Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла БойчукаКиївський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

 

СЛОВНИК

МИСТЕЦЬКИХ ПОНЯТЬ ТА ТЕРМІНІВ

 

 

Виконала студентка 5 курсу

сп. ХТ, факультет ДПМ

ГЕРАСИМЕНКО О. С.

А

Абак - верхня частина капітелі колони, напівколони, або пілястра, що має форму чотирикутної плити.


Абак.

 

 

Абак романського ордеру.

Елементи давньогрецького храму.


А се́кко, асекко — настінний живопис, що виконується на відміну від фрески, по твердій, сухій штукатурці. Використовуються фарби розтерті на рослинному клеї чи яйці. А секко дозволяє розписувати за один робочий день велику площину поверхні, але являється не довговічню технікою. Була поширена в Європі в XVII—XVIII ст..

Храм, розписаний в техніці а секко.

Акант — стилізоване декоративне зображення зубчатих листків рослини аканту.

Акант.

Акварель — техніка живопису, що використовує спеціальні акварельні фарби, які при розчиненні у воді утворюють прозору суспензію тонкого пігменту, що дозволяє створювати ефект легкості і тонких колірних переходів. Акварель поєднує особливості живопису (багатство тону, побудова форми і простору кольором) і графіки (активна роль паперу в побудові зображення, відсутність специфічної рельєфності мазка, характерної для живописної поверхні).

Роберт Шуман «Спогади». Сергій Темерев.

Акведук — арковий міст з лотком або трубою, яким пропускали водовід через ріки, шляхи, яри.

Стпровинний акведук в Польші. Залишки Давньоримського акведука в Німеччині. Акведук в Португалії.

Акротерій - наріжна скульптурна прикраса фронтону у вигляді статуї чи пальмети (орнаментальна рослинна фігура); виробляється з мармуру або теракоти. Акротерії застосовувалися в античній архітектурі, здебільшого в храмах, як складовий елемент архітектурних ордерів.

Акротерій-пальметта. Акротерій. Акротерій в ніші.

Амфіпростиль — тип прямокутного в плані давньогрецького храму, який має колонні портики на торцевих фасадах. Подовжні стіни амфіпростилю споруджувалися з гладких кам'яних блоків і не мали декору. Типовим прикладом амфіпростилю є Храм Ніки Аптерос афінського акрополя, побудований за проектом архітектора Каллікрата.

Амфіпростиль. Храм Ніке Аптерос в Афінах. 449 — 420 до н.е. Афінський акрополь. Загальний вигляд.

Амфітеатр - 1) у давньогрецькому театрі місця, розташовані півколом на схилах пагорбів; 2) давньоримська будівля для видовищ еліптичної форми з ареною посередині, навколо якої уступами вгору розміщені місця для глядачів.

Амфітеатр. Римський амфітеатр в Хорватії. Амфітеатр в Римі.

Амфора — давньогрецька глиняна посудина зі звуженим дном, високим і вузьким горлом та двома ручками. Використовувалися амфори для транспортування і зберігання вина, олії, зерна. Подекуди амфори застосовувались для поховання дітей. На багатьох амфорах є малюнки, орнаменти, написи і тавра, за якими можна встановити місце їх виробництва.

Панафінейська амфора. Ноланська амфора: загибель Орфея. Чорнофігурна амфора.

Антаблемент — верхня горизонтальна частина споруди, звичайно спирається на колони, — складовий елемент класичного архітектурного ордеру. Антаблемент виник на основі дерев'яного балкового перекриття на дерев'яних колонах і в своїх формах відображає його структуру.

Антаблемент (карниз, фриз й архітрав) доричного храму.

Анфілада — послідовний ряд архітектурно поєднаних між собою приміщень, кімнат, дворів, зал, що містяться по одній осі та з'єднані дверними отворами. Анфілада може міститися також по колу або кривій лінії.

Анфілада. Анфілада в замку Вандевр, Франція.

Аполлон - син Зевса й Лето, брат Артеміди, батько Орфея, Ліка, Асклепія та Мілета. Один із олімпійських богів.

Аполлон. Аполлон з німбом. Пракситель, Аполлон 330 р. до н.е.

Апсида — виступ споруди, напівкруглий, прямокутний, багатокутний у плані, перекритий півкуполом або замкнений півсклепінням. Застосовується в християнських храмах.

Апсида. Головна і бокова апсиди. Апсида церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Апсида покровської церкви.

Арка — криволінійне перекриття прорізів у стіні (вікон, дверей, воріт) або прольотів між опорами — стовпами, колонами, пілонами.

Тріумфальна арка. Рим. Арка Константина. Рим. Римська арка. Арка Тита в Римі.

Аркада — ряд однакових за формою і розмірами арок, що спираються на стовпи або колони. Застосовують переважно при спорудженні відкритих галерей.

Аркада.

Аркбутан — зовнішня опорна кам´яна або цегляна напіварка, що передає горизонт, розпір від склепіння на зовнішні стіни та контрфорси.

Аркбутани.

Архаїка в історії мистецтв – давньогрецьке мистецтво, що набуло розвитку в VІІ –VІ ст.. до н.е. на теренах материкової Греції, островів грецькогоархіпелагу, Малоазійського узбережжя та Південної Італії. Доба А. характерна розпадом родового устрою та становленням рабовласницького суспільства. Відповідно до цього і мистецтво А. має перехідний характер.


Базіліка в Пестуме. 6 ст. до н.е.

 

«Персей, що вбиває Медузу». 6 ст. до н.е. Національний музей. Палермо. Так званий храм Деметри в Пестуме. 6 ст до н.е.

Кора «675». Мармур.

510 до н.е. Музей Акрополя. Афіни.


Архітектура - будівельне мистецтво, проектування й будівництво споруд; мистецький характер споруди.

Архітектурна споруда під назвою Тріумфальна арка. Замок Терещенка.

м. Новгород-Сіверський.

Архітрав - головна балка, що перекриває прогін між колонами; нижня частина антаблемента.

Архітрав.

Афродіта - у давньогрецькій міфології богиня кохання та краси.

Ахроматичний колір - безбарвний, тобто білий, чорний та проміжні між ними відтінки сірих кольорів, що відрізняються лише ступенем світлоти.

Ахроматичний колір (чорний ˂̶ ̶̶̶ ̶̶ ̶ ̶ сірий ̶̶ ̶ ̶ ̶> білий).

Абстракціонізм (абстрактне мистецтво) – напрямок в мистецтві ХХ ст., що відмовляється від зображення реальних предметів і явищ у живописі, скульптурі та графіці. Абстрактне мистецтво заперечує пізнавальні задачі художньої творчості. Виникло у 1910-х рр. як анархічний виклик суспільним смакам.

Абстракціонізм. Безпредметна композиція. Малевич. Чорний квадрат Малевича.

Авангардизм – умовна назва художніх рухів та літературно-художніх течій ХХ ст. (експресіонізм, футуризм, сюрреалізм, дадаїзм, драма абсурду та ін.) яким характерні прагнення до корінного оновлення художньої практики, розрив з її традиціями, пошуки нових, незвичних засобів вираження і позаестетичних шляхів впливу на глядача.

Старикова Ю. 2012р. Л. Попова «Портрет філософа», 1915р. К. Малевич «Жінки в полі», 1928-1932 рр.

Акант (аканф) (ведмежа лапа) — стилізоване декоративне зображення зубчатих листків рослини аканту, що вживалося у різноманітних орнаментальних композиціях, у побудові корінфських капітелей, модульйонів, акротерів, фризів, карнизів тощо. В античній Греції зображали аканти з вузькими гострими лопатями, у Римі — ввігнутими у перетині, м'якими й тупими, що давали багату світлотінь (Acanthus mollis — ведмежа лапа). У європейському середньовіччі акант асоціювався з терновим вінцем — символом страждань Христа і символізував життя, біль та співчуття до ближнього, внаслідок чого відзначався динамічністю побудови й натуралістичністю зображення. Широко застосовувався також в архітектурі ренесансу, бароко і класицизму, де теж мав характерні ознаки.

Акрополь — височинна частина давньогрецького міста. Звичайно акрополь — місце первинного поселення, навколо якого поступово розросталось менш захищене «нижнє місто»: у далекому минулому акрополь слугував прихистком для мешканців міста під час воєн. Найвідомішим є Афінський акрополь. Власне, це пагорб заввишки 156 м, 170 м завширшки та довжиною близько 300 м. Донині збереглися Парфенон — головний храм Стародавніх Афін на честь покровительки міста та усієї Аттики богині Афіни; Пропілеї та залишки Пінакотеки (зібрання картин-пінак), Храму Ніки Аптерос (Перемоги Бескрилої) архітектора Каллікрата.

Афінський Акрополь. Греція. Вид на Афінський акрополь з Ареопагу.

Андеґра́унд — напрям у сучасному мистецтві. Творчість осіб або груп, яка суперечить усталеним філософським, етичним, естетичним кодам соціуму й скеровується на самовираження. Термін народився в другій половині 1960-х років і стосувався спочатку американських, а потім і британських гуртів, які спочатку не записували платівки, а лише виступали в клубах, і вважались авангардистами реп-музики. На відміну від «комерційних» виконавців, «підпільники» пропонували дуже довгі твори (інколи навіть півгодинні), що базувалися на блюзі, відмовляючись від простої, легкої для запам'ятання мелодійності, часто зверталися до складних ритмометричних зразків джазової музики. Але з часом і «підпільники» почали записувати платівки.

 

Б

Базиліка — витягнута прямокутна в плані споруда, розділена вподовж колонами на З—5 частин — нефів. Середній неф вищий за бокові. У формі базиліки будували християнські храми.

Рисунки сангіною.


Саркофаг — невелика гробниця з каменю, дерева, часто прикрашена декоративними рельєфними зображеннями, орнаментами.

Саркофаг Тутанхамона. Саркофаг дванадцяти апостолів.

Скульптура — вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об´ємність, тривимірну форму й виконуються з твердих або пластичних матеріалів (камінь, глина, метал, гіпс тощо). Розрізняють два основні різновиди скульптури: круглу і рельєф.


Шедеври давньоєгипетської скульптури — ста­туя Каї і портрет цариці Нефертіті, а також рельєфні зображення скульптурного мистецтва Вавилону та Ассирії.


Смальта — кольорове непрозоре скло у вигляді кусочків, застосовуване для виготовлення мозаїк.

Мозаїка. Смальта.

Соус — матеріал для малювання у вигляді товстих паличок-олівців із пресованих барвників з клеєм, обгорнутих у фольгу. Він дає широку можливість в тональному рисунку, має глибокий чорний колір (інколи сірий або коричневий), гарно розтушовується; наноситься на папір сухим або розмивається пензлем з водою, аналогічно акварелі.


Стела — кам'яна, мармурова, гранітна або дерев'яна плита з висіченими на ній текстами або зображеннями. Встановлюється як поховальний або пам'ятний знак. Не варто плутати з обеліском — найчастіше стовпом або конусоподібною колоною.

Погребальна стела з Давнього Єгипту.Стилобат — 1) у давньогрецькій архітектурі підніжжя колонади; 2) верхня частина східчастого цоколю будинку.

Стилобат.


Стиль — у літературі та мистецтві — єдність змісту, образної системи й художньої форми, що склалася за конкретних суспільно-історичних умов і властива різним історичним періодам та епохам у розвитку літератури і мистецтва. У вузькому значенні С. — індивідуальна манера, своєрідні неповторні ідейно-художні особливості творчості митця; 2) спосіб, прийом, метод роботи.

Символізм — модерністський літературний напрям кінця XIX—XX ст. Виник у Франції. Символісти відмовилися від зображення реалій життя і метою своєї творчості вважали пошук прихованої краси світу. На місце художнього образу вони ставили художній символ, що містить у собі ряд значень. Намагалися надати своїм творам музикальності, співзвучності, бо тільки музику вважали мистецтвом.

Символізм у живописі.

Станкове мистецтво – назва походить від станку, на якому створюються твори (станок у скульптора, мольберт у художника). Твори станкового мистецтва завжди мають самостійне значення. Їх ідейно-художні особливості не залежать від оточення, в якому вони знаходяться. На відміну від творів монументального і декоративно-ужиткового мистецтва, вони не призначені для певного місця у приміщенні, просторі або для декоративних цілей. Тому для їх створення використовуються дещо інші художні засоби.

 

Т

Темпера – водяно-клейові фарби, виготовлені з сухих порошків, змішаних з яєчним жовтком, розведеним клейовою водою. Темперними фарбами можна писати густо, як масляними, і рідко, як акварельними, розбавляючи їх водою.

Терми — громадські заклади для миття та водних процедур (аналог лазні в наш час). Термін терми зазвичай використовується для великих банних комплексів, в той час, як бальні являли собою заклади меншого розміру, публічні або приватні, що існували у великій кількості повсюди в Римській імперії.

Давньоримські лазні.

Тимпан – 1) музичний інструмент, що нагадує барабан з широким обводом, на який натягувалася шкіра; 2) внутрішнє поле фронтону античних храмів зі скульптурою або орнаментом.

Тимпан церкви Ла Мадлен в Везлі (Франція). Страшний суд. Тимпан собору в Отені. Музичний інструмент.

Торевтика — мистецтво рельєфної обробки скульптурних художніх виробів з металу. Поширене з античних часів. Найчастіше торевтикою називають обробку виробів шляхом карбування або тиснення. Іноді цим терміном позначають й обробку литих виробів.[1] Відомим давньогрецьким майстром торевтикі був помічник Фідія — Міос.

Геркулес, що спочиває на шкірі лева, 1 ст. до н. е. Торевтика. Нижній Новгород.

Торс - тулуб людини, а також скульптурне зображення тулубу.

Тригліф – прямокутна вузька плита з трьома вертикальними боріздками в антаблементі доричного ордеру, що чергується з метопами. Тригліфи як правило розміщуються за віссю колон і зходяться на кутах будівлі.

Тригліфи.

Т ріумфальна арка — монумент (брама з одним або трьома арковими отворами) на честь визначної події, прикрашений скульптурами, рельєфами та пам´ятними написами.

Тріумфальна арка в Римі. Тріумфальна арка в Парижі.

Ф

Фасад — зовнішній бік будинку або споруди.

Фасад храму. Фасад Церкви Святих Апостолів Петра и Павла. Фасад церкви.

Фаюмський портрет — створені в техніці енкаустики поховальні портрети в Елліністичному Єгипті I–III століть. Свою назву отримали за місцем першої великої знахідки в Фаюмській оазі в 1887 році британською експедицією на чолі з Фліндерсом Пітрі.


Є елементом видозміненої під грецьким впливом місцевої похоронної традиції: портрет замінює традиційну поховальну маску на мумії. Знаходяться в колекції багатьох музеїв світу, в тому числі Британського музею, Лувру, Музеї Метрополітен, Московський музей імені Пушкіна володіє чудовим зібранням з 23 похоронних фаюмских портретів, виявлених в Єгипті в 70-ті роки XIX століття, що дає можливість простежити розвиток цього жанру протягом чотирьох століть (з I по IV ст.).

Портрет чоловіка, Британський музей. Портрет молодої жінки, Лувр.

Форум – центр політичного і культурного життя римського міста, площа для народного зібрання, здійснення правосуддя, місцезнаходження найбільш занчимого храму.

Римський форум.

Футуризм – авангардистський напрям у європейському мистецтві початку ХХ ст., що проголошувало розрив з традиційною культурою і прагнуло створити «мистецтво майбутнього».

Футуризм в архітектурі.

Фреска – одни з основних видів монументального живопису. Зв’язуючою речовиною у фарбах тут слугує вода або водяний вапняний розчин. У поєнанні з речовиною штукатурки на стіні вони утворюють міцний кольоровий шар. Техніка фрески дуже складна, бо не припускає виправлень у процесі роботи.

Страшний суд. А. Рубльов. Успенський собор. Страшний суд. Фреска. Мікеланджело.

Фриз – частина антаблементу між архітравом і карнизом.

Фриз.

Фронтон – трикутна поверхня, що завершує фасад будинку, утворюється нахиленими звісами покрівлі та горизонтальним карнизом.

Фронтон кафедрального собору Вільнюса. Фронтон церкви Успіння Богородиці. Фронтон собору Осма.

Фахве́рк або покліття — кістяк (каркас) огороджувальної конструкції (переважно стіни) будинку, утворений звичайно з горизонтальних (ригелів) та вертикальних (стояків) елементів та розкосів. Простір між елементами фахверку заповнюють цеглою, каменем або іншим матеріалом. Фахверк, передаючи навантаження на основний каркас споруди, дає змогу полегшувати конструкцію стін. З часів Середньовіччя й донині дерев'яні фахверкові споруди значно поширені у Західній (Німеччина, Франція, Швейцарія, Бенілюкс), частково Центральній Європі (Польща, Чехія тощо) та навіть у Бразилії, куди фахверк потрапив завдяки німецьким переселенцям.

̶̶ ̶ ̶ ̶> ̶̶ ̶ ̶ ̶> ̶̶ ̶ ̶ ̶>

Фахверк.

Фовізм — один з напрямів модернізму, для якого властиві поєднання яскравих, «агресивних» кольорів, декоративність, пластичні деформації предметів.

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

 

СЛОВНИКПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 572; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.231.211 (0.1 с.)