ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контрольна робота складається з двох частин:МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання

з дисципліни Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт
для студентів 1 курсу
напряму 6.050201 „Системна інженерія” 6.050202 „Автоматизація та комп`ютерно – інтегровані технології”
галузь знань 0502 „Автоматика та управління”
факультету кібернетики

 

 

 

Херсон-2008


Укладачі: доц. Корніловська Н. В. , Лур’є І. А.

Рецензент : доц. Круглий Д. Г.

 

Розглянуто на засідання кафедри інформатики і комп’ютерних технологій

Протокол №4 від 8 лютий 2008р.

Завідувач кафедри Рогальський Ф. Б.
Вступ.

В ході вивчення дисципліни «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт» студенти заочної форми навчання повинні ознайомитися с такими питаннями:

 

- основні поняття - інформатика, інформаційні технології. носії інформації, кодування і передача інформації, історія розвитку електронних обчислювальних машин;

- основні правила роботи в двох панельних інтерфейсах;

-що таке операційна система, приклади операційних систем. Операційна система MS DOS, поняття файл, каталог, кореневий каталог, форматування магнітного носія. архівація даних. антивірусні програми;

-операційна оболонка WINDOWS 2000, ієрархічна структура зберігання даних на магнітних носіях, робочий стіл, корзина, мій комп'ютер – системні директорії, основні поняття: файл, каталог, ярлик, основні навички роботи з ними;

-текстовий редактор WORD FOR WINDIOWS, форматування документів;

-табличний процесор EXСEL FOR WINDOWS. Основні поняття EXСEL, створення та заповнення таблиці постійними даними та формулами, використання функцій, умовний оператор, сортування й фільтрація даних, робота з аркушами, побудова діаграм, робота зі списками.

 

 

Для перевірки матеріалу, викладеного в дисципліни «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт», студент заочної форми навчання повинен виконати домашню контрольну роботу і надати її для перевірки в установлений термін.

Таблиці вибору варіанта теоретичних питань.

 

Табл. 1

  Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань  
Теоретичні питання 91,110 92,109 93,108 94,107 95,106  
 
 
Теоретичні питання   90,111   89,112   88,113 87,114 86,115  
Теоретичні питання   70,131   69,132   68,1 67,2 66,3  
Теоретичні питання   51,18   52,17   53,16 54,15 55,14  
Теоретичні питання   50,12 49,13 48,14 47,15 46,16  
Теоретичні питання   31,100 32,30 33,29 34,28 35,27  
Теоретичні питання   30,101 29,102 28,103 27,104 26,105  
Теоретичні питання   11,120 12,119 13,118 14,117 15,116  
Теоретичні питання 10,121 9,122 8,123 7,124 6,125  
 
 

Табл.2

Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань  
96,105 97,104 98,103 99,102 100,101  
 
 
85,116 84,117 83,118 82,119 81,120  
76,125 77,124 78,123 79,122 80,121  
65,4 64,5 63,6 62,7 61,800  
56,13 57,12 58,11 59,10 60,9  
45,17 44,18 43,19 42,20 41,21  
36,26 37,25 38,24 39,23 40,22  
25,106 24,107 23,108 22,109 21,110  
16,115 17,114 18,113 19,112 20,111  
5,126 4,127 3,128 2,129 1,130  
 
 

 

Практичне завдання.

WORD

 

Створити документ не менш 10 сторінок друкованого тексту (можна використати свої теоретичні питання по варіанту).

1. Зробити форматування документа по наступних вимогах:

 • Шрифт -Tіmes New Roman, 12;
 • межстрочний інтервал - 1,33;
 • абзац -1,35;
 • вирівнювання - по ширині;
 • текст розбити на два стовпчики;
 • установити переноси;

2. Заголовок - об'єкт WORD ART.

3. Застосувати нумерацію сторінок.

4. Створити нижній і верхній колонтитули.

5. Вставити: примітка, дві виноски.

6. Створити автоматизований зміст і помістити його в початок документа.

7. Створити кілька гіперпосилань (зовнішніх і внутрішніх).

8. Поставити захист на створений документ у вигляді пароля.

9. Створити візитну картку максимальної складності (по власному виборі) і помістити її наприкінці документа.

 

 

EXCEL

Створіть найпростішу електронну таблицю (10 -15 строк) розрахунку заробітної плати з наступною схемою (? - розрахунковий стовпець, заповнення відбувається з використанням рядка формул):

 • прізвище й ініціали працівників;
 • посада;
 • стаж роботи;
 • місячний оклад;
 • кількість робочих днів у місяці;
 • кількість відпрацьованих днів у місяці;
 • ? нарахована заробітна плата;
 • ? відрахування в пенсійний фонд (дотримуйте умови: якщо стаж >30 років, то відрахування становлять 1,5%, інакше 2,5%);
 • ?прибутковий податок (дотримуйте умови: якщо оклад >1500 грн., те відрахування становлять 15%, інакше 13%);
 • ? До видачі на руки.

 

Порядок виконання роботи.

1. Заповните не менш 10 записів у таблицю

2. Заповните розрахункові стовпці, як зазначено вище.

3. Визначите працівника:

 • с найменшою кількістю робочих днів;
 • с найбільшою заробітною платою;
 • с найменшою заробітною платою.

4. Виконаєте також операції по обчисленню загальної суми заробітної плати всього підприємства й середню заробітну плату.

5. По власному розсуді створіть три автофильтри і кілька розширених фільтрів.

6. Побудуйте три різні діаграми на власний розсуд.

 

Питання до іспиту.

При підготовці до іспиту на питання треба відповідатимаксимально докладно, з обов’язковим наведенням прикладів.

 

1. Total Commander. Опишіть основні призначення опцій верхнього системного

2. Total Commander. Опишіть призначення комбінацій клавіш від Ctrl F1- Ctrl F7, наведіть приклади.

3. Total Commander. Опишіть призначення комбінацій функціональних клавіш від Alt F1-Alt F2.

4. Total Commander. Опишіть процедуру копіювання одного та декількох файлів на диск А.

5. Total Commander. Опишіть процедуру перейменування та переносу одного чи декількох файлів на диск А.

6. Total Commander. Опишіть процедуру призначення функціональних клавіш від F1-F10.

7. Total Commander. Опишіть процес створення на диску А каталогу SOS. Скопіювати на диск А в каталог SOS з директорії FOXPRO диска А усі файли з типом *.exe (декількома способами).

8. Total Commander. Призначення комбінацій функціональних клавіш Alt F1-F10.

9. Антивірусні програми, призначення, застосування антивірусних програм для забезпечення нормальної та безпечної роботи персонального комп’ютера.

10. Головні пристрої ПЕОМ, покоління ЕОМ, ЕОМ 5-го покоління, перспективи розвитку сучасної обчислювальної техніки.

11. Головні програми оболонки Windows .

12. Total Commander. Описати опцію "вид" верхнього системного меню. Опишіть призначення комбінацій клавіш Alt F10-Alt F10.

13. Total Commander. Описати опцію "вставка" верхнього системного меню. Описати опцію "файл" верхнього системного меню.

14. Основні пристрої ПК. З яких пристроїв компонується сучасний ПК, їх основні характеристики.

15. Total Commander. Описати опцію "правка" верхнього системного меню. Опишіть процедуру різноманітних видів сортування файлів в активному каталозі, для чого це потрібно .

16. Total Commander. Описати опцію "інструменти" верхнього системного меню. Опишіть процедуру створення дерева каталогів, вивести на екран це дерево

17. Total Commander. Опишіть процедуру різноманітних видів сортування файлів в активному каталозі, для чого це потрібно .

18. Накопичувачі на МД і монітори. Принтери й пристрої для читання компакт дисків.

19. Total Commander. Опишіть процедуру копіювання декількох файлів з однаковими іменами, або однаковими розширеннями на диск А.

20. Операційна оболонка WINDOWS. Дати визначення операційної системи. Описати основні операційні системи.

21. Операційна оболонка WINDOWS. Істрія виникнення та розвитку.

22. Операційна оболонка WINDOWS. Істрія виникнення та розвитку. Основні принципи роботи.

23. Операційна оболонка WINDOWS. Описати опцію "свойства" робочого столу.

24. Операційна оболонка WINDOWS. Описати п’ять способів копіювання файлу чи групи файлів. Основні пристрої ПК. ОЗП. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

25. Операційна оболонка WINDOWS. Описати призначення опції "настройка".

26. Операційна оболонка WINDOWS. Описати призначення опції "настройка" –"панель управления". Основні пристрої ПК. Материнська плата. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

27. Операційна оболонка WINDOWS. Описати призначення цього ланцюга "рабочий стол – свойства - оформление".

28. Операційна оболонка WINDOWS. Опишіть детально призначення системної папки "мой компьютер".

29. Операційна оболонка WINDOWS. Основні принци роботи.

30. Операційна оболонка WINDOWS. Що таке буфер обміну, як його використовувати при роботі в операційній оболонці WINDOWS, навести приклади.

31. Операційна оболонка WINDOWS. Що таке контекстне меню об'єкта. Розглянуте контекстне меню "робочого столу.

32. Операційна оболонка WINDOWS. Що таке програма драйвер. Як установити драйвер на принтер (докладно).

33. Операційна оболонка WINDOWS. Які системні папки розміщуються на робочому столі. Докладно описати для чого вони слугують.

34. Операційне середовище Windows: склад та структура, принципи функціонування, робота з файловою структурою.

35. Основні пристрої ПК. Вінчестер. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

36. Основні пристрої ПК. Вінчестер. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

37. Основні пристрої ПК. Жидко-крісталічний монітор. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

38. Основні пристрої ПК. Монітор. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

39. Основні пристрої ПК. ПЗП. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

40. Основні пристрої ПК. Принцип дії матричного принтера. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

41. Основні пристрої ПК. Принцип дії монітору з електронно-лучевою трубкою. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

42. Основні пристрої ПК. Процесор. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

43. Програми - архіватори, призначення, принципи побудови, типи архіваторів. Програми WinARJ.EXE, WinRAR.EXE, WinZip.

44. Роль програмного забезпечення в загальній структурі ЕОМ, системне та прикладне програмне забезпечення.

45. Системи обробки тексту. Текстові редактори. Призначення текстових редакторів. Текстовий редактор Microsoft Word. Елементи вікна Word .

46. Системна утиліта Windows Commander (NORTON Commander, Total Commander): склад, структура, правила роботи, управління файлами та каталогами. Командний рядок, призначення, способи використання.

47. Основні пристрої ПК. Принцип дії лазерного принтера. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

48. Схема та принцип роботи класичної ПЕОМ.

49. Табличний процесор EXCEL. Інтерфейс користувача (меню, довідкова система, формат екрану). Типи даних, які використовуються в електронних таблицях (символьні, числові).

50. Табличний процесор Excel. Побудова діаграм та графіків, способи редагування.

51. Табличний процесор EXCEL. Головні елементи електронної таблиці (книга, лист, клітина, табличний курсор).

52. Табличний процесор EXCEL. Описати основні дії опції «ФОРМАТ».

53. Табличний процесор Excel. Описати основні дії які можливо виконувати з комірками Excel.

54. Табличний процесор Excel. Основні відомості про табличні процесори. MS Excel для Windows. Робоче вікно MS Excel.

55. Табличний процесор Excel. Побудова графіків та діаграм.

56. Табличний процесор Excel. Поняття електронної таблиці, доцільність використання.

57. Табличний процесор EXCEL. Послідовність дій при розв’язанні задач за допомогою табличного процесору.

58. Табличний процесор Excel. Робота з даними в аркуші MS Excel. Робота з елементами таблиці. Використання функцій.

59. Табличний процесор Excel. Що таке автофільтр, його призначення.

60. Табличний процесор Excel. Що таке легенда і які дії можливо з нею виконати.

61. Табличний процесор Excel. Що таке фільтр, його призначення.

62. Текстовий процесор WORD. Панель форматування.

63. Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Основні принципи створення та редагування графічних зображень, дії з графічними об’єктами.

64. Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Основні принципи форматування тексту.

65. Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Перевірка правопису. Авто текст. Авто заміна

66. Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Робота з редактором формул. Створення таблиць. Можливості використання стандартних функцій при обчисленнях

67. Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Створення гіперпосилання. Створення автоматизованого змісту документа.

68. Текстовий процесор WORD. Команди меню «Вставка і Формат».

69. Текстовий процесор WORD. Команди створення і редагування таблиць (меню Таблиця).

70. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "вид" верхнього системного меню.

71. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "вставка" верхнього системного меню.

72. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "сервіс" верхнього системного меню.

73. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "таблиця" верхнього системного меню. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "формат" верхнього системного меню.

74. Текстовий редактор Microsoft Word. Основні опції верхнього системного меню.

 

 

Титульний лист.

Табл.3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ   Контрольна робота з дисципліни: Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт     Виконав студент гр. ***** Перевірив к. т. н., доц. Корніловська Н.В.     Херсон 2008

 

Тестові завдання для самоконтролю знань.

Esc, Enter.

2) Clrl+Alt+Del.

Delete, Backspace.

Shift, Insert.

19. Підкреслення червоною хвилястою лінією слова у тексті означає, що (знайдіть неправильну відповідь):

1) Система підкреслює усіневідомі їй слова.

2) У підкреслених словах є помилка.

3) Слово написане іншою мовою.

4) В пункті меню Вид-Колонтитул обрано колонтитулом червону хвилясту лінію.

Рекомендована література

 

1. С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. Домашний ПК.-Харьков: Фолио, 2004.-495 с.

2. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.

3. Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.

4. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.

5. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.

6. Персональный компьютер для всех / Под ред. А. Я. Савельева. – М.: Высшая школа, 1991.

7. Рогальський Ф.Б. Основи інформатики. Херсон: ХІІ, 1995.

8. Рогальський Ф.Б., Лур’є І.А., Дурман М.О., Пекеліс Д. А. Лабораторний практикум з основ інформатики. Частина 2. Навч. посібник / За ред. Ф. Б. Рогальського. –Херсон: ХДТУ, 2002. - 184 с.

9. Информатика. Учебник. – 3-е изд., перераб./ /Под ред. Н.В. Макаровой. –М.: Финансы и статистика, 2002. –256 с.

10. Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики / За ред. В. М. – К.: Фенікс, 1997.

11. Информатика / Курносов А.П., Кулев С.В., Улезько А.В. и др.; Под ред. А.П. Курносова. – М: КолосС, 2005. – 272 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

12. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Издание 8-е, переработанное и дополненное — М.: Инфра-М, 2000. — 640 с.: ил.

13. Конюховский В., Колесов Д. Экономическая информатика. – СПб: Питер, 2002. – 560 с.

14. Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи “Основи Windows” з дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка” /Ф.Б. Рогальський, М.О. Дурман, О.М.Скороход. - Херсон, ХДТУ, 2007.

15. Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи “ Total Commander” для студентів усіх спеціальностей /М.Д.Лубяна, О.Є.Огнєва. – Херсон, ХНТУ, 2007.

16. Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи “Стандартні програми Windows” для студентів усіх спеціальностей. / Ф.Б.Рогальський О.Є.Огнєва,. – Херсон, ХНТУ, 2005.

17. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Текстовий редактор Word for Windows” з дисциплін "Інформатика та комп’ютерна техніка" для студентів всіх спеціальностей. Заняття №1 — «Створення та редагування документів» /Ф.Б. Рогальський, М. О. Дурман. -Херсон, ХНТУ, 2007.

18. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Текстовий редактор Word for Windows” з дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка" для студентів всіх спеціальностей. Заняття №2 — «Форматування документів» /Ф.Б. Рогальський, М. О. Дурман. -Херсон, ХДТУ, 2007.

19. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Текстовий редактор Word for Windows” з дисципліни „Інформатика та ком ’ютерна техніка” для студентів всіх спеціальностей. Заняття № 5 — «Створення та редагування графічних зображень» /Ф.Б. Рогальський, М. О. Дурман. -Херсон, ХНТУ, 2007.

20. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №1 – “Основні елементи електронної таблиці”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогалський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

21. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №2 – “Введення й редагування даних»”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

22. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №3 – “Обчислення в Excel”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

23. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №4 – “Умовний оператор”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

24. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №6 – “Сортування”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

25. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №8 – “Побудова діаграм”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

26. Файтс Ф., Джонстон П., Кротц М. Компьютерный вирус: проблемы и прогноз. – М.: Мир, 1994.

27. Компьютерная грамотность. Экспрес-курс для деловых людей. – М.: Виктор и сын, 1993.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання

з дисципліни Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт
для студентів 1 курсу
напряму 6.050201 „Системна інженерія” 6.050202 „Автоматизація та комп`ютерно – інтегровані технології”
галузь знань 0502 „Автоматика та управління”
факультету кібернетики

 

 

 

Херсон-2008


Укладачі: доц. Корніловська Н. В. , Лур’є І. А.

Рецензент : доц. Круглий Д. Г.

 

Розглянуто на засідання кафедри інформатики і комп’ютерних технологій

Протокол №4 від 8 лютий 2008р.

Завідувач кафедри Рогальський Ф. Б.
Вступ.

В ході вивчення дисципліни «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт» студенти заочної форми навчання повинні ознайомитися с такими питаннями:

 

- основні поняття - інформатика, інформаційні технології. носії інформації, кодування і передача інформації, історія розвитку електронних обчислювальних машин;

- основні правила роботи в двох панельних інтерфейсах;

-що таке операційна система, приклади операційних систем. Операційна система MS DOS, поняття файл, каталог, кореневий каталог, форматування магнітного носія. архівація даних. антивірусні програми;

-операційна оболонка WINDOWS 2000, ієрархічна структура зберігання даних на магнітних носіях, робочий стіл, корзина, мій комп'ютер – системні директорії, основні поняття: файл, каталог, ярлик, основні навички роботи з ними;

-текстовий редактор WORD FOR WINDIOWS, форматування документів;

-табличний процесор EXСEL FOR WINDOWS. Основні поняття EXСEL, створення та заповнення таблиці постійними даними та формулами, використання функцій, умовний оператор, сортування й фільтрація даних, робота з аркушами, побудова діаграм, робота зі списками.

 

 

Для перевірки матеріалу, викладеного в дисципліни «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт», студент заочної форми навчання повинен виконати домашню контрольну роботу і надати її для перевірки в установлений термін.

Контрольна робота складається з двох частин:

1. Два теоретичні питання, наведені в п.1.

2. Практичне завдання складається з двох частин (робота в текстовому редакторі WORD та робота з електронними таблицями EXCEL), наведене в п.2.

 

Вибір варіанта теоретичного питання контрольної роботи здійснюється згідно табл. 1, табл. 2. Титульний лист контрольної роботи наведено в табл. 3.

Оформлення контрольної роботи:

1. Титульний лист.

2. Теоретичні питання надається в роздрукованому вигляді та в електронному виді на CD або DVD диску файл – прізвище-група(теор).doc, наприклад (Лєсков-1зА(теор).doc).

3. Практичне завдання також надається в роздрукованому та електронному вигляді на CD або DVD диску :

· Електронний вид – файл фамілія-група(прак).doc та фамілія-група(прак).xls, наприклад (Лєсков-1зА(прак).doc,Лєсков-1зА(прак).xls).

 

1. Теоретичні питання.

1. Історія розвитку операційної системи WІNDOWSE.

2. Інформація: властивості, застосування, кодування.

3. Пристрій вводу-виводу, допоміжні пристрої ПК.

4. Електронні таблиці.

5. Операційна система MS DOS : призначення, структура, можливості, основні команди.

6. Історія комп'ютерів, їхній сучасний стан і перспективи розвитку.

7. ЕОМ як програмно - технічний комплекс.

8. ПК - основні компоненти системного блоку, внутрішня й зовнішня пам'ять.

9. Графічні системи ПК.

10. Глобальні комп'ютерні мережі.

11. Сучасні програми архіватори.

12. Комп'ютерні віруси.

13. Системи підготовки текстів - текстовий редактор WORD.

14. Антивірусні програми.

15. Можливості комп'ютерної мережі ІNTERNET.

16. Сучасні операційні системи.

17. Мови програмування.

18. Сучасні інформаційні системи й технології.

19. Основні принципи роботи в операційній системі WІNDOWSE.

20. Мультимедийные можливості ПК, їхнє застосування в навчальних системах.

21. Технічні засоби інформаційних систем.

22. Локальні комп'ютерні мережі.

23. Базові програмні засоби інформаційних технологій.

24. Сучасні операційні системи.

25. Прикладне програмне забезпечення.

26. Обчислювальні засоби недалекого минулого.

27. Інформаційне забезпечення додатків користувача.

28. Основні принципи роботи у двохпанельних інтерфейсах.

29. Апаратне забезпечення сучасних ПК.

30. Ієрархічна структура даних на магнітних носіях.

31. Клавіатура, призначення клавіш клавіатури.

32. Дії при " зависанні" комп'ютера.

33. Призначення й основні риси системи Wіndows XP (многозадачность, графічний інтерфейс і т.д.). Її переваги в порівнянні з MS-DOS.

34. Склад Wіndows- екрана.

35. Об'єкти Wіndows: піктограми, папки, вікна, ярлики, їхньої властивості. Різновиду вікон в Wіndows.

36. Робота з об'єктами Wіndows (відкриття, закриття, зміна розмірів, копіювання, переміщення, видалення, изменеие властивостей і т.д.)

37. Робота з меню Пуск.

38. Робота з вікнами, меню, довідковою системою в Wіndows.

39. Навігація за фізичною структурою ПК.

40. Створення ярликів на Робочому столі, їхнє призначення й властивості.

41. Спеціальні папки Wіndows, їхнє призначення

42. Настроювання Робочого стола.

43. Настроювання властивостей системи (дати й часу, миші й т.д.)

44. Призначення програми Провідник.

45. Склад вікна програми Провідник (панелі, їхній зміст, контекстні меню, Панель інструментів)

46. Створення нової вкладеної папки на обраному диску (різні способи)

47. Способи виділення групи файлів, папок (суміжних, несуміжних, що мають загальна ознака (наприклад, однакове розширення)і т.д.)

48. Способи копіювання файлів, папок або їхніх груп.

49. Способи переміщення файлів, папок або їхніх груп.

50. Способи видалення файлів, папок або їхніх груп.

51. Як завантажити обраний файл-документ із вікна Провідник?

52. Як завантажити обрану програму з вікна Провідник?

53. Способи пошуку файлів, папок й їхніх груп по різних ознаках у Головному меню

54. Як завантажити обрану програму з Головного меню?

55. Способи пошуку файлів, папок й їхніх груп по різних ознаках у Провіднику

56. Побудова діаграм в Word

57. Виконання обчислень в Word

58. Total Commander. Опишіть основні призначення опцій верхнього системного

59. Total Commander. Опишіть призначення комбінацій клавіш від Ctrl F1- Ctrl F7, наведіть приклади.

60. Total Commander. Опишіть призначення комбінацій функціональних клавіш від Alt F1-Alt F2.

61. Total Commander. Опишіть процедуру копіювання одного та декількох файлів на диск А.

62. Total Commander. Опишіть процедуру перейменування та переносу одного чи декількох файлів на диск А.

63. Total Commander. Опишіть процедуру призначення функціональних клавіш від F1-F10.

64. Total Commander. Опишіть процес створення на диску А каталогу SOS. Скопіювати на диск А в каталог SOS з директорії FOXPRO диска А усі файли з типом *.exe (декількома способами).

65. Total Commander. Призначення комбінацій функціональних клавіш Alt F1-F10.

66. Антивірусні програми, призначення, застосування антивірусних програм для забезпечення нормальної та безпечної роботи персонального комп’ютера.

67. Головні пристрої ПЕОМ, покоління ЕОМ, ЕОМ 5-го покоління, перспективи розвитку сучасної обчислювальної техніки.

68. Головні програми оболонки Windows .

69. Total Commander. Описати опцію "вид" верхнього системного меню. Опишіть призначення комбінацій клавіш Alt F10-Alt F10.

70. Total Commander. Описати опцію "вставка" верхнього системного меню. Описати опцію "файл" верхнього системного меню.

71. Основні пристрої ПК. З яких пристроїв компонується сучасний ПК, їх основні характеристики.

72. Total Commander. Описати опцію "правка" верхнього системного меню. Опишіть процедуру різноманітних видів сортування файлів в активному каталозі, для чого це потрібно .

73. Total Commander. Описати опцію "інструменти" верхнього системного меню. Опишіть процедуру створення дерева каталогів, вивести на екран це дерево

74. Total Commander. Опишіть процедуру різноманітних видів сортування файлів в активному каталозі, для чого це потрібно .

75. Накопичувачі на МД і монітори. Принтери й пристрої для читання компакт дисків.

76. Total Commander. Опишіть процедуру копіювання декількох файлів з однаковими іменами, або однаковими розширеннями на диск А.

77. Операційна оболонка WINDOWS. Дати визначення операційної системи. Описати основні операційні системи.

78. Операційна оболонка WINDOWS. Істрія виникнення та розвитку.

79. Операційна оболонка WINDOWS. Істрія виникнення та розвитку. Основні принципи роботи.

80. Операційна оболонка WINDOWS. Описати опцію "свойства" робочого столу.

81. Операційна оболонка WINDOWS. Описати п’ять способів копіювання файлу чи групи файлів. Основні пристрої ПК. ОЗП. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

82. Операційна оболонка WINDOWS. Описати призначення опції "настройка".

83. Операційна оболонка WINDOWS. Описати призначення опції "настройка" –"панель управления". Основні пристрої ПК. Материнська плата. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

84. Операційна оболонка WINDOWS. Описати призначення цього ланцюга "рабочий стол – свойства - оформление".

85. Операційна оболонка WINDOWS. Опишіть детально призначення системної папки "мой компьютер".

86. Операційна оболонка WINDOWS. Основні принци роботи.

87. Операційна оболонка WINDOWS. Що таке буфер обміну, як його використовувати при роботі в операційній оболонці WINDOWS, навести приклади.

88. Операційна оболонка WINDOWS. Що таке контекстне меню об'єкта. Розглянуте контекстне меню "робочого столу.

89. Операційна оболонка WINDOWS. Що таке програма драйвер. Як установити драйвер на принтер (докладно).

90. Операційна оболонка WINDOWS. Які системні папки розміщуються на робочому столі. Докладно описати для чого вони слугують.

91. Операційне середовище Windows: склад та структура, принципи функціонування, робота з файловою структурою.

92. Основні пристрої ПК. Вінчестер. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

93. Основні пристрої ПК. Вінчестер. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

94. Основні пристрої ПК. Жидко-крісталічний монітор. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

95. Основні пристрої ПК. Монітор. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

96. Основні пристрої ПК. ПЗП. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

97. Основні пристрої ПК. Принцип дії матричного принтера. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

98. Основні пристрої ПК. Принцип дії монітору з електронно-лучевою трубкою. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

99. Основні пристрої ПК. Процесор. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

100.Програми - архіватори, призначення, принципи побудови, типи архіваторів. Програми WinARJ.EXE, WinRAR.EXE, WinZip.

101.Роль програмного забезпечення в загальній структурі ЕОМ, системне та прикладне програмне забезпечення.

102.Системи обробки тексту. Текстові редактори. Призначення текстових редакторів. Текстовий редактор Microsoft Word. Елементи вікна Word .

103.Системна утиліта Windows Commander (NORTON Commander, Total Commander): склад, структура, правила роботи, управління файлами та каталогами. Командний рядок, призначення, способи використання.

104.Основні пристрої ПК. Принцип дії лазерного принтера. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

105.Схема та принцип роботи класичної ПЕОМ.

106.Табличний процесор EXCEL. Інтерфейс користувача (меню, довідкова система, формат екрану). Типи даних, які використовуються в електронних таблицях (символьні, числові).

107.Табличний процесор Excel. Побудова діаграм та графіків, способи редагування.

108.Табличний процесор EXCEL. Головні елементи електронної таблиці (книга, лист, клітина, табличний курсор).

109.Табличний процесор EXCEL. Описати основні дії опції «ФОРМАТ».

110.Табличний процесор Excel. Описати основні дії які можливо виконувати з комірками Excel.

111.Табличний процесор Excel. Основні відомості про табличні процесори. MS Excel для Windows. Робоче вікно MS Excel.

112.Табличний процесор Excel. Побудова графіків та діаграм.

113.Табличний процесор Excel. Поняття електронної таблиці, доцільність використання.

114.Табличний процесор EXCEL. Послідовність дій при розв’язанні задач за допомогою табличного процесору.

115.Табличний процесор Excel. Робота з даними в аркуші MS Excel. Робота з елементами таблиці. Використання функцій.

116.Табличний процесор Excel. Що таке автофільтр, його призначення.

117.Табличний процесор Excel. Що таке легенда і які дії можливо з нею виконати.

118.Табличний процесор Excel. Що таке фільтр, його призначення.

119.Текстовий процесор WORD. Панель форматування.

120.Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Основні принципи створення та редагування графічних зображень, дії з графічними об’єктами.

121.Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Основні принципи форматування тексту.

122.Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Перевірка правопису. Авто текст. Авто заміна

123.Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Робота з редактором формул. Створення таблиць. Можливості використання стандартних функцій при обчисленнях

124.Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Створення гіперпосилання. Створення автоматизованого змісту документа.

125.Текстовий процесор WORD. Команди меню «Вставка і Формат».

126.Текстовий процесор WORD. Команди створення і редагування таблиць (меню Таблиця).

127.Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "вид" верхнього системного меню.

128.Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "вставка" верхнього системного меню.

129.Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "сервіс" верхнього системного меню.

130.Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "таблиця" верхнього системного меню. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "формат" верхнього системного меню.

131.Текстовий редактор Microsoft Word. Основні опції верхнього системного меню.

132.Програми - архіватори, призначення, принципи побудови, типи архіваторів. Програми WinARJ.EXE, WinRAR.EXE, WinZip.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.21.209 (0.053 с.)