Розробки занять підготовчих курсів для майбутніх першокласників 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розробки занять підготовчих курсів для майбутніх першокласниківРозробки занять підготовчих курсів для майбутніх першокласників

ЗАНЯТТЯ 1

Тема. Знайомство. Школа

Мета: познайомитися з учнямн; повторити правила спiлкування з дорослими, однолiтками; ознайомити учнiв iз зошитом в клітинку, вимогами до оформлення зошита; повторити назви геометричних фiгур; поняття «ліворуч», «праворуч».

Хiд заняття

Знайомство з дiтьми

2. Ознайомлення зi словами: учитель, учень, учениця, учнi, школяр, школярка, школярi.

Загадки

· В сумцi — зошити, буквар.

То до шкоди йде... (школяр).

· Дає здоров’я спорт,

Вагу — солодкий торт,

Мед — працьовитi бджоли,

Знання глибокi — ... (школа).

Вивчення вiрша

Спитає вчитель — треба встать,

Дозволить сiсти,— тихо сядь,

Сказати хочеш,— не шуми,

А тiльки руку піднiми.

4. Слова ввiчливостi, привiтання: «Доброго ранку», «Добрий день», «Добрий вечір», «Привiт» (для друзiв),«До побачення», «На все добре».

Обговорення ситуацiї

ЗАПАМ’ЯТАЛА

Научила доню мати

«До побачення» казати

І дiвча отi слова

Нi на мить не забува.

Ступить з двору на порiг:

— До побачення!— до всiх...

— Чи правильно вживала дiвчинка слова «До побачення?» Коли потрiбно їх казати?

6. Фiзкультхвилинка.

Раз, два — дружно встали,

Велетнями ми всi стали.


Руки в сторони, як крила,

І на пояс — три-чотири.

Вправо, влiво повернулись,

Нахилились i прогнулись.

Раз — присiли, два — присiли,

І за парти тихо сiли.

Розвиток мовлення. Робота зi звуками

— Послухайте вiрш про сома (малюнок) i скажiть, який звук повторюється найчастiше?

Сом наївся досхочу:

Ситно сому-вусачу.

Спочиває сивий сом:

— Ой, солодкий сниться сон!

— Де живе сом? Придумайте слова, якi починаються на букву С.

Математика

— Давайте порахуємо, скiльки дітей прийшло сьогоднi на заняття.

— Скiльки дiвчат? Скiльки хлопцiв?

(Повторення геометричних фігур. Ознайомлення iз зошитом. Робота в зошитi.)

Пiдсумок заняття. Повторення вивченого

 

ЗАНЯТТЯ 2

Тема. Школа. Навчальнi речi

Мета: ознайомити учнів iз новими словами; розвивати умiння давати вiдповiдi на запитання українською мовою; продовжувати ознайомлення iз зошитом у клiтинку; виховувати дбайливе ставлення до своїх i чужих речей.

Хід заняття

Повторення матерiалу

— Якi слова вивчили на попередньому заняттi? (Учитель, ученъ, учениця,

учнi, школяр, школярка,школярi)

Вивчення нового матерiалу

— Сьогоднi ми вирушаємо в подорож до Країни шкiльних речей. Ми дiзнаємося, як називаютъся предмети, якими ви будете користуватися в школi. Для цього менi потрiбна ваша допомога.


Перший предмет — портфель (показати). Хто знає, для чого вiн потрiбен?

Портфель — мiй друг i помiчник,

Я до портфеля дуже звик,

Бо вiн для мене залюбки

І ручку носить, і книжки.

— Що ж знаходиться у нашому портфелi? Це — пенал.

Розповiм я, щоб ви знали,

Для чого у нас пенали.

Щоби ручки не губились,

Щоб в портфелi не сварились,

Щоб знайти було їх зручно,

Пенал зробив майстер влучно.

— А тепер вiдгадайте, дiти, що знаходиться в пеналi.

• Виводить букви i слова ота цiкава штучка,

В руцi виблискує здаля нова, гарненька... (ручка).

• Всяк школяр його шанує,

Бо вiн пище, ще й малює.

Хто ж цей добрий молодець?

Це звичайний... (олiвець).

Розвиток мовлення. Робота зi звуками

— Дiти, на який звук починається слово олiвець? Правильно, на звук [о].

Гра «Спiймайте звук»

Мо, по, ри, ко, во, оз, со, ле, да.

— Дiти, ще в школi ви кожного дня будете користуватися зошитом. Чи

є у словi зошит звук [о]?

— Я буду показувати вам, як писати, на дошцi. Чи є у словi дошка звук [о]?

Аписатк я буду крйдою. У словi крейда с звук [о]?

Фiзкультхвилинка

Руки в боки, нахились: вперед, назад.

І направо, i налiво, щоб нiчого не болiло.

Раз, два, три,чотири — набираємося сили.

Туди-сюди повернись,

До товарища всмiхнись.

Вправи на розвиток фонематичного слуху

Нора, нора, нора, гора, нора.

Коза, коза, лоза, коза, коза.

Математика

— Дiти, про якi геометричнi фiгури ми згадували на попередньому заняттi? (Трикутник, квадрат, круг) Хто намалював вдома цi фiгури? Скiльки ви їх намалювали?

Робота в зошитi

Ми накреслимо квадрат,

Поруч з ним — трикутник.

Із вiдрiзкiв складемо

Довгий прямокутник.

Продовжити ряд фiгур. Яка фiгура буде наступною?

Можна використати графiчнi завдання.

Пiдсумок заняття

— Які новi слова сьогоднi вивчили? Якi фiгури накреслили в зошитi?

 

 

ЗАНЯТТЯ З

Тема. Кольори

Мета: ознайомити дiтей iз назвами кольорiв; збагачувати лексичний запас; вчити будувати речення; уточнити i поглибити уявлення дiтей про процес i результат лiчби; розкрити правила лiчби.

Хід заняття

Повторення матерiалу

Вивчення нового матерiалу

Дiти, вiдгадайте загадку — i дiзнаєтесь, хто завiтав до нас на заняття.

Влiтку медом ласував,

досхочу малини мав.

А як впав глибокий снiг,

Вiн поспати трохи літ.(Ведмiдь)

— Подивіться, який ведмедик прийшов до нас на заняття! (М’яка iграшка)

Вiн у нас казковий, рiзнокольоровий! Вiн допоможе нам вивчити назви кольорiв. (Дiти розглядають iграшку i називають кольори за допомогою вчителя.)

— Дiти, до нас на урок прибiгло ще одне звiрятко. Хто це?

З нiрки вибiжу мерщiй,

Щоб знайти собi харчi,

Потiм знов сиджу в норi,

Бо страхаюсь пазурiв.

Найстрашнiший на весь свiт

Є у мене ворог — кiт. (Миша)

— Давайте розглянемо, якого кольору мишка? (М’яка iграшка)

3. Гра «Покажiть менi олiвець». (Учитель називає колiр, а дiти показують олiвець вiдповiдного кольору.)

Фізкультхвилинка від ведмедика

Йшли ведмедики малi,

Нахилялись до землі,

Потiм встали, руки в боки

І зробили три пiдскоки.

Руки вгору, опустили —

I за парти тихо сiли.

Робота iз звуками

— Дiти, який перший звук у словi миша? А другий?

Гра «Луна»

Мм, ви, ти, ди, ри, ли, си, зи, ки, ни.

Математика

Учитель пропонує дiтям полiчити палички, зошити, кроки дитини вiд столу до дверей, звуки вiд постукування олiвцем по столу. Робиться висновок, що лiчити можна все: i предмети, i тварин, i звуки, i кроки тощо.

Учитель пропонує дiтям уважно стежити за його лiчбою iграшок. Першого разу вчитель лiчить усi iграшки поспiль та повiдомляє результат, другого разу одну iграшку пропускає, третього разу одну iграшку лiчить двiчi. Висновок: пiд час лiчби не можна лiчити один предмет двiчi i не можна пропускати предмети.

Учитель складає iграшки в мiшечок. Дiти виймають iграшки, лiчать їх. Висновок: результат лiчби не залежить вiд того, з якого предмета починається лічба, i в якому порядку вона виконується.

Дiти лiчать предмети, по-рiзному розташованi на площині.

Робота в зошитi

Намалюємо ведмедика.

Кожному ведмедику — по хатинцi.

Пiдсумок заняття

Гра «Спiймайте колір» (з м’ячем).

Завдання «Розфарбуйте».

 

ЗАНЯТТЯ 4

Тема. Овочi. Фрукти

Мета: закрiпити слова до зазначеної теми; розвивати мовлення, уміння будувати речення українською мовою; ввести поняття «більше», «менше», «стiльки ж».

Хід заняття

І. Повторення матеріалу

Гра «Відгадайте слово»

Шко (ляр, лярка, ла), олi (вець), учи (тель), уче (ниця), порт (фель), руч (ка), пе (нал), зо (шит), дош (ка), крей(да).

— На минулому заняттi ми вивчили назви кольорiв. (Повторити)

Вивчення нового матерiалу

— Давайте вiдгадаємо, хто буде допомагати нам сьогоднi на заняттi. Гостроносий i малий,

Сiрий, тихий i незлий.

Вдень ховається, вночi

Йде шукать собi харчi.

Весь iз тонких голочок,

Як вiн зветься?.. (Iжачок)

— Дiти, а що збирає на свої голки їжачок? (Яблука, грушi, гриби)

— Їжачок бiгає лiсом, полем, а iнколи забiгає на городи та в садки. Ось вiн нам i розповiсть, що росте в саду та на городi.

На городi ростуть овочi: капуста, морква, картопля, буряки, цибуля, огірки, перець, помідори, редиска, баклажани. Деякi овочi ростуть в землi — картопля, морква, буряки, редиска, а деякі над землею — помiдори, огiрки, капуста, перець.

А тепер спробуйте вiдгадати, про якi овочi я вам прочитаю.

• Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. (Капуста)

Мене солять, маринують

Та на зиму консервують.

Здогадався вже, дружок,

Хто я? Мабутъ,... (огiрок).

• Сидить дiвка у коморi, а коса її - на дворi. (Морква)

• Я кругленька, червоненька,

З хвостиком тоненьким,

А на смак гiркенька.

На городi мене рвуть

І до столу подають. (Редиска)

Червоний Макар по полi скакав,

У салат — солодкий,

А у борщ — гiркий стрибав. (Перець)

Дiти розглядають овочi на таблицi, розповідають, якого кольору, якої форми, який смак має кожен iз них.

Фiзкультхвилинка.

Вивчення вiрша про їжачка

Їжачок-хитрячок

Із голок та шпичок

Пошив собi пiджачок.

Натикає на голки

Грушi, яблука, сливки.

І до себе на обiд -

Вiн скликає цiлий рiд.

5. А тепер наш iжачок завiтав у садок. Там він побачив фрукти (вишнi, яблука, сливи, грушi, малину, полуницю, суницю, порічки).

Дiти розглядають фрукти, описують їх разом з учителем.

Фрукти кориснi усiм —

І дорослим, i малим.

Файнi будуть щоки

Вiд фруктових сокiв.

6. Фiзкультхвилинка «В саду чи на городi» («сад» — руки вгору, «город» — руки в сторони). Учитель називає фрукти, овочi, а дiти виконують відповiднi рухи.

Математика

Порахувати фрукти, овочi.

Поняття «більше», «менше», «стiльки ж».

Робота в зошитi

Пiдсумок заняття

ЗАНЯТТЯ 5

Тема. Людина

Мета: засвоїти слова до зазначеної теми; розвивати мовлення дiтей; ввести поняття попереднє, наступне число.

Хід заняття

Повторення матерiалу

Гра «Зваримо борщ», «Зваримо компот». (Дiвчата стають у коло, передають одна однiй iграшкову каструлю, по черзi називають овочi, якi необхiдно взяти, щоб зварити борщ; аналогiчно хлопцi «варять компот»).

Вивчення нового матеріалу

Засвоєння слiв: обличчя, очi, вії, брови, нiс, вуха, щоки, підборiддя, волосся, долоні. Використовуємо ляльку або малюнки; уривок iз казки «Золотий ключик, або пригоди Буратiно» (див. додаток).

- А тепер спробуйте вiдгадати загадки.

Дуже довга в нього шия

Та смугаста, як у змiя.

Через це через паркан

Заглядає, нiби кран. (Жираф)

Довгi ноги, довгий нiс,

Прилетiв — обiд принiс:

Смачних жабенят

Для своїх малят. (Журавель)

• Довгi вуха, куций хвiст,

Моркву i капусту їсть.

В снiжну зиму залюбки

Обгризає яблуньки. (Зайчик)

• Є голова, та нема волосся,

Є очi, та немає брiв,

Є крила, та не лiтає,

В холодi - не мерзне,

Спеки не боїться. (Риба)

Робота зi звуками

Дiти, який перщий звук в словi риба? Сьогоднi ми потренуємося вимовляти цей звук чiтко та виразно.

Чистомовка

Ро-ро-ро — їхали в метро.

Рi-рi-рi — Живемо у добрi.

Ра-ра-ра — Починається гра.

Ру-ру-ру — Дуже хочем грати в гру.

Рi-рi-рi — Новi правила у грi.

4. Фiзкультхвилинка (вправи на увагу з використанням нових слiв).

Математика

Поняття пепереднє число, наступне число.

Фiзкультхвилинка.

Раз, два — дерева,

Три, чотири — вийшли звiрi,

П’ять, шiсть — пада лист,

Сiм, вiсiм — птахи в лiсi.

Дев’ять, десять — це сунички

Пiдвели червонi личка.

Робота в зошитi

Пiдсумок заняття

 

ЗАНЯТТЯ 6

Тема. Одяг. Взуття

Мета: ознайомити дiтей iз новими словами; продовжувати розвивати мовлення дiтей; пояснити змiст дiї додавання; навчити дiтей складати i читати приклади за практичними дiями i малюнками.

Хід заняття

Повторення матерiалу

Гра «Закiнчiть речення»

Учнi пишуть у ...

У школі діти сидять за ...

Дiвчинка читає ...

На городi ростуть ...

У саду ростуть ...

У хлопчика з’явились сльози на ...

В Оленки рум’янi ...

Вивчення нового матерiалу

Ознайомлення з новими словами за малюнками

Шапка — шапка.

Шарф — шарф.

Рукавиця — рукавица, перчатка.

Сукня — платье.

Спiдниця — юбка.

Штани, брюки — брюки.

Сорочка — рубашка.

Чоботи — сапоги.

Черевики — ботинки.

Шкарпетки — носки.

Закрiплення матерiалу

Прослухати вiрш, вiдповiсти на запитання вчителя.

Називають невеличка

Всi дорослi. А дарма!

Заплету в косу кiснички,

Одягну нову спідничку,

Ще й узую черевички —

Все як слiд. І все сама.

Нi, не важко черевички

Узувать.

Дуже просто i спiдничку

Надiвать.

Не даються лиш кіснички

Заплітать.

Все одно я ті кiснички

Заплела.

Хай не кажуть — невеличка

Та - мала!

Фiзкультхвилинка

Хлопцi пiднiмають руки вгору, коли вчитель називає предмети чоловiчого одягу; дiвчата пiднiмають руки, коли вчитель називає предмети жiночого одягу

Математика

На основi розгляду малюнкiв, практичних дiй iз предметами (об’єднання множин) пояснити змiст дії додавання. Ввести слова «додати», «плюс», «дорівнює», «приклад».

Робота в зошитi

Пiдсумок заняття

 

ЗАНЯТТЯ 7

Мета:вчити творчо мислити, далі вчити класифікувати предмети, розвивати зорове сприйняття та уважність,

Привітання

Гра «Поміркуй»

Діти слухають запитання та дають відповіді на них (бажано з поясненнями).

Яких камінців немає в морі? (Сухих.)

Скільки яблук виросло на 5 грушах?

Скільки собачок сидить на гілочці дерева?

Які предмети тонуть у воді. А які — ні?

Як принести воду у решеті? (Потрібно, щоб вода замерзла.)

Як дістати цвях зі склянки із водою, щоб не намочити рук?
(Магнітом.)

Гра «Один зайвий»

Дітям пропонується розглянути зображення груп предметів га знайти один зайвий, пояснити свій вибір.

Гра «Склади картинку»

Скласти картинку з пазлів (для кожної дитини окрема картинка).

Рухлива хвилинка (див. заняття 1)

Гра «Поети»

Дітям пропонується придумати риму до слів: Сніг —.... Курчатко —.... Садочок —.... Гілочка —....

Гра «Домалюй»

Діти повинні домалювати бегемотикам те, чого їм бракує (за зразком).

Прощання.

 

ЗАНЯТТЯ 8

Мета:розвивати фонематичний слух, зорове сприйняття, наочно-образне мислення, підвищувати рівень саморегуляції під час виконання письмових дій.

Привітання

Гра «Перший звук»

Дітям пропонується швидко пригадати слова на певний звук.

Гра «Порівняй малюнки»

Кожна дитина отримує пару малюнків, на яких вона повинна знайти відмінності.

Гра «Знайди будиночок»

Кожна дитина отримує пару малюнків, на яких вона має знайти відмінності.

Вправа «Відшукай звіряток»

Діти повинні за пунктиром з’єднати контури звірят та назвати їх.

Прощання

ЗАНЯТТЯ 9

Мета:вчити дітей творчо мислити, аналізувати предмети, їхню структуру; розвивати логічне мислення та саморегуляцію.

Привітання

Гра «Придумай назву»

Дітям пропонується послухати невеликі віршики та придумати їм назву (пояснити назву твору).

Гра «Хто зайвий?»

Діти розглядають малюнок, знаходять зайве зображення, пояснюють, чому воно зайве.

Гра «Опиши предмет»

Дітям пропонується описати предмети, назвавши якомога більше деталей, їхнє розташування, схожість з геометричними фігурами, кольори (можна доповнювати відповіді інших).

Гра «Художники»

Кожна дитина виконує такі графічні завдання:

1. На аркуші паперу, розділеному посередині лінією, одночасно двома руками намалювати зигзагоподібні лінії.

2. Одночасно правою рукою намалювати коло, а лівою – квадрат і навпаки.

ЗАНЯТТЯ 10

Мета:розвивати асоціативне мислення, репродуктивну уяву, логічне мислення та саморегуляцію; виховувати самостійність, акуратність.

Привітання Гра «Кольори»

Психолог називає колір, а діти швидко згадують предмети цього кольору.

Гра «Послідовні картинки»

Дітям пропонується розглянути картинки і визначити, яка з них повинна бути першою, яка другою і т.д. Потім скласти логічно зв'язане оповідання.

Графічне завдання «Домалюй»

Потрібно закінчити малюнки за пунктиром (за зразком). Прощання

ЗАНЯТТЯ 11

Мета:формувати системне бачення світу, просторові уявлен­ня; розвивати вміння орієнтуватися на аркуші паперу, логічне мислення.

Привітання Гра «Що там є?»

Дітям пропонується назвати, що входить до таких понять: групова кімната (столи, стільці, іграшки, двері, вікна і т. д.)-(Школа, магазин, бібліотека і т.д.)

Гра «Чарівні квадрати»

Кожна дитина отримує квадрат, розділений на 9 маленьких квадратів (3 х 3). За вказівкою психолога діти повинні правильно | намалювати зображення у відповідних квадратиках.

У лівому верхньому — квітка.

У правому верхньому — сонечко.

У лівому середньому — метелик і т.д.

ЗАНЯТТЯ 12

Мета:вправлятися у прямій та зворотній лічбі, розвивати зорове сприйняття, пам'ять, образне мислення.

Привітання Вправа «Полічи»

Діти називають числа від 1 до 7 і навпаки, потім від 2 до 8 і навпаки; від 1 до 5 і навпаки.

Гра «Переплетені лінії»

Дітям пропонується без допомоги пальців чи олівців з'єднати цифри з літерами.

ЗАНЯТТЯ 13

Мета:розвивати увагу, кінестетичні відчуття; вчити опи­сувати предмети, їхнє призначення, суттєві ознаки; розвивати наочно-образне мислення та зорову пам'ять.

Гра «Що зайве?»

Діти по черзі розглядають і обмацують контури різних предметів (кубики, гребінець, хустинка, іграшка і т.д.). Коли дитина заплю­щує очі, психолог кладе ще одну фігуру (необстежену), і дитина повинна із заплющеними очима визначити, яка фігура зайва.

Вправа «Поясни слово»

Дітям пропонується пояснити значення слів: друг, велосипед, ліжко, чоботи, хліб.

Рухлива хвилинка

Психолог називає числа, а діти повинні правильно виконувати рухи, які відповідають певному числу: «1» - стрибати; «2» - йти; «3» - присісти; «4» - бігти.

Вправа «Допоможи художнику»

Домалювати предмети, яких не вистачає.

Вправа «Відшукай»

Потрібно знайти 2 однакові предмети.

Повторення вірша, який вивчили на попередньому занятті.

Прощання

 

ЗАНЯТТЯ 14

Мета:розвивати зорову пам'ять та логічне мислення, твор­чу уяву; вправлятися в умінні робити умовиводи; виховувати впевненість у собі.

Привітання

Гра «Запам'ятай цифри»

Дітям показують набір цифр, вони їх запам'ятовують, а потім відтворюють з пам'яті. Починати з трьох цифр.

Гра «Оповідання по колу»

Діти сидять у колі і по черзі складають оповідання про школу. Психолог починає, а потім кожна дитина говорить по 1 реченню.

Гра «Художники»

Кожній дитині дається цифра, а вона повинна намалювати якомога більше предметів, схожих на неї (наприклад: одини­ця — цвях, гілка, стовпчик і т. д.)

Гра «Хто най-най...?»

Дітки міркують над такими завданнями:

Дружили три дівчинки — Катруся, Оксана, Оленка. Кат­руся вища за Оксану, а Оксана вища за Оленку. Хто з дівча­ток — найвищий? А хто — найнижчий?

Ігор, Славко, Валера катаються на велосипедах. Ігор їздить
швидше, ніж Славко, а Славко їздить швидше, ніж Валера. Хто
з них їздить найповільніше? А хто їздить середньо?

Бесіда «Наша школа»

Діти розповідають про школу, правила поведінки в ній, для чого потрібно вчитися, які речі потрібно брати до школи тощо.

Анкета для батькiв

Прiзвище, iм’я дитини_____________________________

НАВЧАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

Математика

Мета й завдання:
формувати первісні уявлення про число та рахунок;
просторові й часові уявлення про предмет і фігуру.

1. Порівняння предметів за розміром.

2. Розміщення предметів у просторі.

3. Напрямок руху.

4. Часові уявлення.

5. Порівняння груп предметів.

Підготовка руки до письма

Мета й завдання:
готувати дітей до навчання грамоті (письму);
ознайомити з основними правилами письма;
учити правильно тримати ручку, олівець, сидіти за партою;
розвивати дрібні м'язи руки.

1. Обведення по контуру.

2. Штрихування.

3. Проведення ліній, півовалів, овалів, петлеподібних елементів.

4. Ознайомлення із зошитом.

Художня праця

Мета й завдання:
удосконалювати навички дітей у різних видах праці й образотворчого мистецтва;
розвивати дрібну моторику руки;
виховувати творче ставлення до праці.

1. Конструювання з геометричних фігур.

2. Ліплення.

3. Малювання (нетрадиційні методики).

4. Рвана аплікація.

До навчального розділу програми входять ознайомлювальні заняття з інших предметів початкової школи (англійська мова, сходинки до інформатики, музика та хореографія).

РОЗДІЛ СПІВПРАЦІ З БАТЬКАМИ

Мета й завдання:
надання допомоги батькам майбутніх першокласників у адаптації дітей до нових умов отримання освіти, організація батьківського лекторія та консультацій з підготовки дітей до школи.

План роботи батьківського лекторію

Січень

1. Чи готова ваша дитина до школи?

2. Традиції й інновації в житті школи.

Лютий

1. Дидактичні ігри в сім'ї як спосіб розвитку пізнавальної діяльності дитини.

2. Практичний тренінг.

Березень1. Розвиток психічних процесів дітей 6-7-річного віку.

2. Гігієнічні вимоги до максимального навантаження на дитину в початковій школі.

Квітень1. Розвиток толерантних способів поведінки в майбутніх першокласників.

2. Як підібрати шкільні речі.

Консультації для батьків майбутніх першокласників проходять кожної суботи з 10 до 12-ї години.

Структура занятьЗагальна кількість підготовчих занять - 48. На тиждень три заняття по 30 хвилин. На кожному занятті п'ять хвилин приділяється ознайомленню з навколишнім світом. Перерва між заняттями триває 10 хвилин (знайомство з рухливими іграми).

 

Розробки занять підготовчих курсів для майбутніх першокласників

ЗАНЯТТЯ 1

Тема. Знайомство. Школа

Мета: познайомитися з учнямн; повторити правила спiлкування з дорослими, однолiтками; ознайомити учнiв iз зошитом в клітинку, вимогами до оформлення зошита; повторити назви геометричних фiгур; поняття «ліворуч», «праворуч».

Хiд заняття

Знайомство з дiтьми

2. Ознайомлення зi словами: учитель, учень, учениця, учнi, школяр, школярка, школярi.

Загадки

· В сумцi — зошити, буквар.

То до шкоди йде... (школяр).

· Дає здоров’я спорт,

Вагу — солодкий торт,

Мед — працьовитi бджоли,

Знання глибокi — ... (школа).

Вивчення вiрша

Спитає вчитель — треба встать,

Дозволить сiсти,— тихо сядь,

Сказати хочеш,— не шуми,

А тiльки руку піднiми.

4. Слова ввiчливостi, привiтання: «Доброго ранку», «Добрий день», «Добрий вечір», «Привiт» (для друзiв),«До побачення», «На все добре».

Обговорення ситуацiї

ЗАПАМ’ЯТАЛА

Научила доню мати

«До побачення» казати

І дiвча отi слова

Нi на мить не забува.

Ступить з двору на порiг:

— До побачення!— до всiх...

— Чи правильно вживала дiвчинка слова «До побачення?» Коли потрiбно їх казати?

6. Фiзкультхвилинка.

Раз, два — дружно встали,

Велетнями ми всi стали.

Руки в сторони, як крила,

І на пояс — три-чотири.

Вправо, влiво повернулись,

Нахилились i прогнулись.

Раз — присiли, два — присiли,

І за парти тихо сiли.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 1224; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.12 с.)