Тема: Hobbies. Music and Reading 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Hobbies. Music and ReadingМета:─ формувати лексичні та мовленнєві навички учнів по темі;

─ ознайомити і навчити учнів вживати в усному та писемному мовленні нові

лексичні ситуативні одиниці (літературні жанри);

─ сприяти розвитку учнівського самостійного логічного і аналітичного мислення,

елементів аналізу та самоаналізу;

─ виховувати пізнавальний інтерес до англійської мови, уміння чітко виконувати

інструкції вчителя.

 

Хід уроку

Організація класу. Привітання

Підготовка до іншомовного мовлення

Фонетична і мовленнєва зарядка

Основна частина уроку.

a) Elvis Presley – we like arm-wrestling!

Madonna – what do you wanna?

“Stereophonics” – like jin and tonics!

“Queen” – what do you mean?

Britney Spears – no more tears!

“Backstreet Boys” – stop that noise!

b) Перевірка виконання домашнього завдання: вправа 16 стор. 89.

c) Вступне слово вчителя по темі «Books in our life» з наступним виконанням проблемного завдання:

T: Children, Oscar Wilde once wrote that the books could be divided into three groups. What categories of books did the author mean?

The books

- to read

- never read

- to reread

d) Виконання вправи 17 стор.89 – match the words with their definitions:

diary poetry

drama myth

fairytale sonnet

fiction science fiction

 

e) Вправа 18 стор. 89 – study the list of different kinds of books. Say what you can enjoy in each kind of book and why and when each of them is interesting to a reader:

Fiction non-fiction

Folklore poetry

Drama science fiction

 

f) Повторення вивченої тематичної лексики у словосполученнях і реченнях

 

Заключна частина уроку.

Домашнє завдання:виконати вправи 19, 20 стор. 90 підручника

Підсумки уроку.Вчитель підводить підсумки уроку та оцінює роботу учнів.

Урок 54

Тема: Hobbies. Literary Genres.

Мета:─ вдосконалювати навички усного мовлення, читання та аудіювання;

─ ознайомити і навчити вживати граматичні структури з Present Simple

Passive Voice в усному та писемному мовленні;

─ навчити учнів вживати нові фразеологічні одиниці, давати характеристику;

─ формувати навички непідготовленого монологічного та діалогічного мовлення

за проблемною ситуацією;

─ розвивати пізнавальний інтерес, аудитивну пам’ять увагу, спостережливість та

кмітливість.

 

Хід уроку

Організація класу. Привітання.

Підготовка іншомовного мовлення.

Фонетична і мовленнєва зарядка.

Основна частина уроку.

a) Перевірка виконання домашнього завдання: вправи 19, 20 стор.90.- read three short annotations of different books and say what are they about

 

b)Виконання вправи 21 стор. 90.

c) Граматика: утворення пасивної структури Present Simple Passive;

“Captain Grant’s Children” is written by Jule Vern.

“Robinson Crusoe” is read by many children.

“Harry Potter” is highly valued both by critics and readers.

d) Граматика: wh- guestions and types of answers:

Who found him on the desert island?

When did his friends come to his rescue?

Where did the children meet their father?

How did he have to work?

Whom did he heroically fight with?

e) Вправа 22 стор.91- Characters and their qualities;

Honest kind dishonest

Intelligent generous poor

Attractive strong evil

Charming clever tough

Creative cheerful naughty

Innocent brave selfish

Which words can be used to describe the following characters:

Harry Potter – Captain Grant – Star Boy – Red Riding Hood

 

f) Опрацювання додаткових фразеологічних одиниць по темі:

Bring to book - притягнути до відповідальності;

To be on the books – бути у списках ;

Speak by the book – говорити згідно точної інформації;

Read somebody like a book – чудово розуміти когось, бачити наскрізь.

 

Заключна частина уроку.

Домашнє завдання:вправа 23 стор.91; вивчити лексику етапу f;

Підсумки уроку.Вчитель підводить підсумки уроку та оцінює роботу учнів.


Урок 55

Тема: Hobbies. Books and Libraries.

Мета: ─ формувати лексичні навички по темі;

─ вдосконалювати навички усного мовлення та читання;

─ навчити вживати граматичні структури з Present Simple Passive Voice, нові

фразеологічні одиниці, описувати якості літературних героїв з використанням

прикметників – означень;

─ розвивати аналітичне та критичне мислення, елементи аналізу і самоаналізу;

─ виховувати увагу, уміння чітко виконувати інструкції вчителя.

 

Хід уроку

Організація класу.

Підготовка до іншомовного мовлення.

Фонетична мовленнєва зарядка.

Основна частина уроку.

a) Повторення вивченої ситуативної лексики і граматики: Present Simple Passive.

b) Перевірка виконання домашнього завдання: вправа 23 стор. 91:

What kind of books do you enjoy reading?

Do you sometimes read the same book again and again?

What book have you read more than once?

What was the reason for that?

How do you choose a book to read?

Who are your favourite authors?

What qualities of characters would you like to follow?

Can you describe a memorable episode from the books that impressed you most?

Try to describe different kinds of books using the following:

+ read for ages – full of fun – exciting – fascinating – quite different – never end;

─ bad – awful – terribly boring – a terrible bore – want to close – drop it;

c) Виконання вправи 25 стор. 92 – «Libraries», опрацювання нових ЛО і читання тексту з повним охопленням прочитаного:

 

libraries fiction catalogues

bookstores non-fiction listening centres

book market reference photocopiers

 

e) Введення додаткових фразеологічних одиниць по темі :

know a thing like a book – знати як свої п’ять пальців;

without book – напам’ять;

suit somebody’s book – збігатися з планами, пасувати комусь;

I am booked! – я піймався!

f) Повторення і узагальнення вивченого лексико-граматичного матеріалу.

 

Заключна частина уроку.

Домашнє завдання:драматизувати діалог вправи 27 стор. 94.

Підсумки уроку.Вчитель підводить підсумки уроку і оцінює роботу учнів.

 

 


Урок 56

Тема: Hobbies. Books. Synonyms and Antonyms. Conditional Clauses Ι

Мета:─ формувати лексичні та граматичні навички по темі;

─ ознайомити учнів з англійськими синонімами та антонімами, навчити вживати

граматичні структури з підрядними умови Ι типу;

─ розвивати логічне мислення, спостережливість, елементи аналізу та самоаналізу;

─ виховувати пізнавальний інтерес до вивчення граматичних явищ.

 

Хід уроку

Організація класу.

Підготовка до іншомовного мовлення.

Фонетична мовленнєва зарядка.

Основна частина уроку.

a) Повторення вивченої ситуативної та тематичної лексики.

b) Драматизація діалогу вправи 27 стор. 94 – «At the Library».

c) Рольова гра «Readers and Librarians», «How to choose the book».

d) Граматика : synonyms are words with the same meaning or with similar meanings;

antonymsare words with opposite meanings;

good – bad hot – cold clean – dirty true – false

fast – slow glad – sad long – short right – wrong

e) Граматика – підрядні речення часу і умови Ι типу:

If you readthis book you will know its contents.

Ifyou ask me I shall help you with pleasure.

If he goes to the reading – hall he will look up these words in the dictionary.

f) Тренувальні граматичні вправи з підрядними реченнями часу і умови Ι типу:

John will learn the poem by heart (not to be tired).

On Sunday our group will go on an excursion (not to rain).

Jane will explain everything to Mary (to see her).

I shall meet Ann at the library (to be free).

I shall buy these books for sister (to have money).

We shall discussthe question (pupils to come).

Children will make a snowman (a lot of snow).

You will take a taxi (to be late).

They will visit relatives (go to the country).

You will have dinner (Father to come in time).

 

Заключна частина уроку.

Домашнє завдання:повторити тематичну лексику і підготуватися до контрольної

роботи з аудіювання.

Підсумки уроку.Вчитель підводить підсумки уроку і оцінює роботу учнів


Урок 57

Тема: Hobbies. The power of Music

Мета:─ проконтролювати рівень набутих навичок з аудіювання та писемного мовлення

шляхом виконання проблемних завдань;

─ формувати навички аудіювання та читання з теми;

─ розвивати пізнавальний інтерес, увагу, аудитивну пам'ять;

─ виховувати дисциплінованість, уважність, уміння чітко виконувати інструкції

вчителя.

 

Хід уроку

Організація класу. Привітання.

Підготовка до іншомовного мовлення.

Фонетична і мовленнєва зарядка.

Основна частина уроку.

Аудіювання тексту (запис 28 стор.160) і виконання учнями різнорівневих завдань:

A: write down the Ukrainian translation of the story.

B: write down if the following statements are true or false:

1 – Hamelin is a town in Britain.

2 + There were a lot of rats in the town.

3 + The people of the town asked the Mayor to take to rats away.

4 – The Mayor began to play the pipe.

5 + The people of Hamelin began to dance.

6 + The rats jumped into the water.

7 – The Mayor gave the piper a bag of gold.

8 + The piper played his pipe again.

9 – All the people of the town went after the piper.

10 + The piper never came back to this town again.

 

C: put the following sentences in the correct order:

  1. The events happened in Hamelin six hundred years ago.
  2. The people of Hamelin were not happy because of many rats.
  3. They asked their Mayor to take the rats away from the town.
  4. At this moment a piper came into the room.
  5. He promised to help the people of the town.
  6. The Mayor promised him a bag of gold for his help.
  7. The piper kept his promise: all the rats jumped into the water.
  8. But the Mayor didn’t want to pay the piper.
  9. The piper played his pipe again and all the children went after him.
  10. The children and the piper never came back to Hamelin.

 

D: write down the plot of the story in English and make your own conclusion of the events described by the author.

Заключна частина уроку

Домашнє завдання:прочитати оповідання «А Basket of Fir Cones», вправи 1-9 стор. 95-97

Підсумки уроку.Вчитель підводить підсумки уроку і оцінює роботу учнів.


Урок 58

Тема: Additional Reading “A Basket of Fir Cones”

Мета:─ проконтролювати навички читання та писемного мовлення по тексту

позакласного читання шляхом виконання різнорівневих завдань;

─ формувати навички самостійного практичного вирішення завдань проблемно-

пошукового характеру;

─ розвивати пізнавальний інтерес і естетичне сприйняття мистецтва.

 

Хід уроку
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.52.167 (0.006 с.)