Стандартизований маркетинговий комплекс 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стандартизований маркетинговий комплекс— міжнародна маркетингова стратегія з використання в основному тієї самої продукції, реклами, каналів збуту й інших елементів маркетингового комплексу на всіх міжнародних ринках компанії.

Статистичний аналіз попиту

— сукупність статистичних процедур, що застосовуються для встановлення найважливіших реальних чинників, що впливають на збут і один на одну; частіше за все аналізуються такі чинники, як ціни, прибуток, населення і просування.

Статус

— правове становище фізичних чи юридичних осіб.

Створення прототипу

— процес створення на підставі концепції товару перших дослідних зразків, у ході якого стає ясно, чи здійсненні на практиці ідеї, закладені в концепції.

Стиль

— основна і своєрідна форма виразу.

Стимулювання власного торгового персоналу

— стимулювання збуту, яке полягає в заінтересовуванні торгових працівників і підвищенні ефективності зусиль торгового персоналу компанії завдяки преміям, конкурсам, конференціям продавців.

Стимулювання збуту

— короткочасне спонукання, що заохочує купівлю або продаж товару чи послуги.

Стимулювання збуту в місцях продажу товару

— експозиції і демонстрації, що проводяться в місцях продажу товару.

Стимулювання споживачів

— стимулювання збуту, націлене на заохочення споживача до купівлі; включає розповсюдження зразків, купони, компенсації, упаковки, премії, конкурси, залікові талони, демонстрації.

Стимулювання торгівлі

— стимулювання збуту, націлене на підтримку посередницької фірми і підвищення заінтересованості посередника, що включає зарахування за купівлю, безкоштовне надання товарів, зарахування дилерам за включення товарів у номенклатуру, проведення спільної реклами, видавання «премий-толкачей», проведення торгових конкурсів дилерів.

«Сторожі»

— члени закупівельного центру організації, що скеровують потік інформації до інших членів центра.

Стратегічна група

— група компаній певної індустрії, що наслідують тій самій або схожій стратегії на даному цільовому ринку.

Стратегічний елемент бізнесу

— напрям діяльності компанії, що має окрему місію і завдання, який можна планувати незалежно від інших напрямів.

Стратегічний план

— сприяє компанії використати в своїх інтересах можливості в швидкозмінному середовищі за рахунок установлення і збереження стратегічної відповідності між цілями і можливостями компанії, з одного боку, і можливостями ринку, що змінюються — з другого.

Стратегія залучення споживачів

— робить ставку на рекламу і стимулювання кінцевих споживачів з метою створення стійкого попиту на товар. Якщо ця стратегія виявилася ефективною, споживачі запитуватимуть товар у роздрібних або оптових продавців, а ті своєю чергою — у виробника.

Стратегія «зняття вершків»

— установлення високої первинної ціни на новий товар, щоб поступово отримати максимальний прибуток з усіх сегментів ринку, готових заплатити високу ціну. Це забезпечує компанії менші обсяги продажу за більшого прибутку з кожного продажу.

Стратегія корпоративних марок

— стратегія відносно торгових марок, за якої компанія використовує свою назву як переважну марочну назву для всіх своїх товарів.

Стратегія марочного спектра

— стратегія відносно торгових марок, за якої компанія розробляє спектр марочних назв для різних товарних груп.

Стратегія міцного впровадження на ринок

— установлення низької ціни на новий товар з метою залучення більшої кількості покупців і завоювання великої частки ринку.

Стратегія проштовхування товару

— стратегія просування товару з використанням засобів стимулювання збуту і заохочення торгового персоналу. Виробник сприяє просуванню товару до оптовиків, оптовики — до роздрібних продавців, останні — до покупців.

Стратегія створення марок компанії та індивідуальних марок

— підхід до створення торгових марок, заснований на назві компанії та індивідуальних марочних назвах.

Стрижнева стратегія

— «серцевина» всієї маркетингової стратегії; спрямована на те, щоб виявити групу споживачів, в очах яких фірма користуватиметься безперечною перевагою, а потім позиціонувати себе на цьому ринку.

Структура служби збуту, орієнтована на споживача

— організація служби збуту, за якої кожний торговий агент спеціалізується на продажу тільки для певної категорії клієнтів або тільки для однієї галузі промисловості.

Субкультура

— група людей, що дотримується певної системи цінностей, заснованої на їх загальному життєвому досвіді і становищі в суспільстві.

Сукупна споживча цінність

— загальна сума цінностей товару, послуг, обслуговуючого персоналу і товарного образу, які покупець отримує в разі купівлі даного товару.

Сукупний ринковий попит

— загальна кількість товарів або послуг даного виду, яку може придбати певна група споживачів у певному географічному регіоні за певний період часу в певному маркетинговому середовищі за певного рівня і комплексу маркетингових зусиль індустрії.

Сукупні споживчі витрати

— загальна сума грошових, часових, енергетичних витрат, пов’язаних з придбанням товару.

Супермаркет

— велика роздрібна крамниця самообслуговування з низьким рівнем цін, невисокими націнками і великими обсягами продажу, який торгує широкою номенклатурою продуктів харчування, миючих засобів і господарських товарів.

Супровід операції

— останній етап в процесі продажу, на якому торговий агент уже після укладання операції робить усе для того, щоб замовник залишився задоволений, і намагається зав’язати довгострокову співпрацю.

Суспільні класи

— відносно стабільні і великі групи суспільства, члени яких мають приблизно однакові інтереси, поведінку і систему цінностей.

Літера "Т "

Тариф

— податок, що накладає уряд на певну імпортну пр одукцію. Тарифи застосовуються, щоб підвищити державні прибутки або захистити місцевих виробників.

Телемаркетинг прямого відгуку

— маркетинг товарів і послуг за допомогою рекламних відеокліпів телепередач з використанням елементу зворотного зв’язку. Як звичайно, цим елементом служить номер безкоштовного телефону, за яким покупці можуть звернутися в компанію за більш докладною інформацією або розмістити замовлення на товар, що рекламується.

Телефонний маркетинг (телемаркетинг)

— використання телефону як інструменту прямого продажу товару покупцям.

Територіальна структура служби збуту

— організація служби збуту, за якої кожний торговий агент закріплюється за певним географічним регіоном, в якому він засновує повномасштабне торгове представництво своєї компанії.

Тестування концепції

— перевірка впливу концепції на групи цільових споживачів для з’ясування міри її привабливості.

Тип особистості

— унікальна сукупність психологічних якостей, які визначають характер людини.

Товар

— 1) все, що може задовольнити бажання або потребу і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, використання або споживання. Це можуть бути фізичні об’єкти, послуги, особи, місця, організації або ідеї; 2) продукт, призначений для обміну на ринку за допомогою купівлі-продажу.

Товар альтернативний

— два варіанти товару, що задовольняють ту саму потребу.

Товар грошовий

— специфічний товар, з натуральною формою якого (у результаті розвитку процесу обміну) зростає еквівалентна форма вартості. Як загальний еквівалент — матеріальне втілення грошової форми вартості — грошовий товар володіє специфічними суспільними властивостями і виконує властиві грошам функції.

Товар довготривалого користування

— товар широкого споживання, яким звичайно користуються протягом тривалого часу.

Товар з підкріпленням

— додаткові послуги і переваги для споживача, що створюються на основі товару за задумом і товару в реальному виконанні.

Товар за задумом

— спосіб розв’язання проблеми або основна вигода, заради якої споживач придбаває товар.

Товар ідеальний

— конкретний товар, здатний задовольнити певну людську потребу.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 197; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.67 (0.01 с.)