Зразок контрольної роботи № 1Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок контрольної роботи № 11. Підкресліть правильну відповідь.

Основні завдання створення зони Європейської вищої освіти:

а) введення двоциклового навчання, впровадження
кредитно-трансферної системи, формування системи
контролю якості освіти;

б) впровадження кредитно-трансферної системи,
розширення мобільності студентів, викладачів;

в) формування системи контролю якості освіти,
привабливість Європейської системи освіти.

2. Підкресліть правильну відповідь.;
Академічний ступінь, який присвоюється по завершенні

першого циклу за Болонською системою:

а) спеціаліст;

б) магістр;

в) бакалавр

 

3. Підкресліть правильну відповідь.

Академічний ступінь, який присвоюється по завершенні другого циклу за Болонською системою:

а) спеціаліст;

б) магістр;

в) бакалавр.

4. Підкресліть правильну відповідь.

Освітні принципи, за якими здійснюється навчально-виховна діяльність закладів освіти:

а) доступність, рівність, демократизм;

б) науковий характер освіти, гуманізм, демократизм;

в) науковий, світський характер освіти, інтеграція
наукою та виробництвом, взаємозв'язок з наукою інших країн.


5. Підкресліть правильну відповідь.

Загальноосвітні навчальні заклади, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти:

a) середня загальноосвітня школа, коледж, ПТУ;

б) загальноосвітній навчальний заклад, спеціалізована школа, ліцей, колегіум, гімназія;

в) загальноосвітній навчальний заклад, гімназія, технікум.

 

6. Підкресліть правильну відповідь.

Ефективні форми організації навчання у ВНЗ:

а) лекції, практичні заняття, курсова робота;

б) лекція, семінарські та практичні заняття, самостійна та навчально-дослідна робота;

в) лекція, індивідуальні заняття, самостійна та навчально-дослідна робота.

7. Підкресліть правильну відповідь.

Види лекцій:

а) вступна,підсумкова, проблемна;

б) оглядова, тематична, інформаційна;

в) вступна, оглядова, тематична, підсумкова.


К.Й. Щербакова, Л.В.Макаренко


ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ II.

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістовий модуль 3.

Самостійна робота студентів у системі навчального процесу вищого навчального закладу

Табл. 4
Тема 3.5.

Сутність та зміст самостійної роботи студентів

План лекції

1. Освіта в Україні та Болонський процес. Місце самостійної

роботи студентів в навчальному процесі.

2. Основні форми та види самостійної роботи студентів, їх характеристика.

3. Підготовка студентів до семінарських і практичних занять.


 


Тематичний план змістового модуля

 

 

 

№ теми Назва теми Усього годин Лекції Практичні, семінарські Самостійна робота
3.5. Сутність та зміст самостійної роботи студентів -
Самостійна робота студентів з першоджерелами -
3.6. Форми та види оформлення результатів роботи з першоджерелами -
Контроль та оцінка досягнень самостійної діяльності студента -
Усього

4. Робота студентів з науковою та методичною літературою.

Ключові поняття

Ампліфікація -максимальне використання можливостей кожного віку для повноцінного психічного розвитку людини фомами та способами діяльності, які найбільш значущі для неї.

Аудиторне навчання (АН) - види занять: лекції, прак-тичні, семінарські, лабораторні заняття; обсяг годин визна- чається робочим навчальним планом.

Болонська декларація та Україна (БД) - це узгоджені спільні вимоги, критерії та стандарти національних систем освіти. Декларацію підписали у 1998 р. 29 міністрів освіти від імені своїх держав.


 


Навчальні цілі:ознайомити студентів із сутністю та змістом самостійної роботи, формами та видами оформлення здобутих знань, формування навичок самоконтролю та самооцінки досягнень; сформувати знання про сутність європейської кредитно-трансферної системи як способу оцінювання, вимірювання та порівняння якості освіти за сучасними програмами та результатами національних та міжнародних порівняльних досліджень.


Болонський процес (БП) - процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної Зони європейської вищої школи.

Колоквіум(співбесіда) - метод перевірки знань студентів,
який відбувається у формі бесіди викладача зі студентами;

наукові збори, під час яких проводиться обговорення доповідей на визначену тематику.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.007 с.)