Техніка безпеки під час роботи на ПК 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Техніка безпеки під час роботи на ПКСемінар 1.

Техніка безпеки під час роботи на ПК

Операційна система Windows.

Файлова система. Вікна. Панелі. Папки. Стандартні програми. Мови, стандарти. Шрифти. Елементи управління. Утиліти системного менеджменту. Утиліти сервісного обслуговування Windows. Утиліти розширення функціональності Windows.

Програми сервісного обслуговування та комп’ютерні архіви.

Консольний файловий менеджерFar Manager.Файловий менеджер Total Commander. Робота з панелями. Робота з дисками. Робота з папками та файлами. Принципи архівації. Мультімедійні архіви. Програми WinRAR, WinZip.

4. Текстовий редактор Microsoft Word. Виділення блоків та їх форматування. Шаблони

 

Техніка безпеки під час роботи на ПК

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • торкатися екрана і тильного боку дисплея, проводів живлення та заземлення, з`єднувальних кабелів;
 • порушувати порядок увімкнення й вимикання апаратних блоків;
 • класти на апаратуру сторонні предмети;
 • працювати на комп`ютері у вологому одязі та вологими руками;
 • палити в приміщенні, де знаходяться комп`ютери.

Під час роботи на комп`ютері НЕОБХІДНО:

 • суворо дотримуватися інструкції з експлуатації апаратури;
 • працювати на клавіатурі чистими сухими руками, не натискуючи на клавіші без потреби чи навмання;
 • коректно завершувати роботу з тим чи іншим програмним засобом.

У разі появи запаху горілого, самовільного вимикання апаратури, незвичних звуків треба негайно повідомити про це викладача та вимкнути комп`ютер.

Під час роботи комп`ютера екран дисплея є джерелом електромагнітного випромінювання, яке руйнує зір, викликає втому, знижує працездатність. Через це треба, щоб очі користувача знаходилися на відстані 60 - 70 см від екрана, а безперервна робота за комп`ютером тривала не більше 25 хв. для дітей та 40 – 45 хв. для дорослих.

 

Операційна система Windows

Операційна система – цекомплекс взаємозв’язаних програм, який призначений для управління апаратними засобами комп'ютера, організації роботи з файлами і прикладним програмним забезпеченням; здійснення введення і виведення даних

Файлова система

Файлова система— спосіб організації даних, який використовуються операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.

Це регламент, який визначає спосіб організації, збереження та назви даних на носіях інформації. Вона визначає формат фізичного зберігання інформації, яку прийнято групувати у вигляді файлів. Конкретна файлова система визначає розмір імені файлу, максимально можливий розмір файлу, набір атрибутів файлу, розмежування доступу або шифрування файлів.

Cтворення файлової системи відбувається в процесі форматування.

В залежності від організації файлів на носії даних, файлові системи можуть поділятись на:

 • ієрархічні файлові системи - дозволяють розміщувати файли в каталоги;
 • плоскі файлові системи - не використовують каталогів;
 • кластерні файлові системи - дозволяють розподіляти файли між кількома однотипними фізичними пристроями однієї машини;
 • мережеві файлові системи - забезпечують механізми доступу до файлів однієї машини з інших машин мережі;
 • розподілені файлові системи - забезпечують зберігання файлів шляхом їх розподілу між кількома машинами мережі.
C: \Program files \CDEx \CDEx.exe \CDEx.hlp \mppenc.exe \Мои документы \Wiki.txt \Tornado.jpgD: \Music \ABBA \1974 Waterloo \1976 Arrival \Money, Money, Money.ogg \1977 The Album(ієрархічна файлова система Windows/DOS)

Ще більш складна структура застосовується в NTFS та HFS. В даних файлових системах кожен файл представляє собою набір атрибутів. Атрибутами є не тільки традиційні «тільки для читання», системний, але й ім’я файлу, розмір і навіть зміст. Таким чином, для NTFS та HFS те, що зберігається у файлі, — лише один з його атрибутів.

 

Если следовать этой логике, один файл может содержать несколько вариантов содержимого. Таким образом, в одном файле можно хранить несколько версий одного документа, а также дополнительные данные (значок файла, связанная с файлом программа). Такая организация типична для HFS на Macintosh.

Задачі файлової системи:

 • надання назви файлові;
 • програмний інтерфейс роботи з файлами
 • відображення логічної моделі файлової системи та фізичну організацію

В мультікористувацьких системах з’являэться ще одна задача: захист одного користувача від несанкціоновоного доступу іншого, також забезпечення робот из файлами для декількох користувачів.

Сучасні файлові системи

Сучасні файлові системи являють собою ієрархічні структури каталогів. Хоча загальна концепція всіх ФС, в принципі, однакова, в реалізації є деякі відмінності. Два вартих уваги приклади — це символи-розділювачі каталогів та чутливість до регістру. Юнікс-подібні ОС (BSD, Лінукс, MacOS X) та AmigaOS використовують у якості розділювача каталогів символ похилої риски (/), в той час як DOS використовує цей символ для завдавання додаткових опцій у командному рядку, а в якості розділювача прийнято вживати символ зворотнього слешу (\). У microsoft Windows прийнята та ж конвенція за винятком китайської та корейської версій, де розділювачем є знак запитання (?). Версії МакОС до Х використовували у якості розділювача двокрапку; RISC OS — дефіс.

У Юнікс-подібних ОС у назві файлу може використовуватись будь-який символ за винятком похилої риски і вони чутливі до регістру. Назви файлів у microsoft Windows не є чутливими до регістру.

ФС можуть бути журнальними або нежурнальними. Журнальні файлові системи пишуть інформацію двічі: спершу до журналу дій файлової системи, потім до її належного місця в звичайній файловій системі. В разі аварії система може автоматично відновлювати свій вміст до узгодженого стану програючи частину журналу. В той же час нежурнальним файловим системам потрібно зробити перевірку усієї файлової системи спеціальними програмами, такими як fsck або scandisk.

Більшість дистрибутивів Лінукс підтримують більшість (або всі) перелічені ФС: ext2, ext3, ReiserFS, Reiser4, GFS, GFS2, OCFS, OCFS2, NILFS, XFS, JFS, заразом як і FAT та NTFS.

Microsoft Windows підтримує лише FAT12, FAT16, FAT32, та NTFS. Серед них NTFS є найефективнішою та єдиною, на котру може бути встановлена Windows Vista. Windows Embedded CE 6.0 включає також підтримку ExFAT, призначеної для роботи на портативних пристроях.

MacOS X підтримує HFS+ у якості первинної ФС та кілька інших як допоміжних.

На додачу всі ці (та інші) ОС підтримують файлові системи змінних носіїв — FAT12 для дискет, ISO 9660 та UDF (Universal Disk Format) для компакт-дисків та DVD відповідно.

Класифікація файлових систем

За призначенням файлові системи можна класифікувати на наступні категорії:

§ Для носіїв з довільним доступом (наприклад, жорсткий диск): FAT32, HPFS, ext2 і ін. Останнім часом поширилися журнальовані файлові системи, такі як ext3, Reiserfs, JFS, NTFS, XFS.

§ Для носіїв з послідовним доступом (наприклад, магнітні стрічки): QIC.

§ Для оптичних носіїв — CD і DVD: ISO 9660, HFS, UDF.

§ Віртуальні файлові системи: AEFS і ін.

§ Мережні файлові системи: NFS, SMBFS, SSHFS, Gmailfs.

Приклади файлових систем

NTFS (від англ. New Technology File System — «файлова система нової технології»)— стандартна файлова система для сімейства операційних систем Microsoft Windows NT.

NTFS замінила файлову систему FAT, яка використалася в MS-DOS і попередніх до Windows NT версіях microsoft Windows. NTFS підтримує систему метаданих і використовує спеціалізовані структури даних для зберігання інформації про файли для поліпшення продуктивності, надійності і ефективності використання дискового простору. NTFS має вбудовані можливості розмежовувати доступ даним для різних користувачів і груп користувачів, а також призначати квоти (обмеження на максимальний об'єм дискового простору, займаний тими або іншими користувачами). NTFS використовує систему журналювання для підвищення надійності файлової системи.

FAT 16;

FAT 32;

NTFS;

Ext2;

Ext3;

Утиліти

Утиліта (англ. Utility program, utility) — сервісна програма, що допомагає управляти файлами, одержувати інформацію про комп'ютер, діагностувати й усувати проблеми, забезпечувати ефективну роботу системи.

 

Основні типи УОС

Дефрагментатори

Дефрагментатори перевіряють міру фрагментації файлів і вільного простору на доступних системі розділах логічних накопичувачів, усувають (знижують) її — дефрагментіруют, а також можуть переміщувати файли для розташування в порядку, що забезпечує оптимальний час доступу (мінімальне — для часто використовуваних файлів за рахунок більшого — для рідко використовуваних).

Драйвери

Драйвер (driver) - програма, за допомогою якої операційна система отримує доступ до керування апаратним забезпеченням.

Драйвери — це особливий тип комп'ютерних програм, розроблених для коректної взаємодії з пристроями. Вони представляють інтерфейс для взаємодії з пристроєм через певну шину комп'ютера, до котрої даний пристрій під'єднано, за допомогою ряду команд що відправляють та отримують дані з пристрою. Ці програми залежні як від пристрою так і від операційної системи, тобто кожен пристрій потребує свого драйвера під кожну ОС.

 

 

Принципи архівації

Як відомо, більшість сучасних форматів даних несуть у собі інформацію для швидкої маніпуляції, для більш швидкого читання користувачем. При цьому дані займають обсяг більший, ніж це дійсно необхідно для їх зберігання.

Алгоритми, що позбавляють від надмірності у запису даних називаються алгоритмами стиснення («сжатия») даних або алгоритмами архівації. В даний час існує багато програм для архівації даних, що засновані на декількох основних способах.

Архіватор - програма, що здійснює об’єднання декількох файлів в один архів або серію архівів, для зручності переносу та зберігання. Більшість архіваторів використовують принцип стиснення даних без втрат.

Всі алгоритми стиснення даних поділяються на:

1) алгоритми стиснення без втрат, при використанні яких дані відновлюються без втрат.

2) з втратами, які видаляють з потоку даних інформацію, що незначним чином впливає на суть даних, або ту інформацію, яку взагалі людина не здатна сприймати (такі алгоритми зараз розроблені лише для аудіо записів, фото- та відео-зображень).

Існує два основних методи архівації без втрат:

• алгоритм Хаффмана (англ. Huffman), що орієнтується на стиснення послідовностей байт, не пов’язаних між собою;

• алгоритм Лемпеля-Зіва (англ. Lempel, Ziv), що орієнтується на стиснення будь яких видів тексту, тобто використовує факт багатьох повторів «слів» - послідовностей байтів.

Майже всі популярні програми архівації даних, що використовують алгоритм без втрат (ARJ, RAR, ZIP и т.п.), представляють собою об’єднання цих двох методів - алгоритм LZH.

 

Файлові менеджери

Фа́йловий ме́неджер — комп’ютерна програма, що надає інтерфейс користувача для роботи з файловою системою та файлами.

Він дозволяє виконувати найчастіші операціх з файлами:

 • створення,
 • відкриття/програвання/запуск/перегляд,
 • редактування,
 • переміщення,
 • перейменування,
 • копіювання,
 • вилучення,
 • зміну атрибутів та властивостей,
 • пошук файлів та призначення прав.

Існує два види файлових менеджерів — навігаційні та ортодоксальні. Основна їх відмінність одне від одного — у ортодоксальних є дві панелі, реалізовано відповідну модель роботи.

FAR Manager

FAR Manager — консольний файловий менеджер для родини операційних систем Windows.

Total Commander

Total Commander — популярний файловий менеджер для операційної системи Windows. Раніше називався Windows Commander, з 29 жовтня 2002 року на вимогу корпорації Microsoft програма змінила назву.

 

 

 

Шаблони

Шаблон- це документ з вже заданими настройками, такими як авто текст, шрифти, призначені команди, макроси, меню, параметри сторінки, форматування та стилі.

Для вибору шаблону необхідно створити новий файл з меню шаблонів Файл-Створити за допомогою шаблона або відкрити файл із шаблоном (маска для таких файлів *.dot). Прикладом готового шаблону є Брошура, за допомогою якого створений документ матиме після друку вигляд книжки.

Для створення власного шаблону належним чином відформатований документ зберігається з розширенням *.dot.

 

Семінар 1.

Техніка безпеки під час роботи на ПК

Операційна система Windows.

Файлова система. Вікна. Панелі. Папки. Стандартні програми. Мови, стандарти. Шрифти. Елементи управління. Утиліти системного менеджменту. Утиліти сервісного обслуговування Windows. Утиліти розширення функціональності Windows.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 494; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.208 (0.024 с.)