Під час першого періоду стажування (до одного тижня)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Під час першого періоду стажування (до одного тижня)Структура апарату органів, установ, організацій, основні нормативно-правові та організаційно-розпорядчі документи.

Механізм координації діяльності і взаємозв'язки структурних підрозділів.

Завдання, зміст, форми, методи управління підпорядкованими органами, установами, організаціями, підприємствами.

Механізм добору та розстановки кадрів в органах, установах, організаціях. Принципи формування його кількісного та якісного складу.

Система організації і внутрішнього контролю за виконанням законодавчих та нормативно-правових актів.

Системи оцінювання успішності діяльності працівників органів, установ, організацій.

 

Перелік питань для вивчення

під час другого періоду стажування (до трьох тижнів)

 

Нормативно-правова база з питань, що належать до компетенції органів, установ, організацій (за місцем стажування). Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, інших нормативних документів, релевантних діяльності структурного підрозділу. Організація виконання актів законодавства, здійснення систематичного контролю за їх реалізацією. Участь у формуванні та реалізації державної політики як у цілому, так і за відповідними напрямами, розроблення (вдосконалення) механізму її реалізації.

Організація роботи з прогнозування та стратегічного планування економічного розвитку України та її регіонів. Участь у розробленні проектів у сфері соціально-економічного розвитку України згідно із стратегічними пріоритетами, визначеними, зокрема, у Програмі економічних реформ на 2010 – 2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Розроблення пропозицій щодо формування пріоритетних напрямів економічного та соціального розвитку держави.

Розроблення органами, установами, організаціями цільових програм, опрацьовування комплексу заходів, спрямованих на поглиблення багато-
чисельних реформ, що відбуваються сьогодні в країні, зокрема, в економічній, податковій, земельній, соціальній та інших сферах. Реалізація державних стратегій розвитку відповідних галузей народного господарства (групи суміжних галузей), розроблення та реалізація стратегій, програм та проектів територіального (регіонального, місцевого, муніципального) розвитку. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення механізму регулювання розвитку економіки, її структурної перебудови, забезпечення ринкової збалансованості, соціального захисту населення, екологічної безпеки.

Участь органів, установ, організацій у формуванні та реалізації різноманітних політик, зокрема, бюджетної, антимонопольної, земельної, податкової, молодіжної, освітньої, у сферах соціального захисту, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, екологічної безпеки тощо.

Участь органів, установ організацій у формуванні та реалізації інвестиційної політики, виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки. Практика розроблення нормативно-правових актів, фінансово-економічних та інших документів, механізмів їх впровадження, затвердження галузевих стандартів. Розроблення замовлень щодо наукових досліджень комплексного характеру.

Участь органів, установ, організацій у підготовці міжнародних договорів України, укладанні міжнародних та інших договорів міжвідомчого характеру. Підготовка проектів під гранти благодійних фондів із метою залучення додаткових коштів на розвиток.

Запровадження сучасних менеджмент-орієнтованих підходів до управління розвитком (стратегічний, проектний, кластерний, корпоративний, маркетинговий та інші підходи, управління ризиками, управління змінами тощо). Підвищення якості публічних послуг (системи управління якістю, оновлення організаційної культури, посилення соціальної відповідальності).

Інші питання, що кореспондуються з тематикою магістерського дослідження.

 

Перелік питань для узагальнення

Під час третього періоду стажування (до одного тижня)

Узагальнення досвіду, набутого в органах, установах, організаціях у процесі стажування: систематизація отриманих знань, умінь і практичних навичок; аналіз проблем (організаційних, правових, економічних, технічних, інформаційних, психологічних тощо), що виникають у практичній діяльності; обґрунтування шляхів їх вирішення; формування власних пропозицій щодо усунення недоліків та вдосконалення діяльності – підвищення її ефективності, результативності та якості.


Додаток В

 

Форма індивідуальної програми стажування

“Погоджено” Підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника стажування від органу, установи, організації (засвідчений печаткою)   ____________________________   “Погоджено” Підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника стажування від ДРІДУ НАДУ при Президентові України     _______________________________  

 

 

Індивідуальна програма стажування слухача

Дніпропетровського регіонального інституту державного управління національної Академії державного управління

При Президентові України

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові слухача)

 

Розділ І.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ ІІ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ ІІІ.  
 
 
 
 
 
 

 

Підпис слухача _________________________

Додаток Г

 

Приклад оформлення титульного аркушу звіту про стажування

 

Національна Академія державного управління

При Президентові України

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління

ЗВІТ ПРО СТАЖУВАННЯ

Місце стажування: зведений відділ прогнозування розвитку матеріального виробництва та соціальної сфери головного управління економіки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Початок стажування: 4 липня 2012 року

Закінчення стажування: 26 серпня 2012 року

 

Слухач: __________________ Петренко І.В.

 

 

Керівник стажування

від інституту

д.е.н., професор __________________ Іваненко І.І.

 

 

Керівник стажування

від організації:

начальник зведеного відділу

аналізу та прогнозів

соціально-економічного розвитку __________________ Борщ Л. Г.

 

МП

 

 

Дніпропетровськ

2012 р.

Додаток Д

Форма відгуку про проходження стажування

 

ВІДГУК

За результатами стажування

(заповнюється керівником стажування від органу державної влади /

органу місцевого самоврядування)

 

Прізвище, ім'я, по батькові стажиста  
Назва органу державної влади / органу місцевого самоврядування, де відбувалося стажування    
Назва структурного підрозділу, на базі якого відбувалося стажування  
Прізвище, ім'я, по батькові і посада керівника стажування      

 

 

Анкета для оцінювання практичної підготовки

Слухачів до виконання обов’язків за посадою стажування

Просимо дати оцінку стажистові (необхідний бал просимо позначити “Х”).

Аналітичні здібності

   
не вдало аналізує проблеми, не бачить усіх аспектів ситуації, не може дати адекватну оцінку, не відрізняє, що є основним, а що – другорядним           вдало аналізує проблеми, бачить усі аспекти ситуації, може дати адекватну оцінку, відрізняє основне від другорядного

 

Здатність висловлюватися

   
слабка риторика, поверхові висловлювання, невпевнена, безтемпераментна, нечітка мова           гарна риторика, сильна виразність, впевненість, жвавість, чітка артикуляція

Професійні знання

   
відсутні або часткові професійні знання           володіє глибокими професійними знаннями

Вміння співпрацювати

   
не може ні подати, ні пояснити свою точку зору; не вміє слухати; залишається лише на своїй позиції           вміє працювати з різними позиціями та викликати розуміння; користується аргументами; сконцентровано слухає

Вміння спілкуватись

   
створює напружену атмосферу під час спілкування, намагається відстоювати свою думку, чинить опір, справляє враження невпевненості, не опановує ситуацію           створює сприятливу атмосферу в розмові, відверто та мотивовано захищає свою позицію, долає протистояння, тримається впевнено

Вміння приймати рішення

   
не бачить необхідності реалізовувати свої висновки у діях, не може прийняти адекватне рішення           бачить необхідність і готовий реалізовувати свої висновки у діях; вміло приймає рішення

Концепційність

   
не відображає проблем; не формулює концепцію рішення; не формулює обґрунтування           переконливо відображає проблему, формулює відповідну концепцію із обґрунтуванням та прийнятим рішенням

Організаційні здібності

   
не бачить організаційних етапів, відсутні чіткі заходи, етапи, цілі           наочно та зрозуміло розробляє концепції, очевидні організаційні етапи, реальні методи, ділові рішення

Якої оцінки, на Ваш погляд, заслуговує звіт про стажування?

 

 

 

Просимо надати додаткову інформацію, яка вплине на підсумкову оцінку стажиста:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Як Ви оцінюєте актуальність напряму магістерського дослідження стажиста: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________ _______________ _______________

дата підпис, засвідчений гербовою печаткою прізвище, ініціали

або печаткою відділу кадрів


Додаток ЕПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.007 с.)