ТОП 10:

Розрахунок несиметричних трифазних кілДля заданих на рисунках схем в нормальному та для однієї із схем в аварійному режимах:

1) визначити фазні і лінійні струми та напруги навантаження;

2) визначити зсув нейтралі і напругу у місці обриву проводу;

3) скласти баланс активних і реактивних потужностей для нормальних режимів роботи схем;

4) побудувати векторні діаграми окремо для струмів і напруг;

5) розкласти аналітично та графічно систему струмів генератора для аварійного режиму роботи на симетричні складові.

Для всіх варіантів ЕА = 220 В, f = 50 Гц.

 

Таблиця 1

Номер Ra Rb Rc La Lb Lc Ca Cb Cc
Ом Ом Ом мГн мГн мГн мкФ мкФ мкФ
  Таблиця 2
Номер Rab Rbc Rca Lab Lbc Lca Cab Cbc Cca
Ом Ом Ом мГн мГн мГн мкФ мкФ мкФ

 

01 Обрив лінійного проводу С  
02 Обрив лінійного проводу С  
03 Обрив лінійного проводу В  

 


 

04 Коротке замикання навантаження у фазі С  
05 Обрив лінійного проводу A  
06 Обрив лінійного проводу В  

 

07 Обрив лінійного проводу С  
08 Коротке замикання навантаження у фазі В  
09 Обрив фази ВС  
10 Обрив лінійного проводу А  
11 Обрив лінійного проводу В  
12 Коротке замикання навантаження у фазі С  
13 Обрив лінійного проводу А  
14 Коротке замикання навантаження у фазі С  
15 Обрив фази СА  
16 Обрив лінійного проводу С  
17 Обрив лінійного проводу С  
18 Обрив фази АС  
19 Обрив лінійного проводу С  
20 Обрив лінійного проводу С  
21 Обрив лінійного проводу В  
22 Обрив фази ВС  
23 Коротке замикання фази А  
24 Коротке замикання навантаження у фазі В  
25 Обрив лінійного проводу С  
26 Обрив фази СА  
27 Обрив лінійного проводу фази В

 


 

28 Обрив лінійного проводу А  
29 Коротке замикання навантаження у фазі С  
30 Коротке замикання навантаження у фазі А

 


Завдання № 6

Ч. І

 

Лінійні однофазні кола з несинусоїдними ЕРС

1. Розкласти криву ЕРС на гармоніки, обмежившись чотирма членами розкладу. При використанні графоаналітичного методу розкладу, період розбивати не менше ніж на 18 частин.

2. Визначити струми в гілках (миттєві та дійсні значення).

3. Визначити коефіцієнт потужності кола.

4. Побудувати криву струму в нерозгалуженій частині кола. Показати при цьому усі гармоніки.

Примітка. Координати точок 1, 2, 3, 4, 5 кривої ЕРС задані в таблиці 1, параметри схеми - в таблиці 2.

Таблиця 1

Номер
E w t E w t E w t E w t E w t
Em 30° Em/2 150° 180° -Em/6 195° -2/3Em 320°
Em 45° Em/2 165° 190° -Em/4 200° -Em/4 330°
Em/3 45° Em/3 105° 170° -Em 210° -2/3Em 300°
Em 60° Em 120° 160° -2/3Em 195° -Em/3 330°
Em/3 15° Em 150° 175° -Em/3 195° -Em/9 270°
Em/4 15° Em/3 150° 180° -Em/4 195° -Em 330°
Em 60° Em 160° 190° -Em/6 210° -Em/3 300°
Em/2 90° Em 150° 200° -Em/2 240° -Em/4 280°
Em/4 30° Em/4 150° 180° -Em 195° -Em/2 315°
Em 95° Em 150° 250° -Em/4 300° -Em/4 315°

 

 

Таблиця 2

Номер R1 R2 R3 L1 L2 С1 С2 f Еm
Ом Ом Ом мГн мГн мкФ мкФ Гц В

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання №7

Ч.ІІ

 

Аналіз електричного кола

При дії несинусоїдного періодичного сигналу

 

Розрахувати усталений процес в електричному колі (рис. 0.1-30 Ч.1) при дії на нього періодичного негармонічного сигналу ЕРС (рис. 1.1-1.22). Для цього:

1) розкласти криву сигналу ЕРС на гармоніки, обмежившись 5-ма членами ряду Фур’є (для одержання розкладу скористатися [1-8]);

2) побудувати в одній системі координат:

- задану криву сигналу ЕРС;

- криву сигналу ЕРС за рядом Фур’є з урахуванням 3-х гармонік;

- окремі гармоніки сигналу ЕРС;

3) визначити струм в нерозгалуженій частині електричного кола (миттєві та діючі значення) обмежившись 5-ма членами ряду Фур’є;

4) побудувати в одній системі координат:

- криву струму в нерозгалуженій частині кола з урахуванням 3-х гармонік;

- окремі гармоніки струму;

5) розрахувати повну потужність S та активну потужність Р, яку споживає коло при дії на нього періодичного негармонічного сигналу;

6) визначити коефіцієнти, які характеризують форму розрахованої кривої струму:

- коефіцієнт потужності;

- коефіцієнт амплітуди;

- коефіцієнт спотворення;

- коефіцієнт нелінійного спотворення;

7) розрахувати значення передавальної функції за напругою для всіх частот гармонічного складу ряду Фур’є, вважаючи, що вихідна напруга_– це напруга на паралельних вітках схеми. Побудувати дискретні АЧХ та ФЧХ передавальної функції.

 

Примітка. Параметри схеми та коефіцієнт α кривої ЕРС задані в таблиці 1.

 

 

Таблиця 1

Номер R1 R2 R3 L1 L2 С1 С2 f Еm α
Ом Ом Ом мГн мГн мкФ мкФ Гц В -
1/2
1/4
1/6
1/8
1/2
1/3
1/4
1/6
1/3
1/8

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Завдання №8

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.148.211 (0.01 с.)