Кафедра театрального мистецтва 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра театрального мистецтва 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни

«ІСТОРІЯ СВІТОВОГО ТЕАТРУ»

 

для студентів І курсу

спеціальності «образотворче мистецтво», «музичне мистецтво», «хореографія»,

«кіно-,телемистецтво», «менеджмент»

денної форми навчання

 

 

Луганськ, 2005

 

УДК 792.028 (073)

ББК 85.334.076

 

Рекомендовано кафедрою театрального мистецтва

(протокол № 1 від 30.08.2005)

 

 

Укладачі:

Тітова В.М., викладач кафедри театрального мистецтва ЛДІКМ, Попков І.Г., засл. працівник культури України, викладач кафедри театрального мистецтва ЛДІКМ, Саган В.А., засл. працівник культури України, доцент, завідуючий кафедри театрального мистецтва ЛДІКМ

 

Історія світового театру : навчальна програма для студентів спеціальності «актор драматичного театру та кіно», «режисура естради та масових свят» денної форми навчання / Уклад. Тітова В.М., Попков І.Г., Саган В.А Луганськ.: «Луганськ–Арт», 2005. – 1…с.

 

 

Пояснювальна записка

 

Дисципліна „Історія світового театру” є одним із предметів циклу природничо-наукової підготовки, який вивчається в інституті культури і мистецтв.

Головне завдання курсу – дати студентам знання по історії розвитку західноєвропейського і російського театрів, навчити їх застосовувати одержані знання в аналізі театрального процесу і окремих п’єс найкращих драматургів, мати навички самостійної роботи з літературою. Особливу увагу при вивченні тем програма звертає на питання минулого і сучасного театру, драматургію, сценічну історію п’єс, на акторське і режисерське мистецтво кращих театрів Європи і Росії. Головна увага у програмі звернена на проблеми традицій народного театру в професійному театральному мистецтві, на зв’язок театру з передовою загальносуспільною думкою, на встановлені в драматургії різних методів відображення життя засобами театрального мистецтва, різних течій акторського виконання ролей. Недостатня кількість годин на навчання предмету не дає можливості давати повну характеристику періодів історії театру, а лише підкреслює загальні тенденції в розвитку драматургії, акторського і режисерського мистецтва .

Завдання викладача програми – ознайомити студентів зі специфікою. сценічного мистецтва, розширити їх світогляд в питаннях вибору репертуару, методики і стилю акторської гри, режисерського вирішення вистав різноманітних жанрів, дати уяву про кращі театральні колективи і кращі вистави передових театрів різних країн. Особливе місце повинна зайняти самостійна робота студентів: читання літератури про театр, його акторів і режисерів, читання п’єс різних авторів.

Курс «Історія світового театру» розраховано на 54 навчальні години:

18годинлекційні заняття, 18 –практичні заняття, 18 – самостійні. Проводяться заняття у вигляді лекцій, семінарських та самостійних занять. Доповіді на семінарських заняттях, виконання контрольних робіт покликані дати студентам першочергові навички наукової роботи.

Курс читається протягом І навчального семестру (І курс).

Курс завершується заліком, що виставляється з урахуванням рівня знань з теорії та результатів самостійної роботи по даному предмету, згідно учбового плану та програми навчання.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п Назва теми Кількість годин
Лекц. Семін. Практ. Самост. Форма контролю
1курс
І семестр 18 тижнів
Основні принципи театрального мистецтва. Види і жанри театрального мистецтва.    
Античний театр.    
У. Шекспір і англійський театр ХVI-поч. ХVІІ ст. Ж.-Б. Мольєр і французький театр.    
Акторське мистецтво італійського театру к. XIХ – поч. ХХ ст. Ернесто Россі, Томазо Сальвіні.    
Народні витоки російського театру. Російський публічний і шкільний театр. Акторське мистецтво російського театру ХVІІІ ст. Російський класицизм в драматургії Сумарокова.    
Акторське мистецтво російського театру ХІХ ст.    
Роль російської драматургії у розвитку театрального мистецтва ХІХ ст.    
Чехов і театр. Організація МХАТу. Видатні актори.    
Видатні режисери і актори І пол. ХХ ст.    
Всього за семестр:   залік
Всього за курс:    

 

 

ЗМІСТ КУРСУ

ТЕМА 1. Основні принципи театрального мистецтва. Види та жанри театрального мистецтва

Основні принципи театрального мистецтва. Театр – мистецтво колективне. Театр – мистецтво синтетичне. Актор – носій специфіки театру. Дія – основний матеріал театрального мистецтва. Драматургія – ведучий компонент театру. Творчість актора – основний матеріал режисерського мистецтва. Глядач – творчий компонент театру. Поняття жанр. Види театрального мистецтва. Жанри драматичного театру: драма, трагедія, комедія. Жанри музичного театру: опера, оперета. Жанри балету: класичний, народний, сучасного танцю, бальний.

 

Семінарське заняття 1. Основні принципи театрального мистецтва.

Види та жанри театрального мистецтва

Питання до семінарського заняття

1. Основні принципи театрального мистецтва.

1) Театр – мистецтво колективне.

2) Театр – мистецтво синтетичне.

3) Актор – носій специфіки театру.

4) Дія – основний матеріал театрального мистецтва.

5) Драматургія – провідний компонент театру.

6) Творчість актора – основний матеріал режисерського мистецтва.

7) Глядач – творчий компонент театру.

2. Види та жанри театрального мистецтва.

1) Що таке «жанр»?

2) Дайте характеристику жанру «драма».

3) Особливості жанру «комедія». Наведіть приклад.

4) Особливості жанру «трагедія». Наведіть приклад.

5) Опера, оперета, балет.

 

Питання для самостійної роботи

  1. Розкрити поняття: драматург, режисер, актор.
  2. Специфіка драматичних жанрів.
  3. Музичний театр і його жанри.

Література:[9д].

ТЕМА 2. Античний театр

 

Театр Давньої Греції V ст. до н.е. Міфологія – фундамент давньогрецького театру. Обрядові дійства на честь Діоніса – передпосилка появлення грецької драми. Титани давньогрецької драматургії: Есхіл – «батько трагедії», Софокл, Еврипід, Аристофан – «батько комедії».

Семінарське заняття 2. Античний театр

Питання до семінарського заняття

1. Міфологія – фундамент давньогрецького театру.

2. Обрядові дійства на честь Діоніса – передпосилка появлення

грецької драми.

  1. Організація вистав.
  2. Есхіл – «батько трагедії».Основні твори.
  3. Внесок Софокла у розвиток давньогрецької драматургії. Основні твори.
  4. Внесок Еврипіда у розвиток давньогрецької драматургії. Основні твори.
  5. Аристофан – «батько комедії». Основні твори.
  6. Устрій античного театру (технічні складові театру: скєна, орхестра, проскеній та інше).

 

Питання для самостійної роботи

1. Театр Давнього Риму (ІІІ-І ст. до н.е.): джерела театру, роль грецької культури.

2. Драматургія Плавта та Теренція, значення їхньої творчості для наступного розвитку комедійного жанру.

3. Особливості сценічного мистецтва в театрі Римської республіки. Література:[10], [11], [22].

 

ТЕМА 3. У. Шекспір і англійський театр ХVI-поч. ХVІІ ст.

Ж.-Б. Мольєр і французький театр

Історичні події в Англії у ХVI-поч. ХVІІ ст. Формування революційної ідеології англійської буржуазії (пуританізму), її про­тирічність і обмеженість. Криза світської гуманісти­чної культури. Широкий розвиток англійської драми і театру у XVI ст. Народ­ні і гуманістичні традиції в англійській драматургії.

У. Шекспір – видатний драматург доби Відродження. Основні періоди і творчості драматурга. Історичні хроніки, комедії, трагедії.

Традиції народного комедійного театру во Франції. Мольєр – засновник національної комедії у Франції. Гуманизм, демократизм, народність Мольєра. Акторська та режисерська діяльність Мольєра. «Тартюф», «Мізантроп», «Скупий», «Міщанин у панстві».

 

Семінарське заняття 3. У. Шекспір і англійський театр ХVI-поч. ХVІІ ст.

Ж.-Б. Мольєр і французький театр.

Питання до семінарського заняття

1. Біографія Уїльяма Шекспіра.

2. Основні періоди творчості Шекспіра. Сутність кожного з них.

3. Образи королів у драматургії Шекспіра.

4. Театр «Глобус».

5. Постановки шекспірівських п’єс на сценах світових театрів.

6. Традиції народного комедійного театру во Франції.

7. Драматургічна діяльність Мольєра:

а) видатні твори;

б) образи дворян; слуг та служниць у п’єсах драматурга.

8. У чому полягає новаторство у комедіях Мольєра?

9. Акторська та режисерська діяльність Мольєра.

 

Питання для самостійної роботи

1. Радянський театр - спадкоємець Шекспіра.

Література:[1д], [2д], [4д], [6д].

 

ТЕМА 4. Акторське мистецтво італійського

Театру к. XIХ – поч. ХХ ст.

Умови розвиткуіталійського акторського мистецтва. Творчість видатних італійських акторів того часу: Т. Сальвіні, Е.Россі, Е. Дузе.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 258; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.009 с.)