ТОП 10:

Лінійні трифазні кола з несинусоїдними ЕРС1. Знайти миттєві значення напруги, що вказані на схемі.

2. Побудувати графіки ЕРС фази А та знайденої напруги як
функції часу.

3. Знайти коефіцієнт потужності трифазного кола.

Примітка. Для всіх варіантів f = 50 Гц.

Таблиця 1

Номер ЕРС еА, В
300 sin w t+ 100 sin w (3w t - 60°) + 60 sin(w t + 120°)
500 sin(w t + 30°) + 200 sin 3w t + 120 sin(5w t - 60°)
220 sin(w t - 120°) + 100 sin(3w t + 60°) + 60 sin 5w t
400 sin(w t + 60°) + 180 sin 3w t + 100 sin(5w t - 120°)
320 sin(w t - 30°) + 150 sin(3w t + 60°) + 80 sin 5w t
280 sin w t + 120 sin(3w t - 120°) + 60 sin(5w t + 30°)
420 sin(w t - 90°) + 200 sin 3w t + 80 sin(5w t + 90°)
380 sin(w t + 240°) + 150 sin(3w t - 150°) + 80 sin 5w t
200 sin w t + 100 sin(3w t + 60°) + 60 sin(5w t - 150°)
250 sin(w t - 120°) + 120 sin 3w t + 50 sin(5w t + 20°)

Таблиця 2

Номер R L C RN LN CN
Ом мГн мкФ Ом мГн мкФ
3,2
 
01 Знайти UAC   02 Знайти UBC
 
03 Знайти UBA   04 Знайти UCB
ми  
05 Знайти UCA   06 Знайти UCA
 
07 Знайти UBC   08 Знайти UBC
 
09 Знайти UAB   10 Знайти UBC
 
11 Знайти UCA   12 Знайти UAC
 
13 Знайти UAC   14 Знайти UAC
 
15 Знайти UAB   16 Знайти UCA
 
17 Знайти UAC   18 Знайти UAC
 
19 Знайти UCA   20 Знайти UAC
 
21 Знайти UBA   22 Знайти UCA
 
23 Знайти UAC   24 Знайти UCB
 
25 Знайти UBC   26 Знайти UBC
 
27 Знайти UAB   28 Знайти UCB
 
29 Знайти UBC   30 Знайти UBC

 


Завдання № 9

 

Перехідні процеси в лінійних електричних колах

Задача №1

Для електричного кола (рисунок 01-30), параметри якого задані в таблицях 1 і 2, розрахувати перехідний процес класичним методом.

На підставі отриманих аналітичних виразів побудувати графіки шуканих величин в функції часу на проміжку часу:

до або ,

де – менший за модулем корінь характеристичного рівняння;

– дійсна частина комплексного кореня.

Задача №2

Цю саму задачу розв’язати операторним методом.

Таблиця 1   Таблиця 2
Номер E R1 R2   Номер L C R3 R4 Необхідно визначити
В Ом Ом   мГн мкФ Ом Ом
  i1; i2
  i2; i3
  i3; i1
  u22; uL
  u22; uC
  i1; uL
  i2; uC
  i3; uL
  i1; uC
  i3; uC

 

   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
   
   
 
   
   
     
   
   

 


Завдання № 10

Перехідні процеси в лінійних електричних колах

З подвійною комутацією

Задача 1

Для електричного кола (рисунок 01-24), параметри якого задані в таблицях 1 і 2, спочатку комутує ключ 1, а через час ( – стала часу першого порядку) комутує ключ 2.

Необхідно розрахувати перехідний процес у колі класичним методом:

1) знайти аналітичні вирази залежності від часу вказаних на рисунках величин;

2) побудувати графіки цих залежностей;

3) визначити практичну тривалість перехідного процесу.

Задача 2

Скориставшись результатами, отриманими при виконанні першої задачі за розрахунками кола першого порядку, знайти операторним методом вказані на рисунку величини для кола другого порядку.

Примітки:

1) в схемах 05, 11, 14 ключ 2 миттєво переключається з точки a в точку b;

2) в схемах 01, 14, 22 ємності до комутації ключа 1 не заряджені;

3) прикладена напруга в усіх схемах постійна;

4) будувати графіки перехідних величин, починаючи з моменту комутації першого ключа до моменту , де – модуль меншого за абсолютною величиною кореня кола другого порядку.

 

Таблиця 1 Таблиця 2

Номер L C R4 U   Номер R1 R2 R3
мГн мкФ Ом В Ом Ом Ом
 
01 Знайти i1 , UC   02 Знайти i4, iL  
03 Знайти i1, iL   04 Знайти i1, i2  
05 Знайти i1, UC 06 Знайти i1, i4
07 Знайти iL, i4 08 Знайти iL, i3
09 Знайти i1, i3 10 Знайти i1, i3
11 Знайти iL, i3 12 Знайти iL, i3
13 Знайти i1, i3 14 Знайти i1, i4
15 Знайти i1, i2 16 Знайти i1, i4
17 Знайти i1, i4 18 Знайти iC, i2
19 Знайти i1, iL 20 Знайти i1, i2
21 Знайти i1, i2 22 Знайти i1, i3
23 Знайти i1, i2 24 Знайти i1, i2

 


Завдання № 11

 

Магнітні кола постійного струму

 

1. Розрахувати магнітне коло методом двох вузлів.

2. Скласти систему рівнянь за законами Кірхгофа і перевірити за нею правильність розрахунку.

 

Вказівка:

1) Магнітні властивості сталі, з якої виготовлений магнітопровід, визначається кривою намагнічування, заданою таблицею 1.

2) В таблиці 2 прийняті позначення:

- довжина середньої магнітної лінії однієї гілки;

- довжина повітряного проміжку;

- переріз ділянок магнітопроводу;

- число витків котушок;

- постійний струм у котушці.

Індекси вказують належність величин до гілок:

1 – до лівої гілки;

2 – до середньої гілки;

3 – до правої гілки.

 

 

Таблиця 1

Номер Значення індукції В(Тл) при напруженості Н (А/М)
Н
Значення індукції В(Тл) 1,35 1,50 1,56 1,60 1,63 1,66 1,69 1,70 1,74 1,76
0,80 1,16 1,41 1,49 1,54 1,60 1,64 1,66 1,70 1,72
0,50 0,90 1,23 1,36 1,44 1,53 1,57 1,60 1,68 1,74
0,25 0,66 0,91 1,04 1,10 1,18 1,24 1,28 1,42 1,47
0,10 0,42 0,83 0,98 1,10 1,24 1,31 1,35 1,49 1,56
0,06 0,16 0,47 0,76 0,99 1,26 1,41 1,48 1,57 1,62
0,12 0,28 0,47 0,62 0,73 0,89 1,00 1,10 1,35 1,47
0,04 0,08 0,19 0,32 0,47 0,85 1,20 1,38 1,53 1,58
0,02 0,04 0,09 0,16 0,25 0,50 0,79 1,0 1,31 1,45
0,01 0,02 0,06 0,10 0,16 0,32 0,48 0,65 1,09 1,27

 

 

Таблиця 2

Номер
l1, cм
S1, см2 5,7 15,4 7,9 3,8 7,2
W1
I1, A 1,1 0,6 1,0 0,1 0,65 0,3 0,1 0,25 0,46 1,0
l2,см
S2,см2 6,1 3,9 10,4 4,8 7,6 4,8
W2
I2, A 0,75 0,8 0,05 0,05 0,1 0,04 0,25 0,4 0,1 0,1
l3, см
S3, см2 4,05 9,5 4,4 1,2 10,1 2,9
W3
I3, A 1,0 0,4 0,5 0,4 0,55 0,1 0,01 0,5 0,2 1,05
lδ, мм 0,5 0,8 0,55 0,65 0,1 0,85 1,2 0,8 1,5 1,25

 

       
       
       
       
   
   
   
с
   
   
   

Завдання №12Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.011 с.)