Дискоординована пологова діяльністьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дискоординована пологова діяльністьДискоординована пологова діяльність (ДПД) - порушення координації скорочень різних відділів матки. Частота 1-3%. Клінічна картина характеризується гіпертонусом нижнього сегмента, нерегулярними, сильними, різко болючими переймами й нагадує болі, як при загрозі розриву матки.

Причини - аномалії розвитку, порушення іннервації внаслідок перенесених абортів, запалень, пухлини. Несприятливий фон - відсутність підготовки всіх структур (незріла шийка матки). В основі патогенезу лежить порушення функціональної рівноваги вегетативної нервової системи.

При дискоординованій пологовій діяльності порушується синхронізація скорочення й розслаблення міометрію. Зникають періоди загальної релаксації матки. У результаті - неадекватне підвищення тонусу, зміна ритму, частоти переймів, укорочення діастоли.

Основні клінічні симптоми:

1) болісні, нерегулярні перейми, які іноді мають постійний характер;

2) плоский плодовий міхур;

3) передчасне або раннє відходження навколоплідних вод;

Інші клінічні ознаки дискоординованної родової діяльності:

· відсутність динаміки розкриття шийки матки;

· уповільнення або відсутність просування голівки плоду;

· судомні перейми (тетанія матки); .

· дистоція шийки матки.

Можливі ускладнення дискоординації родової діяльності: розриви шийки матки та вагіни; затяжний перебіг пологів при, здавалося б, сильній родовій діяльності; дистрес плода й родова травма немовляти. І все це - при повній клінічній відповідності розмірів плода й таза матері.

Лікуванняпроводять залежно від причини дискоординації родової діяльності:

· проведення токолізу (гексопреналін 25 мкг (5 мл) розводиться в 500 мл ізотонічного розчину натрію хлориду і вводиться внутрішньовенно крапельно повільно, починаючи з 8 крапель/хв до 10-15 крапель/хв) не перевищуючи 15-20 крапель/хв під спостереженням за активністю переймів;

· епідуральна анестезія.

Родостимулююча терапія окситоцином, простагландинами й іншими утеротоніками при дискоординованій родовій діяльності категорично протипоказана, інакше можливе настання тетанусу матки.

На всіх етапах лікування аномалій родової діяльності повинно проводитися спостереження за станом плода й здійснюватися немедикаментозна профілактика дистресу плода (зміна положення роділлі, регуляція дихання). У третьому періоді пологів застосовують активну тактику ведення й спостереження за роділлею.

За умови наявності протипоказань до корекції родової діяльності, при неефективності медикаментозної корекції аномалій родової діяльності методом розродження є операція кесаревого розтину.

Профілактичні дії, спрямовані на попередження аномалії родової діяльності, настільки ж важливі, як і допомога в родах. Створення комфортних умов під час пологів, які включають: уживання їжі та рідини, індивідуальна пологова палата, присутність партнера під час пологів, вертикальна позиція, можливість рухатись під час пологів.


Контрольні запитання для оцінки вихідного рівня знань

1. Яке визначення поняття «аномалії пологової діяльності»?

2. Які етіологія і патогенез аномалій пологової діяльності?

3. Які фактори ризику виникнення аномалій пологової діяльності?

4. Які методи оцінки готовності організму вагітної до родів?

5. Які методи оцінки характеру пологової діяльності?

6. Яка клініка, діагностика і лікування патологічного прелімінарного періоду?

7. Яка клініка і діагностика слабкості пологової діяльності?

8. На яких принципах грунтується лікування слабкості пологової діяль­ності?

9. Які основні причини вторинної слабкості пологової діяльності, методи діагностики і акушерська татика?

10. Чим зумовлена надмірна пологова діяльність, яка її клініка, діагностика і лікування?

11. Які клініка, діагностика і акушерська тактика у разі дискоординованої пологової діяльності?

12. Які ускладнення для матері можливі при слабкості пологової діяль­ності?

13. Які ускладнення для матері можливі при надмірній пологовій діяль­ності?

14. Які ускладнення можливі в пологах при дискоординованій пологовій діяльності?

15. Які протипоказання для призначення тономоторних препаратів при лікуванні первинної слабкості пологової діяльності?

16. Яка профілактика аномалій пологової діяльності?


Тема 3. ВУЗЬКИЙ ТАЗ

Анатомічно вузький таз

Анатомічно вузькимназивається таз, у якого один або всі розміри (діаметри) вкорочені не менше ніж на 1,0-1,5см порівняно з нормою.

Частота анатомічно вузького таза не перевищує 1 – 7% і частіше зустрічається при малому зрості жінки (< 152 см).

Етіологія

До етiологiчних факторiв розвитку анатомiчно вузького тазу належать перенесений рахiт, туберкульоз, травми, пухлини кiсток тазу, порушення обмiну макро- та мiкроелементiв в органiзмi тощо.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.007 с.)