Створення 3D-моделей з елементами скруглення та фасками 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Створення 3D-моделей з елементами скруглення та фаскамиI Мета роботи:

· Отримати практичні навички по створенню груп геометричних тіл і редагуванню їх.

· Отримати практичні навіки по створенню 3D-моделей з елементами скруглення і фасками.

ІІ Обладнання та приладдя: Програма КОМПАС-3D.

ІІІ Короткі теоретичні відомості:

Редагування 3D-модели

Однією із переваг тривимірного моделювання є можливість редагування 3D-моделі (виправлення помилок, реконструкція - удосконалення і так далі). Дерево побудови, що є невід'ємною частиною кожної деталі, містить усю послідовність елементів, із яких складається деталь. Користувач має можливість у будь-який момент змінити будь-які елементи - ескізи, операції, об'єкти допоміжної геометрії. Після завдання нових значень параметрів деталь перебудовується відповідно до внесених змін. При цьому зберігаються усі існуючі в ній зв'язки. Проте зміни, що вносяться в модель, не повинні порушувати цілісності деталі, тобто не повинні розділяти її на декілька частин.

Розглянемо основні способи редагування.

Редагування ескізу

Ескізи є основним засобом опису форми і розмірів окремих елементів моделі. Ви можете відредагувати зображення у будь-якому ескізі. Після зміни ескізу елемент, сформований на його основі, буде перебудований відповідно до нового зображення контуру.

Відкрийте деталь Опора 1. Внесемо деякі зміни в її конструкцію:

· клацніть ЛКМ по знаку "+" зліва від назви операції в Дереві побудови (Операція витискування : 1). Після клацання по цьому знаку в Дереві розгортається список ескізів, що беруть участь в операції;

· клацніть ПКМ по піктограмі - і увійдіть до режиму редагування ескізу (Рисунок 144). При цьому у вікні моделі залишаться тільки ті елементи, які знаходяться в Дереві побудови перед редагованим ескізом. Інакше кажучи, модель тимчасово повернеться в той стан, в якому вона була у момент створення редагованого ескізу (Рисунок 145);

· встановіть - глобальну прив'язку Середина;

· побудуйте коло радіусом 20 мм (Рисунок 146);

Рисунок 144

Рисунок 145

Рисунок 146

· кнопка перемикання - Редагування, команда - Усікти криву;

· видаліть зайвий контур на ескізі (Рисунок 147). Працюйте уважно, пам'ятайте про вимоги, що пред'являються до ескізу;

· перервати команду;

Рисунок 147

· - Ескіз. Клацанням ЛКМ перейдіть в режим тривимірного моделювання. Формотворний елемент і створені на його основі елементи перебудуються відповідно до нового зображення контуру в ескізі (Рисунок 148).

У такий спосіб можна відредагувати будь-який ескіз в 3D-модели. Щоб зняти виділення з об'єкту, що підсвічується, клацніть ЛКМ у вільному від зображення місці вікна моделі.

Рисунок 148

Редагування параметрів елементу

Форму і розмір елементу визначають не лише форма і розмір контуру у відповідному ескізі, але і параметри формотворної операції (наприклад, глибина витискування, кут ухилу, напрям ухилу).

Продовжимо редагування деталі Опора 1:

· клацніть ПКМ в Дереві побудови по піктограмі редагованого елементу (Приклеїти елемент витискування: 1) і увійдіть до режиму редагування елементу (Рисунок 149). Система перейде в режим виконання команди, що використовувалися для побудови вибраного елементу. При цьому у вікні моделі залишаться тільки ті елементи, які знаходяться в Дереві побудови перед редагованим (Рисунок 150);

· на панелі Властивостей на вкладці Параметри внесіть зміна в полі Відстань 1 введіть 50 мм, Ухил 1 всередину, Кут 1 рівний 5°;

· створіть об'єкт, панель Спеціального управління. Модель буде перебудована відповідно до нових параметрів відредагованого елементу (Рисунок 151).

Рисунок 149

Рисунок 150

Рисунок 151

Видалення об'єкту

Будь-який об'єкт(формотворний елемент, ескіз і так далі) можна видалити з моделі. Для цього досить виділити його в Дереві побудови клацанням ПКМ і викликати з контекстного меню команду Видалити елемент або натиснути клавішу "Delete". Якщо на об'єкті, що видаляється, базуються інші об'єкти, то на екрані видається діалог-попередження. У нім перераховані елементи, які зачіпає операція видалення. Ви можете відмовитися від видалення або підтвердити його. У разі підтвердження видалення віддаляється не лише вказаний об'єкт, але його похідні. Якщо ви видалили об'єкт в Дереві побудови, то відмінити видалення об'єкту в документі-моделі неможливо! Командою видалення користуйтеся обережно.

Попередження про помилки

Якщо зроблено таке редагування моделі, яке робить неможливим існування яких-небудь її об'єктів, то система видає відповідне діагностичне повідомлення. У нім вказується конкретна причина. Поряд з піктограмами елементів, існування яких стало неможливим після зробленого редагування, з'являється знак оклику (Рисунок 152).

Щоб дізнатися, в чому полягає помилка, в Дереві побудови виділите об'єкт, відмічений знаком оклику, і викличте з контекстного меню команду Що невірно? На екрані з'явиться діалог, в якому перераховані помилки, що виникли при перестроюванні об'єкту (Рисунок 153).

Рисунок 152 Рисунок 153Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 387; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.005 с.)