Тема: Family. Friends. Character. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Family. Friends. Character. 

Мета: - вдосконалювати навички аудіювання, читання, усного та писемного мовлення;

- поповнити тематичний словниковий запас учнів, навчити складати словосполучення та речення з новими ЛО;

- формувати вміння робити узагальнення, порівняльний аналіз та висновки з вивчених

проблемних ситуацій.

 

Хід уроку

Організація класу. Привітання

Підготовка до іншомовного мовлення

Фонетична і мовленнєва зарядка

Основна частина уроку

а) Перевірка виконання домашнього завдання – вправа 8 ст. 40-41

b) Індивідуальне та групове повторення ЛО по темі «Characters»

с) Читання вправи ст.46-47 – «English Character»

· English people are reserved

· Englishmen are also very modest

· English sense of humour is famous around the world

· English people are well-disciplined

Керована навчальна бесіда з учнями:

d) What other features of English character do you know?

· Englishmen are naturally polite. They are never tired of saying “Thank you” and “I’m sorry.”

· They are generally disciplined, you never hear loud talk in the street.

· They will never shut the door in your face but hold it open for you.

· They do not shake hands when meeting one another.

Only to people they meet for the first time.

· Most English love gardens. They love flowers very much.

· The Englishmen say “My house is my castle.”

They don’t wish to be overlooked by their neighbours.

· They like animals very much including exotic ones.

· Saturday evening is the best time for dances, parties, going to the cinema or theatre.

· Sunday is a day for inviting friends and relatives to afternoon tea.


e) Can you compare typical Englishmen and Ukrainians?

What features of character do you think are different

common

strange

funny

odd

 

Заключна частина уроку

Домашнє завдання:підготуватися до уроку узагальнення знань

Підсумки уроку.Вчитель підбиває підсумки і оцінює роботу учнів.


Урок 26

Тема: Family. Friends. Character.

Мета: - перевірити лексичні та граматичні навички учнів з писемного мовлення;

- формувати лексичні та граматичні навички;

- формувати вміння працювати з тестовими завданнями, правильно вибирати комунікативні граматичні засоби;

- розвивати вміння логічної побудови тверджень.

Хід уроку

 

Організація класу. Привітання

Підготовка до іншомовного мовлення

Фонетична і мовленнєва зарядка

Основна частина уроку

Узагальнення знань учнів по вивченій темі, виконання різнорівневих письмових завдань:

A: Write down at least seven words of the topic;

B: Recollect and write down at least seven word-combinations of the topic;

C: Translate the following sentences into English:

Мені дуже подобаються розумні і працелюбні учні.

Це занадто ризиковано зробити. Вам вони не допоможуть.

Мій брат – оптимістична і енергійна людина.

Вам слід бути дружелюбними до своїх однокласників.

Егоїстична людина не завжди буває надійною.

У цього лінивого учня дуже погані оцінки.

D: Look through the list of compositions and choose one of them:


“My Friend’s Best Qualities”

“The Characters: Could They Be Ideal?”

“Your Personal Likes and Dislikes”

“What Things Would You like to do Better?”

“How to Improve your Bad Habits.”

 

Заключна частина уроку

Домашнє завдання:прочитати текст вправи 1 стор. 48

Підсумки уроку.Вчитель підбиває підсумки і оцінює роботу учнів.


Урок 27

Тема: Health. Food

Мета: - вдосконалювати навички читання , аудіювання, усного та писемного мовлення з використанням вивчених лексико-граматичних структур;

- активізувати лексичний матеріал нової теми;

- розвивати комунікативні здібності учнів, закріпити вивчений лексичний матеріал на письмі;

- сприяти розвитку логічного мислення, виховувати дисциплінованість та уважність.

Хід уроку

 

Організація класу. Привітання

Підготовка до іншомовного мовлення

Фонетична і мовленнєва зарядка

Основна частина уроку

a) Повторення вивченої раніше лексики по темі “Food”.

 

b) Виконання вправи 1 стор.48 – “From Vira’s Diary”,читання тексту з повним охопленням змісту прочитаного і відповіді на питання:

· What do you prefer: ready-made or home-made food?

· How often do you eat ready-made food?

· What’s your favorite home-made food?

· Can you cook it yourself?

· In what way can you help your parents to prepare breakfast (dinner, lunch, supper)?

c) Виконання вправи 2 стор. 48; учні записують в зошитах словосполучення з іменниками. За кожне правильне словосполучення учень отримує один бал. Перемагає той, хто набере найбільшу кількість балів.

 

d) Виконання вправи 3 стор.48; учні складають список з п’яти найулюбленіших страв, задають питання і складають портрет найтиповішого учня групи:

I like to have fried eggs and potatoes in the morning.

I prefer tea with lemon and cakes.

As for me I like vegetable soup with toasts.

The typical pupil in the group likes potatoes: he eats them almost every day.

 

e) виконання вправи 4 стор.49 – “Hot Dogs and Sandwiches”;

учні повинні прочитати речення і скласти з них два окремих оповідання, після цього

вони дають відповіді на питання до текстів:

What foods are these stories about?

When did they appear?

What is similar and what is different between them?

Who were their inventors?

Why are these foods very popular among many people?

 

Заключна частина уроку

Домашнє завдання:записати в словники і вивчити способи термічної обробки харчових продуктів ( вправа 5 стор. 49)

Підсумки уроку.Вчитель підбиває підсумки уроку та оцінює роботу учнів.


Урок 28

Тема: Health. Food

Мета: - вдосконалювати навички читання та усного мовлення, вживання ЛО у граматичній структурі Present Simple;

- розвивати комунікативні здібності учнів;

- сприяти розвитку самостійного мислення, вміння робити висновки, узагальнення.

Хід уроку

Організація класу. Привітання

Підготовка до іншомовного мовлення

Фонетична і мовленнєва зарядка

Основна частина уроку

a) Перевірка виконання домашнього завдання

b) Повторення вивчених ЛО та словосполучень по темі

c) Виконання вправи 5 стор. 49 – «What can we do with foods?»

Boil

Steam

Stew

Grill

Fry

Roast

Say what we can do with these foods. Use the verbs from the first column and the nouns from the second column:

boilvegetables, eggs, potatoes, spaghetti, soup;

fry meat, eggs, fish, cutlet, omelette, potatoes etc.

 

d) Вправа 6 стор. 50 – read the sentences and guess the meanings of the words in bold type:

slice – peel – mash

 

e) Вправа 7 стор. 51 – read the recipe. Fill in the gaps with the words from the box.

Guess what recipe it is:

- take

- wash

- peel

- cut

- add

- boil

- get

- add

- mash

Заключна частина уроку

Домашнє завдання: Прочитати вправу 9 стор. 51 і записати рецепт улюбленої домашньої страви.

Підсумки уроку.Вчитель підбиває підсумки уроку та оцінює роботу учнів.


Урок 29

Тема:Health. Food

Мета: - вдосконалювати навички аудіювання, читання, усного та писемного мовлення;

- формувати навички вживання ситуативних та тематичних лексичних одиниць в граматичних структурах даної теми;

- виховувати естетичні смаки, культуру поведінки за столом, правила мовного етикету;

- розвивати елементи критичного та аналітичного мислення.

Хід уроку

1. Організація класу. Привітання.

Підготовка до іншомовного мовлення.

Фонетична і мовленнєва зарядка.

Основна частина уроку

а) Перевірка письмового домашнього завдання

b) Повторення вивченої лексики по темі у словосполученнях і реченнях

c) Виконання вправи 9 стор. 51 – How to Lay the Table

 

1) table cloth 4) soup spoon

2) plates 5) fork

3) knife 6) glass

7) table napkins

d) Рольова гра – учні в групах інсценують сервіровку столу, коментуючи свої дії. На дошці

записані деякі додаткові лексичні одиниці та речення:

- Please, pass me (hand over) the salt.

- May (might) I trouble you for some pepper?

- Would you be so kind as to bring me some sugar?

- Oblige me with some more if you please.

- May I have a little to taste?

- Do you mindme having some cake?

e) Аудіювання оповідання ( завдання 15 стор. 154) і відповіді учнів на питання

(вправа 10 стор. 52) :

Where did Thomas come from?

What did he see there for the first time in his life?

What did his English friends do when he showed it to them?

Why did Thomas eat his meat with fingers?

Why did his friends laugh at him?

What food can you eat : using your fingers, with a fork, with a knife?

f) Виконання вправи 11 стор. 52 та тестових завдань до оповідання:

- Table manners are not different in different countries.

+ In Britain you mustn’t lift your soup plate to your mouth.

+ Japanese are never worried about making noise while drinking soup.

- Making noise is a way of enjoying meals in Britain.

- The British usually put their hands and elbows on the table.

- In Mexico you don’t have to put your hands on the table.

+ In Arab countries you may enjoy your meals using only the right hand.

 

Заключна частина уроку.

Домашнє завдання:виконати вправу 12 стор. 52

Підсумки уроку.Вчитель підбиває підсумки уроку та оцінює роботу учнів.

 


Урок 30

Тема: Health. Food

Мета: - вдосконалювати навички читання, усного та писемного мовлення;

- формувати навички вживання ситуативної та тематичної лексики в граматичних структурах Present і Past Simple Active / modal verbs;

- практикувати учнів у вирішенні комунікативних проблемних завдань засобами іншомовного спілкування;

- виховувати естетичні смаки, культуру поведінки за столом, правила мовного етикету;

Хід уроку

1. Організація класу. Привітання.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 101; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.019 с.)