Тема: Ринок монополістичної конкуренції 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Ринок монополістичної конкуренції 

Задачі.

Завдання 1.Фірма здійснює виробництво сигарет (тис. пачок на рік) і діє в умовах монополістичної конкуренції. Гранична виручка фірми подана формулою MR=10-2g, а зростаюча частина кривої довготермінових граничних витрат задана формулою LRMC=2g-2. Якщо мінімальне значення довготермінових середніх витрат (LRАC) дорівнює в то який надлишок вироблених потужностей буде мати фірма?

 

Завдання 2.Фірма виготовляє кавоварки і діє на ринку монополістичної конкуренції. Граничний доход цих фірми задається формулою MR=20-2g, а її граничні витрати в довготерміновому періоді (на зростаючому відрізку) – формулою MC=3g-10. Якщо мінімальне значення довготермінових середніх витрат (LRAC) дорівнює 11, то який надлишок виробничих потужностей у цієї фірми?

 

Завдання 3.Підприємство “Люба” виготовляє жіночі блузи (тис. од. на рік) і діє на ринку монополістичної конкуренції. Граничний виторг підприємства описується формулою МR = 20- Q, а зростаючий відрізок кривої граничної витрат – формулою МС = 30 Q-10. Якщо мінімальне значення довгострокових середніх витрат (LAC) дорівнює 11 грош. од., то який буде надлишок виробничих потужностей у підприємства?

 

Завдання 4.В галузі функціонують 10 фірм. Граничні витрати кожної фірми описуються формулою:

МС = 100-30Q+Q2

Попит на продукцію в галузі дорівнює

Р = 100- Q,

Де Q –обсяг виробництва галузі, тис. шт.;

Р – ціна одиниці товару, руб. Який повинен бути обсяг виробництва кожної фірми, щоб галузь в довгостроковій перспективі знаходилась у стані рівноваги?

 

Завдання 5.Фірма виробляє біжутерію (тис. шт. на рік) і діє на ринку монополістичної конкуренції. Граничний дохід цієї фірми описується формулою MR = 20-2Q, граничні витрати в довгостроковому періоді (на зростаючій ділянці) – формулою МС =3Q-10. Якщо мінімальне значення довгострокових мінімальних середніх витрати (АС) складає 11, то який буде надлишок виробничих потужностей у цієї фірми?

 

Тести

1) Для ринку монополістичної конкуренції не є характерним:

а) обмежений контроль над цінами;

б) відносно великі витрати на виробництво;

в) неможливість впливу на еластичність попиту з боку виробництва;

г) використання засобів нецінової конкуренції.

2) Монополістична конкуренція виникає на ринках тих товарів, де еластичність попиту:

а) як правило, низька;

б) більша за одиницею;

в) приблизно дорівнює одиниці;

г) може бути якою завгодно.

3) Якщо виробництво в галузі розподілено між декількома фірмами, які контролюють ринок, то така структура ринку має назву:

а) досконалої конкуренції;

б) монополістичної конкуренції;

в) олігополії;

г) монополії.

4) На відмінку від чистої монополії, на ринку монополістичної конкуренції:

а) відсутня монопольна влада;

б) відсутня цінова дискримінація;

в) крива попиту на товар фірми має спадний характер;

г) вільний вступ та вихід з ринку.

5) В умовах монополістичної конкуренції:

а) P=MR;

б) P>MR;

в) P<MR;

г) P<AR.

 

6) Монополістична конкуренція характеризується тим, що:

а) фірми можуть абсолютно вільно входити в ринок і виходити з нього;

б) на ринку діє невелика кількість фірм;

в) фірми, що діють на цьому ринку, випускають диференційовану продукцію;

г) фірми знаходяться у взаємозалежності між собою.

 

7) Якщо монополія в галузі замінюється на монополістичну конкуренцію, то від цього:

а) виграють продавці;

б) виграють покупці;

в) ніхто не виграє;

г) виграють продавці і покупці.

 

8) Фірма у стані рівноваги однозначно отримує на ринку монополістичної конкуренції прибутки у разі, якщо її:

а) AC=P;

б) AC<P;

в) AC=MC;

г) MC=MR.

 

9) Довготермінова рівновага на ринку монополістичної конкуренції означає, що:

а) ринкові ціни дорівнюють мінімальне значення довготермінових середніх витрат;

б) ціни дорівнюють граничним витратам;

в) фірми не отримають економічного прибутку;

г) всі наявні виробничі потужності задіяні.

 

10) Ринки досконалої і монополістичної конкуренції схожі тому, що:

а) випускаються однорідні товари;

б) ціна перевищує граничні витрати;

в) відсутні бар’єри для вступу конкурентів у галузі;

г) вірна відповідь відсутня.

11) Фірма у стані рівноваги однозначно отримує на ринку монополістичної конкуренції прибутки у разі, якщо її:

а) AC=P;

б) AC<P;

в) AC=MC;

г) MC=MR.

 

12) Якщо підприємства, що входять у монополістичне об’єднання, втрачають свою комерційну самостійність, то мова йде про:

а) картель;

б) синдикат;

в) трест;

г) концерн.

РОЗДІЛ V.Ринки факторів виробництва

Тема: Утворення похідного попиту

Задачі

Завдання 1.Підприємство виробляє олівці, які продає на досконало конкурентному ринку по 5 грош. од. за набір. Виробнича функція задана рівнянням:

Q=60L-0.5L2

де Q – кількість наборів за місяць, тис. шт.; L – кількість робітників, чол..

Якщо поточна ставка заробітної плати становить 150 грош. од. на місяць, скільки робітників найме підприємництво:

а) 10;

б) 20;

в) 30;

г) 40.

 

Завдання 2.Заповніть пропуски в таблиці для підприємства, що купує необхідні йому ресурси і реалізує свою продукцію на конкурентному ринку. Ціна одиниці продукції підприємства – 3 грош. од.

 

Кількість змінного ресурсу, од. Сукупний попит Граничний продукт Сукупний виторг, грош. од. Граничний виторг ресурсу, грош. од.
     
     
     
     
       
     
   

Завдання 3.Для виробництва певного товару використовуються три фактори: земля, капітал і праця. В якому з наведених у таблиці випадків досягається мінімізація витрат?

 

  Граничний продукт землі Ціна землі, грош. од. Граничний продукт капіталу Ціна капіталу, грош. од. Граничний продукт праці Ціна праці, грош. од.
А
Б
В
Г
Д

 

Завдання 4.Підприємство виробляє іграшки, які продає на досконало конкурентному ринку по 5 грош. од. за штуку. Виробнича функція задана рівнянням:

Q =30L-0,5 L2,

Де Q – кількість іграшок за місяць; L – кількість робітників, чол.

Напишіть формулу для обчислення вартості граничного продукту праці на даному підприємстві. Якщо поточна ставка заробітної плати становить 50 грош. од. на місяць, скільки робітників найме підприємство? Якщо заробітна плата в даному регіоні збільшиться до 100 грош. од. і підприємство змушене буде й собі підвищити ставку заробітної плати, як в результаті зміняться економічні показники підприємства: обсяг виробництва, прибуток, зайнятість. За якої ставки заробітної плати підприємство змушене буде зупинитися?

 

Завдання 5.Якщо фермер не застосовує добрива, він може збирати 25 бушелів кукурудзи з одного акра. Відомо, що граничний продукт добрив становить МР =1-0,01В, де В – обсяг добрив, що використовується, кг. Побудуйте функцію попиту фермера на добрива, якщо ціна кукурудзи – 4 грош. од. за бушель.

 

Тести

1) Якщо зростає частка витрат на ресурс у витратах фірми, то еластичність попиту на даний ресурс:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) залишається незмінною;

г) неможливий будь-який з наведених варіантів.

 

2) Визначте фактор, що не впливає на еластичність ринкового попиту на ресурс:

а) частка витрат на ресурс у витратах фірми;

б) еластичність попиту на вироблену продукцію;

в) технологія виробництва даної продукції;

г) серед наведеного вірної відповіді немає.

3) Попит на ресурси залежить від:

а) ціни продукту, який вироблено за допомогою даного ресурсу;

б) ціни ресурсів – замінників;

в) ціна даного ресурсу;

г) все перераховані відповіді вірні.

4) Характеризуючи продуктивність праці своїх робітників, фермер якось сказав: “Один хлопець – як хлопець. Інакше кажучи:. Два хлопця (разом) – це пів-робітника, а троє (разом) – це взагалі нічого”

а) граничний фізичний продукт праці робітників спадає;

б) виробнича функція ферми демонструє спадний ефект від масштабу;

в) ізокванта “хлопця” має вигляд прямого кута;

г) ізокванта “хлопця” має вигляд прямого лінії.

 

5) Підприємство, що мінімізує витрати, повинно:

а) наймати ресурси до того моменту, поки граничні фізичні продукти, кожного з ресурсів не зрівняються між собою;

б) наймати ресурси до того моменту, поки витрати на придбання кожної додаткової одиниці, кожного ресурсу не зрівняються між собою;

в) наймати ресурси до того часу, поки додатковий обсяг випуску продукції, що виробляється кожним з ресурсів, дорівнюватиме один одному;

г) наймати ресурси до того часу, поки додатковий обсяг вироблений одиницею вартості кожного з ресурсів, дорівнюватиме один одному.

 

6) Граничні витрати найму фактора для підприємництва, що не здатне впливати на ціни:

а) більше середніх витрат фактора;

б) постійні;

в) мають прирівнюватися до граничного виторгу, щоб визначити, яку кількість продукції потрібно виробляти;

г) є засобом виміру тих вигод, які отримує підприємство.

 

7) Похідний попит, це:

а) граничний продукт праці, помножений на ціну одиниці додаткової продукції;

б) попит на ресурси, який залежить від попиту на продукти, що виробляються за допомогою цих ресурсів;

в) ціна за труд за одиницю часу.

 

8) Фірма досягає мінімального рівня витрат, коли:

а) ціна усіх факторів виробництва однакова;

б) граничні продукти усіх факторів виробництва однакові;

в) граничні продукти факторів виробництва дорівнюють нулю;

г) жодна з відповідей не є вірною.

 

9) Попит на ресурс залежить від:

а) ціни продукту, що виробляється за допомогою даного ресурсу;

б) цін ресурсів, що є замінниками;

в) ціни даного ресурсу;

г) всі відповіді є вірними.

 

Тема: Ринок праці

Задачі

Завдання 1. Підприємству потрібні працівники. Попит на працю визначається рівнянням L=10 – 0,2W, де L – кількість найманих (чол.), W –ставка заробітної плати (гр. од./год.). На об’яву про найом відгукнулись 7 чоловік. 2 з них готові працювати при оплаті не менш 40 гр. од./год.; 2 не менш 25 гр. од./год.; 2 не менш 20 гр. од./год.; 1 не менш 15 гр. од./год.

а) Скільки працівників буде наймано і при якому рівні оплати?

б) Держава законодавчо встановлює мінімальний рівень годинної оплати

40 гр. од./год. Скільки працівників найме підприємство у цьому випадку?

 

Завдання 2.Якщо при даній технології фірма може змінити лише кількість зайнятої праці, то чомубудуть дорівнюватиграничні та середні змінні витрати при ставці заробітної плати 75 грн. за годину, граничному продукті – 150 одиниць і середньому продукті – 300 одиниць на одну людино-годину?

 

Завдання 3.Виробнича функція подана формулою Q=(KL)2. Ціна одиниці праці складає 10 дол., ціна одиниці капіталу – 5 дол. Яка оптимальна комбінація ресурсів для виробництва товарів у кількості 10 одиниць? Як змінюються мінімальні витрати виробництва цієї ж кількості товарів, якщо ціна одиниці праці збільшиться до 20 дол.? Рішіть цю задачу геометрично та алгебраїчно.

 

Завдання 4.Фірма, що є монополістом на ринку продукту і монополістом на ринку праці, має виробничу функцію Q=5L і функцію попиту на свою продукцію QD=100-P. На ринку праця пропонується за формулою LS=0,2W-4. визначити, за якою ціною фірма буде продавати продукцію за умов досягнення максимуму прибутку.

 

Завдання 5.На графіку відображена ситуація на ринку праці:

 

 
 

 

 


Знайдіть за допомогою графіку розмір економічної ренти, якщо пропозиція праці збільшиться на 20 одиниць.

 

Завдання 6.Підприємництво є монопольним на регіональному ринку праці й продає готову продукцію на конкурентному зовнішньому ринку.

Виробнича функція підприємства у короткостроковому періоді має такий вигляд:

QL=300L-L2

Де Q – випуск, тис. шт., L – обсяг праці, використовується тис. чол.

Функція пропозиції праці на регіональному ринку описується формулою:

LS=2W-160

Ціна готової продукції на зовнішньому ринку становить 0,5 грош. од. Визначте, яку кількість праці буде використовувати монопсонія, який рівень зарплати вона встановить, яку кількість продукції буде продавати на зовнішньому ринку та який виторг вона отримає?

 

Тести

1) До інвестицій у людський капітал не відносяться:

а) витрати на освіту;

б) витрати на охорону здоров’я;

в) витрати на відрядження;

г) витрати на підвищення кваліфікації.

2) Якщо при ставці зарплати 20 грн. і ціні капітальних затрат 50 грн. використовується комбінація факторів виробництва, при якій MRL=5, а MRK=10, то це означає, що з метою підвищення ефективності виробництва фірмі потрібно:

а) використовувати більше праці і менше капіталу;

б) використовувати більше капіталу і менше праці;

в) підвищити ціну продукції, що виробляється;

г) скоротити випуск продукції.

3) Виробнича функція фірми має вигляд: Q=LK. Якщо загальний обсяг витрат не повинен перевищувати 30, то при ціні праці (РL) рівній 4; капітал (Рк) – 5 монопольний випуск Q буде досягнуто при комбінації праці і капіталу у співвідношенні:

а) 5:2;

б) 4:1;

в) 7,5:6;

г) 5:4.

 

4) Якщо заробітна плата знижується, то за інших незмінних умов робітник:

а) працює більше;

б) працює менше;

в) працює стільки ж;

г) вирішує це питання, віддаючи перевагу роботі або відпочинку.

 

5) Акордний податок на заробітну плату викликає:

а) зниження еластичності пропозиції плати;

б) підвищення еластичності пропозиції плати;

в) збереження форми кривої індивідуальної пропозиції праці;

г) паралельне зміщення кривої індивідуальної пропозиції праці.

 

6) Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з від’ємним нахилом?

а) ефект випуску;

б) ціновий ефект;

в) ефект доходу;

г) ефект заміщення.

 

7) Еластичність попиту на працю тим вища, чим:

а) нижча частка витрат на продукцію у витратах підприємства;

б) нижча ціна готової продукції;

в) вища цінова еластичність попиту на готову продукцію;

г) менша можливість заміни праці капіталом у даному виробничому процесі.

 

8) Крива попиту на працю у довгостроковому періоді:

а) похила за криву попиту підприємства за працю у короткостроковому періоді;

б) стрімкіша за криву попиту підприємства на працю у короткостроковому періоді;

в) лівіше від кривої попиту на працю у короткостроковому періоді;

г) правіше від кривої попиту на працю у короткостроковому періоді.

 

9) Підприємство в умовах досконалої конкуренції наймає оптимальну кількість робочої сили, коли:

а) W=P(MPL);

б) W=MRPL;

в) МС= MRPL;

г) MR= MPL.

 

10) Підприємство-монополіст наймає оптимальну кількість робочої сили, коли:

а) W= MRPL;

б) W=MС;

в) MRPL = МС;

г) MС= MPL.

 

Тема: Ринок капіталу

Задачі

Завдання 1.Три фермерські господарства (А, В, С) вирощують пшеницю при однакових витратах на придбання техніки, добрив, робочої сили і тому подібне, а також мають однакові за площею ділянки землі, що відрізняються за родючістю. Ферма А виробляє 600 ц пшениці (при АТС=5 грн.), ферма В – 500 ц (при АТС=7,5 грн.), ферма С – 400 ц (при АТС 10 грн.)

Якщо встановиться ринкова ціна на пшеницю на рівні 10 грн., то чому буде дорівнювати диференційна рента для кожної ферми?

 

Завдання 2.Підприємець, який займається тиражуванням відеокасет, орендує приміщення за 200 грн. на місяць і використовує власну апаратуру вартістю втрачає свою вартість за один рік. Коли він працював продавцем у магазині технічних товарів, його заробітна плата складала 250 грн. на доход 25 000 грн. за рік. Які його зовнішні витрати та економічний прибуток, якщо депозитна ставка банку становить 20% річних?

 

Завдання 3.Домогосподарка вирішує питання: чи зберігати їй свої заощадження у розмірі 300 дол. Якщо вкласти гроші в банк, то через рік можна отримати 120 дол. Інфляція становить 5%. Чому будуть дорівнювати номінальна і реальна процентні ставки?

 

Завдання 4.На ринку капіталу попит на токарні станки характеризується формулою Qk = 100 – 2P, а пропозиція цих станків характеризується формулою Qk = 4P – 30, де Р – ціна одного станка. Знайти величину економічної ренти.

 

Завдання 5.Дисконтируваний дохід фірми складав 2000, 4000 и 6000 гр. од. відповідно в 1-й, 2-й і 3-й роки її діяльності при незмінній ставці проценту у розмірі 7% щорічно. Знайти щорічний дохід фірми, якщо інфляція складала 5%, 7% и 10% в 1-й, 2-й і 3-й роки відповідно.

 

Завдання 6.Підприємець купив станок, який повинен приносити йому дохід у розмірі 1000, 3000 и 5000 гр. од. відповідно в 1-й, 2-й и 3-й роки його експлуатації при незмінній ставці проценту у розмірі 10% щорічно. Знайти:

а) розмір майбутнього щорічного доходу підприємця, зведеного до сьогоднішнього рівня вартості, якщо в країні передбачається дефляція у розмірі 5% щорічно;

б) скільки коштував би цей станок, якби підприємець вирішив купити його на кінець 3-го року, якщо сьогоднішня ціна станка складає 10000 гр. од.

 

Завдання 7.Фірма складає бізнес-план на майбутні 5 років діяльності, плануючи майбутні свої витрати у розмірі 3000 гр. од. щорічно. Визначте розмір затрат, зведених до сьогоднішнього рівня вартості відповідно у 1-й, 2-й, 3-й, 4-й і 5-й роки, якщо:

- в 1-й рік ставка проценту складає 5%;

- в 2-й рік ставка проценту складає 7%, рівень інфляції – 7%;

- в 3-й рік ставка проценту складає 10%, рівень інфляції – 2%;

- в 4-й рік ставка проценту складає 3%, рівень дефляції – 4%;

- в 5-й рік ставка проценту складає 0%, рівень дефляції – 10%.

 

Завдання 8.Підприємець планує майбутнє підвищення цін на шкіряні пальто и купляє партію цих виробів на суму 20 000 гр. од. з метою продати їх через 3 роки і получити дохід у розмірі 30 000 гр. од. Який зведений до сьогоднішнього рівня вартості дохід здобуде підприємець, якщо в 1-й, 2-й и 3-й роки ставка проценту буде складати 10%, рівень інфляції – 5%. Який прибуток одержить підприємець через 3 роки.

 

Завдання 9.На графіку відображена ситуація на ринку землі. Визначте розмір економічної ренти.

Ціна землі, гр. од. / га

 
 

 

 


Завдання 10.Фірма тратить в день 2000 грн. на придбання матеріалів и 1000 грн. на заробітну плату. При цьому вона використовує таку кількість матеріальних ресурсів та праці, що їх граничні продукти відповідно дорівнюють 1 и 0.5. Чи використовує фірма в цьому випадку оптимальне співвідношення праці і матеріальних ресурсів з точки зору максимізації прибутку?

 

 

Тести

 

1) Якщо процентна ставка знижується, то за інших незмінних умов, споживач:

а) зберігає менше;

б) зберігає більше;

в) все назване вище правильно залежно від переваг теперішнього та майбутнього споживання;

г) збереження дорівнюють нулю.

 

2) Якщо рента з ділянки землі становить 1 000 грн., а ставка процента – 5%. То за якою ціною купівля ділянки землі буде вигідною:

а) не більше 20 000 грн.;

б) не більше 10 000 грн.;

в) не більше 50 000 грн.;

с) не більше 200 000 грн.

 

3) Рентний доход – це доход, якій:

а) одержує власник будь-якого ресурсу;

б) одержують продавці від продажу землі;

с) виплачується за користування землею та іншими природними ресурсами;

д) одержують від продажу землі та інших природних ресурсів.

 

4) При якій процентній ставці буде вигідним будівництво нового театру з передбачуваним терміном експлуатації 200 років і очікуваним щорічним прибутком у розмірі 10%:

а) не більше 2%;

б) не більше 20%;

в) 10%, або менше;

г) 10%, або більше?

 

5) Норма позичкового процента – це:

а) встановлений державою максимальний розмір плати за кредит;

б) відношення позичкового процента до розміру позики;

в) різниця між сумою грошей, які повертається і позиченого;

г) різниця між номінальною та реальною позичковою ставкою.

 

6) Якщо у виробництві продукту використовується праця (L) і попиту (К), MRL=2; MRK=5; PL=1 грн.; PK=20 грн.;MR3=3 грн. Щоб отримати максимальний прибуток фірма повинна використовувати:

а) більше як праці, так і капіталу;

б) менше як праці, так і капіталу;

в) більше праці, але менше капіталу;

с) незміну кількість праці і капіталу.

 

7) Якщо номінальна процентна ставка становить 20%, а рівень інфляції – 6%, то реальна процентна ставка дорівнює:

а) 4%;

б) 3,5%;

в) 26%;

г) 14%.

 

8) До факторів диференціації земельної ренти не відноситься:

а) родючість землі;

б) кваліфікація сільськогосподарських робітників;

в) застосована технологія;

г) місцезнаходження ділянок.

 

9) Ціна землі залежить від:

а) величини щорічної ренти;

б) ставки банківського відсотка;

в) величина альтернативного доходу покупця землі;

г) усе перераховане вірно.

 

10) Підприємство намагається інвестувати гроші, взяті в кредит, в обладнання, яке коштує 20 тис. грн. з терміном експлуатації один рік. Очікується, що завдяки цьому додатковий ринковий дохід буде становити 1500 грн. При якій ставці процента вигідно здійснювати інвестування:

а) 6%;

б) 8%;

в) 10%;

г) 12%.

 

11) Ставка проценту по облігаціям тим нижче, чим:

а) менше строк, на який вони вироблені;

б) більш можливий ризик;

в) нижча ліквідність;

г) більш очікувана інфляція;

д) більш номінальна ціна по відношенню до ринкової.

 

12) Яке з слідуючи понять представляє собою виробничий економічний ресурс?

а) грошовий капітал;

б) засіб виробництва;

в) процент;

г) прибуток;

д) споживчі товари.

 

13) Земельна рента буде зростати при решті рівних умовах, якщо:

а) зменшиться ціна землі;

б) зростає попит на землю;

в) зменшується попит на землю;

г) пропозиція землі зростає;

д) не при жодному з цих умов.

 

14) Пропозиція землі:

а) абсолютно нееластична;

б) характеризується одиничною еластичністю;

в) абсолютно еластична;

г) еластична;

д) нееластична.

 

15) Фірма передбачає взяти банківський кредит на виробництво нового підприємства. Річна ставка процента склала 18%. Очікувана норма прибутку визначена в 20%. При цих умовах фірма:

а) не буде будувати нове підприємство;

б) буде будувати нове підприємство;

в) не дивлячись на збиток, вирішить будувати підприємство;

г) не може прийняти рішення на основі цієї інформації;

д) така ситуація не має місця.

 

16) Ставка проценту виросла з 8 до 10%. Власник безстрокових цінних паперів, яка приносить йому річний прибуток в 100 долл., постійно буде мати:

а) збитки капіталу в 40 долл.;

б) збитки капіталу в 50 долл.;

в) прибуток від приросту капіталу в 50 долл.;

г) збитки капіталу в 250 долл.;

д) прибуток від приросту капіталу в 250 долл.

 

17) Позитивне рішення про виробництво моста, який буде служить 200 років і приносити щорічно прибуток у розмірі 10%, буде прийнять при умові, що процентна ставка склала:

а) не більше 2%;

б) не більше 20%;

в ) 10% чи менше;

г) 10% чи більше;

д) для прийняття рішення немає інформації.

 

18) Суб’єкт направляє свої гроші на придбання державних цінних паперів лише в тому випадку, якщо він очікує що:

а) процентні ставки в найближчий час значно зростуть у порівнянні з настояними;

б) процентні ставки значно скоротяться у порівнянні з настояними;

в) процентні ставки спочатку зростуть, а потім знизяться;

г) процентні ставки не зміняться;

д) не буде простежуватись інфляційний зріст цін.

19) Ріст процентної ставки приведе до:

а) росту попиту позичені кошти;

б) росту пропозиції позичених коштів;

в) скорочення пропозиції позичених коштів;

г) росту об’єму пропозиції позичених коштів;

д) росту об’єму попиту на позичені кошти.

 

20) При даному попиті на інвестиції їх величина:

а) не залежить від процентної ставки;

б) може або рости, або скорочуватись при рості процентної ставки;

в) буде скорочуватись, якщо буде зростати процентна ставка;

г) буде рости, якщо буде збільшуватися процентна ставка;

д) буде скорочуватись, якщо буде зменшуватись процентна ставка.

 

21) Рівноважна процентна ставка вирівнює:

а) номінальну і реальну процентні ставки;

б) обсяг попиту та пропозиції позичених коштів;

в) споживання і збереження;

г) всі указані величини;

д) жодна з ситуацій не має місця.

 

22) При інших рівних умовах збільшення продуктивності засобів виробництва приведе до :

а) збільшення попиту на кредити і зменшення рівноважної ставки проценту;

б) збільшення попиту на кредити і збільшення рівноважної ставки проценту;

в) збільшення пропозиції на кредити і зменшення рівноважної ставки проценту;

г) збільшення пропозиції на кредити і збільшення рівноважної ставки проценту;

д) не вплине на зазначені процеси.

 

23) Власники землі взагалі не одержать ренти, якщо:

а) існує податок на землю;

б) криві попиту і пропозиції земельних ділянок перетинаються ;

в) крива пропозиції землі абсолютно не еластична;

г) крива пропозиції знаходиться праворуч від кривої попиту;

д) родючість землі різко погіршиться.

 

24) При прийнятті рішень про інвестиції фірма бере до уваги:

а) номінальну процентну ставку;

б) реальну процентну ставку;

в) номінальну процентну ставку за відрахуванням реальну процентної ставки;

г) інші, які не вказані вище фактори;

д) реальну процентну ставку за відрахуванням реальну номінальної ставки.

 

РОЗДІЛ VІ. Рівновага та ефективність ринкової системи

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 446; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.222.251.91 (0.006 с.)