Заняття семінарське № 7 (2 години) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заняття семінарське № 7 (2 години)Тема: Контроль та оцінка досягнень самостійної діяльності студентів

Мета заняття: закріпити та узагальнити знання студентів про сутність та значущість контролю та оцінки знань, формувати критичне мислення студентів, їхню готовність до самооцінки.

70
Індивідуальні навчально-дослідні завдання

1. Проаналізуйте рекомендовану літературу до теми семінарського заняття.

2. Придумайте власні тести на тему семінарського заняття.

3. Подивіться за власним вибором кінофільм («Операция ЬІ и другие приключения Шурика», «Курьер», «Игры разума», «Приходите завтра», «Баламут» та інші), зробіть есе та прокоментуйте як вирішується проблема студентського буття.

Питання для обговорення

1. Стандарти в освіті. Державний стандарт вищої освіти.

2.Місце контролю та оцінки знань студентів у навчальному процесі ВНЗ.

3. Тест як засіб педагогічних вимірювань.

4. Форми та види оцінювання досягнень студентів.

Методичні рекомендації

У першому питанні необхідно охарактеризувати державний документ «Державний стандарт вищої освіти» (1997 р.), звернути увагу на перелік кваліфікацій, напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ.

Систему стандартів вищої освіти складають Державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти ВНЗ. Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності ВНЗ незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання.

Відповідаючи на друге питання проілюструйте Ваші думки посиленням на положення в нормативних та методичних джерелах. Не переказуйте повністю документ, але сформулюйте тезу, наведіть 2-3 переконливі аргументи, які найкраще підтвердять ваші міркування.

 


К.Й. Щербакова, Л.В. Макаренко


ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: навчальний посібник


 


У наступному питанні слід охарактеризувати тест як засіб вимірювання досягнень студентів. Порівняйте закриті і відкриті тести, у чому різниця між тестовими завданнями: альтернативними, вибірковими та завданнями на відповідність.

В останньому питанні слід висловити власну думку про різні види оцінювання досягнень студентів: кількісна (п'ятибальна) і якісна (словесна: «відмінно», «добре», «задовільно», «не задовільно») та оцінювання за системою ЕСТS (стобальна).

Література основна

1. Федорук П.І. Адаптивні тести: статистичні методи обробки
результатів тестового контролю знань / П.І. Федорук //
Математичні машини і системи. - 2007. - № 3, 4. - С. 122-138.

2. Василишин Л. Деякі сучасні проблеми моніторингу
діяльності навчальних закладів / Л. Василишин// Педагогіка
та психологія професійної освіти. - 2002. — № 1. — С. 157-160.

3. Досконалення змісту й технологій оцінювання якості
підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог
Європейської асоціації: Матеріали регіонального науково-
практичного семінару / За ред. Г.В. Терещука. – Тернопіль:
вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. - 160 с.

4. Матрос Д.М. Управление качеством образования на основе
новых информационных технологий образовательного
мониторинга / Д.М. Матрос, Д.М. Полев, Н.Н. Мельникова
Школьные технологии. - 2000. - № 3. - С. 5-14.


педагогічної і психологічної науки в Україні 1992-2002. – Харків: «ОВС», 2002. - Ч. 2. - С. 17-27.

3. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI

столітті. - Київ: Шкільний світ. - 2001. - 22 с.

4. Паламарчук В. 12-бальна система. / В. Паламарчук // Рідна школа. - січень, 2001. - С. 39-43.

5. Сікорський П. До проблем переходу на 12-бальну систему

оцінювання / П. Сікорський // Рідна школа, - лютий, 2001. –

С. 3-8.

Самостійна робота студентів, її тематика та обсяг

 

№ теми Зміст самостійної роботи Кількість годин
3.5 1. Контроль та оцінка досягнень студентів у системі навчального процесу ВНЗ.  
3.6 2. Сутність індивідуальних навчально-дослідних завдань.  
Усього  

Література додаткова

1. Державний стандарт України ДСТУ 3739-98: Положення
про ведення державного класифікатора ДК - 003
«Класифікатор професій». - К.: Держстандарт України, 1998.

2. Мазаракі А. А. Модернізація вищої освіти на основі
інноваційних технологій / А.А. Мазаракі // РозвитокПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 172; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.154.90 (0.005 с.)