Модуль ІІ. Основні операції банку 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль ІІ. Основні операції банкуЗмістовий модуль І. Операції банків з обслуговування безготівкового та готівкового обороту, ресурсні операції.

Тема 4. Розрахунково-касові операції банків

 

Мета:   закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим навчальним матеріалом щодо розрахунково-касових операцій банку.

 

 

План

1. Основи організації грошових розрахунків господарському обороті.

2. Форми безготівкових розрахунків.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Важливим елементом системи безготівкових розрахунків між підприємствами та організаціями є їх форми.

Форми безготівкових розрахунків — це конкретні прояви руху грошових коштів від платника до покупця за допомогою різноманітних розрахункових документів (чеків, акредитивів, доручень, вимог-доручень, векселів).

Застосування тієї чи іншої форми розрахунків визначається особливостями взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності та спрямоване на забезпечення безперебійних платежів, прискорення обігу грошових коштів в розрахунках.

Загальні правила, форми і стандарти безготівкових розрахунків визначає "Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. № 22. (рис.2.8-2.11).

 

 

Послідовність здійснення міжбанківських розрахунків зображена на блок-схемі – рис.2.12.

 

1.Товар або послуги

2.Рахунок-фактура

3. Платіжне доручення

4.Списання коштів з рахунку

5.Документи про перерахування коштів на рахунок постачальника

6.Зарахування коштів на рахунок постачальника

Рис 2.8. Схема документообігу з використанням платіжних доручень

 
 

Рис.2.9. Схема документообігу з використанням - платіжних вимог – доручень

 

1.Товарно-транспортні документи і вимога-доручення

2.Платіжна вимога - доручення і транспортні документи

3. Платіжна вимога - доручення і рахунки

4. Повідомлення про платіж.

5.Акцепт.

6. Списання коштів з рахунку.

7. Документи про перерахування коштів на рахунок постачальника

8. Зарахування коштів на рахунок постачальника

 

 

 

1. Заява на отримання чекової книжки і платіжне доручення на депонування коштів.

2. Бронювання коштів, виписка чекової книжки

3. Видача чекової книжки

4. Відвантаження та пред'явлення відвантажувальних документів

5. Оформлення чека на продавця

6. Пред'явлення чека разом з реєстром чеків.

7. Пред'явлення чека до оплати, інкасація чека

8. Списання коштів з рахунка покупця та зарахування на рахунок постачальника

9. Перерахування коштів на рахунок постачальника

10. Надання виписок клієнтам

Рис. 2.10.Схема документообігу при чекової формі розрахунків

1.Заява на акредитив

2.Депонування коштів

3.Поштовий акредитив

4.Повідомлення про відкриття акредитива

5.Відвантаження товару

6.Реєстр рахунків і товарно-транспортні документи

7.Зарахування коштів на рахунок постачальника

8.Реєстр рахунків і товарно-транспортні документи

 

Рис.2.11. Розрахунки на підставі покритого акредитива

 

 

Питання для самоконтролю

 

 

1. Хто встановлює черговість платежів з розрахункового рахунку підприємства?

2. Що таке безакцептне (безперечне) стягнення коштів з рахунків клієнтів?

3. У яких випадках банк депонує кошти клієнтів при організації безготівкових розрахунків?

4. Протягом якого часу від дати заповнення платіжне доручення приймається банком до виконання?

5. Охарактеризуйте відмінність попередньої оплати товарів, послуг та виконаних робіт від авансових платежів.

6. Обґрунтуйте заходи економічного впливу за несвоєчасність оплати платником платіжних доручень за фактично одержані ним товари.

7. Охарактеризуйте позитивні й негативні сторони розрахунків із застосуванням платіжних вимог-доручень.

8. Назвіть види акредитивів.

9. Які строки дії акредитивів?

11.Назвіть види чеків, які застосовуються при безготівкових розрахунках.

10. Що таке ліміт чекової книжки і як він визначається?

11. Коли застосовуються розрахунки чеками?

12. Коли вигідно здійснювати розрахунки плановими платежами?

13. Хто є ініціатором розрахунків, що ґрунтуються на заліку взаємної заборгованості?

14. Що таке доміциляція векселів і з якою метою банк виступає доміциліатом?

15. Які векселі будуть прийняті банком на інкасо та які санкції будуть застосовані сторонами одна до одної за невиконання умов угоди?

16. Характеристика форм безготівкових розрахунків.

17.Організація грошових розрахунків в господарстві України. Закон про платіжні системи та переказ грошей в Україні».

18.Безготівкові і готівкові розрахунки.

19.Суб’єкти і об’єкти грошового обігу.

20.Дата валютувавання.Економічний зміст, можливості.

21.Переказ грошей як засіб зміни власника активів.

22.Законодавчі строки переказу. Фінансові санкції за порушення нормативів проходження платежів.

23.Ініціація переказу грошей. Способи переказу готівкових грошей в Україні. СЕП, НСМЕП.

24.Нормативне оформлення Закону України про переказ грошей. Інструкція НБУ «Про безготівкові розрахунки в Україні».

25.Форми безготівкових розрахунків: платіжне доручення, платіжна вимога, чек, акредитив, вексель).

26.Клієнт – безумовний власник коштів на рахунку. Законодавче оформлення прав клієнта стосовно списання та зарахування коштів на рахунок.

27.Розрахунки акредитивами. Види акредитивів.

28.Розрахунки з використанням векселів.

29.Умови договірного списання коштів з рахунку власника.

30.Реалізація прав кредиторів на списання коштів з рахунку клієнта.

31.Реалізація прав державних органів, зокрема податкової адміністрації на гроші боржника бюджету.

32.Умови обмеження користування власником коштами на рахунку.

Рис. 2.12. Механізм здійснення міжбанківських розрахунків

Бібліографічний список

[2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17,18].

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 212; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.004 с.)