ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Таблиці вибору варіанта теоретичних питань. 

Табл. 1

  Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань  
Теоретичні питання 91,110 92,109 93,108 94,107 95,106  
 
 
Теоретичні питання   90,111   89,112   88,113 87,114 86,115  
Теоретичні питання   70,131   69,132   68,1 67,2 66,3  
Теоретичні питання   51,18   52,17   53,16 54,15 55,14  
Теоретичні питання   50,12 49,13 48,14 47,15 46,16  
Теоретичні питання   31,100 32,30 33,29 34,28 35,27  
Теоретичні питання   30,101 29,102 28,103 27,104 26,105  
Теоретичні питання   11,120 12,119 13,118 14,117 15,116  
Теоретичні питання 10,121 9,122 8,123 7,124 6,125  
 
 

Табл.2

Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань Три останні цифри залікової книжки номери питань  
96,105 97,104 98,103 99,102 100,101  
 
 
85,116 84,117 83,118 82,119 81,120  
76,125 77,124 78,123 79,122 80,121  
65,4 64,5 63,6 62,7 61,800  
56,13 57,12 58,11 59,10 60,9  
45,17 44,18 43,19 42,20 41,21  
36,26 37,25 38,24 39,23 40,22  
25,106 24,107 23,108 22,109 21,110  
16,115 17,114 18,113 19,112 20,111  
5,126 4,127 3,128 2,129 1,130  
 
 

 

Практичне завдання.

WORD

 

Створити документ не менш 10 сторінок друкованого тексту (можна використати свої теоретичні питання по варіанту).

1. Зробити форматування документа по наступних вимогах:

 • Шрифт -Tіmes New Roman, 12;
 • межстрочний інтервал - 1,33;
 • абзац -1,35;
 • вирівнювання - по ширині;
 • текст розбити на два стовпчики;
 • установити переноси;

2. Заголовок - об'єкт WORD ART.

3. Застосувати нумерацію сторінок.

4. Створити нижній і верхній колонтитули.

5. Вставити: примітка, дві виноски.

6. Створити автоматизований зміст і помістити його в початок документа.

7. Створити кілька гіперпосилань (зовнішніх і внутрішніх).

8. Поставити захист на створений документ у вигляді пароля.

9. Створити візитну картку максимальної складності (по власному виборі) і помістити її наприкінці документа.

 

 

EXCEL

Створіть найпростішу електронну таблицю (10 -15 строк) розрахунку заробітної плати з наступною схемою (? - розрахунковий стовпець, заповнення відбувається з використанням рядка формул):

 • прізвище й ініціали працівників;
 • посада;
 • стаж роботи;
 • місячний оклад;
 • кількість робочих днів у місяці;
 • кількість відпрацьованих днів у місяці;
 • ? нарахована заробітна плата;
 • ? відрахування в пенсійний фонд (дотримуйте умови: якщо стаж >30 років, то відрахування становлять 1,5%, інакше 2,5%);
 • ?прибутковий податок (дотримуйте умови: якщо оклад >1500 грн., те відрахування становлять 15%, інакше 13%);
 • ? До видачі на руки.

 

Порядок виконання роботи.

1. Заповните не менш 10 записів у таблицю

2. Заповните розрахункові стовпці, як зазначено вище.

3. Визначите працівника:

 • с найменшою кількістю робочих днів;
 • с найбільшою заробітною платою;
 • с найменшою заробітною платою.

4. Виконаєте також операції по обчисленню загальної суми заробітної плати всього підприємства й середню заробітну плату.

5. По власному розсуді створіть три автофильтри і кілька розширених фільтрів.

6. Побудуйте три різні діаграми на власний розсуд.

 

Питання до іспиту.

При підготовці до іспиту на питання треба відповідатимаксимально докладно, з обов’язковим наведенням прикладів.

 

1. Total Commander. Опишіть основні призначення опцій верхнього системного

2. Total Commander. Опишіть призначення комбінацій клавіш від Ctrl F1- Ctrl F7, наведіть приклади.

3. Total Commander. Опишіть призначення комбінацій функціональних клавіш від Alt F1-Alt F2.

4. Total Commander. Опишіть процедуру копіювання одного та декількох файлів на диск А.

5. Total Commander. Опишіть процедуру перейменування та переносу одного чи декількох файлів на диск А.

6. Total Commander. Опишіть процедуру призначення функціональних клавіш від F1-F10.

7. Total Commander. Опишіть процес створення на диску А каталогу SOS. Скопіювати на диск А в каталог SOS з директорії FOXPRO диска А усі файли з типом *.exe (декількома способами).

8. Total Commander. Призначення комбінацій функціональних клавіш Alt F1-F10.

9. Антивірусні програми, призначення, застосування антивірусних програм для забезпечення нормальної та безпечної роботи персонального комп’ютера.

10. Головні пристрої ПЕОМ, покоління ЕОМ, ЕОМ 5-го покоління, перспективи розвитку сучасної обчислювальної техніки.

11. Головні програми оболонки Windows .

12. Total Commander. Описати опцію "вид" верхнього системного меню. Опишіть призначення комбінацій клавіш Alt F10-Alt F10.

13. Total Commander. Описати опцію "вставка" верхнього системного меню. Описати опцію "файл" верхнього системного меню.

14. Основні пристрої ПК. З яких пристроїв компонується сучасний ПК, їх основні характеристики.

15. Total Commander. Описати опцію "правка" верхнього системного меню. Опишіть процедуру різноманітних видів сортування файлів в активному каталозі, для чого це потрібно .

16. Total Commander. Описати опцію "інструменти" верхнього системного меню. Опишіть процедуру створення дерева каталогів, вивести на екран це дерево

17. Total Commander. Опишіть процедуру різноманітних видів сортування файлів в активному каталозі, для чого це потрібно .

18. Накопичувачі на МД і монітори. Принтери й пристрої для читання компакт дисків.

19. Total Commander. Опишіть процедуру копіювання декількох файлів з однаковими іменами, або однаковими розширеннями на диск А.

20. Операційна оболонка WINDOWS. Дати визначення операційної системи. Описати основні операційні системи.

21. Операційна оболонка WINDOWS. Істрія виникнення та розвитку.

22. Операційна оболонка WINDOWS. Істрія виникнення та розвитку. Основні принципи роботи.

23. Операційна оболонка WINDOWS. Описати опцію "свойства" робочого столу.

24. Операційна оболонка WINDOWS. Описати п’ять способів копіювання файлу чи групи файлів. Основні пристрої ПК. ОЗП. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

25. Операційна оболонка WINDOWS. Описати призначення опції "настройка".

26. Операційна оболонка WINDOWS. Описати призначення опції "настройка" –"панель управления". Основні пристрої ПК. Материнська плата. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

27. Операційна оболонка WINDOWS. Описати призначення цього ланцюга "рабочий стол – свойства - оформление".

28. Операційна оболонка WINDOWS. Опишіть детально призначення системної папки "мой компьютер".

29. Операційна оболонка WINDOWS. Основні принци роботи.

30. Операційна оболонка WINDOWS. Що таке буфер обміну, як його використовувати при роботі в операційній оболонці WINDOWS, навести приклади.

31. Операційна оболонка WINDOWS. Що таке контекстне меню об'єкта. Розглянуте контекстне меню "робочого столу.

32. Операційна оболонка WINDOWS. Що таке програма драйвер. Як установити драйвер на принтер (докладно).

33. Операційна оболонка WINDOWS. Які системні папки розміщуються на робочому столі. Докладно описати для чого вони слугують.

34. Операційне середовище Windows: склад та структура, принципи функціонування, робота з файловою структурою.

35. Основні пристрої ПК. Вінчестер. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

36. Основні пристрої ПК. Вінчестер. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

37. Основні пристрої ПК. Жидко-крісталічний монітор. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

38. Основні пристрої ПК. Монітор. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

39. Основні пристрої ПК. ПЗП. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

40. Основні пристрої ПК. Принцип дії матричного принтера. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

41. Основні пристрої ПК. Принцип дії монітору з електронно-лучевою трубкою. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

42. Основні пристрої ПК. Процесор. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

43. Програми - архіватори, призначення, принципи побудови, типи архіваторів. Програми WinARJ.EXE, WinRAR.EXE, WinZip.

44. Роль програмного забезпечення в загальній структурі ЕОМ, системне та прикладне програмне забезпечення.

45. Системи обробки тексту. Текстові редактори. Призначення текстових редакторів. Текстовий редактор Microsoft Word. Елементи вікна Word .

46. Системна утиліта Windows Commander (NORTON Commander, Total Commander): склад, структура, правила роботи, управління файлами та каталогами. Командний рядок, призначення, способи використання.

47. Основні пристрої ПК. Принцип дії лазерного принтера. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

48. Схема та принцип роботи класичної ПЕОМ.

49. Табличний процесор EXCEL. Інтерфейс користувача (меню, довідкова система, формат екрану). Типи даних, які використовуються в електронних таблицях (символьні, числові).

50. Табличний процесор Excel. Побудова діаграм та графіків, способи редагування.

51. Табличний процесор EXCEL. Головні елементи електронної таблиці (книга, лист, клітина, табличний курсор).

52. Табличний процесор EXCEL. Описати основні дії опції «ФОРМАТ».

53. Табличний процесор Excel. Описати основні дії які можливо виконувати з комірками Excel.

54. Табличний процесор Excel. Основні відомості про табличні процесори. MS Excel для Windows. Робоче вікно MS Excel.

55. Табличний процесор Excel. Побудова графіків та діаграм.

56. Табличний процесор Excel. Поняття електронної таблиці, доцільність використання.

57. Табличний процесор EXCEL. Послідовність дій при розв’язанні задач за допомогою табличного процесору.

58. Табличний процесор Excel. Робота з даними в аркуші MS Excel. Робота з елементами таблиці. Використання функцій.

59. Табличний процесор Excel. Що таке автофільтр, його призначення.

60. Табличний процесор Excel. Що таке легенда і які дії можливо з нею виконати.

61. Табличний процесор Excel. Що таке фільтр, його призначення.

62. Текстовий процесор WORD. Панель форматування.

63. Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Основні принципи створення та редагування графічних зображень, дії з графічними об’єктами.

64. Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Основні принципи форматування тексту.

65. Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Перевірка правопису. Авто текст. Авто заміна

66. Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Робота з редактором формул. Створення таблиць. Можливості використання стандартних функцій при обчисленнях

67. Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Створення гіперпосилання. Створення автоматизованого змісту документа.

68. Текстовий процесор WORD. Команди меню «Вставка і Формат».

69. Текстовий процесор WORD. Команди створення і редагування таблиць (меню Таблиця).

70. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "вид" верхнього системного меню.

71. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "вставка" верхнього системного меню.

72. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "сервіс" верхнього системного меню.

73. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "таблиця" верхнього системного меню. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "формат" верхнього системного меню.

74. Текстовий редактор Microsoft Word. Основні опції верхнього системного меню.

 

 

Титульний лист.

Табл.3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ   Контрольна робота з дисципліни: Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт     Виконав студент гр. ***** Перевірив к. т. н., доц. Корніловська Н.В.     Херсон 2008

 

Тестові завдання для самоконтролю знань.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.016 с.)