Одночасне обслуговування кількох ніш 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Одночасне обслуговування кількох ніш— стратегія, за якої компанія пропонує низку незалежних товарів або послуг, розрахованих на залучення клієнтів, що належать до окремих вузьких сегментів ринку.

Олігополістична конкуренція

— має місце на ринку з невеликою кількістю продавців, кожний з яких вельми чутливий до політики ціноутворення і маркетингової стратегії іншого.

Операція

— торгова операція, що здійснюється двома сторонами. Невід’ємні складові операції — два (як мінімум) товари, що мають споживчу цінність, час угоди і місце угоди.

Описове дослідження

— маркетингове дослідження, яке проводиться для того, щоб точніше визначити маркетингові проблеми, ситуації або ринки, такі як ринковий потенціал товару або демографічні характеристики і погляди споживачів.

Опитування

— збирання первинних даних, спрямоване на з’ясування знань, поглядів, потреб споживачів і особливостей купівельної поведінки.

Оптовики з обмеженим циклом обслуговування

— пропонують лише обмежений перелік послуг своїм постачальникам і клієнтам.

Оптовики з повним циклом обслуговування

— оптові торговці, що надають повний набір послуг, таких як зберігання запасів, надавання продавців, кредитування, здійснення постачання і сприяння у сфері керування.

Оптовики, що торгують за готівковий розрахунок і без доставки товару

— оптові торговці, що мають обмежений асортимент ходових товарів, наприклад, бакалійні товари, іграшки, засоби для догляду за будинком, одяг, електричні прилади, офісне обладнання і будівельні матеріали. Вони продають товар дрібним і роздрібним торговцям з негайною оплатою купівлі і зазвичай не здійснюють доставки.

Особи впливові

— члени закупівельного центру орга нізації, які впливають на прийняття рішення про купівлю. Звичайно вони допомагають визначити перелік товарів, що купуються, а також надають інформацію, оцінку для альтернативних рішень.

Особи, що ухвалюють рішення

— члени закупівельної організації, що мають офіційні або неофіційні повноваження для вибору або остаточного затвердження постачальників.

Особистий продаж

— репрезентування товару одному або кільком потенційним клієнтам, здійснюване в процесі безпосереднього спілкування і що має на меті продаж і встановлення тривалих взаємовідносин з даними клієнтами.

Оформлення замовлення

— етап процесу закупівлі, на якому компанія-споживач видає постачальнику остаточне замовлення, оговорює технічні характеристики товару, потрібну його кількість, очікувані терміни постачання, умови повернення і гарантії.

Оцінювання варіантів

— етап процесу прийняття рішення про купівлю, на якому споживач оцінює різні варіанти вибору, ґрунтуючись на одержаній інформації.

Оцінювання ефективності роботи постачальника

— етап процесу здійснення закупівлі, на якому компанія-покупець оцінює своє задоволення роботою постачальника, приймаючи рішення продовжити, змінити або припинити угоду з ним.

Оцінювання характеристик товару

— етап процесу купівлі, на якому компанія-покупець визначає і вибирає найкращі техн Літера "П "

Паблік рилейшнз

— реклама, популярність, створення сприятливої думки про виробника товару чи послуги не тільки серед потенційних клієнтів, а й у преси, різних громадських організацій і виборних установ, аж до уряду. Ціль досягається за допомогою формування сприятливого образу фірми — іміджу. У його основі лежить прагнення донести до широких кіл громадськості ідею про те, що основним завданням фірми є не одержання прибутку (останнє є природним наслідком нормальної торгівлі), а прагнення діяти в інтересах споживачів і суспільства в цілому.

Паралельне розроблення товару

— метод розроблення, що передбачає тісну співпрацю між різними відділами компанії і об’єднання їхніх зусиль, що дозволяє зекономити час і підвищити ефективність роботи.

«Парасолька цін»

— підтримка цін на певному рівні, установленому фірмою-лідером. У даній галузі виробництва чи торгівлі «парасолька цін» звичайно підтримує більшість підприємств галузі. Найпоширенішим методом такої підтримки є регулювання основними виробниками галузі своїх обсягів пропонування таким способом, щоб забезпечити стійкість ціни лідера.

Первинні дані

— інформація, зібрана для якої-небудь конкрет­ної мети.

Переконлива реклама

— реклама, що застосовується для формування вибірного попиту на конкурентну марку за допомогою переконання споживачів, що за свої гроші вони отримають найвищу якість.

Підготовка до контакту

— один з етапів процесу продажу, за якого торговий агент намагається дізнатися якомога більше про свого потенційного споживача перед тим, як з ним контактувати.

Підрядне виробництво

— спільне підприємство, коли компанія укладає контракт на випуск продукції з виробниками на зарубіжному ринку.

Підхід за рівнем трудомісткості

— один з підходів до визначення величини служби збуту, за якого компанія розподіляє замовлення за різними класами згідно з їхніми розмірами і відповідно до цього встановлює чисельність торгових агентів, потрібних для забезпечення достатньої кількості контактів щодо замовлень кожного класу.

Пізнавальний (когнітивний) дисонанс

— незадоволення споживача, яке є результатом сумнівів у правильності вибору, що виникають після здійснення купівлі.

Побічні продукти виробництва

— продукти, зроблені за рахунок відходів основного виробництва, наприклад, залишків або бракованих виробів.

Поверхове позиціонування

— помилковий підхід до позиціо-

нування, внаслідок якого компанія, її товари або торгові марки втрачають в очах споживачів якусь певну позицію.

Повна цінність споживача

— величина, на яку прибутки від конкретного споживача протягом усього часу, поки він залишався клієнтом компанії, перевищать витрати на залучення, продаж і обслуговування цього споживача.

Повторні дані

— інформація, що вже є, зібрана для інших цілей.

Погляди

— стійкі сприятливі або несприятливі оцінки, почуття і схильності відносно предметів або ідей.

Подолання розбіжностей

— один з етапів процесу продажу, за якого торговий агент визначає і долає всі розбіжності і заперечення з боку замовника з приводу можливої купівлі.

Позиціонування товару на ринку

— комплекс заходів, завдяки яким у свідомості цільових споживачів даний товар стосовно до конкурентних товарів посідає власне, відмінне від інших і вигідне для компанії місце. Формування конкурентоспроможної позиції товару і деталізованого маркетингового комплексу для нього.

Позиція товару

— місце, яке посідає даний товар у свідомості споживачів проти аналогічних конкурентних товарів.

Поінформований маркетинг

— філософія маркетингу, яка полягає в тому, що маркетинг компанії має підтримувати оптимальне функціонування системи збуту продукції в довгостроковій перспективі з її п’ятьма принципами: маркетинг, орієнтація на споживача, інновації, підвищення ціннісної значущості товару, усвідомлення місії і соціальна етика маркетингу.

Покупець

— особа, яка безпосередньо здійснює купівлю, після того як рішення про купівлю прийнято.

Політичне середовище

— сукупність законів, державних установ і структур, які впливають і обмежують діяльність компаній і окремих осіб у даному суспільстві.

Попит ажіотажний

— лавиноподібне збільшення попиту, яке мало залежить від ціни, тому що люди роблять закупівлі про запас, намагаючись застрахувати себе від наслідків економічних криз або позбутися непотрібних грошей. Причини П. а. — інфляція, зростання національної валюти.

Попит бажаний

— попит, що забезпечує запланований підприємством рівень продажу і потрібний рівень рентабельності виробництва і торгівлі.

Попит вторинний

— ситуація на ринку, коли попит на один товар залежить від попиту на інший. Так, попит на продукцію виробничо-технічного призначення залежить від попиту на готові вироби, зокрема, на автомобілі, холодильники і т. п. П. в. називають також «попит на захист».

Попит громадський

— попит, обумовлений характеристиками і потребами службовців, профспілок, акціонерів, об’єднань, споживачів, населення в цілому, державних організацій і інших внутрішніх і зовнішніх сил, що впливають на діяльність компанії.

ічні характеристики потрібного товару.

Попит еластичний

— має тенденцію змінюватися залежно від незначних коливань цін.

Попит залежний

— попит на деякий вид продукції, що може бути визначений на основі потреби у виготовленні чи поповненні запасу продукції більш високого рівня, наприклад, попит на деталь, що входить у вузол машини.

Попит кінцевий

— попит, спрямований насамперед на споживчі товари і послуги населенню, на устаткування для створення нових виробничих фондів, а також на відшкодування тієї їхньої частини, що вибуває в даному році.

Попит надмірний

— попит на товари і послуги, що перевищує реальну потребу вних. За такого стану ринку потреби покупців залишаються незадоволеними, і виникає дефіцит. У цьому разі за допомогою демаркетингу намагаються послабити П. н., уживаючи такі заходи, як підвищення цін, зменшення зусиль щодо стимулювання і сервісу. За вибіркового демаркетингу прагнуть скоротити попит на найменш дохідних ділянках ринку.

Попит негативний

— стан ринку, за якого велика частина споживачів готова на певні витрати заради запобігання появі товару на ринку. Завдання маркетингу — проаналізувати причину ворожості до даного товару і можливість за допомогою маркетингової діяльності змінити негативне ставлення до товару (перероблення товару, зниження цін, активне стимулювання).

Попит нееластичний

— попит, що має тенденцію залишатися незмінним, незважаючи на невеликі зміни цін.

Попит незадоволений

— нереалізована частина реального попиту через брак потрібних товарів чи невідповідність їхньої якості вимогам покупців. Прихований П. н. реалізується купівлею аналогічних товарів, явний — спричинюється до зростання грошових нагромаджень споживачів.

Попит незалежний

— попит на вироби, які не входять у комплект якого-небудь виробу більш високого рівня, що виготовляється чи зберігається на даному підприємстві.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 219; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.4.147 (0.027 с.)