Класифікація клінічно вузького таза (Р.І.Калганова,1965) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація клінічно вузького таза (Р.І.Калганова,1965)І ступінь – відносна невідповідність :

· особливості вставлення голівки плода і механізму пологів властиві наявній формі звуження таза;

· виразна конфігурація голівки плода;

ІІ ступінь – значна невідповідність:

· різко виражена конфігурація голівки плода;

· тривале стояння голівки в одній площині таза;

· ознака Генкеля - Вастена – врівень;

· симптоми стиснення січового міхура.

ІІІ ступінь – абсолютна невідповідність:

· виражена конфігурація голівки плода або відсутність конфігурації;

· ознака Генкеля-Вастена позитивна;

· симптоми стиснення сечового міхура;

· передчасна поява потуг при високому стоянні голівки плода;

· симптоми загрози розриву матки.

Діагностика клінічно вузького таза

Діагностика клінічно вузького таза можлива тільки з настанням пологів.

Не мають прогностичного значення (А):

· визначення невідповідності розмірів голівки плода і таза матері до початку пологів;

· проведення клінічної, рентгенологічної, ультразвукової, комп’ютерної пельвіометрії;

· високе стояння голівки перед пологами.

Для встановлення відповідності між тазом матері і плода досліджують ознаку Генкель-Вастена та розмір Цангемейстера в процесі пологів.

Ознака Генкеля-Вастена :

· позитивна– поверхня голівки знаходиться вище поверхні симфізу (нема відповідності між тазом і голівкою);

· врівень – поверхня голівки плода знаходиться на одному рівні із симфізом (відповідність між тазом і голівкою сумнівна);

· негативна –поверхня голівки знаходиться нижче площини симфізу (є відповідність між тазом і голівкою).

Розмір Цангемейстера - відстань від надкрижової ямки до найбільш виступаючої над симфізом точки голівки, який порівнюють із зовнішньою кон’югатою.

· розмір менший зовнішньої кон’югати на 3 см - є відповідність між тазом і голівкою;

· розмір дорівнює зовнішній кон’югаті - відповідність між тазом і голівкою сумнівна;

· розмір більший зовнішньої кон’югати - нема відповідності між тазом і голівкою.

Умови діагностики клінічно вузького таза:

· розкриття шийки матки більше 8 см;

· відсутність плідного міхура;

· випорожнений сечовий міхур;

· нормальна скорочувальна діяльність матки.

Діагностичні ознаки клінічно вузького таза:

· відсутність поступального руху голівки при повному розкритті шийки матки та нормальній пологовій діяльності;

· симптом Вастена врівень або позитивний (розмір Цангемейстера більше, ніж кон’югата екстерна);

· недостатнє прилягання шийки матки до голівки плода (нависання шийки матки);

· високе розташування контракційного кільця;

· поява потуг при високому розташуванні голівки плода;

· набряк шийки матки з можливим поширенням на піхву і зовнішні статеві органи;

· симптоми здавлення сечового міхура.

За наявністю двох або більше ознак встановлюють діагноз клінічно (функціонально) вузького таза.

Акушерська тактика при клінічно вузькому тазі

Діагноз клінічно вузького таза є показанням до завершення пологів шляхом кесаревого розтину.

За умови загибелі плода розродження проводять шляхом плодоруйнівної операції.

Акушерські щипці та вакуум-екстракція плода при клінічно вузькому тазі протипоказані.

 


Контрольні запитання для оцінки вихідного рівня знань

1. Яке визначення поняття «анатомічно вузький таз»?

2. Яка етіологія анатомічно вузького таза?

3. Яка класифікація анатомічно вузького таза?

4. Яка характеристика загальнорівномірнозвуженого таза?

5. Яка характеристика простого плоского таза?

6. Яка характеристика плоскорахитичного таза?

7. Які методи діагностики анатомічно вузького таза?

8. Який біомеханізм пологів при загальнорівномірнозвуженому тазі?

9. Який біомеханізм пологів при простому плоскому тазі?

10. Який біомеханізм пологів при плоскорахитичному тазі?

11. Які особливості перебігу пологів при вузькому тазі?

12. Яка тактика ведення пологів при різних формах вузького таза?

13. Яке визначення поняття «клінічно вузький таз»?

14. Яка класифікація клінічно вузького таза?

15. Які фактори ризику виникнення клінічно вузького таза?

16. Які методи діагностики клінічно вузького таза?

17. Як ведення пологів при клінічно вузькому тазі?

18. Яка профілактика ускладнень пологів при вузькому тазі

 

 


Тема 4. КРОВОТЕЧІ У ІІ IIОЛОВИНІ ВАГІТНОСТІ

ТА ПІД ЧАС ПОЛОГІВ

Кровотечі під час вагітності і в пологах переважно бувають обумовлені передлежанням плаценти та передчасним відшаруванням нормально розміщеної плаценти. Значно рідше можуть бути обумовлені розривами варикозно розширених вен піхви, патологічними процесами в ділянці шийки матки, травмою пологових шляхів.

Передлежання плаценти

Під передлежанням плаценти (placenta praevia) розуміють аномалію, при якій плацента розташована в ділянці нижнього сегменту нижче передлеглої частини і частково або повністю перекриває внутрішнє вічко шийки матки. При фізіологічному розташуванні нижній край плаценти знаходиться вище 7 см від внутрішнього вічка.

Передлежання плаценти зустрічається у 0,2-0,8 % від загальної кількості пологів.

Класифікація аномального розташування плаценти:

1. Повне передлежання (placenta praevia totalis) – плацента, що розташована в нижньому сегменті і повністю перекриває внутрішнє вічко шийки матки.

2. Неповне передлежання плаценти (placenta praevia partialis) – плацента, що розташована в нижньому сегменті і частково перекриває внутрішнє вічко шийки матки.

2.1. бокове передлежання плаценти (placenta praevia lateralis) – плацента займає 2/3 частину вічка шийки матки;

2.2. крайове передлежання (placenta praevia marginalis) – плацентарна тканина підходить до краю внутрішнього вічка шийки матки.

3. Низьке прикріплення плаценти – розташування плаценти у нижньому сегменті матки нижче 7 см від внутрішнього вічка.

У зв’язку з міграцією плаценти або її розростанням вид передлежання може змінюватися із збільшенням терміну вагітності.

Фактори, що сприяють розвитку передлежання плаценти:

А. Незрілість елементів трофобласту бластоцисти.

В. Запально-дегенеративні зміни ендометрію та нервово-м’язевого апарату матки внаслідок:

· хронічних ендометритів з наступними рубцевими дистрофічними змінами ендометрію;

· абортів, ускладнених запальними процесами;

· генітального інфантилізму, ендокринопатій;

· доброякісних пухлин матки, зокрема субмукозних міоматозних вузлів, рубців на матці;

· дії на ендометрій хімічних препаратів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.007 с.)