ТОП 10:

Лінійні кола постійного струму з ідеальними джерелами ЕРС та струму 

Для електричного кола, схема якого зображена на рисунку:

1) скласти на підставі законів Кірхгофа систему рівнянь для розрахунку в усіх гілках схеми;

2) визначити струми в усіх гілках схеми методом контурних струмів;

3) визначити струми в усіх гілках схеми методом вузлових потенціалів;

4) визначити струм I1 методом еквівалентного генератора;

5) результати розрахунків струмів, проведених різними методами, звести в таблицю і порівняти їх;

6) скласти баланс потужностей;

7) накреслити потенціальну діаграму для будь-якого замкненого контуру, який містить дві ЕРС.

 

Таблиця 1 Таблиця 2

Номер Е1 Е2 Е3   Номер R1 R2 R3 R4 R5 R6
В   Ом
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 


 

 
             
 
             
 
     

 

 
             
 
             
 
     
 
         
 
         
 
             
 
             
 
             
 
     
 
             
 
             
 
     

 


Завдання №2

Лінійні кола постійного струму

Для електричного кола, схема якого зображена на рисунку:

1) скласти на підставі законів Кірхгофа систему рівнянь для розрахунку струмів в усіх гілках;

2) визначити струми в усіх гілках методом контурних струмів;

3) визначити струми в усіх гілках методом вузлових потенціалів;

4) визначити струм, показаний на рисунку, методом еквівалентного генератора;

5) результати розрахунку струмів, проведених різними методами, звести в таблицю і порівняти їх;

6) скласти баланс потужностей;

7) накреслити потенціальну діаграму для замкненого контуру, який містить дві ЕРС.

Таблиця 1

Номер Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е J
В В В В В В В А

Таблиця 2

Номер R1 R2 R3 R4 R5 R6 R R7
Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом
 
             
 
             
 
     

 

 
             
 
             
 
     
 
             
 
             
 
         
 
         
 
             
 
     
 
             
 
             
 
     

Завдання №3

Лінійні кола однофазного синусоїдного струму

1. На основі законів Кірхгофа скласти в загальному вигляді систему рівнянь для розрахунку струмів у всіх вітках кола, записавши її в двох формах:
-диференціальній;

-символічній.

2. Визначити комплекси діючих значення струмів у всіх вітках, використовуючи метод перетворень. Записати вирази для миттєвих значень струмів.

3. Побудувати в масштабі суміщену векторну діаграму струмів і топографічну – напруг. Побудувати хвильову діаграму прикладеної напруги та вхідного струму.

4. Визначити показ ватметра. Побудувати векторну діаграму напруги і струму на які реагує ватметр.

5. Скласти баланс активних та реактивних потужностей.

Таблиця 1

 

Номер U(t) f R1 L1 C1 R2 L2 C2
В Гц Ом мГн мкФ Ом мГн мкФ
141cos(wt-90°)
113sin(wt + 330°)
99cos(wt -30°)
70.5cos(wt + 60°)
282sin(wt -135°)
198cos(wt)
169cos(wt + 270°)
113sin(wt -300°)
155.5cos(wt -45°)
212sin(wt + 120°)

Таблиця 2

Номер R3 L3 C3 R4 L4 C4 R5 L5 C5
Ом мГн мкФ Ом мГн мкФ Ом мГн мкФ
         
               
 
               
 
         

 

         
             
 
                   
 
     
   
               
 
             
 
             
 
             
 
           
 
 
         
           
 
           
 
     

 


Завдання №4

 

Розрахунок електричного кола синусоїдного струму

 

1. За даними свого варіанта розрахувати струми у вітках кола.

2. Побудувати суміщені векторні діаграми струмів та топографічну – напруг.

3. Скласти баланс активних та реактивних потужностей.

 

Таблиця1

Номер Х1 Х2 Х3 Х4 R1 R2 R3 R4 е.р.с.
Ом B
141sin(ωt+300)
8.5 14.5 280 sin(ωt+15)
12.5 110 sin(ωt+45)
14.5 300 sin(ωt+50)
8.5 10.5 220 sin(ωt+60)
350 sin(ωt+10)
250sin(ωt+(-300)
8.5 14.5 330sin(ωt-450)
110 sin(ωt-150)
22.5 18.5 400sin(ωt-750)
                     

 

         
             
     
             
 
             
     
   
             
 
             
 
             

 

 

     
             
 
         
 
             

 


 

     
             
 
         
 
             

 


 

     
           
   
 

 


Завдання №5

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.148.211 (0.009 с.)