IV. Listen to the abstract about using animals in entertainment and sports one more time. Complete the passage belowМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IV. Listen to the abstract about using animals in entertainment and sports one more time. Complete the passage belowThe use of animals in sports has resulted in many cases of animal (1)_____________. Laws on badger baiting, (2) __________, and deer and stag hunting vary from country to country. (3)____________ has been banned in certain countries, but in Spain it remains a (4)_____________________. Animal rights advocates have expressed concern over the conditions in many (5)_________________where animals are kept, claiming that animals in these facilities are forced to live in unnatural (6)___________________, with unsuitable housing and (7)___________________. Other critics argue that such conditions promote (8)_____________________ such as pacing. Zoos maintain, however, that their institutions provide (9)_____________________, and conservational benefits. Many cases of cruelty and neglect of animals (10)__________________ have also been reported.

SPEAKING

Speak about animals covering the following issues:

· animals versus plants;

· the variety of the animal world;

· features that provide the basis for modern classification of animals;

· chordates and vertebrates: distinctive characteristics;

· the main classes of modern vertebrates;

· animals and humans.


Unit 4 Focus Words and Phrases

abdomen, adj (4) anchor, v (1) aperture, n (2) bat, n (2) bilateral, adj (3) binucleate cell (2) burrow n, v (4) burst, v (2) carnivore, n (4) cartilage, n (4) cavity, n (3) complex, adj (3) comprise, v (1) conspicuous, adj (3) dead-end, n (3) degenerate, v (2) dense, adj (2) derive, v (3) device, n (1) differentiate, v (3) discharge, v (2) dormant, adj (1) duckweeds, n (2) egg, n (2) elaborate, adj (3) erosion, n (1) evaporation, n (4) exception, n (1) excrete, v (3) expenditure, n (3) feather, n (4) feature, n (4) fertilization, n (2) formerly, adv (2) gamete, n (3) germinate, v (1) gill, n (3) hatch, v (4) herbivore, n (4) identify, v (4) insect, n (2) jaw, n (4) lag behind, v (2) locomotion, n (3) longevity, n (2) medium, n (3) migrate,v (2) moist, n (4) oak, n (1) obscure, adj (3) outermost, adj (1) ovule, n (2) patch, n (2) perception, n (4) possession, n (1) principal, adj (1) prominent, adj (1) protect, v (1) provide, v (4) reduce, v (4) require, v (3) rival, v (2) scavenger, n (4) scrape, v (1) seed, n (2) sessile, adj (3) shrubs, n (2) simultaneous, adj (2) soil, n (1) steep, adj (1) suspend, v (3) terrestrial, adj (3) texture, n (2) tip, n (1) tremendous, adj (1) twig, n (1) undergo, v (1) view, v (3) yolk, n (4)     accompanied by (1) at the same time (2) at this stage (2) control over something (3) develop into (1) drop/fall off (1) give rise to (1) in comparison with (4) in proportion to (4) more or less (2) rely (up)on (3) rival something (4) take place (2) way of life (3)

Revision and Additional Practice 4

I. Translate the following sentences into English

1. Порівняно з іншими хребетними, ссавці мають високо розвинену нервову систему і виявляють розум та винахідливість, якими небагато інших тварин можуть позмагатися з ними.

2. Пагони рослин зазвичай знаходяться над землею, ростуть угору та мають листки, прикріплені у правильній послідовності на вузлах вздовж стебла.

3. Ссавці є теплокровними або ендотермічними тваринами, а це означає, що вони можуть підтримувати постійну температуру свого тіла, незважаючи на зміни у довколишньому середовищі.

4. Зона поділу кореня рослини (меристема) — це група клітин, які мають здатність до активного поділу. Розташована вона не на самому кінці кореня, а під кореневим чохликом, який захищає її від пошкоджень і полегшує просування кореня у ґрунті.

5. Ссавці пристосувалися до життя у екстремальних умовах. Ці тварини витримують наднизькі та надвисокі температури, вони здатні виживати у розрідженому повітрі на гірських вершинах та у морських глибинах під неймовірним тиском води.

6. Більшість риб дихають під водою за допомогою спеціального органу дихання, який називається зябра. Зябра утворені низкою тонких пластинок або волокон, якими циркулює кров.

7. Рептиліям властиве унікальне поєднання характеристик, яке вирізняє їх з-поміж інших хребетних тварин. Подібно до амфібій сучасні рептилії — холоднокровні, подібно до птахів рептилії вилуплюються із яєць, вкритих захисною оболонкою, які вони відкладають на землі. Рептилії дихають легенями, як це робить більшість дорослих амфібій, а також усі птахи і ссавці. І, нарешті, подібно до амфібій та ссавців, більшість рептилій, за винятком черепах, мають зуби.

8. Окрім восьмиядерного семиклітинного зародкового мішка існують жіночі гаметофіти покритонасінних із іншою кількістю клітин і ядер.

9. Запилення у голонасінних, на відміну від покритонасінних, часто вимагає крапельно рідкої води.

10. Надлишок вуглекислого газу призводить до затримки росту рослин, і цей процес супроводжується хлорозом або некрозом листя.

11. Цвіт томату облетить, якщо температура відхилиться вище або нижче визначених температурних меж впродовж тривалого часу.

12. Тривалість життя дерева обмежена цілою низкою факторів, однак, живець від старого дерева може дати початок молодому здоровому дереву, і цей процес може повторюватись необмежено, адже точка росту дерева, апікальна меристема, постійно залишається молодою.

13. Мураха — це тварина, у якої співвідношення розміру мозку до тіла є найбільшим.

14. У США налічується понад 52 мільйони домашніх собак та понад 63 мільйони котів. За своєю чисельністю ці тварини можуть позмагатися із людським населенням Сполучених Штатів.

15. Застосовуючи різноманітні біотехнології, культиватори рослин можуть покращувати опірність сільськогосподарських культур до хвороб, збільшувати їх поживні якості, а також розвивати у них властивості, які полегшуватимуть їх зберігання, транспортування та харчову обробку.

II. Choose the appropriate word to complete each of the following sentences

1. One phylum of animals, the chordates, has been more intensively studied than has any other, because it _________ nearly all the world's largest and most familiar animals as well as humans.

a) composes b) comprises c) contains d) consists

2. All birds are covered with _________, collectively called plumage, which are specialized structures of the epidermis, or outer layer of skin.

a) wool b) hair c) feathers d) fur

3. The eyes of birds are large and _________ excellent vision.

a) provide b) produce c) supply d) deliver

4. There are three eyelids that _________ the eyes of birds.

a) defend b) pretend c) prevent d) protect

5. Birds have well-developed brains, which provide acute sensory _________, keen balance and coordination, and instinctive behaviour, along with a surprising degree of intelligence.

a) conception b) reception c) perception d) perfection

6. Plant-eaters, or _________, often do not have to search far to find things to eat, and in some cases – for example wood-boring insects — they are entirely surrounded by their food.

a) herbivores b) omnivores c) carnivores d) scavengers

7. A group of animals — composed chiefly of birds, but also including some bats and insects —_________ to warmer regions before the winter begins and returns again in spring.

a) travels b) emigrates c) roams d) migrates

8. In animals such as jellyfish and non-parasitic flatworms wastes are _________ through the mouth.

a) extracted b) excreted c) secreted d) protracted

9. Growing points, called meristems, are located either at the stem and root _________, where they are responsible for the primary growth of plants, or laterally in stems and roots, where they are responsible for secondary plant growth.

a) tips b) surface c) edges d) tops

10. She has _________ three hip replacement surgeries in the last three years.

a) gone under b) gone over c) undergone d) overcome

11. Most herbs grow well in dry _________.

a) land b) earth c) ground d) soil

12. The jungle is so _________ you cannot walk through it.

a) solid b) dense c) concentrated d) crowded

13. Despite the benefits _________ from genetic advancements, some observers have voiced concerns that genetically engineered organisms could harm people or the environment.

a) arrived b) arisen c) acquired d) derived

14. Parsley should have a deep, _________, fertile soil for ideal growth.

a) wet b) humid c) moist d) damp

15. Most house plants _________ regular watering.

a) require b) inquire c) desire d) demand

16. Sewage is _________ directly into the sea.

a) delivered b) unloaded c) dispatched d) discharged

17. The college's facilities _________ those of Harvard and Yale.

a) compete b) match c) rival d) contend

18. The function of roots is to _________ the plant to its substrate and to absorb water and minerals.

a) anchor b) connect b) attach d) join

19. Waxes, such as cutin and suberin, _________water loss from cells.

a) cut b) reduce c) shorten d) increase

20. Tropical forests have existed longer than any other forests on earth and their plants and animals have evolved a/an _________ web of interrelationships.

a) detailed b) refined c) laboured d) elaborateПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.102.4 (0.013 с.)