В чому суть закону збереження положення центру мас ? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В чому суть закону збереження положення центру мас ?А) центр мас матеріальної системи зберігає постійне положення незалежно від діючих сил

Б) центр мас зберігає своє положення, якщо рівнодіюча зовнішніх сил дорівнює нулю і початкова швидкість центра мас дорівнює нулю

В) центр мас постійно зберігає своє положення в просторі

Г) центр мас зберігає своє положення, якщо початкова швидкість центра мас дорівнює нулю

Формула моменту інерції однорідного диска

А) Б) В) Г)

Теорема Гюйгенса-Штейнера передбачає обчислення

А) кінетичного моменту тіла Б) моменту інерції тіла В) роботи сили при обертальному русі Г) моменту сили

81. Теорема про рух центру мас матеріальної системи читається таким чином:

А) добуток маси системи на вектор прискорення центра мас дорівнює векторній сумі зовнішніх сил системи

Б) прискорення центра мас матеріальної системи дорівнює діючим на систему силам

В) центр мас матеріальної системи рухається під дією зовнішніх сил, що діють на систему

Г) прискорення центра мас матеріальної системи дорівнює нулю

Похідна по часу від кількості руху системи дорівнює

А) головному вектору системи зовнішніх сил Б) головному моменту системи зовнішніх сил

В) головному вектору системи внутрішніх сил Г) головному моменту системи внутрішніх сил

Що зветься елементарним імпульсом сили?

А) добуток вектора сили на елементарний проміжок часу дії сили Б) добуток сили, помноженої на швидкість точки

В) це елементарна сила, що діє за елементарний час Г) вірної відповіді немає

Зміна кількості руху системи за деякий час дорівнює

А) сумі імпульсів всіх внутрішніх сил. Б) сумі робіт зовнішніх сил.

В) сумі імпульсів всіх зовнішніх сил. Г) сумі робіт внутрішніх сил.

В чому суть закону збереження швидкості центру мас?

А) центр мас матеріальної системи зберігає постійну швидкість незалежно від діючих сил.

Б) центр мас зберігає швидкість, якщо рівнодіюча зовнішніх сил дорівнює нулю В) центр мас не має швидкості.

Г) центр мас зберігає свою швидкість, якщо його початкова швидкість дорівнює нулю

Кінцевий імпульс постійної за напрямком дії і величиною сили дорівнює

А) нулю Б) добутку вектора сили на час її дії В) самій силі Г) часу її дії

Сили інерції Даламбера для матеріальної точки завжди спрямовані

А) за напрямом прискорення точки Б) протилежно прискоренню точки

В) вздовж дотичної до траєкторії руху Г) вздовж нормалі до траєкторії руху точки

Принцип Даламбера для матеріальної точки передбачає врівноваженість

А) сил інерції та реакцій в'язей Б) сил інерції та рушійних сил

В) сил інерції, рушійних сил та реакцій в'язей Г) сил інерції

Метод кінетостатики для просторової механічної системи потребує складання

А) двох рівнянь рівноваги Б) трьох рівнянь рівноваги

В) шести рівнянь рівноваги Г) чотирьох рівнянь рівноваги

Зміна кінетичного моменту тіла за деякий проміжок часу дорівнює

А) роботі зовнішніх сил. Б) сумарному імпульсу всіх зовнішніх сил.

В) сумі імпульсів всіх внутрішніх сил. Г) сумі імпульсів моментів всіх зовнішніх сил.

Завдання 2 рівня. Встановлення правильної відповідності. 4 ТЕРМІНИ – У ЛІВОМУ СТОВПЧИКУ. 5 ВИЗНАЧЕНЬ У ПРАВОМУ СТОВПЧИКУ (ОДНЕ ВИЗНАЧЕННЯ НЕ ПРАВИЛЬНЕ).

Тема 1. СТАТИКА.

Встановити відповідність між вказаними діями і результатами.

А) Силу збільшили вдвічи, а плече сили залишили незмінним. Б) Силу залишили незмінною і плече сили зменшили вдвічи. В) Силу зменшили вдвічі і плече сили зменшили вдвічи. Г) Силу збільшими в два рази, а плече сили зменшили вдвічі.   1) Момент сили не змінився. 2) Момент сили зменшився в 4 рази. 3) Момент сили збільшився в 2 рази. 4) Момент сили зменшився в 2 рази. 5). Момент сили збільшився в 4 рази
           
А          
Б          
В          
Г          

 

Встановити відповідність між формулами та величинами, які можна обчислити за цими формулами.

А). ; Б). ; В). ; Г). . 1) Формула проекції вектора сили на вісь. 2) Формула моменту кількості руху точки. 3) Формула моменту сили відносно точки на площині. 4) Формула моменту сили відносно осі. 5) Формула моменту моменту сили відносно точки в просторі.

 

           
А          
Б          
В          
Г          

 

Тема2. КІНЕМАТИКА.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 383; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.42.211 (0.009 с.)