Методичні рекомендації до ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації до ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Модуль ІІ. Основні операції банку

Змістовий модуль 1. Операції банків з обслуговування безготівкового та готівкового обороту, ресурсні операції

Практичне заняття № 1

Тема 5. Формування ресурсів банку

Мета заняття закріпити теоретичні знання та і набуття практичних навичок оцінювання дохідності депозитних операцій, розроблення стратегії та тактики банку щодо залучення коштів клієнтів банку

План

1. Аналіз депозитної політики банку.

2.Оцінювання дохідності депозитних операцій.

Обладнання: 1. Завдання та методичні рекомендації по їх виконанню 2. Тести 3. Контрольні завдання 4. ЕКОМ

Методичні рекомендації до практичного заняття

До практичних занять студент повинен знати:

· Суть депозитної політики банку.

· Загальні критерії оптимальності депозитної політики банку.

· Види і режими банківських рахунків.

· Порядок відкриття строкових депозитів клієнтам банку в національній та іноземній валютах.

· Методику нарахування відсотків за депозитними операціями банку.

Після практичних занять студент повинен уміти:

· Розробити стратегію та тактику банку щодо залучення коштів клієнтів банку.

· Формувати пакет документів для відкриття поточного, депозитного рахунків клієнтам банку.

· Визначити суму доходу, яку може отримати клієнт банку від депозитної операції з використанням методів простих і складних відсотків.

· Аналізувати основні тенденції кредитних ресурсів банків ураховуючи динаміку депозитів клієнтів.

У банківській практиці використовується три методи визна­чення кількості днів для розрахунку відсотків:

1. Метод «факт/факт»— при розрахунку суми відсотків береться фактична кількість днів у місяці та році;

2. Метод «факт/360»— при розрахунку суми відсотків береться фактична кількість днів у місяці, але умовно в році — 360 днів.

3. Метод «30/360»— враховується умовна кількість днів у місяці — 30 та у році — 360.

Незалежно від методу проценти на банківський вклад нарахо­вуються від дня, наступного за днем надходження грошей у банк, до дня, який передує їх поверненню вкладникові. Застосування різних методів визначення кількості днів для розрахунку відсот­ків розглянемо на прикладі –таб.3.1.

 

Таблиця 3.1

Порядок формування процентного доходу

Методи розрахунків Визначення кількості днів за період дії угоди, днів Кількість днів у році днів Розрахунок суми відсотків грн.
1. Факт /факт 8+30+16=54
2. Факт/360 8+30+16=54
3. 30/360 7+30+16=53

 

Дохідність депозитних операцій залежить від суми вкладених коштів, способу нарахування процентів та частоти їх нарахування. Якщо на депозитному вкладі розміщена сума, на яку що періоду нараховується проста ставка процентів, загальна сума процентних виплат становитиме:

 

(3.1)

 

де кі – процентна ставка в річних, що нараховується в і-му періоді;

tі - тривалість і-го періоду, днів. Якщо сума коштів змінюється протягом періоду інвестування, загальна сума процентів визначається так:

(3.2)

 

де Сі – сума коштів, розміщених на депозиті в і-му періоді.

Нарощена сума по вкладу визначається сумою:

 

(3.3.)

У разі нарахування складних процентів по вкладу нарощена сума та загальна сума нарахованих процентів визначається з виразів:

 

(3.4.)

 

(3.5.)

Якщо процентна ставка змінюється протягом періоду інвестування, нарощена за n періодів сума матиме вигляд:

 

(3.6.)

Сума нарахованих процентів при цьому дорівнюватиме:

 

(3.7.)

 

 

Якщо проценти нараховуються m раз протягом періоду, нарощення сума визначається так:

 

(3.8.)

Приклад 1

Комерційний банк залучив строковий депозит у розмірі 2000 грн. на термін від 20 березня до 17 червня під 18% річних. Необхідно розрахувати суми процентних платежів, використовуючи різні методи визначення кількості днів

 

Розв’язання:

Порядок та результати розрахунків відсоткового доходу за різними методами наведено в табл. 1.

Висновок: результати розрахунків показують, що для вкладника вигідний метод «факт/360», а для позичальника — метод «30/360».

 

Комерційні банки можуть здійснювати нарахування процентів вкладникам як за простими, так і складними відсотками.

Прості відсоткиє традиційним методом нарахування процентного до­ходу і обчислюються за формулою:

 

(3.9)

 

де R — сума процентних платежів за період у п днів; Р — сума номіналу депозиту; r — річна відсоткова ставка; п — кількість днів розрахункового періоду; Т— максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Нарощена сума депозитурозраховується таким чином:

(3.10)

 

де S — нарощена сума депозиту наприкінці розрахункового пе­ріоду п, тобто номінал депозиту плюс відсотки;

Р — сума номіналу депозиту;

г — річна відсоткова ставка;

п — кількість днів розрахункового періоду;

Т— максимальна кількість днів у році за умовами договору.

 

Приклад 2

Комерційний банк залучає строковий депозит юридичної особи у розмірі 65000 грн. на три місяці на термін від 05 жовтня до 05 січня за річною відсотковою ставкою 17 %. Відсотки нараховуються щомісячно і сплачуються не пізніше 1-го числа кожного місяця. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт». Необхідно розрахувати щомісячні платежі за відсотками та платіж по закінченні дії депозитної угоди.

 

Розв’язання:

Обчислюємо суми відсотків за розрахункові періоди: а) від 05 жовтня до 31 жовтня:

(3.11.)

 

Сума відсотків у розмірі 817,40 грн. перераховується банком на по­точний рахунок вкладника не пізніше 01 листопада, б) від 01 листопада до 30 листопада:

 

(3.12.)

 

Сума відсотків у розмірі 908,22 грн. перераховується банком на поточний рахунок вкладника не пізніше 01 грудня, в) від 01 грудня до 31 грудня:

 

(3.13.)

 

Сума відсотків у розмірі 938,49 грн. перераховується банком на по­точний рахунок вкладника не пізніше 01 січня, г) від 01 січня до 04 січня:

(3.14.)

 

Висновок: Банк 05 січня перерахує на поточний рахунок вкладни­ка платіж на суму 65121,10 грн. (65000+ 121,10).

 

Відсотковий дохід за складними відсотками(капіталізація відсотків) визначається таким чином: після закінчення розрахункового періоду на суму вкладу нараховується відсоток і отримана величина приєднується до суми вкладу; у наступному розрахунковому періоді відсоткова ставка застосовується до нової вже збільшеної суми. Складні відсотки доцільно застосовувати у тому випадку, коли виплата відсоткового доходу здійснюється по за­кінченні терміну дії депозитної угоди.

Визначити нарощену суму депозитупри застосуванні складних відсотків за період не більше одного року можна за формулою:

(3.15.)

 

де: S — нарощена сума депозиту наприкінці періоду т, тобто номінал депозиту плюс капіталізовані відсотки;

Р — сума номіналу депозиту;

r — річна відсоткова ставка, %;

п — кількість днів за розрахунковий період;

т — кількість періодів (разів) нарахування складного відсотку;

Т— максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Сума складних відсотківза певний розрахунковий період обчислюєтьcя за такою формулою

 

(3.16.)

 

де: R — сума відсотків за розрахунковий період; Р — сума номіналу депозиту; r— річна відсоткова ставка, %; п — кількість днів за розрахунковий період; т — кількість періодів (разів) нарахування складного відсотку; Т — максимальна кількість днів у році за умовами договору.

 

Приклад 3

Комерційний банк залучає депозит фізичної особи у розмірі 10000 грн. на три місяці на термін з 13 серпня до 13 листопада за відсотковою ставкою 15 % річних із капіталізацією відсотків щомісячно. Відсотки нараховуються в останній день місяця і сплачуються при погашенні депозиту. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом факт/360.

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен місяць та обчислити платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

 

Розв’язання

Згідно умови завдання маємо чотири періоди нарахування складних відсотків:

1 -й — з 13.08 до 31.08,

2-й — з 01.09 до 30.09,

3-й — з 01.10 до 31.10,

4-й з 01.11 до 12.11

 

Платіж при погашенні депозиту визначаємо таким чином:

 

(3.17.)

 

Суми відсотків за розрахункові періоди: за серпень:

 

(3.18.)

 

за серпень — вересень:

 

(3.19)

 

за вересень:

205,21-79,17=126,04 грн. (3.20.)

 

за серпень-жовтень:

 

(3.21.)

 

за жовтень:

 

337,05 – 205,21 =131,84 грн. (3.22.)

 

за серпень — листопад:

 

(3.23.)

 

за листопад:

388,88-337,05=51,83 грн. (3.24.)

 

Висновок: відсотковий дохід за весь період дії депозитної угоди: складає 388,88 грн., а по закінченні терміну її дії банк поверне фізичній особі 10388,88 грн. (10000 + 388,88).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.012 с.)