Оптимальний розмір виробництва 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оптимальний розмір виробництваКриві витрат у довгостроковому періодіпоказують мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції, коли всі фактори виробництва є змінними. У межах довгострокового періоду постійні витрати не мають місця.

.


LAC (Long Average Cost)- крива середніх витрат довгострокового періоду.

Довгострокова крива середніх витратLAC отримується з короткострокових кривих середніх витрат (АС1, АС2, АС3, АС4).

.


Середні витрати у довгостроковому періоді

LMC (Long Marginal Cost)граничні витрати у довгостроковому періоді - це величина зміни витрат при зміні обсягу випуску, коли всі фактори виробництва є змінними; це приріст витрат виробництва в умовах можливості зміни розмірів підприємств.

Умовою для визначення максимальних обсягів виробництва при заданих витратах (як і мінімальних витрат на заданий обсяг виробництва) є однаковий нахил ізокости та відповідної ізокванти, що має спільну точку з ізокостою та найбільш віддалена від початку координат (точка А нарис.

Умову рівноваги виробника,можна подати як рівність: MRTSLK=PL/PK.

Оскільки то MRTSLK=MPL/MPK, то справедливим буде рівняння:

MPL/MPK=PL/PK.

MPL/PL=MPK/PK

Рівняння (1) відображає принцип найменших витрат,суть якого у тому, що виробництво заданого обсягу продукції з мінімальними витратами вимагає, щоб ресурси, які одночасно використовуються, мали однакову величину граничного продукту на одиницю вартості ресурсу. Якщо граничний продукт на одиницю витрат одного фактора перевищує граничний продукт іншого фактора, то фірма може отримати приріст продукції для реалізації без додаткових коштів за рахунок зміни співвідношення факторів виробництва

Траєкторія зростанняпоказує як змінюється співвідношення факторів виробництва, що забезпечують мінімальні витрати при збільшенні обсягів виробництва.

Рис. 1. Траєкторія зростання

Правило найменших витрат (Least Cost Combination Rule of Recourses) - це умова, при якій витрати мінімізуються в тому випадку, коли кожна грошова одиниця, що витрачається на кожний ресурс, дає однакову віддачу - однаковий граничний продукт (МР). Воно забезпечує рівновагу виробника. Коли віддача всіх факторів однакова, зникає проблема "їх перерозподілу, оскільки у виробника немає ресурсів, які могли б принести більший доход. Виробник знаходиться у стані рівноваги, коли досягається оптимальна комбінація факторів виробництва, при якій забезпечується максимізація випуску.

Дане правило має важливе значення для раціонального ведення господарства в умовах об­межених ресурсів.

Мінімізація витрат у довгостроковому періоді - основне завдання, яке реалізується шляхом зміни всіх факторів з урахуванням кон'юнктури ринку.

Криві витрат у довгостроковому періодіпоказують мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції, коливсі фактори виробництва є змінними.

Розбіжність довгострокового і короткострокового аналізу витрат виробництва полягає у відмінності ступеня еластичності факторів виробництва.

Протягом довгострокового періоду виробники мають можливість (яка нездійсненна у короткостроковому періоді) контролювати обсяг випуску і витрати, змінюючи не тільки інтенсивність виробничої діяльності на підприємстві, але й розміри і кількість підприємств.

 

 
 
-фіксовані витрати незмінні  
Економічні
Бухгалтерські витрати иційні
Витрати виробництва

включають явні і неявні витрати
-витрати, які мають явний характер і знаходять відображення на рахунках бухобліку

 

постійні
змінні
Короткострокові
Довгострокові

 

Короткострокові  

Фіксовані витрати
Граничні витрати
Сукупні витрати
Середні витрати

 

- зростання обсягу витрат в наслідок виробництва додаткової одиниці продукції.
- Середні сукупні витрати; ATC=AFC+AVC.
-середні постійні; - середні змінні; - середні валові (загальні) витрати

 


 

Витрати у довгостроковому періоді  

середні витрати
Ізокоста
граничні витрати
 

 

- лінія, що характеризує комбінації витрат змінних факторів (у нашому випадку праці і капіталу) при фіксованих витратах виробництва.
- величина зміни витрат при зміні обсягу випуску, коли всі фактори виробництва є змінними; це приріст витрат виробництва в умовах можливості зміни розмірів підприємств
- Довгострокова крива середніх витратLAC отримується з короткострокових кривих середніх витрат (АС1, АС2, АС3, АС4)

 

 

Мінімізація витрат у довгостроковому періоді - основне завдання, яке реалізується шляхом зміни всіх факторів з урахуванням кон'юнктури ринку.

Протягом довгострокового періоду виробники мають можливість контролювати обсяг випуску і витрати, змінюючи не тільки інтенсивність виробничої діяльності на підприємстві, але й розміри і кількість підприємств.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 236; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.005 с.)