Вікно відповідного документу,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вікно відповідного документу,Рівень

* Як називаються клавіші, натискання на які змінює значення інших клавіш?:спеціальні клавіші

* Яка клавіша є клавішею –перемикачем між режимом управління курсором і режимом роботи з цифрами?:num lock

* Для зміщення курсора на вісім позицій вправоруч використовують клавішу:TAB

* Яку клавішу використовують, щоб між словами або символами були пропуски?:

Space

* До якого типу клавіш відносяться: End, PageUp, Page DOWN: Клавіші навігації

* Як називається системна папка, що автоматично відкривається при завантаженні операційної системи;

Автозапуск

* При натисканні правої кнопки миші відкривається меню:Контекстне меню

* Як виділити групу суміжних об’єктів?: Для виділення суміжних об'єктів досить виділити перший з них, а потім при затисненій клавіші <Shift> — останній. Якщо ж об'єкти несуміжні, то їх виділяють, встановлюючи покажчик миші на їх значки при затисненій клавіші <Ctrl>.

* Яка спеціальна програма необхідна для роботи з мишею?:

Драйвер миші

* Що є кореневою папкою локальних ресурсів комп’ютера?: Мой компьютер

* Що являється вмістилищем: папки Принтеры, папки Панель управления, жорстких, гнучких і оптичних дисків?: Мой компьютер

* Для настроювання миші використовують:Панель керування

* Для визначення параметрів функціонування операційної системи або програми використовують вікна:Діалогові вікна

* Серед типів вікон не має: Розрізняють такі типи вікон:

Робочий стіл,

Вікно прикладної програми,

Вікно відповідного документу,

Діалогове вікно,

Вікно довідки..

* Кнопки: ОК, Сохранить, Отмена є прикладом: Командні кнопки

* Інформація вимірюється в:байтах

* Відповідність інформації при передачі її з одного середовища в інше відноситься до такої властивості інформації як:обєктивність

* В пікселях вимірюється:Роздільна здатність – це рівень деталізації бітового зображення, вона вимірюється у пікселях на 1 дюйм (ppi)

*Швидкодія роботи комп’ютера залежить від:

) розміру екрана;

) напруги живлення ;

@) частоти процесора;

) швидкості натиснення на клавіші;

* Під механізмом віртуальної пам’яті розуміють:

) обмін даними між процесором і пам’ятю;

) обмін даними між периферійним пристроєм і пам’ятю;

) обмін даними між процесором і кеш-пам’ятю;

@) метод автоматичного переміщення даних з оперативної пам’яті на жорсткий диск (у файли підкачки);

* Паралельний порт, як правило, називають:

@) LPT;

) IDE;

) COM;

) BUS;

* Послідовний порт, як правило, називають:

) LPT;

) IDE;

@) COM;

) BUS;

*Програмне забезпечення це:

) сукупність файлів та програм;

) набір дискет та СD дисків;

@) сукупність програм, процедур, правил та документації;

) назва операційної системи;

*Мікропроцесор виконує команди представлені:

) на мові С++;

@) у машинних кодах;

) мові користувача;

@) 0 та 1;

* Тактова частота та об’єм кеш-пам’яті визначають: @ продуктивність роботи процесора;

* Сукупність засобів і правил для забезпечення логічної та фізичної взаємодії пристроїв і програм обчислювальної системи між собою або з користувачем називається: : Програмне забезпечення

* Материнська плата визначається базовим набором мікросхем, що називаються: чіпсет

* Пакети прикладних програм загального призначення використовують:

) для автоматизації конкретних видів діяльності;

) для реалізації певних методів виконання завдань;

) для пошуку інформації в мережі Інтернет;

@) для оброблення інформації в різних сферах діяльності;

* До складу системного програмного забезпечення входять:

) компілятори та інтерпретатори;

) модулятори та демодулятори;

@) драйвери, ОС, сервісні програми;

) текстові редактори, електронні таблиці, пакети ділової графіки;

* Як називається сукупність програмних засобів, що керують апаратними і програмними ресурсами ПК, організацією процесів обробки даних та взаємодією між різними апаратними пристроями, програмним забезпеченням та користувачем?:

* Транслятор –це:

) програма для перевірки дисків;

@) програма для перекладу тексту програми машинним кодом;

) програма для форматування дисків;

) програма захисту від мережевих атак;

* Стример це пристрій для: @ резервного копіювання великих об’ємів інформації;

* Матричний, лазерний, струминний буває:принтер

* Модеми бувають:зовнішні і внутрішні

* Сканери можуть бути таких видів:ручні,настільні,напільні

Пристрій для резервного копіювання великих об’ємів інформації це: стример

* Що не входить до основних компонентів ПК?:

* Монітор не дозволяє виводити на екран інформацію у режимі:

* Рідкокристалічні та електронно-променеві бувають: монітори

* Що не відноситься до додаткових пристроїв ПК:

* Сукупність засобів і правил для забезпечення логічної та фізичної взаємодії пристроїв і програм обчислювальної системи між собою або з користувачем називається: Програмне забезпечення

* Hardware це: апаратне забезпечення

* Software це: програмне забезпечення

* Усі компоненти комп’ютерної системи об’єднуються між собою через стандартні:інтерфейси

* Що з наведеного не відноситься до інтерфейсів:

* Інтерфейс, який використовується для підключення високошвидкісних пристроїв з великим об’ємом пам’яті це:USB

* Інтерфейс, що використовується для підключення відео карт до материнської плати це:SATA,scsi

* Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв: ATA, USB

* Графічний інтерфейс задовільняє принципу: @) не набирай команди, а вибирай з меню;

* Windows XP – операційна система сімейства: @) Windows NT;

* Для виклику помічника пошуку об’єктів ОС Windows потрібно: @) Натиснути клавішу Windows+F;

@) Windows+E;

* В ОС Windows ХР ефективну роботу в Internet не забезпечує програма: internet explorer

 

**Для відкриття програми "Проводник" використовують комбінацію клавіш:
) Windows+P;
) Ctrl+С;
) Shift+C;
@) Windows+E;

* Мои документы –це папка:
@) де зберігаються всі документи, що створені користувачем незалежно від їх типу;

* Для перейменування папки або файла необхідно:
необхідно клацнути на ній правою кнопкою миші, вибрати у підменю пункт Перейменувати

* Щоб визвати помічника пошуку об’єктів Windows потрібно:
) натиснути клавішу Ctrl+F;
) натиснути клавішу Ctrl+P;
) натиснути клавішу Windows+P;
@) Натиснути клавішу Windows+F;

* Комбінації клавіш, розміщені праворуч від назви деяких команд випадаючого меню, означають
@) виконання команди без активізації меню після натискання на ці клавіші;

* Розміщені в різних місцях файли виділяють, клацаючи мишею на кожному з них утримуючи при цьому натиснутою клавішу:
Ctrl

* Файл підкачки (Swap file) дає можливість:
) автоматично визначити пристрої;
) зменшити об’єм оперативної пам’яті;
@) значно розширити об’єм оперативної пам’яті;
) копіювати об’єкти

* Що із поданого відноситься до розширення текстових документів?:
* Простим текстовим процесором є:
* Для редагування тексту використовують додаток:
) Paint;
@) Блокнот;
) Explorer;
) Excel;

* Операційна система – це:
) програма для керування базами даних;
) антивірусна програма;
@) програма для керування роботою комп’ютера;
) система програмування;

* Утиліта – системна програма, призначена для:
@) виконання операцій, що часто повторюються (наприклад, форматування дисків);
) забезпечення роботи зовнішнього пристрою;
) обробки переривань;
) збереження поточного статусу процеса;

* Програма „Диспетчер задач” служить для:
) виконання операцій, що часто повторюються (наприклад, форматування дисків);
) обробки переривань;
) забезпечення роботи зовнішнього пристрою;
@) керування задачами та процесами;

* Мовою програмування найнижчого рівня є:
* Транслятор –це:
) програма для перевірки дисків;
@) програма для перекладу тексту програми машинним кодом;
) програма для форматування дисків;
) програма захисту від мережевих атак;

* Всі види енергообміну супроводжуються: появою сигналів, тобто, всі сигнали мають у своїй основі матеріальну енергетичну природу.
* Вкажіть де розташована кнопка системного меню?: у правому верхньому куті вікна.

*Меню бувають:

) стаціонарні, пасіонарні;

@) стаціонарні, контекстні, каскадні;

) контекстні, текстові, числові;

) пасіонарні, унікальні, текстові.

* Стаціонарні меню це ті, що

) мають підпункти;

@) постійно висвічуються на екрані;

) залежать від об’єкта;

) жодна відповідь не вірна.

* За допомогою, яких клавіш можна повернутись до попереднього фрагменту?:

* Як відбувається виділення тексту від курсора до початку рядка?:

Архіватори

* Як можна вилучати файли та папки?:

перетягнути об'єкт лівою клавішею миші на значок «Кошика»;

2) позначити об'єкт і натиснути на клавішу <Delete>;

3) позначити об'єкт і в меню вікна відкритої папки вибрати пункт «Файл—Удалить» або на панелі інструментів клацнути мишею на відповідній кнопці;

Файлові менеджери

* Незворотні методи стиснення інформації використовуються для стиснення:

Фортран

Кобол

Алгол

Pascal

Java

C

C++

C#

Objective C

SmallTalk

J++

Delphi

* Якого виду бувають операційні системи (ОС)?:

Microsoft (Windows), Apple (MAC), MS-DOS …

Unix, Linux, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Solaris, та операційні системи, що призначені для забезпечення потреб індивідуальних користувачів, наприклад MS DOS, Windows 98, Windows XP Home Edition та ін

* Вкажіть за допомогою комбінації яких клавіш не можна вікрити вікно допомоги Windows?:

Викликається F1

 

Що із наведеного є операційною системою? @)UNIX;

· @) Windows

· Для редагування тексту використовують додаток:

@) Блокнот;

· @) WordPad

· Для фіксації режиму великих літер на клавіатурі служить клавіша:Shift

Операційна система – це: Операційна система (ОС) - це програма, що забезпечує можливість раціонального використання устаткування комп'ютера зручним для користувача образом.

·

· Простим текстовим процесором є:

) @) WordPad;

o

· Що не входить в сервісне програмне забезпечення?

 

@) Windows;

@) мережева операційна система;

 

 

· Яка пара знаходиться у відношенні „об’єкт – модель”?

@) комп’ютер – його функціональна схема;

 

Текстовий редактор Блокнот, при замовчуванні, зберігає файли з розширенням: @) txt;

·

· До складу системного програмного забезпечення входять:

@ драйвери, ОС, сервісні програми;

·

· Мікропроцесор виконує команди представлені:

@ у машинних кодах;

 

 

· Пакети прикладних програм загального призначення використовують:

Меню бувають: @) стаціонарні, контекстні, каскадні;

·

· Стаціонарні меню це ті, що:

@ постійно висвічуються на екрані;

·

· Файл підкачки (Swap file) дає можливість:

@ значно розширити об’єм оперативної пам’яті;

·

Графічний інтерфейс задовільняє принципу: @ не набирай команди, а вибирай з

·

· Windows XP – операційна система сімейства:

Файлова система це: @) сукупність папок і файлів, що зберігаються на зовнішніх носіях ПК;

·

· Основний пристрій ручного введення інформації – команд і даних називається:клавіатура

· Розміщені в різних місцях файли виділяють, клацаючи мишею на кожному з них утримуючи при цьому натиснутою клавішу: CTRL

· Який з файлів є завантажувальним:

@) із розширенням .com;

· Чому деякі команди випадаючого меню світлого кольору:

@ об’єкт не визначений для виконання команд;

· Комбінації клавіш, розміщені праворуч від назви деяких команд випадаючого меню, означають

@) виконання команди без активізації меню після натискання на ці клавіші;

· Для часткового перезавантаження комп’ютера використовують такий набір клавіш:

@) Ctrl+Alt+ Del;

· У ОС MS-DOS використовують шрифти:

@) растрові;

· Які із поданих шрифтів не мають в своїй основі формул (ОС Windows ХР):

Які із поданих шрифтів не мають в своїй основі формули (ОС Windows ХР):

@ Файл, Печать;

@) векторні;

@) True Type;

@) масштабовані;

 

· Меню, що з’являються при клацанні правою клавішею миші на об’єкті та їх вміст залежить від об’єкта називаються:

контексним

· Вкажіть, що є основою растрових зображень: піксель

· Що не відноситься до інструментальних мов високого рівня:

Pascal, Basic, C/C++, мови баз даних

· Меню, що з’являються при клацанні правою клавішею миші на об’єкті та їх вміст залежить від об’єкта називаються: контексним

· Більший об’єм інформації необхідний при якому способі побудови зображень: растровому

· Програми, що працюють з растровими зображеннями це:

CORELDRAW, Adobe Photoshop — найпопулярніший комерційний редактор

Adobe Fireworks

Corel Photo-Paint

Corel Painter

GIMP — найпопулярніший вільний редактор

Microsoft Paint

Microsoft Photo Editor

Krita

· Програми, що працюють з векторними зображеннями це:

Adobe Illustrator

Corel Draw

Macromedia Freehand

· При якому способі побудови зображень об’єм інформації є великим?: растровий

· Лінія – це елементарний об’єкт якої графіки?: векторної

· Якого типу даних не містять комірки?:

 

· Діаграма в Microsoft Excel це:

Діаграма в Microsoft Excel це:

) основний елемент посилання на комірку;

) об’єднання декількох обчислювальних операцій для розв’язання певної задачі;

) числові дані;

@) форма графічного представлення табличних значень;

 

· Вибір значень комірок, що задовольняють умові, називається:

Вибір значень комірок, що задовольняють умові, називається:

) форматуванням;

@) фільтруванням;

) сортуванням;

) всі варіанти вірні;

 

· Для виділення всього рядка в програмі Microsoft Excel потрібно:

Для виділення всього рядка в програмі Microsoft Excel потрібно:

) клацнути мишкою по заголовку стовпця;

@) клацнути мишкою по заголовку рядка;

) клацнути мишкою по назві рядка таблиці;

) клацнути по ярлику листа;

 

· Відмінною рисою реляційної БД є:

Відмінною рисою реляційної БД є:

) підпорядкованість об’єктів нижчого рівня об’єктам верхнього рівня;

) те, що відношення між об’єктами визначаються як „багато до багатьох”;

@) те, що кожен запис в таблиці відноситься тільки до одного конкретного об’єкту;

) те, що дані в таблиці обов’язково мають бути відсортовані;

 

· Для зміни структури чи шаблону форми в СУБД Access, потрібно відкрити форму в режимі:

Для зміни структури чи шаблону форми в СУБД Access, потрібно відкрити форму в режимі:

) таблиці;

@) конструктора;

) попереднього перегляду;

) друкування;

 

· Індекси в СУБД призначенні для:

Індекси в СУБД призначенні для:

@) сортування даних;

) ефективного збереження даних;

) архівації даних;

) коригування даних;

 

· Тип даних „Лічильник” в СУБД Access призначенний для:

Тип даних „Лічильник” в СУБД Access призначенний для:

) збереження кількості записів;

) збереження кількості зв’язаних таблиць;

@) унікальної нумерації записів;

) збереження цілих чисел;

 

· Тип даних „Гіперпосилання” в СУБД Access призначенний для:

Тип даних „Гіперпосилання” в СУБД Access призначенний для:

) збереження веб-сторінок;

) збереження документів;

) збереження таблиць;

@) збереження шляху до файлу чи адреси URL;

 

 

· Полем в таблиці бази даних є:

Полем в таблиці бази даних є:

) її рядок;

@) її стовпець;

) її індекс;

) її назва;

 

 

* Виберіть із поданого ряду клавіші, які відносяться до спеціальних та додаткових:

Спеціальні клавіші:

– клавіша < Tab > (табуляція) переміщає курсор вправо на задану величину символів (в більшості випвдків це 8 символів).

– клавіша < Shift > служить для переходу клавіатури в режим вводу прописних (великих) букв алфавіту і деяких спеціальних функцій.

– клавіша < CapsLock > переводить клавіатуру в режим постійного вводу великих букв алфавіту.

– клавіша < Backspase > призначена для стирання символа зліва від курсора.

– клавіша < Del > призначена для стирання символа в позиції курсора.

– клавішу < Ctrl > використовують в комбінаціях з іншими клавішами; так < Ctrl > + < S > забезпечує збереження документів в деяких додатках;

< Ctrl > + < C > для редагування і т.д.

– клавіша < Alt > (від слова «альтернатива») дозволяє управляти програмами без миші, використовуючи тільки клавіатуру; так комбінація

< Alt > + < F > + < X > закінчує виконання активного додатку аналогічно командам меню File/Exit.

– клавіша < Enter > використовується для виконання багатьох функцій: для завершення вводу рядка, для завершення вводу командного рядка і т.д.

Додаткові клавіші :

Клавіша Caps Lock — це приклад клавіші-перемикача: кожне наступне натиснення на цю клавішу скасовує дію попереднього натиснення. Друге натиснення на клавішу Caps Lock переведе клавіатуру на нижній регістр, а третє натиснення — знову на верхній.

* За допомогою яких команд можна змінити розміри вікна?:

ALT+ENTER

* Скільки клавіш містять найбільш поширені клавіатури ПК?: найбільш поширених в наш час клавіатурах MFII зі 102 клавішами

* На клавіатурі можна виділити такі основні групи клавіш:

Алфавітно-цифрові клавіші

Клавіші управління курсором

4) Мала цифрова клавіатура (в правій частині клавіатури):

Функціональні клавіші

* Якого типу існують комп'ютерні віруси?: файлові, завантажувальні(мережні) та макро-віруси

Які із вірусів пошкоджують системні області магнітних носіїв (флогіпі диски та жорсткі):

* На які підвиди поділяються файлові віруси?:нерезидентні,резиденті або віруси, які заражають виконувальні файли (сом-, ехе-віруси); файли даних (макровіруси); віруси — супутники, які використовують імена інших програм; віруси сімейства dir, які використовують інформацію про файлову структуру або EXE чи .COM,компаньон-віруси, link-віруси

* ІЦо належить до властивостей робочого столу?: фонова картинка, тип і розмір шрифту, кількість точок екрану

* Програма Блокнот використовується для: зчитування, редагування та друку нескладних текстових файлів

* До властивостей диску належить: його ім'я, загальна ємність, кількість вільного місця на ньому, присутність у мережі

* На які підвиди поділяються алгоритми?:лінійний,з розгалуженням,циклічний

* Що відноситься до основних властивостей алгоритму?:Скінченність,дискретність,визначеність,вхідні і вихідні дані,ефективність,масовість

* Комп'ютер обробляє інформацію подану тільки у вигляді:у цифровій формі

інформація - це продукт взаємодії: даних та методів, якийрозглядається в контексті цієї взаємодії.

* Що із поданого належить до властивостей інформації?:повнота,достовірність,адекватність,корисність,своєчасність,зрозумілість,об’єктивність

* Будь-якому символу зображеному на екрані монітора відповідає;

Попередній перегляд перед друком та друкування документів; перевірка правопису; використання графічних зображень у тексті; використання таблиць у тексті; використання макросів (програмованих вставок) у документах.

· Що відноситься до текстових процесорів?: AbiWord,Corel WordPerfect, KWord, Microsoft Word,OpenOffice.org Writer

· Що належить до прикладного програмного забезпечення?: Прикладне програмне забезпечення — це програми, призначені для виконання конкретних завдань користувача. Прикладне програмне забезпечення (англ. application software) також прикладна програма, прикладне ПЗ, застосовна програма — частина програмного забезпечення, що потребує безпосередньої взаємодії та забезпечує користувачеві розв`язання певної задачі. Цим самим поняття прикладного ПЗ є протилежним до системного та іншого допоміжного ПЗ (наприклад операційна система), котрі «лише» забезпечують можливість виконання роботи, але не приносять безпосередньої користі користувачев

· До складу системного програмного забезпечення не входять: Прикладне програмне забезпечення підприємств та організацій, Програмне забезпечення інфраструктури підприємства. Програмне забезпечення інформаційного робітника Програмне забезпечення для доступу до змісту, Освітнє програмне забезпечення, Прикладні програми для проектування та конструювання. Інструментальні програмні засоби у галузі медіа, Імітаційні програми.

· Що входить в сервісне програмне забезпечення?: Сервісне програмне забезпечення - програми і програмні комплекси, що розширюють можливості базового програмного забезпечення й організують більш зручне середовище роботи користувача.

· Для керування спільними ресурсами в розподілених системах використовують: IDGF!

· До засобів для розробки програм відносяться:???

* Що не відноситься до функцій операційних систем?
Відноситься
1) Забезпечення доступу до файлів на дисках;
2) Налагодження діалогу між системою та користувачем;
3) Підтримка одно- чи мультизадачного режиму роботи;
4) Підтримка колективного використання комп’ютера;
5) Забезпечення ефективної взаємодії всіх пристроїв;
6) Захист і відновлення інформації.
Або
1. виконує управління апаратним забезпеченням комп'ютера або віртуальної машини;
2. забезпечує керування обчислювальним процесом
3. організує взаємодію з користувачем

* Якого типу бувають операційні системи?:
Відповідно до свого призначення
Універсальні та спеціалізовані
Однозадачні та багатозадачні
Однокористувацькі та багатокористувацькі
реального часу
Відповідно до способу встановлення
Вбудовані та невбудовані
Відповідно до відповідності стандартам
Стандартні та нестандартні
Відповідно до можливостей розширення
закриті відкриті
MS DOS, OS/2, Windows-95.

* Що із поданого належить до трансляторів?: компілятори інтерпретатори
* Для відновлення раніше видаленого документу необхідно:
Для цього потрібно всього лише зайти в корзину, для чого достатньо двічі клікнути по її ярлику на робочому столі або правою кнопкою миші вибрати опцію «Відкрити». Після чого перед вами відкриється нове вікно, в якому будуть представлені всі вилучені раніше файли. Знайдіть потрібний вам об'єкт, клацніть по ньому правою кнопкою мишки і натисніть «Відновити»
доведеться скористатися спеціальною програмою, призначеної для пошуку загублених файлів. Відмінно справляється з цим завданням компактна і функціональна Recuva

* Яке із поданих розширень може мати файл, що створений у MS Word?:Doc, docx
* Для того, шоб вставити скопійовану інформацію в текст WORD документу необхідно виконати такі дії: права клавіша – вставити, ctrl v
* Яка з команд меню Правка Word забезпечує вставляння фрагменту документа в буфер обміну: копировать
* Команди Вставка. Объект дозволяють додавати до документа Word: таблиця, рисунок, фігури, діаграми, колонтитули, номера сторінок, надписи, Буквиця, Символи, Формули

* Що гарантує функція збереження файлу?:
* Які команди містить кнопка системного меню Word?Создать, Открить, Преобразовать,Сохранить, Сохранить как, Печать, Подготовить, Отправить,Опубликовать,Закрить
*Де в таблиці можливе вставлення стовпця відносно виділеного: зліва чи справа.

· Для переключення між відкритими вікнами документів використовують такі комбінації клавіш:

@) Комбінацією CTRL+F6 перебирають вікна в прямому порядку

@) a CTRL+SHIFT+F6 - в оберненому

· Як можна зберегти документ?:

@) у режимі перегляду списків простим перетягуванням зі списку у вибраний "Портфель" і вибором варіанту "Документ", виділенням документа або вибором команди "Зберегти у Портфель" -> "Документ", з контекстного меню "Портфелю" на лівій панелі "Зберегти документ",

@) у режимі перегляду документа командою "Зберегти документу Портфель".

· У яких випадках використовується команда Вставка-Разрыв?:

@) коли треба впроваджувати об'єкти, у тому числі і створені іншими программами

@) вставляти розриви, примітки, номери сторінок, дату і час, символи з інших шрифтів, виноски, посилання й т.ін

@) автоматично формувати зміст документа.

· Набір яких клавіш частіше всього використовується для перемикання клавіатури на іншу мову?:

@)CTRL+SHIFT

@) ALT зліва + SHIFT

@)Ё або знак апострофу

· За допомогою, яких клавіш можна повертатись на початок та в кінець документу?:

@)CTRL+HOME

@)CTRL+END

· Як відбувається перемикання на великі літери?:

@) СарsLосk

@)або SHIFT+Літера

· Які основні функції текстових процесорів?:

@)Введення тексту з клавіатури;

@)Редагування та форматування текстів;

@)Збереження документів;

@)Друкування.

· На які підвиди поділяються графічні редактори?:

@) Растрові графічні редактори

@) Векторні графічні редактори

@) Гібридні графічні редактори

@) Тривимірні графічні редактори

· Які особливості растрових редакторів?:

@) дозволяють користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера

@) зберігати їх в різних растрових форматах

@) використовують для утворення зображень матрицю крапок

· Які особливості векторних редакторів?:

@) створювати і редагувати векторні зображення безпосередньо на екрані комп'ютера

@) зберігати ці зображення у різних векторних форматах, наприклад, EPS, PDF, WMF або SVG.

*Особливості редакторів трьохмірної графіки:

@)вони дозволяють гнучко керувати взаємодією властивостей поверхонь зображуваних об’єктів із властивостями джерел освітлення

@)дозволяють створювати трьохмірну анімацію

*Що відноситься до сервісних програм?:Перевірка диска, Архівація даних, Дефрагментація диска

*Програми, що не працюють з растровими зображеннями це: (працюють Adobe Photoshop , Adobe Fireworks, Corel Photo-Paint, Corel Painter, GIMP, Microsoft Paint, Microsoft Photo Editor, Krita, Artweaver, Paint.NET, PhotoFiltre

 

* Що є основою растрових зображень? графічний об'єкт представлено у вигляді комбінації точок (пікселів), яким притаманні свій колір та яскравість і які певним чином розташовані у координатній сітц


*За допомогою чого створюють растрові зображення?: у машинній пам'яті у вигляді растру за допомою растрових графічних редакторів.

 

*Які програми використовуються для растрових зображень?:Adobe Photoshop , Adobe Fireworks, Corel Photo-Paint, Corel Painter, GIMP, Microsoft Paint, Microsoft Photo Editor, Krita, Artweaver, Paint.NET, PhotoFiltre

 

*Програми, що працюють з векторними зображеннями це:Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand, Xara Xtreame, Inkscape, Sodipodi, MetaPost

* Які графічні елементи керування входить до інтерфейсу користувача з програмою?: інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.

 

* Що відноситься до методів представлення документів у Word?:створення документа, відкриття документа, збереження документа, закриття документа.

*Які типи вікон бувають?: вікна папок; вікна додатків; діалогові вікна; вікна документів.

* Меню бувають:констентним, головним

· Кому належать слова «Аналітична машина так же плете алгебраїчні узори, як і ткацький станок виводить листя та квіти»:

графиня Лавлейс (перша програміста)

 

· За яким із принципів класифікації поділено ПК на види: настільні, портативні, кишенькові?

За розміром

 

· До основних операцій над даними належать:

- збір даних

- формалізація даних

- фільтрація

- сортування

- архівація

- захист даних

- транспортування даних

- перетворення даних

· Процес пошуку помилок в програмі називається:

Тестуванням

 

· Математичний співпроцесор призначений:

Лебедєв С.О., 1950 (51р.)

 

· Від чого залежить швидкодія роботи комп’ютера?:

@) частоти процесора;

 

· Програма „Диспетчер задач” служить для:

@) керування задачами та процесами;

 

· Що із наведеного є антивірусним пакетом?

@) Dr. Web;

@) NOD32;

 

 

· Що із наведеного не є операційною системою:

@) Excel;

@) BIOS;

 

 

· Для введення великих літер та інших символів, розміщених на верхньому регістрі клавіатури використовується клавіша:

Caps Lock

· Комп’ютерний вірус це:

) невелика програма, що написана програмістом і здатна до виконання позитивних дій;

@)) невелика програма, що написана програмістом, здатна до само розмноження і виконання деструктивних дій;

) файл на диску;

) файл з текстом програми на мові С++;

 

· Утиліта – системна програма, призначена для:

@) виконання операцій, що часто повторюються (наприклад, форматування дисків);

 

* Для чого служать методоорієнтовані пакети прикладних програм?: призначені для розв’язування задачі або групи задач, подібних за своєю постановкою, одним із кількох методів, передбачених у пакеті. Метод, який має бути використаний, задається користувачем або визначається автоматично на основі аналізу вхідних даних.

- слугують для реалізації певних методів розв'язання завдань, наприклад, оброблення статистичних даних, розв'язання оптимізаційних задач, використання певних методів планування тощо

Даний клас включає програмні продукти, що забезпечують незалежно від предметної області і функцій інформаційних систем, математичні, статистичні і інші методи рішення задач. Найбільш поширені методи математичного програмування, розв'язок диференціальних рівнянь, імітаційного моделювання, дослідження операцій. Методи статистичної обробки і аналізу даних (описова статистика, регресійний аналіз, прогнозування значень техніко-економічних показників і т.п.) мають всезростаюче застосування. Так, сучасні табличні процесори значно розширили набір вбудованих функцій, що реалізовують статистичну обробку, пропонують інформаційні технології статистичного аналізу. Разом з тим необхідність у використовуванні спеціалізованих програмних засобів статистичної обробки, що забезпечують високу точність і різноманіття статистичних методів, також росте.

На базі методів мережного планування з економічними показниками проекту, формуванням звітів різного вигляду оформився новий напрям програмних засобів управління проектами, і користувачами цих програм є менеджери проектів .

* Для чого використовують проблемоорієнтовані пакети прикладних програм?: призначені для розв’язування окремих задач, що суттєво відрізняються як за постановкою, так і за методами розв’язування. Проблемна орієнтація може бути подана у вигляді однієї загальної задачі, вирішення якої містить як проміжні етапи розв’язування певних поодиноких задач.

- призначені для автоматизації конкретних видів діяльності, наприклад, бухгалтерського обліку, маркетингу, менеджменту, навчання, інформаційного забезпечення у галузях діяльності фахівців тощо.

Це найбільший клас програмних продуктів, усередині якого проводиться класифікація за різними ознаками:

- типам предметного областей;

- інформаційним системам;

- функціям і комплексам задач, реалізовуваних програмним способом, і ін.

Для деяких предметних областей створений ринок програмних продуктів, серед яких можна виділити:

- ППП автоматизованого бухгалтерського обліку;

- ППП фінансової діяльності;

- ППП управління персоналом (кадровий облік);

- ППП управління матеріальними запасами;

- ППП управління виробництвом;

- банківські інформаційні системи і т.п.

Найбільш важливо для даного класу програмних продуктів створення дружнього інтерфейсу для кінцевих користувачів.

* За допомогою програм, якого класу відбувається обслуговування файлової структури: копіювання, переміщення і перейменування файлів, створення каталогів, знищення файлів і каталогів...?: Диспетчери файлів (файлові менеджери), ППП загального призначення (службові)

* Які іїподаних шрифтів мають в своїй основі формули (ОС Windows ХР): дві групи: растрові і векторні шрифти…

* При виконанні функції збереження файлу можна:створити нову папку

* Для чого призначені команди меню Файл?: Меню Файл використовують для роботи з дисками, папками, файлами та ярликами

* Які Дії потрібно виконати для збереження документа? а)Перейдіть на вкладку Файл; б)Виберіть пункт Зберегти як

* Які.параметри можна задати за допомогою команди Фага/Параметры страницы ... ? Поля; Размер Бумаги;Источник бумаги

* Для виділення абзацу тексту потрібно: ???

* Яка комбінація клавіш використовується для виділення всього документа?:Ctrl+A

* Якг дії можна виконати за допомогою команди Формат/Абзац?

* Відступ - встановлює відстань тексту абзацу від поля сторінки. Для абзацу в програмі FrontPage можна задати лівий і правий відступи

* Вирівнювання тексту - використовується залежно від мети:

* По лівому краю

* По правому краю

* По центру

* По ширині

* Міжрядковий інтервал (Інтерліньяж) - визначає відстань між рядками абзацу

* Рамки і заливка

 

*Як відбувається розбивка тексту на колонки?:

* Выделить текст и выполнить команду: Формат Þ Колонки Þ задать тип и количество колонок Þ ОК (или можно воспользоваться пиктограммой «Колонки» на панели Стандартная).

* Як можна відкрити документи?:

Документ можна відкрити декількома способами:
1. Відкрити меню Файл (File) і клацнути мишею ім'я файлу в списку в нижній частині меню або ввести з клавіатури номер, під яким файл розташований в списку. Список містить назви останніх файлів, відкритих в цьому застосуванні. Першим в списку коштує ім'я останнього закритого файлу. Кількість файлів, перерахованих в меню, регулюється на вкладці Загальні (General) у вікні команди Параметри (Options) з меню Сервіс (Tools) (Вкладка Загальні додатки Word розглянута в главі 11, розділ «Загальні параметри налаштування»).
2. Вибрати команду Відкрити (Open) у меню Файл (File) і вибрати значок необхідного файлу в діалоговому вікні Відкриття документа (Ореn). Діалогове вікно Відкриття документа розглянуте нижче.
3. Натискувати кнопку Відкрити на панелі інструментів Стандартна або поєднання клавіш Ctrl+щ (Ctrl+O) і вибрати значокПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.032 с.)