Створення геометричних тіл, обмежених кривими поверхнями. Тіла обертання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Створення геометричних тіл, обмежених кривими поверхнями. Тіла обертанняТіла обертання - геометричні тіла, отримані шляхом обертання геометричної фігури або її частини навколо осі.

Створення тіл обертання: циліндр, конус, усічений конус - в системі КОМПАС- 3D можливо двома способами: обертанням і витискуванням.

Створення тіл обертання: куля, тор, глобоїд - в системі КОМПАС- 3D можливо тільки обертанням.

Спосіб витискування аналогічний побудові многогранників. Розглянемо створення цих тіл способом обертання.

1. Циліндр - це геометричне тіло, утворене обертанням прямокутника навколо однієї з його сторін:

· виберіть тип документу Деталь;

· у Дереві побудови клацанням ЛКМ вкажіть Площину XY;

· орієнтація Нормально до…;

· - Ескіз панель Інструментів Поточний стан;

· - інструментальна панель Геометрія;

· поточний масштаб на Інструментальній панелі Вид М 1:1;

· побудуйте вертикальний відрізок стилем Осьова з початку координат завдовжки 50 мм;

· змініть стиль на Основну;

· перервати команду;

· за допомогою безперервного введення відрізку і ортогонального креслення побудуйте ескіз прямокутника довжина 20 мм, висота 50 мм (Рисунок 113);

· перервати команду;

· - Ескіз панель Інструментів Поточний стан. Клацанням ЛКМ перейдіть в режим тривимірного моделювання;

· викличте Панель розширених команд кнопки - Операція витискування інструментальна панель - Редагування деталі і виберіть - Операція обертання;

· на панелі Властивостей на вкладці Параметри вкажіть спосіб побудови Сфероїд (побудова суцільного елементу), напрям обертання 360° (Рисунок 114);

· на панелі Властивостей на вкладці Тонка стінка вкажіть тип побудови тонкої стінки - Ні;

· створіть об'єкт;

· На Інструментальній панелі Вид виберіть команду Півтонове, Півтонове з каркасом (Рисунок 114).

Рисунок 113

Рисунок 114

· на рядку Меню виберіть СервісПараметри (Рисунок 115), після клацання ЛКМ розкриється діалогове вікно, вкажіть Поточна деталь - Точність отрисовки і МЦХ (массоцентровочна характеристика). У довідковому полі діалогу буде показаний умовний коефіцієнт точності відображення - кількість трикутників, а у вікні перегляду - зображення поверхні сфери при вибраній мірі точності. " Бігунок ", утримуючи ЛКМ, переведіть в положення Точно. Настроївши точність отрисовки і розрахунків, натисніть кнопку OK діалогу (Рисунок 116).

Рисунок 115

Рисунок 116

· Чим вище точність, тим "гладшим" виглядає зображення;

· система автоматично уточнила форму циліндра (Рисунок 117).

Рисунок 117

 

2. Шар - геометричне тіло, утворене обертанням половини круга навколо своєї осі, що проходить через його центр:

· виберіть тип документу Деталь;

· у Дереві побудови клацанням ЛКМ вкажіть Площину XY;

· орієнтація Нормально до…;

· - Ескіз панель Інструментів Поточний стан;

· - інструментальна панель Геометрія;

· поточний масштаб на Інструментальній панелі Вид М 1:1;

· побудуйте вертикальний відрізок стилем Осьова з початку координат завдовжки 20 мм вгору і вниз (Рисунок 118, а);

· змініть стиль на Основну;

· перервати команду;

· - Дуга. Вкажіть початок координат клацанням ЛКМ - центр дуги;

· вкажіть верхню точку осьової лінії(спрацює глобальна прив'язка Найближча точка) – Рисунок 118, б;

· потягніть дугу і вкажіть нижню точку осьової лінії (спрацює глобальна прив'язка Найближча точка) – Рисунок 118, в; Рисунок 118, г;

· перервіть команду;

· - Ескіз панель Інструментів Поточний стан. Клацанням ЛКМ перейдіть в режим тривимірного моделювання;

· викличте Панель розширених команд кнопки - Операція витискування інструментальна панель - Редагування деталі і виберіть - Операція обертання;

а б в г д

Рисунок 118

· на панелі Властивостей на вкладці Параметри вкажіть спосіб побудови

· - Сфероїд (побудова суцільного елементу), напрям обертання 360°;

· на панелі Властивостей на вкладці Тонка стінка вкажіть тип побудови тонкої стінки - Ні;

· створіть об'єкт;

· На Інструментальній панелі Вид виберіть команду Півтонове, Півтонове з каркасом (Рисунок 118, д);

· на рядку Меню виберіть Сервіс - Параметри, після щічка ЛКМ розкриється діалогове вікно, вкажіть Поточна деталь - Точність отрисовки і МЦХ. " Бігунок ", утримуючи ЛКМ, переведіть в положення Точно - ОК.

3. Тор відкритий - утворений обертанням круга навколо осі, розташованої поза ним:

· виберіть тип документу Деталь;

· у Дереві побудови клацанням ЛКМ вкажіть Площину XY;

· орієнтація Нормально до…;

· - Ескіз панель Інструментів Поточний стан;

· - інструментальна панель Геометрія;

· поточний масштаб на Інструментальній панелі Вид М 1:1;

· побудуйте вертикальний відрізок стилем Осьова з початку координат завдовжки 20 мм вгору і вниз;

· змініть стиль на Основну;

· перервати команду;

· - Паралельна пряма Панелі розширених команд

· що розкривається з кнопки Допоміжна пряма;

· вкажіть вертикальну осьову лінію і розведіть паралельні на відстань 40 мм. Підтвердіть пряму лінію з лівого боку;

· - Коло;

· встановіть глобальну прив'язку Вирівнювання;

· знайдіть центр кола (Рисунок 119, а);

· побудуйте коло радіусом 20 мм (Рисунок 119, б);

· перервіть команду;

· - Ескіз панель Інструментів Поточний стан. Клацанням ЛКМ перейдіть в режим тривимірного моделювання;

а б в

Рисунок 119

· викличте Панель розширених команд кнопки - Операція витискування інструментальна панель - Редагування деталі і виберіть - Операція обертання;

· на панелі Властивостей на вкладці Параметри спосіб побудови не вказується, оскільки при такій побудові ескізу можливе створення тільки елементу з отвором уздовж осі обертання (тора), напрям обертання 360°;

· на панелі Властивостей на вкладці Тонка стінка вкажіть тип побудови тонкої стінки - Ні;

· створіть об'єкт;

· На Інструментальній панелі Вид виберіть команду Півтонове, Півтонове з каркасом (Рисунок 119, в);

· на рядку Меню виберіть Сервіс - Параметри, після клацання ЛКМ розкриється діалогове вікно, вкажіть Поточна деталь - Точність отрисовки і МЦХ. " Бігунок ", утримуючи ЛКМ, переведіть в положення Точно - ОК.

ІV Порядок проведення робот:

1. Створіть тривимірну модель Паралелепіпеда (призма, усі грані якої прямокутники): висота 30 мм, довжина 70 мм, видавити на 40 мм.

2. Створіть тривимірну модель Чотирикутної усіченої піраміди (піраміда, у якої дві подібні основи): радіус описаного кола 25 мм, висота 50 мм Ухил 1 всередину, Кут 1 рівний 20°.

3. Створіть тривимірну модель П'ятикутної призми: радіус описаного кола 30 мм, висота 70 мм.

4. Побудуйте повний конус обертанням висотою 50 мм і радіусом 15 мм.

5. Побудуйте усічений конус обертанням висотою 40 мм, радіусом нижньої основи 20 мм і радіусом верхньої основи 10 мм.

6. Побудуйте повний конус витискуванням: радіус 30 мм, видавити на відстань 60 мм, Ухил 1 всередину, Кут 1 рівний 26,5°.

7. Побудуйте циліндр витискуванням: радіус 20 мм, видавити на відстань 45 мм, Кут 1 рівний 0°.


 

Лабораторна робота №6Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 589; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.016 с.)