Вертикальна маркетингова система (ВМС) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вертикальна маркетингова система (ВМС)ЗМІСТ

 

Літера "А "
Агент
Агент виготовлювача
Агент збутовий
Агент промисловий
Агентство з надання маркетингових послуг
Агрегація ринку
Адаптація до ринку
Адаптація комунікації
Адаптація товару
Ажіотаж
Аналіз бізнесу-портфеля
Аналіз конкурентів
Аналіз споживчої цінності
Атака
Атмосфера
Аукціон
Літера "Б "
Багатомарочний підхід
Бажаний колектив
Бажані товари
База даних про покупців
Базисний аналіз
Баланс
Бізнес-портфель
Біржа бартерна
Біржа товарна
Біржа
Брокер
Літера "В "
«Важкі діти»
Валові витрати
Валютний контроль
Вартісний аналіз
Вертикальна маркетингова система (ВМС)
Вибір постачальника
Вибір цільових ринків
Вибірка
Вибірна увага
Вибірне спотворення
Вибірний попит
Вимірність
Винагороди постійним клієнтам
Винахід
Винахід новинки
Випереджальні індикатори
Витрати маркетингу
Відбір ідей
Відбір цільових сегментів ринку
Відкрите питання
Внутрішній аудит
Внутрішній маркетинг
Внутрішня служба збуту
Впливова особа
Літера "Г "
Генерація ідей
Геодемографія
Глибина номенклатури товарів (глибина товарної номенклатури)
«Глибина» ринку
Глобальна галузь промисловості
Глобальна організація
Глобальна фірма
Глобальний маркетинг
Горизонтальні маркетингові системи
Літера "Д "
Двосторонній маркетинг
Девіз
Демаркетинг
Демографія
Диверсифікація багатогалузева
Диверсифікація горизонтальна
Диверсифікація діяльності лізингових компаній
Диверсифікація експорту
Диверсифікація конгломератна
Диверсифікація концентрична
Диверсифікація ліквідності
Диверсифікованість
Дистриб’ютор
Диференціація продукції
Диференціація товарна
Диференціація цінова
Диференційований маркетинг
Диференціювання цін
«Дійні корови»
Діяльність маркетингова
Діяльність маркетингової служби
Довгостроковий план
Довжина каналу товароруху
Договір консигнації
Договір комісії
Договір постачання
Допоміжні матеріали і послуги
Дослідження маркетингу
Дослідження польове
Дослідження попиту
Дослідження причинно-наслідкових зв’язків
Дослідження ринків збуту
Дослідження ринку
Доступний ринок
Доступність
Думка
Літера "Е "
Економічне середовище
Економічний аналіз
Ексклюзивний розподіл
Експеримент
Експорт
Експортний відділ
Еластичність пропонування за цінами
Ембарго
Етап виведення на ринок
Етап занепаду
Етап зрілості
Етап зростання
Етичні мотиви повідомлення
Літера "Ж,З "
Життєвий цикл товару (ЖЦТ)
Загальний опис потреби
Задоволення споживача
Закони Енгеля
Закриті питання
Закупівельний комітет
Залік
Заліки на стимулювання збуту
Запас підготовлений
Запас резервний
Запас страховий
Запас товарний
Запас утворених товарів
Запаси матеріальні
Запаси товарів (товарні запаси)
Запит пропозицій
Запити
Заплановане застарівання
Засвоєння
Засоби масової інформації
Захоплення
Збут інтенсивний
Збут націлений
Збут непрямий
Збут продукції
Збут прямий
Збут селективний (вибірковий)
Звичайна товарна закупівля
Звична купівельна поведінка
Звіт про результати господарської діяльності (звіт про прибутки і збитки, або звіт про прибуток)
«Зірки»
Змінена повторна закупівля
Змінні витрати
Знак фірмовий
Значущість
Знижка
Знижка за кількість товару, що закуповується
Знижка за оплату готівкою
«Зняття вершків»
Зовнішній аудит
Зовнішня служба збуту
Зрілість (стабілізація)
Зустрічна (компенсаційна) торгівля
Літера "І "
Ідея товару
Імідж марки
Імідж товару
Імідж товару (послуги) підприємства
Інвайронменталізм
Індивідуальний маркетинг
Індустрія
Ініціатор
Інноваційний маркетинг
Інноваційний потенціал
Інноваційний процес
Інновація
Інтегроване управління товарорухом
Інтегрований прямий маркетинг
Інтегровані маркетингові комунікації
Інтенсивний розподіл
Інтерактивний маркетинг
Інтернет
Інформативна реклама
Інформація внутрішньофірмової звітності
Інфраструктура
Інфраструктура виробнича
Інфраструктура ринку
Літера "К "
Канал збуту
Канал нульового рівня
Канал прямого маркетингу
Канал розповсюдження
Канал розподілу (маркетинговий канал)
Канал товароруху дворівневий
Канали неособистої комунікації
Канали особистої комунікації
Канали розподілу
Канали розподілу непрямі
Канали розподілу прямі
Канали розподілу товару
Капітал торгової марки
Капітальне майно
Карти-схеми сприйняття
Кваліфікований ринок
Квота
Керована вертикальна маркетингова система
Керування за контрактом
Керування запасами
Керування маркетингом
Керування продуктом
Керування ситуаційне
Керування якістю продукції
Кількісне дослідження
Клуб-склади або клуб оптовиків
Ключові чинники успіху
Командна торгівля
Комбіновані маркетингові системи
Комерціалізація
Комерційні інтерактивні служби
Комівояжер
Компанії з організації товароруху
Компанія, орієнтована на конкурентів,
Компанія, орієнтована на ринок,
Компанія, орієнтована на споживача,
Компанія, що обслуговує ринкову нішу,
Компанія-послідовник
Комплекс просування
Комплексна закупівля
Комплексне керування якістю
Комунікація маркетингова
Конкурентна перевага
Конкурентні стратегії
Конкуренція монополістична
Конкуренція недосконала
Конкуренція нецінова
Конкуренція нечесна
Конкуренція олігополістична
Конкуренція предметна
Конкуренція «примарна»
Конкуренція функціональна
Конкурси, лотереї і гра
Консьюмеризм
Контакт
Контактна аудиторія
Контроль маркетингу
Конфлікт
Конфлікт всередині каналу розподілу
Конфлікт по вертикалі
Конфлікт по горизонталі
Конфлікт функціональний
Концентрований маркетинг
Концепція вдосконалення виробництва
Концепція вдосконалення товару
Концепція збуту
Концепція інтенсифікації комерційних зусиль
Концепція маркетингу
Концепція соціально-етичного маркетингу
Концепція товару
Кон’юнктура ринку
Корисні товари
Користувач
Корпоративне ліцензування
Крамниця-демонстраційний зал, що торгує за каталогами
Крамниця зі зниженими цінами
Крамниця товарів повсякденного попиту
Крива досвіду
Кругообіг роздрібної торгівлі
Культура
Купівельна поведінка
Купони
Літера "Л "
Лідер ринку
Ліцензійна марка
Ліцензування
Літера "М "
Макросередовище
Макроструктура ринку
Марка
Марка виробника (національна марка)
Маркетинг
Маркетинг відносин
Маркетинг внутрішній
Маркетинг диференційований
Маркетинг експортний
Маркетинг з усвідомленням своєї місії
Маркетинг за видами товарів і послуг (нетоварний маркетинг)
Маркетинг за каталогом
Маркетинг завойовницький
Маркетинг інтенсивний
Маркетинг конверсійний
Маркетинг масовий
Маркетинг міжнародний
Маркетинг на рівні ринкових ніш
Маркетинг науково-технічний
Маркетинг недиференцій ований
Маркетинг одноступінчастий
Маркетинг пасивний
Маркетинг підтримувальний
Маркетинг пробний
Маркетинг промисловий
Маркетинг протидіючий
Маркетинг прямих інвестицій
Маркетинг розвиваючий
Маркетинг стимулюючий
Маркетинг товарно-диференційований
Маркетинг цільовий
Маркетинг ціннісних переваг
Маркетинг ціновий
Маркетинг, орієнтований на споживача
Маркетингова інформаційна система (МІС)
Маркетингова можливість фірми
Маркетингова петля якості
Маркетингова ревізія
Маркетингове макросередовище
Маркетингове мікросередовище
Маркетингове середовище
Маркетингове середовище фірми
Маркетинговий аудит
Маркетинговий комплекс
Маркетингові дослідження
Маркетингові посередники
Маркетингові розвідувальні дані
Маркетингу плани
Маркетингу принципи
Маркетингу програма
Маркетингу тактика
Маркетингу функції
Маркування вантажів
Маркування вантажів (торговець за договором)
Масова індустрія
Масовий маркетинг
Матеріали і комплектувальні вироби
Матриця зростання/частка ринку
Менеджер з виробництва
Менеджер з маркетингу
Менеджер з продажу
Менеджер з реклами
Менеджмент служби збуту
Мета реклами
Метод конкурентного паритету
Метод моделювання ринку
Метод обчислення індексу чинників збуту
Метод розрахунку в процентах до суми продажу
Метод розрахунку від готівкових коштів
Метод ціноутворення «собівартість плюс надбавка»
Міжнародний відділ
Міжринкова сегментація
Мікромаркетинг
Мікросередовище
Мікроструктура ринку
Міра готовності покупця до сприйняття товару
Мода
Монополістична конкуренція
Літера "Н "
Нагадувальна реклама
Надбавка за кількість
Насичення товарного асортименту
Науково-технічне середовище
Невіддільність послуг
Невпевнена купівельна поведінка
Недиференційований маркетинг
Недовговічність послуг
Неоднозначне позиціонування
Неповноцінні товари
Непостійність якості послуг
Нетарифні торгові бар’єри
Нова закупівля
Новачок ринкових ніш
Норма запасу
Носії реклами
Літера "О "
Обмін
Образ життя
Огляд плану маркетингових заходів
Однобічне позиціонування
Одночасне обслуговування кількох ніш
Олігополістична конкуренція
Операція
Описове дослідження
Опитування
Оптовики з обмеженим циклом обслуговування
Оптовики з повним циклом обслуговування
Оптовики, що торгують за готівковий розрахунок і без доставки товару
Особи впливові
Особи, що ухвалюють рішення
Особистий продаж
Оформлення замовлення
Оцінювання варіантів
Оцінювання ефективності роботи постачальника
Оцінювання характеристик товару
Літера "П "
Паблік рилейшнз
Паралельне розроблення товару
«Парасолька цін»
Первинні дані
Переконлива реклама
Підготовка до контакту
Підрядне виробництво
Підхід за рівнем трудомісткості
Пізнавальний (когнітивний) дисонанс
Побічні продукти виробництва
Поверхове позиціонування
Повна цінність споживача
Повторні дані
Погляди
Подолання розбіжностей
Позиціонування товару на ринку
Позиція товару
Поінформований маркетинг
Покупець
Політичне середовище
Попит ажіотажний
Попит бажаний
Попит вторинний
Попит громадський
Попит еластичний
Попит залежний
Попит кінцевий
Попит надмірний
Попит негативний
Попит нееластичний
Попит незадоволений
Попит незалежний
Попит нераціональний (ірраціональний)
Попит нерегулярний
Попит нульовий
Попит оптимальний (повний)
Попит очікуваний
Попит первинний
Попит підвищений
Попит платоспроможний
Попит повноцінний
Попит похідний (сполучений)
Попит прихований
Попит споживачів
Попит стимулювальний
Попит сукупний
Попит, що падає
Послідовне розроблення товару
Послуга
Послуги виробничі
Послуги матеріальні
Послуги на світовому ринку
Послуги з післяпродажної підтримки товару
Послуги торгові
Постачальники
Постійні витрати
Потенційний ринок
Потреба
Пошу к інформації
Пошук покупця
Пошук постачальників
Пошукова купівельна поведінка
Пошукове дослідження
Презентація
Премії
Претендент на лідерство
Приватна марка (посередницька, дилерська, магазинна марка)
Придатність
Природне середовище
Пробний маркетинг
Прогнозування
Проект ринкової стратегії
Промоушн
Проникнення на ринок
Пропаганда
Пропозиція продажу, розрахована на емоційний вплив
Пропозиція про часткове відшкодування витрат
Процес купівлі підприємством-покупцем
Процес продажу
Процес сприйняття
Пряме інвестування
Прямий маркетинг
Прямий поштовий маркетинг
Психографіка
Психографічна сегментація
Літера "Р "
Раціональні мотиви
Реакція на купівлю
Реалізація маркетингу
Реклама
Реклама безпосередня
Реклама в пресі
Реклама внутрішньофірмова
Реклама для професіоналів
Реклама для споживача
Реклама друкована
Реклама з метою розширеннязбуту
Реклама з метою створення престижу підприємства в суспільстві
Реклама зовнішньоторговельна
Реклама зовнішня
Реклама інституційна
Реклама інформативна
Реклама кооперативна
Реклама на місці продажу товарів
Реклама на транспорті
Реклама непряма
Реклама переконувальна
Реклама підкріплювальна
Реклама підтримувальна
Реклама порівняльна
Реклама престижна, або фірмова
Реклама телевізійна
Реклама торгова
Реклама, що нагадує
Рекламні сувеніри
Ремаркетинг
Референт рекламний
Референтні групи
Ринкова стратегія
Ринковий послідовник
Ринковий претенден т
Ринок
Ринок активний
Ринок аукціонний
Ринок відкритий
Ринок вільний і відкритий
Ринок внутрішній
Ринок вторинний
Ринок двосторонній
Ринок двоярусний
Ринок державних установ
Ринок дилерів
Ринок другорядний
Ринок з недостатнім попитом
Ринок закритий
Ринок змішаний
Ринок інвертний
Ринок інжинірингових послуг
Ринок млявий
Ринок некомерційних організацій
Ринок подвійного аукціону
Ринок покупця
Ринок посередників
Ринок потенційний
Ринок продавця
Ринок реального товару
Ринок регіональний
Ринок споживчий
Ринок, що обслуговується
Рівень товаророзподілу
Річний план
Рішення про купівлю
Роздрібні крамниці, що торгують за готівковий розрахунок і без доставки
Роздрібні торговельні підприємства з обмеженим обслуговуванням
Роздрібні торговельні підприємства з повним обслуговуванням
Роздрібні торговельні підприємства самообслуговування
Розповсюдження зразків
Розповсюдження товару в незмінному вигляді
Розподільний центр
Розрахунок ціни за методом «прямі витрати плюс прибуток»
Розрахунок ціни на підставі принципу беззбитковості
Розроблення нових товарів
Розширення асортименту
Розширення марки
Розширення меж використання марки
Розширення меж ринку
Розширення сімейства марки
Роль людини
Літера "С "
Самосприйняття
Сегмент ринку
Сегментація ринку
Сегментований маркетинг
Сегментування за географічним принципом
Сегментування за демографічним принципом
Сегментування за мотивами для здійснення купівлі або використання товару
Сегментування за ознакою статі
Сегментування за поведінковим принципом
Сегментування за рівнем прибутків
Сегментування на підставі врахування віку
Сегментування на підставі врахування етапів життєвого циклу
Сегментування на підставі шуканих вигід
Сезонна знижка
Селективний розподіл
Середовище зовнішнє
Сила впливу
Система надання споживчої цінності
Системи даних одного джерела
Складна купівельна поведінка
«Собаки»
Соціально-етичний маркетинг
Спекулятивне позиціонування
Спеціалізована індустрія
Спеціалізована крамниця
Спеціальні заходи
Спільна марка
Спільна підприємницька діяльність
Спільне володіння
Споживча цінність
Споживча цінність, що надається
Споживчий ринок
Спостереження
Сприйняття
Стан купівельної готовності
Стандартизований маркетинговий комплекс
Статистичний аналіз попиту
Статус
Створення прототипу
Стиль
Стимулювання власного торгового персоналу
Стимулювання збуту
Стимулювання збуту в місцях продажу товару
Стимулювання споживачів
Стимулювання торгівлі
«Сторожі»
Стратегічна група
Стратегічний елемент бізнесу
Стратегічний план
Стратегія залучення споживачів
Стратегія «зняття вершків»
Стратегія корпоративних марок
Стратегія марочного спектра
Стратегія міцного впровадження на ринок
Стратегія проштовхування товару
Стратегія створення марок компанії та індивідуальних марок
Стрижнева стратегія
Структура служби збуту, орієнтована на споживача
Субкультура
Сукупна споживча цінність
Сукупний ринковий попит
Сукупні споживчі витрати
Супермаркет
Супровід операції
Суспільні класи
Літера "Т "
Тариф
Телемаркетинг прямого відгуку
Телефонний маркетинг (телемаркетинг)
Територіальна структура служби збуту
Тестування концепції
Тип особистості
Товар
Товар альтернативний
Товар грошовий
Товар довготривалого користування
Товар з підкріпленням
Товар за задумом
Товар ідеальний
Товар короткочасного користування
Товар наявний
Товар-новинка
Товар у реальному виконанні
«Товар-ринок»
Товари взаємозамінні
Товари виробничого призначення
Товари заставні
Товари імпульсивного попиту
Товари обов’язкові
Товари особливого попиту
Товари пасивного попиту
Товари повсякденного попиту
Товари попереднього вибору
Товари престижні
Товари тривалого користування
Товари широкого вжитку
Товари, що доставляють задоволення
Товарна номенклатура
Товарний асортимент
Товарно-орієнтована структура служби збуту
Товарообмінний залік
Товарорух (маркетингова логістика)
Торги (тендери) міжнародні
Торги відкриті публічні
Торги закриті
Торги негласні
Торгівля
Торгівля внутрішня
Торгівля двостороння
Торгівля зовнішня
Торгівля зустрічна
Торгівля комерційна
Торгівля компенсаційна
Торгівля консигнаційна
Торговельні комплекси
Торговець
Торговець оптовий
Торговий агент
Торгові квоти
Традиційні канали розподілу
Тупикова індустрія
Літера "У "
«Убивця» товарних категорій
Угода торговельна
Угода торговельна пряма
Угода торговельно-посередницька
Угода умовна
Універмаг (універсальний торговельний заклад)
Універсам
Універсам широкого профілю
Унікальне пропонування продажу
Упаковка
Упаковки за зниженою ціною
Усвідомлення потреби
Успіх комерційний
Установлення дискримінаційних цін
Установлення єдиної ціни з включеними в неї витратами з доставки
Установлення зональних цін
Установлення цін відносно до базисного пункту
Установлення цін для стимулювання збуту
Установлення цін з узяттям на себе витрат з доставки
Установлення цін на додаткові товари
Установлення цін на набір товарів
Установлення цін на обов’язкове обладнання
Установлення цін на побічні продукти виробництва
Установлення цін у межах товарного асортименту
Установлення цін, орієнтованих на цінність
Установлення ціни з урахуванням психології покупця
Установлення ціни на основі закритих торгів
Установлення ціни ФОБ в місці походження товару
Літера "Ф "
Фінансові посередники
Формула маркетингу
Формулювання напрямів розроблення (ФНР)
Фрагментарна індустрія
Франко-вантаж (ФОБ)
Франко-прикордонна станція
Франко-станція відправлення
Франко-умова
Франчайз
Франчайзіат
Франчайзінг
Функції маркетингу конкретні
Функції ринку
Функціональна знижка (знижка сфері торгівлі)
Функція споживача
Літера "Ц "
Цілі виходу на ринок
Цільовий маркетинг
Цільовий ринок
Ціна
Ціна «ФОБ»
Ціна «ФОБ-аеропорт»
Ціна «ФОБ-судно»
Ціна «ФОР»
Ціна «франко»
Ціна «франко-вагон»
Ціна «франко-завод-постачальник»
Ціна «франко-кордон»
Ціна «франко-перевізник»
Ціна форвардних угод
Ціни еталонні
Цінова еластичність
Ціноутворення на основі беззбитковості (забезпечення цільового прибутку)
Ціноутворення на основі рівня поточних цін
Ціноутворення на основі цінності товару
Літера "Ч,Ш,Я "
Частота повторення
Чиста конкуренція
Чиста монополія
Чистий прибуток
Чутка і чутки
Широта охоплення
Якісне дослідження
Якість
Якість товару
Ярмарок оптовийЛітера "А "

Агент

— оптовик, який репрезентує покупців чи продавців на довготривалій основі; А. виконує обмежену кількість функцій і не має права власності на товар.

Агент виготовлювача

— заміняє собою, як звичайно, власний збутовий апарат підприємства, але, на відміну від працівників служби збуту, одержує не заробітну плату, а комісійну винагороду. А. в. зберігає за собою формальну самостійність, однак, більшою мірою, ніж інші агенти, залежить від вказівок виготовлювача. У надзвичайних випадках може зберігати і матеріально доробляти товари виготовлювача на підставі консигнаційного договору, не стаючи їхнім власником. А. в. зазвичай працює на кількох виготовлювачів, прагне мати виняткове право збуту на певній території.

Агент збутовий

— має справу з невеликою промисловою фірмою протягом тривалого періоду; він збуває всю її продукцію, заміняючи собою торговий апарат цієї фірми. А. з. має більші права щодо визначення умов купівлі-продажу, ніж промисловий агент.

Агент промисловий

— заміняє собою власний збутовий апарат промислової компанії, але при цьому одержує не зарплату, а комісійну винагороду. А. п. бере участь у реалізації тільки частини продукції постачальника; його діяльність обмежена певним районом.

Агентство з надання маркетингових послуг

— фірма, що здійснює маркетингові дослідження; рекламне агентство, посередницька контора, консультаційна компанія, які надають послуги, сприяючи досягненню цілей компанії і просуванню товарів на ринок.

Агрегація ринку

— об’єднання всіх сегментів ринку в єдине ціле і на підставі цього — виробництво нового товару, розроблення єдиної стратегії маркетингу.

Адаптація до ринку

— комплекс маркетингових заходів, реалізовуваних виробником продукції з метою проникнення на новий ринок або збереження колишніх позицій на ринку за зміни кон’юнктури.

Адаптація комунікації

— глобальна комунікаційна стратегія повної адаптації рекламних повідомлень до місцевих ринків.

Адаптація товару

— адаптація товару з тим, щоб він відповідав місцевим умовам або потребам зарубіжних ринків.

Ажіотаж

— спекулятивні операції на біржі (ринку), що характеризуються штучним підвищенням цін на цінні папери, товари.

Аналіз бізнесу-портфеля

— метод, за допомогою якого виявляють і оцінюють різні види діяльності, що їх здійснює компанія.

Аналіз конкурентів

— виявлення основних конкурентів, оцінювання їхніх цілей, стратегій, сильних і слабких сторін, а також можливих дій у відповідь; визначення конкурентів, яких потрібно або атакувати, або уникати.

Аналіз споживчої цінності

— проводять для з’ясування значення, яке цільові споживачі надають тим чи тим вигодам, по­в’язаним з придбанням товару або послуги, а також того, як вони оцінюють відносну цінність різних пропозицій конкурентів.

Атака

— цінова політика, застосовувана компаніями, що бажають посісти провідну позицію на ринку, причому стадія життєвого циклу товару в момент початку атаки не має значення.

Атмосфера

— специфічне оформлення місця, в якому розташовано товар, і яке сприяє прийняттю покупцем рішення про купівлю.

Аукціон

— спеціально організований ринок, який періодично діє в певному місці. На А. способом публічних торгів у заздалегідь обумовлений час продають товари, що стають власністю покупця, котрий запропонував вищу ціну.

Літера "Б "

Багатомарочний підхід

— стратегія, за якої продавець розробляє дві або більше марки для однієї категорії товарів.

Бажаний колектив

— група людей, до якої індивід бажає належати.

Бажані товари

— товари, які приносять велике миттєве задоволення, і мають істотні переваги в довгостроковій перспективі.

База даних про покупців

— організований масив вичерпної інформації про окремих (або потенційних) покупців, включаючи зведення географічного, демографічного, психографічного характеру, а також дані про купівельну поведінку.

Базисний аналіз

— порівняння товарів і процесів підприємницької діяльності компанії з товарами і процесами конкурентів або провідних компаній інших галузей для передбачення способів підвищення якості товарів і ефективності роботи компанії.

Баланс

— фінансовий документ, який демонструє активи, пасиви і власне капітал на певну дату.

Бізнес-портфель

— перелік видів діяльності компанії, а також товарів, які вона виробляє.

Біржа бартерна

— товарна біржа з натуральним товарообміном, виникає за умов дефіциту продукції і є перехідною формою, яка відбиває розвиток ринку за браком вільного ціноутворення. Коли істотні обмеження у цій сфері зникають, бартерні операції стають непотрібними.

Біржа товарна

— різновид товарного ринку оптової купівлі-продажу товарів масового виробництва, де реалізацію здійснюють без попереднього огляду за зразками і стандартами за заздалегідь установлених розмірів мінімальних партій. На Б. т. формуються ринкові ціни залежно від фактичного співвідношення попиту і пропонування.

Біржа

— найрозвинутіша форма постійно функціонуючого оптового ринку, де укладають угоди щодо купівлі і продажу цінних паперів (фондова біржа) або масових товарів, які продають за стандартами і зразками (товарна біржа).

Брокер

— оптовик, який не має права власності на товар. Основна функція Б. полягає в тому, щоб організувати зустріч продавця і покупця та взяти участь у переговорах.

 

Літера "В "

«Важкі діти»

— елементи бізнесу, що мають невелику частку швидко зростаючих ринків і потребують більшого обсягу коштів для збереження своєї частки ринку або для перетворення в «зірки».

Валові витрати

— сума змінних і постійних витрат за певного обсягу виробництва.

Валютний контроль

— державне регулювання обсягу готівки в іноземній валюті та її обмінного курсу на інші валюти.

Вартісний аналіз

— спосіб скорочення виробничих витрат, що передбачає ретельне вивчення окремих компонентів товару і пошук можливостей їхньої стандартизації, зміни конструкції або виробництва за дешевшою технологією.

Вибір постачальника

— етап процесу закупівлі, на якому компанія-покупець аналізує пропозиції, що надійшли, і вибирає одного чи кількох постачальників.

Вибір цільових ринків

— процес оцінювання привабливості кожного сегмента ринку і вибір одного або кількох сегментів для освоєння.

Вибірка

— частина населення, відібрана для маркетингового дослідження. В. має репрезентувати населення в цілому.

Вибірна увага

— прагнення людей відмежуватися від більшої частини інформації, яка на них впливає.

Вибірне спотворення

— прагнення людини інтерпретувати інформацію так, щоб вона підтверджувала думки, що вже існують.

Вибірний попит

— попит на певну торговельну марку товару або послуги.

Вимірність

— міра, до якої є можливість виміряти розмір ринкового сегмента, його купівельну спроможність і передбачувану прибутковість.

Генерація ідей

— систематично організований пошук ідей щодо нових товарів.

Геодемографія

— дисципліна, що вивчає взаємозв’язки між місцезнаходженням і демографічними характеристиками населення.

Глобальна організація

— форма міжнародної організації, відповідно до якої вища керівна ланка компанії і персонал планують виробництво продукції або виробничі потужності, маркетингову політику, фінансові потоки і системи матеріально-тех­нічного постачання у всесвітньому масштабі. Глобальні функціональні підрозділи звітують про свою діяльність безпосередньо перед президентом, а не перед розділом міжнародного відділу.

Глобальна фірма

— фірма, яка, працюючи в кількох країнах, досягає таких переваг у наукових дослідженнях, виробництві, маркетингу і фінансах, які недоступні її конкурентам.

Глобальний маркетинг

— маркетинг, заснований на інтеграції або стандартизації маркетингової діяльності на різних географічних ринках.

Двосторонній маркетинг

— маркетинг організації сфери послуг, який передбачає, що якість послуги багато в чому залежить від якості взаємодії покупця з продавцем.

Девіз

— гасло, що використовується разом з торговим ім’ям під час просування товару або послуги.

Демаркетинг

— маркетингова діяльність, орієнтована на зменшення надмірного попиту на товар чи послугу, який ви ник унаслідок перевищення попиту над рівнем виробничих можливостей, товарних ресурсів. Д. реалізується в таких заходах, як підвищення цін, припинення реклами товару, стимулювання продажу, доступу до товару чи послуги.

Демографія

— наука, що вивчає населення з погляду його чисельності, щільності розміщення, віку, співвідношення статей, рас, роду занять і інших статистичних даних.

Диверсифікація експорту

— розширення товарної номенклатури в зовнішньоекономічних зв’язках країни. Д. е. — це якісно нове явище в економіці розвинутих країн і країн, що розвиваються. Д. е. — процес, нерозривно зв’язаний з удосконалюванням структури експорту тієї чи тієї країни.

Диверсифікація концентрична

— поповнення асортименту новими виробами, що з технічного і (або) маркетингового поглядів подібні до наявних товарів фірми.

Диверсифікація ліквідності

— диверсифікація інвестицій за термінами з метою забезпечення ліквідності.

Диверсифікованість

— різноманітність, різнобічний розвиток. Д. виробництва — одночасний розвиток багатьох не зв’язаних один з одним видів виробництва, розширення асортименту вироблених товарів.

Дистриб’ютор

— фірма, що здійснює переважно імпортні операції і виступає як торговець за договором на підставі угоди про право на продаж. Д. придбаває й реалізовує товари від свого імені і за свій рахунок та перебуває, як звичайно, у країні-імпортері.

Диференціація продукції

— виокремлення продукції фірми з інших конкуруючих продуктів за допомогою ціни, якості, упаковки, товарного знаку тощо.

Диференціація товарна

— виділення підприємством своїх товарів і послуг як особливих, відмінних від товарів і послуг конкурентів, забезпечення для них окремих ніш попиту. Фактори диференціації можуть бути різноманітні: специфічні споживчі властивості, особливо поліпшена якість, технологічні переваги, переваги організації виробництва, якісна перевага сировинних матеріалів, надійність товару, зручний арсенал супутніх продажу товарів, послуг, забезпечення впізнавання товару і т. ін.

Диференціація цінова

— установлення різного рівня цін на однакову продукцію у зв’язку з економічними, природними, територіальними й іншими незалежними від підприємств розходженнями у витратах на її виробництво, а також з огляду на якість продукції (сортність, клас, тип та ін.) і попит на неї.

Диференційований маркетинг

— одна зі стратегій охоплення ринку, за якої компанія приймає рішення орієнтуватися на кілька сегментів ринку і розробляє для кожного з них окреме пропонування.

Диференціювання цін

— спосіб визначення змінюваних цін, які споживач готовий заплатити. Його бажання платити залежить своєю чергою від структури відповідних потреб і породжуваного ними попиту.

«Дійні корови»

— напрям діяльності або товари з низькими темпами зростання і великою часткою ринку.

Діяльність маркетингова

— діяльність підприємства, фірми на ринку, що передбачає: ретельне врахування потреб у товарах і послугах; стану і динаміки попиту; ситуації, що склалася на ринку, і її розвитку; можливе пристосування виробництва до потреб ринку, до існуючих і потенційних запитів покупців; активний вплив на формування попиту, ринку товарів і послуг; контроль за умовами реалізації товарів і послуг; гнучке реагування на зміни попиту.

Довжина каналу товароруху

— визначається кількістю незалежних посередників (чи рівнів розподілу), які послідовно здій-

снюють просування товару. Найчастіше трапляються канали однорівневі (один посередник — роздрібний торговець), дворівневі (два посередники — оптовий і роздрібний торговці), трирівневі (три посередники — великий оптовик, дрібний оптовик, роздрібний торговець).

Договір консигнації

— угода, за якою одна сторона (консигнатор) зобов’язується укладати за дорученням другої сторони (консигнанта) угоди з продажу товарів зі складу від свого імені за рахунок консигнанта.

Договір комісії

— угода, за якою підприємство чи особа (комісіонер) зобов’язується за дорученням іншого підприємства (організації) чи особи (комітента) за винагороду здійснити операцію з продажу товару від свого імені.

Договір постачання

— двостороння угода, за якою організація-постачальник зобов’язується передати у визначений термін організації-покупцеві (замовнику) у власність чи в оперативне керування продукцію, а організація-покупець зобов’язується прийняти й оплатити її за встановленими цінами.

Дослідження маркетингу

— комплексне дослідження, що включає такі основні напрямки: вивчення ринку, дослідження збуту, оцінювання споживчих властивостей товарів, вивчення реклами, економічний аналіз, мотиваційний аналіз, аналіз зовнішньоторговельного процесу.

Дослідження польове

— спосіб одержання додаткової інформації для проведення маркетингових досліджень, заснований на вибірковому методі. Існує низка галузей, де використання польових (позакабінетних) досліджень є не тільки переважнішим, а й ефективнішим, наприклад, дослідження споживчих властивостей товарів з позиції споживачів, вивчення запитів споживачів, дослідження факторів, що визначають споживчу перевагу і вибір, дослідження реклами.

Дослідження попиту

— перший етап у дослідженні кон’юнк­тури ринків збуту, що полягає у всебічному вивченні споживача: характеристика смаків, диференціація структури потреб за групами споживачів, виявлення незадоволених потреб, аналіз переваг тих чи тих товарів.

Дослідження ринків збуту

— маркетингове дослідження ринків на основі системи безупинного опрацювання інформації про всі аспекти ситуації на р инку. Застосовується метод машинного опрацювання інформації і збираються дані за каналами офіційної статистики (на базі даних інформаційних обчислювальних систем); опрацьовується комерційна інформація, що з’являється в періодичних виданнях, рекламних проспектах та інших матеріалах; опрацьовуються дані, що надходять зі спеціалізованих підрозділів компанії, які збирають інформацію безпосередньо на ринку збуту. На підставі одержуваних даних робляться висновки щодо основних тенденцій на ринку і прогноз перспектив збуту. При цьому використовуються найрізноманітніші методи аналізу інформації: від суто математичних методів до експертних оцінок.

Дослідження ринку
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 181; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.048 с.)