Педагогічна діяльність та собистість педагога 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Педагогічна діяльність та собистість педагогаЗмістовий модуль 5. Сутність та зміст професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу.

Актуальні проблеми подальшого розвитку дошкільної освіти. Педагогічна діяльність як діяльність професійна. Сутність професійної педагогічної діяльності. Особливості навчання на факультеті «Дошкільної освіти». Виховання як педагогічне явище. Види педагогічної діяльності, їх характеристика. Структура діяльності педагога. Суттєві особливості педагогічної праці вихователя дошкільного навчального закладу. Стилі педагогічної взаємодії вихователя, дітей та їх батьків. Творчий характер педагогічної діяльності. Педагоги - майстри своєї справи (на матеріалі регіону). Дошкільні навчальні заклади нового типу, їх освітня діяльність. Освітньо-кваліфікаційна характеристика майбутнього спеціаліста для системи дошкільної освіти.

Змістовий модуль 6. Особистість педагога сучасного дошкільного навчального закладу.

Особливості дошкільного дитинства. Турбота держави про всебічний розвиток дитини. Вікові новоутворення у


ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: навчальний посібник

розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Зміст дошкільної освіти.Права і свободи дитини. Дитина в несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях. Охорона дитинства в Україні як стратегія загальнонаціонального пріоритету в сфері освіти.

Структура особистості вихователя дошкільного навчального закладу. Активна життєва позиція вихователя.

Професійна компетентність педагога. Педагогічна культура, компетентність. Педагогічні здібності.

Обдарованість. Талант. Авторитет вихователя. Процесуально-вольові компоненти в особистості педагога. Морально-особистісні якості вихователя. Креативність як невід'ємна складова сучасного педагога.


К.Й. Щербакова, Л.В. Макаренко

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ І.

ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ

Змістовий модуль 1. Система освіти в Україні

Табл. 2

Тематичний план змістового модуля

 

№ теми Назва теми Усього годин Лекції Практичні, семінарські Самостійна робота
1.1. Освіта - специфічна галузь громадського життя     -  
    Вищій навчальний заклад - центр професійної підготовки спеціалістів   -    
1.2. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні     -  
    Організація навчального процесу у ВНЗ   -    
Усього        

Навчальні цілі: ознайомити майбутніх вихователів з основними законодавчими документами про освіту в Україні, які визначають організаційно-управлінські аспекти їх фахової підготовки та майбутньої професійної діяльності; сформувати у студентів знання про вищий навчальний заклад освіти.


ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: навчальний посібник

ТЕМА 1.1.

Освіта-специфічна галузь громадського життя. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні

План лекції

І. Мета, завдання, предмет вивчення курсу «Вступ до

спеціальності».

2. Характеристика системи освіти в Україні. Рівні акредитації вищого навчального закладу освіти.

3. Законодавча база освіти в Україні.

Ключові поняття

Академія -1.Давньогрецька філософська школа, яку заснував Платон (Академія Платонівська). 2. Вищі наукові центри-Національна академія наук України, Академії наук зарубіжних країн, галузеві академії (педагогічних, медичних, аграрних та інших наук). 3. Вищий навчальний заклад (Академія військова, сільськогосподарська тощо), діяльність якого спрямована на розвиток освіти, науки і культури шляхом проведення наукових досліджень і навчання на всіх, рівнях вищої, післявузовської та додаткової освіти переважно в одній із галузей науки, техніки чи культури.

Акредитація - процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права проводити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Бакалавр - 1.Освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень вищої (рідше середньої) освіти. 2. Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, який здобувається наоснові повної загальної середньої освіти і передбачає оволодіння особою відповідною освітньо-професійною


 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 339; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.71.155 (0.01 с.)