Пропозиція продажу, розрахована на емоційний вплив 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пропозиція продажу, розрахована на емоційний вплив— нефункціональна характеристика товару або послуги, що викликає у свідомості споживача єдині у своєму роді асоціації.

Пропозиція про часткове відшкодування витрат

— ідеться про часткове відшкодування витрат, пов’язаних з купівлею товару, споживачеві, який направляє виробнику «підтвердження про купівлю».

Процес купівлі підприємством-покупцем

— процес при-

йняття рішення, за якого підприємства-покупці визначають потребу в товарах, що придбаваються, і послугах, а також виявляють, оцінюють і здійснюють вибір з числа альтернативних постачальників і марок товару.

Процес продажу

— сукупність етапів, які торговий агент здійснює під час продажу тієї або тієї продукції або послуг. Сюди відносять пошук і оцінювання покупців, підготовку до контакту, контакт, презентацію і демонстрацію, усунення розбіжностей, укладання операції і супровід операції.

Процес сприйняття

— розумовий процес, який здійснює мозок людини від моменту, коли вона вперше почула про новинку, до моменту її повного сприйняття.

Пряме інвестування

— вихід на іноземний ринок через створення складальних або виробничих потужностей за кордоном.

Прямий маркетинг

— система збуту товарів за допомогою різних засобів реклами, яка передбачає безпосередній контакт зі споживачем і його негайну пряму реакцію.

Прямий поштовий маркетинг

— включає поштове розсилання листів, рекламних матеріалів, зразків товарів, буклетів та інших «крилатих продавців» потенційним покупцям за адресами зі списків розсилання.

Психографіка

— техніка, що дозволяє виміряти характеристики образу життя і класифікувати їх; П. розкриває значення основних змінних ДІМ (діяльність, інтереси, думки).

Психографічна сегментація

— розбивка ринку на різні групи за ознакою належності до певного соціального класу, за стилем життя або особистими характеристиками.

Літера "Р "

Раціональні мотиви

— повідомлення, пов’язані з особистою вигодою аудиторії, що показують, як товар може задовольняти потреби покупця. Прикладом Р. м. є реклама, що демонструє якість товару, його економічність, цінність або можливості експлуатації.

Реакція на купівлю

— етап процесу прийняття рішення про купівлю, на якому споживач здійснює дальші дії після придбання товару, ґрунтуючись на почутті задоволення або незадоволення.

Реалізація маркетингу

— процес перетворення маркетингових стратегій і планів на маркетингові заходи, спрямовані на досягнення стратегічних маркетингових цілей.

Реклама

— будь-яка оплачена конкретним спонсором форма неособистого репрезентування і просування ідей, товарів або послуг.

Реклама безпосередня

— реклама на комерційних умовах, що вказує рекламодавця, прямо виконуючи рекламну функцію стосовно до конкретного товару чи конкретної фірми.

Реклама в пресі

— рекламна діяльність, заснована на використанні періодичних видань як каналів поширення рекламних звернень. Р. в п. — один з найпоширеніших і дійових способів рекламної діяльності в міжнародній практиці. Поділяється на два види: пряму рекламу (рекламні звернення) і непряму (різні публікації: статті, репортажі та ін.).

Реклама внутрішньофірмова

— рекламна діяльність, спрямована на те, щоб наповнити співроб ітників вірою у власне підприємство. Засобами Р. в. є: відповідний рівень організаційної структури підприємства; соціальні пільги для співробітників; фірмова газета; взірцева поведінка керівництва в товаристві.

Реклама для професіоналів

— рекламна діяльність, розрахована на підприємства і фірми, що виробляють інші товари; на працівників, що відповідають за закупівлю устаткування. Р. д. п. охоплює такі сфери діяльності, як торгівля і промисловість, сільське господарство, побутове обслуговування, охорона здоров’я та ін., в яких є можливості рекомендувати товари промислового призначення і виробничого споживання своїй клієнтурі. На відміну від реклами для споживача, Р. д. п. частіше використовує логічні аргументи і має власні засоби поширення.

Реклама для споживача

— комерційне повідомлення, адресоване кінцевому і безпосередньому споживачу (населенню), що інформує його про якість і особливі властивості рекламованого товару чи послуги. Р. д. с. широко використовує емоційні способи впливу на покупця, у тому числі на підкіркову свідомість.

Реклама друкована

— рекламна діяльність, яка ґрунтується на використанні спеціальних друкованих видань: каталогів, проспектів, листівок, буклетів, пам’яток, вкладок.

Реклама з метою розширеннязбуту

— основна сфера рекламної діяльності, тісно пов’язана з поняттям «маркетинг мікс» — координацією всіх взаємозалежних чинників, що впливають на продаж; базується на глибокому вивченні ринку.

Реклама з метою створення престижу підприємства в суспільстві

— рекламна діяльність, тісно пов’язана з внутрішньофірмовою рекламою і з використанням таких засобів: контракти з представниками преси; оголошення в пресі, які рекламують не безпосередньо товар, а досягнення підприємства; участь керівників підприємства у суспільному житті країни.

Реклама зовнішньоторговельна

— реклама на ринках інших країн, що передбачає організацію виставок, рекламний продаж, видання і розповсюдження товаросупроводжувальної літератури, рекламних фільмів.

Реклама зовнішня

— засіб поширення реклами, що доносить рекламне повідомлення до свідомості споживача за допомогою надрукованих типографським способом плакатів, бігбордів, панно, транспарантів і світлових табло, установлених у місцях найбільш масового перебування людей.

Реклама інституційна

— реклама з метою поліпшити імідж корпорації, а не продати продукт чи послугу.

Реклама інформативна

— реклама, за допомогою якої ринок насичується різною інформацією про нові товари чи умови їхньої реалізації. Р. і. використовується на етапі виведення товару на ринок і створення первинного попиту, коли виробнику потрібно поінформувати споживачів про переваги і способи використання нового продукту.

Реклама кооперативна

— 1) реклама, оплачувана спільно фірмою-виробником і її збутовими агентами (торговими посередниками), тобто дилерами і виробником; 2) реклама, що фінансується кількома рекламодавцями (загальнонаціональними, локальними).

Реклама на місці продажу товарів

— вітрини магазинів, вивіски в торговельних залах, упаковки.

Реклама на транспорті

— поширення реклами з використанням транспортних засобів, на яких розміщують плакати, афіші, малюнки, оголошення. Забезпечує багаторазовість впливу і безперервність вражень від реклами в постійних пасажирів.

Реклама непряма

— виконання рекламної функції не прямолінійно, а в завуальованій формі, не використовуючи прямих каналів поширення рекламних засобів і не вказуючи безпосередньо рекламодавця.

Реклама переконувальна

— переконання споживача придбати саме даний виріб, послугу і зробити купівлю, не відкладаючи. Р. п. використовується на етапі зростання життєвого циклу товару, коли перед фірмою постає завдання формування вибіркового попиту.

Реклама підкріплювальна

— рекламна діяльність, спрямована на те, щоб запевнити покупців у правильності зробленого вибору. У цьому разі в рекламних зверненнях часто фігурують задоволені покупці, які захоплюються тим чи тим товаром. Р. п. використовується на етапах зрілості і відходу з ринку життєвого циклу товару для утримання ринку і утримання споживача у сфері впливу фірми, а також для створення образу фірми.

Реклама підтримувальна

— комплекс рекламних заходів з метою підтримки попиту на раніше рекламований товар.

Реклама порівняльна

— пропагування переваг якого-небудь конкретного виробу способом порівняння його характеристик з одним чи кількома іншими виробами в рамках даного товарного класу. Р. п. широко застосовується в таких товарних групах, як автомобілі, шини, зубна паста, дезодоранти тощо.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 185; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.009 с.)