Тактика ведення загрозливого аборту. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тактика ведення загрозливого аборту.Пацієнтка обов’язково має бути проінформована щодо результатів обстеження, прогнозу даної вагітності та можливих ускладнень, пов’язаних з використанням лікарських засобів.Обов’язковим є отримання письмової згоди на проведення медикаментозних та оперативних втручань.

За наявності клінічних ознак загрозливого аборту у терміні вагітності менше 8 тижнів та несприятливих ознак прогресування вагітності проведення терапії, спрямованої на збереження вагітності не рекомендується.

Якщо пацієнтка наполягає на проведенні терапії, спрямованої на збереження вагітності, вона має бути відповідним чином проінформована про

· високу питому вагу хромосомних аномалій в даному терміні вагітності, які є найбільш вірогідною причиною загрози її переривання

· низьку ефективність будь-якої терапії.

Причиною 70% спонтанних абортів, які відбуваються в терміні до 12 тижнів та 30% - що відбуваються в терміні після 12 тижнів є хромосомні аномалії ( спадкові або набуті). Максимальна кількість хромосомних аномалій елімінується шляхом спонтанного аборту в терміні 4-5 тижнів.

На основі отриманої інформації пацієнтка приймає рішення щодо доцільності застосування терапії, спрямованої на збереження вагітності.

Рішення вагітної фіксується підписанням інформованої згоди.

При загрозі переривання вагітності в терміні більшому 8 тижнів та за відсутності ознак несприятливого прогнозу застосовуються заходи, спрямовані на збереження та підтримку розвитку вагітності (табл. 12.1).

Таблиця 12.1

Терапія загрозливого аборту

Лікувальний захід Ефективність ( доказові дані )
Ліжковий режим та утримання від статевого життя   За даними різних досліджень ефективність помірна.  
Спазмолітична терапія Седативна терапія Немає доказів ефективного та безпечного застосування з метою попередження переривання вагітності.
Препарати прогестерону   Для лікування загрозливого аборту використовуються: - масляний розчин прогестерону (внутрішньомязово) - мікронізований прогестерон (вагінально або перорально ), - синтетичні похідні прогестерону (перорально).   Не виявлено статистично достовірної різниці ефективності різних способів призначення прогестерону (в/м, перорально, інтравагінально) Їх не можна призначати одночасно Не доведено переваги будь якої схеми та не визначено оптимальний термін використання прогестерону.   Дози прогестерону, які б відповідали критеріям ефективності та безпечності, невідомі.   Показання для застосування прогестерону:
  1. Наявність в анамнезі двох та більше спонтанних викиднів в першому триместрі (звичний викидень)
  2. Доведена до вагітності недостатність лютеінової фази
  3. Виліковане безпліддя
  4. Вагітність внаслідок допоміжних репродуктивних технологій
  Застосування прогестерону за будь-якими іншими показаннями не має доведеної ефективності.   Рутинне призначення гестагенних препаратів при загрозі переривання вагітності не підвищує відсоток виношування, в зв’язку з чим не є виправданим. (А)     У будь якому разі не слід перевищувати дози, встановлені виробником.

 

Моніторинг ефективності лікування визначається за допомогою: даних УЗД, тестів функціональної діагностики, динаміки рівня ХГЛ та прогестерону в сироватці крові

Моніторинг ефективності лікування здійснюється за наступними показниками (табл. 12.2)


Таблиця 12.2

Моніторинг ефективності лікування

Метод Режим проведення
Спостереження за динамікою змін клінічних симптомів   Двічі на добу та більше в разі необхідності  
Визначення гормонального статусу вагітності одним або декількома з нижче наведених методів: - визначення рівнів ХГЛ в сироватці крові в динаміці   - визначення вмісту прогестерону в сироватці крові в динаміці   - гормональна кольпоцитологія   - вимірювання базальної (ректальної) температури (до 12 тижнів)     У терміні до 8 тижнів - через 48 годин, а потім один раз на тиждень до зникнення симптомів   У терміні після 8 тижнів - один раз на тиждень до зникнення симптомів   Один раз на тиждень, до зникнення симптомів   Один раз на тиждень     Протягом всього лікування    
УЗД Використовується з метою підтвердження вагітності що розвивається. Не має самостійного значення в діагностиці переривання вагітності.  

 

Аборт в ходу

Скарги

1. Тягнучий біль в нижніх відділах живота, у другому триместрі біль може мати переймоподібний характер

2. Кров’янисті виділення зі статевих шляхів здебільше у великій кількості.

Анамнез

1. Тривалість болю в нижніх відділах живота, з посиленням в динаміці до інтенсивного, може мати переймоподібний характер

2. Провокуючі фактори (травма, падіння, фізичне навантаження).

Обстеження та встановлення діагнозу

Огляд у дзеркалах

1. Шийка матки вкорочена, зовнішнє вічко відкрите

2. Кров’янисті виділення у великій кількості

3. Частини плідного яйця у цервікальному каналі

4. Підтікання навколоплідних вод (може бути відсутнім в рані терміни вагітності)

Бімануальне піхвове дослідження для визначення

1. Тонусу матки.

2. Розміру матки.

3. Розмірів ступеня розкриття цервікального каналу

УЗД за необхідністю

1. Повне або майже повне відшарування плідного яйця (до 12 тижнів)

2. Наявність ділянки відшарування плаценти (після 12 тижнів).

Тактика ведення аборту в ходу.

Пацієнтка обов’язково має бути проінформована щодо результатів обстеження, прогнозу даної вагітності, лікувальних заходах, що плануються та дати письмову згоду на проведення медикаментозних та оперативних втручань.

Термін вагітності менше 16 тижнів

Проводять вакуум аспірацію або кюретаж стінок порожнини матки в ургентному порядку під адекватним знеболенням та заходи спрямовані на стабілізацію гемодинаміки в залежності від об’єму крововтрати. Обов’язкове патогістологічне дослідження видаленої тканини.

Термін вагітності більше 16 тижнів

Після спонтанного вигнання продукту запліднення проводять вакуум-аспірацію або кюретаж стінок порожнини матки та заходи, спрямовані на стабілізацію гемодинаміки в залежності від об’єму крововтрати.

У разі кровотечі, під адекватним знеболенням:

1. при наявності умов проводять евакуацію вмісту матки (не чекають спонтанного вигнання продукту запліднення) та заходи, спрямовані на стабілізацію гемодинаміки в залежності від об’єму крововтрати;

2. при відсутності умов – абдомінальне переривання вагітності.

У разі необхідності та за відсутності протипоказань можливо використання утеротоників:

· для прискорення вигнання продукту запліднення у терміні гестації 16 тижнів та більше лише окситоцин( у дозі 10 ОД в/м або в/в крапельно у 500мл ізотонічного розчину хлориду натрію, (до 40 крапель за хвилину)

· у разі кровотечі після вигнання або під час кюретажу для покращання скоротливої спроможності матки вводять один з утеротоників:

- окситоцину 10 ОД в/м або в/в крапельно у 500 мл ізотонічного розчину хлориду натрію зі швидкістю до 40 крапель за хвилину

- ергометрину 0,2 мг в/м або в/в (у разі необхідності можливо повторити введення вказаної дози, максимальна добова доза не більше 1 мг)

- мізопростол 800 мкг peктально.

Профілактичне застосування антибіотиків є обов’язковим. Вибір препарату, дози та тривалість використання має бути визначено індивідуально.

Всім резус-негативним жінкам у , яких немає анти-резус антитіл, вводять анти-D-імуноглобулін.


Неповний аборт

Скарги

1. Біль різної інтенсивності у нижніх відділах живота

2. Кров’янисті виділення зі статевих шляхів різного ступеня вираженості.

Анамнез

1. Тягнучий біль в нижніх відділах живота, з посиленням в динаміці до інтенсивного, може мати переймоподібний характер, дедалі зменшується.

2. Експульсія плідного яйця.

3. Провокуючі фактори (травма, падіння, фізичне навантаження).

Обстеження та встановлення діагнозу

Огляд у дзеркалах

1. Шийка матки вкорочена, зовнішнє вічко відкрито.

2. Кров’янисті виділення різного ступеня вираженості.

Бімануальне піхвове дослідження

1. Матка м’якої консистенції.

2. Розміри матки менше терміну гестації.

3. Різний ступінь розкриття шийки матки.

УЗД

Порожнина матки розширена >15 мм, шийка матки розкрита, плідне яйце/плід не візуалізується, можуть візуалізуватися тканини неоднорідної ехоструктури

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 173; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.238.28 (0.005 с.)