Золотий ключик, або пригоди Буратіно 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Золотий ключик, або пригоди БуратіноУривок з казки

Карло ввiйшов у комірку, сiв на єдиний стiлець бiля безногого столу i, покрутивши полiно, почав ножем вирiзати ляльку.«Як би менi її назвати? - мiркував Карло. – Назву я її Буратiно. Це iм’я принесе менi щастя».Насамперед вирiзав вiн на полiнi волосся, потiм лоба, потiм очi...Раптом очi самi розплющилися i вп’ялися в нього поглядом.Карло й виду не подав, що злякався, тiльки ласкаво спитав:

- Дерев’янi очка, чому це ви так дивитесь на мене?

Але лялька мовчала — адже в неї ще не було рота. Карло вистругав щiчки, потiм вистругав носа — звичайного носа...Раптом нiс сам почав витягуватися, рости, i вийшов такий довгий нiс, що Карло навiть крекнув:

- Негарно, задовгий...

І почав зрiзати в носа кiнчик. Та де там! Нiс крутився, викручувався, та такийi залишився — довгий-предовгий, цiкавий, гострий нiс. Карло взявся до рота. Та ледве встиг вiн вирiзати губи,— рот одразу розтулився:

- Хи-хи-хи! Ха-ха-ха!

І висунувся з нього, дражнячись, вузенький червоний язик.Карло, вже не звертаючи уваги на всi цi витівки, i далi стругав, вирiзував…Зробив ляльцi пiдборiддя, шию, плечi, тулуб, руки. Та тiльки-но закiнчив вiн вистругувати останнiй пальчик, Буратiно почав лупцювати кулачками Карло по лисинi, щипати його та лоскотати.


- Слухай,— сказав Карло суворо,— я ж тебе ще не скiнчив майструвати, а ти вже заходився пустувати... Що ж воно далi буде? Га?

І вiн суворо подивився на Буратiно.І Буратiно круглими, як у мишi, очицями, дивився на тата Карло. Карло зробив йому з трiсочок довгi ноги з великими ступнями. Скiнчивши роботу, поставив дерев’яного хлопчика на пiдлогу, щоб навчити ходити...

О. Толстой

Анкета для батькiв

Прiзвище, iм’я дитини_____________________________

Чи є у дитини бажання йти до школи?

а) Так; б) нi.

Чи відвiдувала дитина дитячий садок? Чи охоче туди ходила?

_____________________________________________________________________________

Як спiлкується з ровесниками?

а) Iнiцiативна; б) очiкує, коли з нею заговорять;

в) уникає спiлкування; г) має труднощi в спiлкуваннi.

Як розпочинає спiлкування з дорослими?

а) Спілкується спокiйно; б) є обережною; в) складно, особливо з незнайомими.

5. Чи знає дитина:

а) букви (всi, деякi); б) вмiє читати (по складах, словами);

в) вмiє лiчити (в межах 10, 20); г) вмiє додавати (в межах 10, 20);

д) вмiє віднімати (в межах 10, 20).

6. Що Вас хвилює в дитинi? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Особливості характеру вашої дитини.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Що особливого є у вашій дитині?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Про що ще ви хочете повідомити вчителя?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Школа майбутнього першокласника

 

Частіше за все майже всі школи готують спеціальні програми адаптації дошколят до навчання у школі. Маємо таку програму й ми. Вона призначена для створення максимально комфортних умов, що дозволяють майбутнім першокласникам успішно розвиватись у новому педагогічному середовищі шкільної системи освіти Зазначимо, що програма школи майбутнього першокласника не дублює розділи підготовчого періоду програми початкової школи.

Мета програми
Цілісний і різнобічний розвиток дитини.
Формування необхідних навичок навчальної діяльності, відповідних віковим можливостям і вимогам сучасної української школи.
Розкриття творчих здібностей.
Розвиток пізнавальних інтересів дитини та бажання вчитись.

Завдання програми
Швидка та безболісна адаптація дитини до умов шкільного навчання.
Формування в дітей стійкого та впевненого бажання вчитись.
Перехід дитини від ігрової до навчальної діяльності.
Розвиток толерантних способів спілкування між дошколятами.
Виховання організованості дитини в навчальній діяльності.

Програма включає в себе

І. Навчальний розділ:
навчання грамоті та розвиток зв'язного мовлення;
математику;
підготовку руки до письма;
ознайомлення з навколишнім світом;
художню працю.

ІІ. Психолого-діагностичний розділ:
тестування рівня психічного розвитку.

ІІІ. Розділ співпраці з батьками майбутніх першокласників:
батьківський лекторій.

НАВЧАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

Вивчення грамоти та розвиток мови

Мета й завдання:
готувати дітей до навчання грамоті;
розвивати фонематичний слух;
уміння проводити елементарний аналіз мови;
давати первісні знання про органи артикуляційного апарату.

1. Мова (усна й писемна) - загальна уява.

2. Речення та слово. Виділення речень зі зв'язної мови, розчленування речення на слова, слова на склади.

3. Склад і наголос. Поділ слова на склади, наголос, визначення кількості складів у слові.

4. Звуки та букви. Уява про звук, розпізнавання при вимовлянні голосних і приголосних.

Математика

Мета й завдання:
формувати первісні уявлення про число та рахунок;
просторові й часові уявлення про предмет і фігуру.

1. Порівняння предметів за розміром.

2. Розміщення предметів у просторі.

3. Напрямок руху.

4. Часові уявлення.

5. Порівняння груп предметів.

Підготовка руки до письма

Мета й завдання:
готувати дітей до навчання грамоті (письму);
ознайомити з основними правилами письма;
учити правильно тримати ручку, олівець, сидіти за партою;
розвивати дрібні м'язи руки.

1. Обведення по контуру.

2. Штрихування.

3. Проведення ліній, півовалів, овалів, петлеподібних елементів.

4. Ознайомлення із зошитом.

Ознайомлення з навколишнім світом

Мета й завдання:
учити ставити запитання про оточуючий світ і шукати відповіді на них у доступній формі;
формувати уявлення про об'єкти навколишнього світу, їх різноманітність і властивості;
формувати позицію учня та підводити до розуміння нових обов'язків.

1. Коло запитань «Що та хто?».

2. Коло запитань «Як, звідки та куди?».

3. Коло запитань «Де та коли?».

4. Коло запитань «Чому та навіщо?».

Цикл таких підготовчих занять сприяє швидкому формуванню в дітей бажання вчитись, віри у власні сили й особисте значення. Це дуже важливо в особистісто зорієнтованому навчанні.

Художня праця

Мета й завдання:
удосконалювати навички дітей у різних видах праці й образотворчого мистецтва;
розвивати дрібну моторику руки;
виховувати творче ставлення до праці.

1. Конструювання з геометричних фігур.

2. Ліплення.

3. Малювання (нетрадиційні методики).

4. Рвана аплікація.

До навчального розділу програми входять ознайомлювальні заняття з інших предметів початкової школи (англійська мова, сходинки до інформатики, музика та хореографія).

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ РОЗДІЛ

Мета й завдання:
визначення рівня дошкільної зрілості, яка визначає успішність дошкільної адаптації до школи та якісного засвоєння навчальної інформації й навчальної діяльності;
психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку в період їх підготовки до школи.

Дошкільний період, дошкільне дитинство - це важливий період розвитку людини. Тільки зрілий дошкільник готовий до навчання в початковій школі з точки зору соціально-психологічної адаптації й успішності засвоєння вимог чинних навчальних програм. Діагностика дошкільної зрілості здійснюється безпосередньо через діяльність, а саме у грі.

Принципово важливим є:
сформованість прийомів ігрової діяльності;
розвинені соціальні емоції та високий рівень морального розвитку (вихованість, культура поведінки, спілкування та інше);
розвинене уявлення;
високий рівень наочно-образного мислення, пам'яті, мови;
висока самооцінка.

Дітям пропонується рольова гра, в якій детально розписані діяльність ведучого й послідовність гри, а також карта спостереження. У ході діагностики використовуються такі методики, як:
бесіда (визначення мовлення);
визначення рівня домагань, моторики, уваги (зорової та слухової);
координації рухів, пам'яті (зорової), уваги, мислення, самооцінки.

Критерії підготовленості дитини до школи

1) Загальний фізичний розвиток (зір, слух, моторика, стан нервової системи, загальний стан здоров'я).

2) Інтелектуальна готовність (словниковий запас, світогляд, розвиток пізнавальних процесів).

3) Особиста та соціально-психологічна готовність (внутрішня позиція школяра).

4) Емоційно-вольова готовність (уміння поставити мету й завдання, приймати адеквіатне рішення, подолання перепон).

Рольова гра допомагає шкільному психологу визначити рівень психічного розвитку дошкільника й дати необхідну консультацію та рекомендації батькам і педагогам.

РОЗДІЛ СПІВПРАЦІ З БАТЬКАМИ

Мета й завдання:
надання допомоги батькам майбутніх першокласників у адаптації дітей до нових умов отримання освіти, організація батьківського лекторія та консультацій з підготовки дітей до школи.

План роботи батьківського лекторію

Січень

1. Чи готова ваша дитина до школи?

2. Традиції й інновації в житті школи.

Лютий

1. Дидактичні ігри в сім'ї як спосіб розвитку пізнавальної діяльності дитини.

2. Практичний тренінг.

Березень1. Розвиток психічних процесів дітей 6-7-річного віку.

2. Гігієнічні вимоги до максимального навантаження на дитину в початковій школі.

Квітень1. Розвиток толерантних способів поведінки в майбутніх першокласників.

2. Як підібрати шкільні речі.

Консультації для батьків майбутніх першокласників проходять кожної суботи з 10 до 12-ї години.

Структура занятьЗагальна кількість підготовчих занять - 48. На тиждень три заняття по 30 хвилин. На кожному занятті п'ять хвилин приділяється ознайомленню з навколишнім світом. Перерва між заняттями триває 10 хвилин (знайомство з рухливими іграми).

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 351; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.014 с.)