Стаття 231. Зміст ухвали суду касаційної інстанції 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 231. Зміст ухвали суду касаційної інстанції1. Ухвала суду касаційної інстанції складається з:

1) вступної частини із зазначенням: дати і місця її постановлення; найменування адміністративного суду, прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового засідання; імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

2) описової частини із зазначенням: короткого змісту вимог касаційної скарги та оскаржених судових рішень; узагальнених доводів особи, яка подала касаційну скаргу; узагальненого викладу позиції інших осіб, які беруть участь у справі; встановлених судами першої та апеляційної інстанцій обставин;

3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд касаційної інстанції виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням: висновку суду касаційної інстанції по суті вимог касаційної скарги; розподілу судових витрат; строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

2. При залишенні касаційної скарги без задоволення в ухвалі зазначається, якими нормами права спростовуються її доводи.

3. У разі скасування або зміни судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій в ухвалі зазначається, у чому полягала їхня незаконність.

Стаття 232. Зміст постанови суду касаційної інстанції

1. Постанова суду касаційної інстанції складається з:

1) вступної частини із зазначенням: дати і місця її прийняття; найменування адміністративного суду, прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового засідання; імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

2) описової частини із зазначенням: короткого змісту позовних вимог і рішень судів першої та апеляційної інстанцій; короткого змісту вимог касаційної скарги; узагальнених доводів особи, яка подала касаційну скаргу; узагальненого викладу позиції інших осіб, які беруть участь у справі; встановлених судами першої та апеляційної інстанцій обставин у справі;

3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд касаційної інстанції виходив при прийнятті постанови, і положення закону, яким він керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням: висновку суду касаційної інстанції по суті вимог касаційної скарги і позовних вимог; розподілу судових витрат; строку і порядку набрання постановою законної сили та її оскарження; встановленого судом строку для подання суб'єктом владних повноважень - відповідачем до суду першої інстанції звіту про виконання постанови, якщо вона вимагає вчинення певних дій.

 

 

Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність позивача і відповідача.(36)

Апеляційне провадження. (52)

Види позовів в адміністративному процесі. Право на позов.(20)

Виконання судових рішень в адміністративних справах.(47)

Вимоги, яким мають відповідати судові рішення адміністративних судів.(51)

Відмінність адміністративного судочинства від конституційного, цивільного, господарського та кримінального судочинства.(1)

Забезпечення адміністративного позову.(56)

Забезпечення доступності адміністративного судочинства.(2)

Завдання адміністративного судочинства.(7)

Законодавство про адміністративне судочинство.(11)

Касаційне провадження. (46)

Особлива природа і винятковість справ за зверненнями суб'єктів владних повноважень.(4)

Особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.(53)

Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.(41)

Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.(55)

Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.(45)

Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України.(49)

Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.(50)

Особливості провадження у справах, то пов'язані з виборчим процесом чи процесом референдуму.(57)

Оцінка доказів.(28)

Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого.(34)

Підготовче провадження: поняття та стадії.(38)

Підстави та порядок перегляду судових рішень за винятковими обставинами.(44)

Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог.(24)

Підсудність справ адміністративним судам.(31)

Поняття адміністративного позову. Інстанційна підсудність.(17)

Поняття адміністративного судочинства.(13)

Поняття адміністративної юстиції. Основні моделі (типи) адміністративної юстиції в світі.(12)

Поняття і види підсудності адміністративних справ.(26)

Поняття справи адміністративної юрисдикції (адміністративної справи).(16)

Поняття та види доказів в адміністративному процесі.(29)

Поняття та види судових витрат в адміністративному процесі.(42)

Поняття та види судових рішень в адміністративному процесі.(58)

Поняття та ознаки «суб'єкта владних повноважень».(23)

Поняття та ознаки сторін в адміністративному процесі. Сутність неналежної сторони та процедура її заміни.(22)

Поняття та предмет адміністративного спору. Співвідношення понять «адміністративно-правовий спір», «публічно-правовий спір».(10)

Поняття, ознаки та види адміністративного процесуального представництва.(25)

Правонаступництво в адміністративному процесі.(35)

Предметна підсудність.(18)

Примирення сторін.(40)

Принципи стадій судового розгляду справи: усність судового розгляду, безпосередність судового розгляду (незмінність суддів), безперервність розгляду.(9)

Процесуальний порядок ухвалення та зміст судових постанов.(39)

Процесуальний статус сторін в адміністративному процесі.(27)

Рішення касаційної інстанції.(59)

Роль Верховного Суду України у забезпеченні правосуддя в адміністративних справах.(15)

Система адміністративних судів в Україні. Місцеві і окружні адміністративні суди. Вищий адміністративний суд України.(5)

Склад суду при здійсненні адміністративного судочинства. Відводи судді.(14)

Способи забезпечення позовів.(21)

Стадія судового розгляду справи: її особливості та етапи.(48)

Строки звернення до адміністративного суду. Загальні і спеціальні строки. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду.(32)

Сукупність та зміст доказування в адміністративному процесі. Предмет доказування.(37)

Територіальна підсудність.(30)

Треті особи в адміністративному процесі: поняття, ознаки, види.(33)

Ухвали адміністративних судів: поняття, структура та особливості.(43)

Учасники адміністративного процесу, які сприяють вирішенню адміністративної справи в суді.(19)

Участь прокурора в адміністративному процесі.(54)

Характеристика принципів адміністративного судочинства.(3)

Юридична природа та види процесуальних строків в адміністративному процесі.(6)

Юрисдикція адміністративних судів.(8)

 

 

Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність позивача і відповідача.(36)

Апеляційне провадження. (52)

Види позовів в адміністративному процесі. Право на позов.(20)

Виконання судових рішень в адміністративних справах.(47)

Вимоги, яким мають відповідати судові рішення адміністративних судів.(51)

Відмінність адміністративного судочинства від конституційного, цивільного, господарського та кримінального судочинства.(1)

Забезпечення адміністративного позову.(56)

Забезпечення доступності адміністративного судочинства.(2)

Завдання адміністративного судочинства.(7)

Законодавство про адміністративне судочинство.(11)

Касаційне провадження. (46)

Особлива природа і винятковість справ за зверненнями суб'єктів владних повноважень.(4)

Особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.(53)

Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.(41)

Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.(55)

Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.(45)Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 198; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.20.185 (0.016 с.)