ТОП 10:

Як створит у таблиці декілька стовпчиків однакової ширини?1) Встановити вказівник миші налінію, яка розділяє стовпчики, і перетягувати лінію в інше місце при натиснутій клавіші Alt.

2) Виділяти кожний стовпчик і визначати його ширину, скористатись командою Таблица-Высота и ширина ячейки.

3) Цього зробити неможливо.

4) Виділити стовпчики і скористатись командою Таблица-Автоформат.

43. Як об'єднати декілька комірок таблиці?

1) Встановити вказівник миші на лінію, яка розділяє ці комірки, і натиснути клавішу DEL.

2) Виділити потрібні комірки і використати команду Таблица-Объединить ячейки.

3) Цього зробити неможливо.

4) При натиснутій клавіші DELнатискати мишею па лініях, які розділяють комірки.

Як розділити комірку таблиці па декілька комірок?

1) Встановити вказівку миші на лінію, яка розділяє ці комірки, і натиснути клавішу DEL.

2) Виділити потрібні комірки і використати команду Таблица-Разделить ячейки.

3) Цього зробити неможливо.

4) При натиснутій клавіші DELнатискати мишею на лініях, які розділяють комірки.

45. Щоб змінити розмір малюнка в документі, необхідно:

1) Виділити малюнок натисканням миші, з'являться вісім маркерів для зміни розміру і, перетягуючи ці маркери, встановити потрібний розмір.

2) Змінити розмір малюнка неможливо.

3) Виділити малюнок і, використовуючи клавіші управління курсором, змінити його розмір.

4) Завантажити графічний редактор, завантажити малюнок, змінити розмір малюнка, потім вставити малюнок у текст.

Чим відрізняються способи копіювання малюнка від способів копіювання тексту?

1) Нічим.

2) Малюнок неможливо копіювати за допомогою комбінацій клавіш.

3) Малюнок неможливо копіювати за допомогою команд Копировать, Вставитьпункту меню Правка.

4) Малюнок неможливо копіювати.

47. Якщо необхідно роздрукувати документ, використовуючи альбомну орієнтацію паперу, необхідно:

1) Відкрити меню ФАЙЛ,пункт ПЕЧАТЬ,кнопка Параметры,встановити потрібний параметр.

2) Відкрити меню ФАЙЛ,пункт Параметры страницы.

3) Відкрити меню ФАЙЛ,пункт Параметры страницы,вкладника Размер бумаги,встановити відповідне положення перемикача Ориентация.

4) Виконати команду Вид-Разметка страницы.

48. Щоб вставити у документ номери сторінок, необхідно:

1) Скористатись пунктом меню Вставка, Номера страниц...

2) Скористатись пунктом меню Вставка, Оглавление и указатели...

3) Скористатись путном меню Вид, Колонтитулы...

4) В процесі набирання тексту нумерувати кожну сторінку.

Що відбудеться з номерами сторінок документа, якщо вставити одну додаткову сторінку?

1) Сторінки документа будуть автоматично перенумеровані.

2) Нова сторінка залишиться без номера. Необхідно розставити номери сторінок знову.

3) При додаванні нової сторінки система запитає: «Пронумерувати сторінки?»і буде чекати відповіді.

4) Нумерація сторінок зникне.

Де розташовуються колонтитули?

1) Колонтитули можуть бути розташовані вгорі і внизу сторінки.

2) Колонтитули можуть бути розташовані тільки вгорі сторінки.

3) Колонтитули можуть бути розташовані тільки внизу сторінки.

4) Колонтитули можуть бути розташовані в будь-якому місці сторінки.

 

 


Коди правильних відповідей на тестові питания за темою «MICROSOF1 WORD»

 

№ питання № правильної відповіді
З4

 

Рекомендована література

 

1. С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. Домашний ПК.-Харьков: Фолио, 2004.-495 с.

2. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.

3. Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.

4. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.

5. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.

6. Персональный компьютер для всех / Под ред. А. Я. Савельева. – М.: Высшая школа, 1991.

7. Рогальський Ф.Б. Основи інформатики. Херсон: ХІІ, 1995.

8. Рогальський Ф.Б., Лур’є І.А., Дурман М.О., Пекеліс Д. А. Лабораторний практикум з основ інформатики. Частина 2. Навч. посібник / За ред. Ф. Б. Рогальського. –Херсон: ХДТУ, 2002. - 184 с.

9. Информатика. Учебник. – 3-е изд., перераб./ /Под ред. Н.В. Макаровой. –М.: Финансы и статистика, 2002. –256 с.

10. Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики / За ред. В. М. – К.: Фенікс, 1997.

11. Информатика / Курносов А.П., Кулев С.В., Улезько А.В. и др.; Под ред. А.П. Курносова. – М: КолосС, 2005. – 272 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

12. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Издание 8-е, переработанное и дополненное — М.: Инфра-М, 2000. — 640 с.: ил.

13. Конюховский В., Колесов Д. Экономическая информатика. – СПб: Питер, 2002. – 560 с.

14. Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи “Основи Windows” з дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка” /Ф.Б. Рогальський, М.О. Дурман, О.М.Скороход. - Херсон, ХДТУ, 2007.

15. Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи “ Total Commander” для студентів усіх спеціальностей /М.Д.Лубяна, О.Є.Огнєва. – Херсон, ХНТУ, 2007.

16. Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи “Стандартні програми Windows” для студентів усіх спеціальностей. / Ф.Б.Рогальський О.Є.Огнєва,. – Херсон, ХНТУ, 2005.

17. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Текстовий редактор Word for Windows” з дисциплін "Інформатика та комп’ютерна техніка" для студентів всіх спеціальностей. Заняття №1 — «Створення та редагування документів» /Ф.Б. Рогальський, М. О. Дурман. -Херсон, ХНТУ, 2007.

18. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Текстовий редактор Word for Windows” з дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка" для студентів всіх спеціальностей. Заняття №2 — «Форматування документів» /Ф.Б. Рогальський, М. О. Дурман. -Херсон, ХДТУ, 2007.

19. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Текстовий редактор Word for Windows” з дисципліни „Інформатика та ком ’ютерна техніка” для студентів всіх спеціальностей. Заняття № 5 — «Створення та редагування графічних зображень» /Ф.Б. Рогальський, М. О. Дурман. -Херсон, ХНТУ, 2007.

20. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №1 – “Основні елементи електронної таблиці”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогалський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

21. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №2 – “Введення й редагування даних»”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

22. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №3 – “Обчислення в Excel”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

23. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №4 – “Умовний оператор”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

24. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №6 – “Сортування”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

25. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №8 – “Побудова діаграм”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

26. Файтс Ф., Джонстон П., Кротц М. Компьютерный вирус: проблемы и прогноз. – М.: Мир, 1994.

27. Компьютерная грамотность. Экспрес-курс для деловых людей. – М.: Виктор и сын, 1993.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.214.179 (0.008 с.)