Розвиток мовлення. Робота зi звуками 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розвиток мовлення. Робота зi звуками— Послухайте вiрш про сома (малюнок) i скажiть, який звук повторюється найчастiше?

Сом наївся досхочу:

Ситно сому-вусачу.

Спочиває сивий сом:

— Ой, солодкий сниться сон!

— Де живе сом? Придумайте слова, якi починаються на букву С.

Математика

— Давайте порахуємо, скiльки дітей прийшло сьогоднi на заняття.

— Скiльки дiвчат? Скiльки хлопцiв?

(Повторення геометричних фігур. Ознайомлення iз зошитом. Робота в зошитi.)

Пiдсумок заняття. Повторення вивченого

 

ЗАНЯТТЯ 2

Тема. Школа. Навчальнi речi

Мета: ознайомити учнів iз новими словами; розвивати умiння давати вiдповiдi на запитання українською мовою; продовжувати ознайомлення iз зошитом у клiтинку; виховувати дбайливе ставлення до своїх i чужих речей.

Хід заняття

Повторення матерiалу

— Якi слова вивчили на попередньому заняттi? (Учитель, ученъ, учениця,

учнi, школяр, школярка,школярi)

Вивчення нового матерiалу

— Сьогоднi ми вирушаємо в подорож до Країни шкiльних речей. Ми дiзнаємося, як називаютъся предмети, якими ви будете користуватися в школi. Для цього менi потрiбна ваша допомога.

Перший предмет — портфель (показати). Хто знає, для чого вiн потрiбен?

Портфель — мiй друг i помiчник,

Я до портфеля дуже звик,

Бо вiн для мене залюбки

І ручку носить, і книжки.

— Що ж знаходиться у нашому портфелi? Це — пенал.

Розповiм я, щоб ви знали,

Для чого у нас пенали.

Щоби ручки не губились,

Щоб в портфелi не сварились,

Щоб знайти було їх зручно,

Пенал зробив майстер влучно.

— А тепер вiдгадайте, дiти, що знаходиться в пеналi.

• Виводить букви i слова ота цiкава штучка,

В руцi виблискує здаля нова, гарненька... (ручка).

• Всяк школяр його шанує,

Бо вiн пище, ще й малює.

Хто ж цей добрий молодець?

Це звичайний... (олiвець).

Розвиток мовлення. Робота зi звуками

— Дiти, на який звук починається слово олiвець? Правильно, на звук [о].

Гра «Спiймайте звук»

Мо, по, ри, ко, во, оз, со, ле, да.

— Дiти, ще в школi ви кожного дня будете користуватися зошитом. Чи

є у словi зошит звук [о]?

— Я буду показувати вам, як писати, на дошцi. Чи є у словi дошка звук [о]?

Аписатк я буду крйдою. У словi крейда с звук [о]?

Фiзкультхвилинка

Руки в боки, нахились: вперед, назад.

І направо, i налiво, щоб нiчого не болiло.

Раз, два, три,чотири — набираємося сили.

Туди-сюди повернись,

До товарища всмiхнись.

Вправи на розвиток фонематичного слуху

Нора, нора, нора, гора, нора.

Коза, коза, лоза, коза, коза.

Математика

— Дiти, про якi геометричнi фiгури ми згадували на попередньому заняттi? (Трикутник, квадрат, круг) Хто намалював вдома цi фiгури? Скiльки ви їх намалювали?

Робота в зошитi

Ми накреслимо квадрат,

Поруч з ним — трикутник.

Із вiдрiзкiв складемо

Довгий прямокутник.

Продовжити ряд фiгур. Яка фiгура буде наступною?

Можна використати графiчнi завдання.

Пiдсумок заняття

— Які новi слова сьогоднi вивчили? Якi фiгури накреслили в зошитi?

 

 

ЗАНЯТТЯ З

Тема. Кольори

Мета: ознайомити дiтей iз назвами кольорiв; збагачувати лексичний запас; вчити будувати речення; уточнити i поглибити уявлення дiтей про процес i результат лiчби; розкрити правила лiчби.

Хід заняття

Повторення матерiалу

Вивчення нового матерiалу

Дiти, вiдгадайте загадку — i дiзнаєтесь, хто завiтав до нас на заняття.

Влiтку медом ласував,

досхочу малини мав.

А як впав глибокий снiг,

Вiн поспати трохи літ.(Ведмiдь)

— Подивіться, який ведмедик прийшов до нас на заняття! (М’яка iграшка)

Вiн у нас казковий, рiзнокольоровий! Вiн допоможе нам вивчити назви кольорiв. (Дiти розглядають iграшку i називають кольори за допомогою вчителя.)

— Дiти, до нас на урок прибiгло ще одне звiрятко. Хто це?

З нiрки вибiжу мерщiй,

Щоб знайти собi харчi,

Потiм знов сиджу в норi,

Бо страхаюсь пазурiв.

Найстрашнiший на весь свiт

Є у мене ворог — кiт. (Миша)

— Давайте розглянемо, якого кольору мишка? (М’яка iграшка)

3. Гра «Покажiть менi олiвець». (Учитель називає колiр, а дiти показують олiвець вiдповiдного кольору.)

Фізкультхвилинка від ведмедика

Йшли ведмедики малi,

Нахилялись до землі,

Потiм встали, руки в боки

І зробили три пiдскоки.

Руки вгору, опустили —

I за парти тихо сiли.

Робота iз звуками

— Дiти, який перший звук у словi миша? А другий?

Гра «Луна»

Мм, ви, ти, ди, ри, ли, си, зи, ки, ни.

Математика

Учитель пропонує дiтям полiчити палички, зошити, кроки дитини вiд столу до дверей, звуки вiд постукування олiвцем по столу. Робиться висновок, що лiчити можна все: i предмети, i тварин, i звуки, i кроки тощо.

Учитель пропонує дiтям уважно стежити за його лiчбою iграшок. Першого разу вчитель лiчить усi iграшки поспiль та повiдомляє результат, другого разу одну iграшку пропускає, третього разу одну iграшку лiчить двiчi. Висновок: пiд час лiчби не можна лiчити один предмет двiчi i не можна пропускати предмети.

Учитель складає iграшки в мiшечок. Дiти виймають iграшки, лiчать їх. Висновок: результат лiчби не залежить вiд того, з якого предмета починається лічба, i в якому порядку вона виконується.

Дiти лiчать предмети, по-рiзному розташованi на площині.

Робота в зошитi

Намалюємо ведмедика.

Кожному ведмедику — по хатинцi.

Пiдсумок заняття

Гра «Спiймайте колір» (з м’ячем).

Завдання «Розфарбуйте».

 

ЗАНЯТТЯ 4

Тема. Овочi. Фрукти

Мета: закрiпити слова до зазначеної теми; розвивати мовлення, уміння будувати речення українською мовою; ввести поняття «більше», «менше», «стiльки ж».

Хід заняття

І. Повторення матеріалу

Гра «Відгадайте слово»

Шко (ляр, лярка, ла), олi (вець), учи (тель), уче (ниця), порт (фель), руч (ка), пе (нал), зо (шит), дош (ка), крей(да).

— На минулому заняттi ми вивчили назви кольорiв. (Повторити)

Вивчення нового матерiалу

— Давайте вiдгадаємо, хто буде допомагати нам сьогоднi на заняттi. Гостроносий i малий,

Сiрий, тихий i незлий.

Вдень ховається, вночi

Йде шукать собi харчi.

Весь iз тонких голочок,

Як вiн зветься?.. (Iжачок)

— Дiти, а що збирає на свої голки їжачок? (Яблука, грушi, гриби)

— Їжачок бiгає лiсом, полем, а iнколи забiгає на городи та в садки. Ось вiн нам i розповiсть, що росте в саду та на городi.

На городi ростуть овочi: капуста, морква, картопля, буряки, цибуля, огірки, перець, помідори, редиска, баклажани. Деякi овочi ростуть в землi — картопля, морква, буряки, редиска, а деякі над землею — помiдори, огiрки, капуста, перець.

А тепер спробуйте вiдгадати, про якi овочi я вам прочитаю.

• Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. (Капуста)

Мене солять, маринують

Та на зиму консервують.

Здогадався вже, дружок,

Хто я? Мабутъ,... (огiрок).

• Сидить дiвка у коморi, а коса її - на дворi. (Морква)

• Я кругленька, червоненька,

З хвостиком тоненьким,

А на смак гiркенька.

На городi мене рвуть

І до столу подають. (Редиска)

Червоний Макар по полi скакав,

У салат — солодкий,

А у борщ — гiркий стрибав. (Перець)

Дiти розглядають овочi на таблицi, розповідають, якого кольору, якої форми, який смак має кожен iз них.

Фiзкультхвилинка.

Вивчення вiрша про їжачка

Їжачок-хитрячок

Із голок та шпичок

Пошив собi пiджачок.

Натикає на голки

Грушi, яблука, сливки.

І до себе на обiд -

Вiн скликає цiлий рiд.

5. А тепер наш iжачок завiтав у садок. Там він побачив фрукти (вишнi, яблука, сливи, грушi, малину, полуницю, суницю, порічки).

Дiти розглядають фрукти, описують їх разом з учителем.

Фрукти кориснi усiм —

І дорослим, i малим.

Файнi будуть щоки

Вiд фруктових сокiв.

6. Фiзкультхвилинка «В саду чи на городi» («сад» — руки вгору, «город» — руки в сторони). Учитель називає фрукти, овочi, а дiти виконують відповiднi рухи.

Математика

Порахувати фрукти, овочi.

Поняття «більше», «менше», «стiльки ж».

Робота в зошитi

Пiдсумок заняття

ЗАНЯТТЯ 5

Тема. Людина

Мета: засвоїти слова до зазначеної теми; розвивати мовлення дiтей; ввести поняття попереднє, наступне число.

Хід заняття

Повторення матерiалу

Гра «Зваримо борщ», «Зваримо компот». (Дiвчата стають у коло, передають одна однiй iграшкову каструлю, по черзi називають овочi, якi необхiдно взяти, щоб зварити борщ; аналогiчно хлопцi «варять компот»).

Вивчення нового матеріалу

Засвоєння слiв: обличчя, очi, вії, брови, нiс, вуха, щоки, підборiддя, волосся, долоні. Використовуємо ляльку або малюнки; уривок iз казки «Золотий ключик, або пригоди Буратiно» (див. додаток).

- А тепер спробуйте вiдгадати загадки.

Дуже довга в нього шия

Та смугаста, як у змiя.

Через це через паркан

Заглядає, нiби кран. (Жираф)

Довгi ноги, довгий нiс,

Прилетiв — обiд принiс:

Смачних жабенят

Для своїх малят. (Журавель)

• Довгi вуха, куций хвiст,

Моркву i капусту їсть.

В снiжну зиму залюбки

Обгризає яблуньки. (Зайчик)

• Є голова, та нема волосся,

Є очi, та немає брiв,

Є крила, та не лiтає,

В холодi - не мерзне,

Спеки не боїться. (Риба)

Робота зi звуками

Дiти, який перщий звук в словi риба? Сьогоднi ми потренуємося вимовляти цей звук чiтко та виразно.

Чистомовка

Ро-ро-ро — їхали в метро.

Рi-рi-рi — Живемо у добрi.

Ра-ра-ра — Починається гра.

Ру-ру-ру — Дуже хочем грати в гру.

Рi-рi-рi — Новi правила у грi.

4. Фiзкультхвилинка (вправи на увагу з використанням нових слiв).

Математика

Поняття пепереднє число, наступне число.

Фiзкультхвилинка.

Раз, два — дерева,

Три, чотири — вийшли звiрi,

П’ять, шiсть — пада лист,

Сiм, вiсiм — птахи в лiсi.

Дев’ять, десять — це сунички

Пiдвели червонi личка.

Робота в зошитi

Пiдсумок заняття

 

ЗАНЯТТЯ 6

Тема. Одяг. Взуття

Мета: ознайомити дiтей iз новими словами; продовжувати розвивати мовлення дiтей; пояснити змiст дiї додавання; навчити дiтей складати i читати приклади за практичними дiями i малюнками.

Хід заняття

Повторення матерiалу

Гра «Закiнчiть речення»

Учнi пишуть у ...

У школі діти сидять за ...

Дiвчинка читає ...

На городi ростуть ...

У саду ростуть ...

У хлопчика з’явились сльози на ...

В Оленки рум’янi ...
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 484; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.006 с.)