ МАТЕРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

Встановити відповідності між назвою теореми і її формулою.

А) Теорема про рух центру мас матеріальної системи. Б) Теорема Кьоніга. В) Теорема про зміну кінетичного моменту матеріальної системи. Г) Теорема про зміну кінетичної енергії матеріальної системи.   1) 2) 3) 4) 5)

 

           
А          
Б          
В          
Г          

 

Встановити відповідність між назвами величин, та їх формулами.

А) Робота сили тяжіння. Б) Робота сталої сили. В) Робота змінної сили. Г) Робота сили пружності.   1) 2) 3) 4) 5)

 

           
А          
Б          
В          
Г          

 

3. Завдання 3 рівня. Задача з відкритою відповіддю (без пропонування варіантів).

Тема 1. СТАТИКА.

101. Визначити реакцію опори В балки в ньютонах за умови:Р=100 кН; q=50 кН/ м; l=0,5 м

Тема 2. КІНЕМАТИКА.

102. Тіло рухається рівноприскорено з початковою кутовою швидкістю 5 () і кутовим прискоренням 1(). Скільки обертів зробить тіло за 10с? Результат округлити до одного знаку після коми.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 445; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.175.223 (0.011 с.)