Об’єм обстеження пацієнток з багатоводдям 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Об’єм обстеження пацієнток з багатоводдям· Загальноклінічні методи

· Визначення рівня глюкози в сироватці крові, сечі, глюкозотолерантний тест

· При Rh(-) – типі крові – титр антитіл й непряма проба Кумбса

· виключення інфекційного фактору (цитологічне, серологічне, имунологічне дослідження).

Ускладнення під час вагітності:

· Загроза переривання вагітності (42,3%)

· Дистрес плода (52%)

· Неправильне положення плода (6,5%)

Ускладнення в пологах:

· Передчасні пологи (20,2%)

· Аномалія (слабкість) пологової діяльності (16 – 26%)

· Випадіння петель пуповини (1 – 2%)

· Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти (5 – 7%)

· Гіпотонічні кровотечі (4-5%)

· Синдром здавлення нижньої порожнистої вени.

Тактика ведення при багатоводді залежить від:

· Ступеня тяжкості й особливостей перебігу багатоводдя

· Терміну гестації

· Стану плода

· Наявності ускладнень

· Ефективності застосованої терапії

· При відсутності встановленої причини багатоводдя (резус – конфлікт, цукровий діабет, аномалії розвитку плода (идіопатичне багатоводдя?) – вести як пацієнтку з інфекційним багатоводдям.

Лікування багатоводдя

· Залежить від етіологічного фактора багатоводдя

· Антибактеріальна терапія (з урахуванням індивідуальної чутливості збудника, що виділяється з цервікального каналу й сечі). Однак при встановленому генезі інфекційного багатоводдя, відсутності ознак інфекції у сечовидільній системі й відсутності ефекту від антибактеріальної терапії багатоводдя протягом 7 днів – рекомендується перейти на роваміцин 3 млн. ОД 3 рази на добу, протягом 10 діб)

· Амніоцентез проводиться тільки за наявності имунологічного конфлікту між матір’ю й плодом та у разі багатоводдя, що прогресує.

Особливості ведення пологів при багатоводді

· Амніотичну рідину випускають повільно по голці с початком пологової діяльності;

· Амніотичні оболонки розтинають не в центрі, а збоку, вище маткового вічка для запобігання швидкого вилиття амніотичної рідини

· У випадку вилиття вод при вагінальному дослідженні амніотичну рідину випускають повільно, не виймаючи руку з піхви.

· Родозбудження окситоцином починають не раніше 2 годин після вилиття навколоплідних вод з метою запобігання передчасного відшарування плаценти

· Третій період пологів вести активно;

У післяпологовому періоді у пацієнток з багатоводдям інфекційного ґенезу необхідно проводити профілактику гнійно-запальних захворювань, а у новонародженого ретельне обстеження з метою виключення внутрішньоутробного інфікування.

 

Маловоддя (олігогідрамніон)

 

· Патологічний стан, для якого притаманне зниження кількості навколоплідних вод менш ніж 0,5 літри.

· Частота – 0,3 – 0,4% всіх пологів, але при наявності уроджених вад розвитку плода – в 10 разів частіше.

Етіологія маловоддя

· Недорозвинення амніотичного епітелію

· Аномалії розвитку сечовидільної системи плода (агенезія нирок, полікістозна дегенерація нирок, усі види атрезій, задній клапан уретри, обструкції сечовідо – мискового сполучення)

· Первинна плацентарна недостатність

· Інфікування плода

· Патологія плода (синдром затримки розвитку, хромосомна патологія)

· Переношена вагітність

· Антенатальна загибель плода

· Ідіопатичне маловоддя

Класифікація маловоддя (за даними УЗД)

· Легкого ступеня (ІАР 5 - 10 см)

· Середнього ступеня (ІАР 2 - 5 см)

· Важкого ступеня (ІАР менш 2 см)

Раннє

Виникає до 24 тижнів гестації, свідчить про наявність вад розвитку плода чи неповноцінності структури амніону.

Пізнє

Виникає після 24 тижнів гестації, найчастіше є наслідком патологічного перебігу вагітності

Діагностика маловоддя

Найбільш точним методом діагностики маловоддя є ультразвукове дослідження, за результатами якого його класифікують за ступенями.

Клінічні методи обстеження також можуть вказувати на зменшення навколоплідних вод (зменшений щодо терміну гестації об’єм матки; піхвове дослідження з визначенням кількості передніх навколоплідних вод).

Ускладнення

З боку матері:

· Передчасні пологи

· Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

З боку плода:

· Косолапість

· Кривошия

· Скривлення хребта

· Деформації кісткової системи

· Вади розвитку плода

· Синдром затримки розвитку плода

Лікування маловоддя

Консервативні методи:

  1. Лікування дисфункції плаценти
  2. Антибактеріальна терапія за показаннями

Оперативні методи:

Тільки при тяжкому маловодді й необхідності пролонгування вагітності - Інтраамніональне введення ультрафільтрата плазми материнської крові.


Контрольні запитання для оцінки вихідного рівня знань

1. Яке визначення поняття «багатоплідна вагітність»?

2. Які причини багатопліддя?

3. Які варіанти розвитку багатопліддя (класифікація)

4. Які особливості перебігу вагітності і можливі ускладнення при багатоплідді?

5. Які методи діагностики багатоплідної вагітності?

6. Які особливості ведення багатоплідної вагітності?

7. Які особливості ведення пологів при багатоплідді?

8. Яке визначення поняття «багатоводдя»?

9. Яка етіологія багатоводдя?

10. Які клінічні ознаки багатоводдя?

11. Які можливі ускладнення під час вагітності і пологів при багатоводді?

12. Які методи лікування багатоводдя?

13. Яке визначення поняття «маловоддя»?

14. Яка етіологія розвитку маловоддя?

15. Які методи діагностики маловоддя?

16. Які можливі ускладнення при маловодді?

17. Які методи лікування маловоддя?


Тема 5. ВЕЛИКИЙ ПЛІД

Великим вважають плід масою більш як 4000г, та велетенським — більше 5000г.

Фактори, що впливають на масу плода:

Фізіологічні:

· вага матері до вагітності й при першому звертанні до лікаря;

· зріст матері;

· кількість попередніх пологів;

· вік вагітних за 30 років;

· етнічна належність;

· стать плода;

· спадковість;

· зріст батька.

Патологічні:

· переношування;

· цукровий діабет вагітної;

· надмірне харчування,

· набрякова форма гемолітичної хвороби плода.

Діагностика:

· анамнестичні дані: маса дітей під час попередніх пологів, ендокринні захворювання матері, маса матері.

· огляд вагітної: наявність ожиріння, ендокринопатій, округла форма живота, окружність живота понад 100 см, висота стояння дна матки понад 40 см, прямий розмір голівки понад 12 см, довжина плода понад 53 см, високе стояння голівки плода над входом до малого таза перед пологами та під час пологів, дані ультразвукового дослідження.

Особливості перебігу вагітності:

· набряки;

· прееклампсія;

· багатоводдя;

· загроза переривання вагітності;

· гестаційний пієлонефрит;

· анемія;

· переношування.

Особливості перебігу пологів:

· несвоєчасне відходження навколоплідних вод;

· неправильні встав­лення голівки плода;

· слабкість пологової діяльності;

· клінічно вузький таз;

· дистонія плечиків плода;

· дистрес плода;

· асфіксія новонародженого;

· травматизм плода (кефалогематоми, внутрішньочерепний крововилив, переломи ключиць, травми хребта, м’язова кривошия);

· травматизм матері (розриви м'яких тканин пологового каналу з наступною недостатністю тазового дна, розходження й розрив симфізу);

Пологи великим плодом відбуваються так само, як у випадку рівномірно звуженого таза (біомеханізм пологів). Важливо визначити розбіжності між ризиком невідповідності передлеглої частини плода та таза матері, з одного боку, й, з другого боку, невідповідність розмірів таза та інших частин плода, наприклад, при затрудненні народження плечиків або затримці наступної голівки при тазовому передлежанні.

Дистоція плечиків плода – це стан, при якому виникають серйозні труднощі з народженням плечиків, коли голівка вже народилась. До теперішнього часу відсутні надійні способи допологового прогнозування розвитку дистоції плечиків, тому допомогу в подібній ситуації повинен надавати висококваліфікований фахівець. При наданні допомоги при дистоції плечиків роділля повинна знаходитись в положенні на спині, а її стегна та коліна повинні бути максимально зігнуті та прижаті до грудей. Необхідно провести достатню епізіотомію. Вивільнити плічка плода необхідно потягуванням його тіла вниз одночасно з потугою при/або без одночасного тиску на надлобкову ділянку, або при супутній ротації пальцями лікаря плечового поясу плода.

У роділь з великим плодом частіше доводиться застосовувати оперативне завершення пологів (кесарів розтин, плодоруйнівні операції).

Показання до кесаревого розтину у випадку великого плода: клінічно вузький таз, тазове передлежання, слабкість пологової діяльності, дистрес плода.

Профілактика розвитку великого плода і ускладнень під час пологів: своєчасна діагностика можливих причин розвитку великого плода, тобто виявлення жінок групи високого ризику (ожиріння, цукровий діабет і т.і.), своєчасне надання поради щодо режиму харчування та оптимального фізичного навантаження, своєчасна діагностика великого плода і ретельний моніторинг за вагітною та роділлею.

Контрольні запитання для оцінки вихідного рівня знань

1. Яке визначення поняття «великий і велетенський плід»?

2. Які розміри плода вказують на те, що плід великий?

3. Які причини спричинюють розвиток великого плода?

4. Які методи діагностики великого плода?

5. Які особливості перебігу вагітності великим плодом?

6. Які ускладнення можливі під час пологів великим плодом?

7. Як діагностувати невідповідність голівки великого плода тазу матері?

8. Які методи розродження роділь великим плодом?

9. Показання до кесаревого розтину роділь з великим плодом?

10. Роль жіночої консультації та стаціонару в профілактиці розвитку великого плода й ускладнень вагітності та пологів?Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 221; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.231.211 (0.033 с.)