ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІСтаття 22. Базовий компонент дошкільної освіти

1. Базовий компонент дошкільної освіти - державний стандарт, що містить, норми і
положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини
дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.

Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов'язковим для усіх дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, інших форм здобуття дошкільної освіти.

Базовий компонент дошкільної освіти розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки спільно з Академією педагогічних наук України, затверджується в установленому порядку і переглядається не рідше одного разу на десять років. Зміна змісту і обсягу Базового компонента дошкільної освіти не допускається.

2. Програмно-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної
освіти здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
галузі освіти і науки спільно з Академією педагогічних наук України.

Стаття 23. Вимоги до змісту дошкільної освіти, його реалізація

1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти,
який передбачає:

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного
емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності
людини;

- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

 

2. Дошкільна освіта у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється
Державною базовою програмою та навчально-методичними посібниками, затвердженими
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і
науки.

9. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, здійснюється за окремими
програмами і методиками розробленими на основі Державної базової програми
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі осіти і


ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: навчальний посібник

2) пункт 40 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст.
377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105 ) викласти в такій редакції "надання
освітніх послуг";

3) пункт 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" (280/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 1998 р, №
48, ст. 292; 1999р.,№ 41,ст. 372; 2001 р., № 32, ст. 172) доповнити абзацом такого змісту:

"Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальноі громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму",

4) частину другу статті 6 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" (1286-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №33, ст. 443)
доповнити словами "питання про реорганізацію або ліквідацію комунальних дошкільних
навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми
сільськогосподарськими колективними та державними господарствами"

Президент України Л. КУЧМА м. Київ 11липня 2001 року

№ 2628- ІІІ


К.Й. Щербакова, Л.М. Макаренко

У розділах VІ-ІХвисвітлюються проблеми:

- учасники навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти;

- фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база дошкільних
навчальних закладів;

- міжнародне співробітництво;

- відповідальність у сфері дошкільної освіти.

РОЗДІЛ X

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Закон України "Про дошкільну освіту" набирає чинності з дня його опублікування
крім абзацу другого частини п'ятої статті 35, який набирає чинності з 1 січня 2002 року.

2. Дія частини першої статті 30 цього Закону щодо обов'язковості відповідної вищої
педагогічної освіти для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів
поширюється на осіб, які призначатимуться на посаду педагогічного працівнмка
дошкільного навчального закладу, з дня набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом:

 

- підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення
змін до законів України, що випливають із цього Закону;

- розробити і затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

- забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

4. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про освіту" (1060-12) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84): статтю 34 викласти в такій редакції:

Стаття 34. Дошкільні навчальні заклади

Дошкільними навчальними закладами є:

- дошкільні навчальні заклади (ясла);

- дошкільні навчальні заклади (ясла-садки);

- дошкільні навчальні заклади (дитячі садки);

- дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу;

- будинки дитини;

- дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного типу;

- дошкільні навчальні зклади (ясла-садки) сімейного типу;

- дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу;

- дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини);

- дитячі будинки сімейного типу.

5. За рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування для задоволення освітніх потреб населення можуть створюватися
навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній
навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний
заклад" або об'єднання з іншими навчальними закладами, а також загальноосвітні
навчальні заклади та групи продовженого дня";

абзац другий статті 50 викласти в такій редакції: "діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти”;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.236.13 (0.024 с.)