ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ланцюг швидких переміщень (столу, супорту) складається з электродвигу-на (N=1 кВт, n=1440 об/хв.) та черв'ячной пари. Цей ланцюг уключається у основ-ний ланцюг верстату через маточину.

Ланцюг переміщення інструментального шпинделю складається з электро-двигуна (N= 0.18 кВт, n= 1400 об/хв.), ланцюгової передачі 9 – 16, черв'ячної пари та гвинта (t=5 мм) з гайкою, що призначена для переміщення інструменту

(фрези) уздовж ії вісі.

 

5. Форма звіту з лабораторної роботи

Форма звіту надається у вигляді таблиці з кінцевими даними.

 

ХНТУ, каф.ТМБ ОТМЦ Лаб.роб.№ 1 П.І.Б. студента Група Дата провед. лаб.роб./захис
Технічна характеристика верстату моделі 5Е32 Найбільший модуль нарізання, мм. по чавуну …………………………………………….. 8 по сталі ………………………………………….. 6 Найбільша ширина обробки групи зубчастих колес, мм. ………………………………………………… 280 Найбільше переміщення супортної стойки, мм. …... 450 Найбільше переміщення супорту, мм. ………………. 335 Найбільші розміри черв'ячної фрези: діаметр, мм. …………………………………………… 150 довжина, мм. ……………………………………………… 130 Кут повороту супорту фрези у градусах ………….. 60¨˚ Числа обертів шпинделю, об/хв.: ……. 53.5; 63; 78; 125; 153; 202; 250. Вертикальні подачі фрези, мм/об. столу: … 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0. Радиальні подачі фрезерної бабки, мм/об столу: …. 0.2; 0.38; 0.78; 0.87; 0.98; 1.15; 1.34; 1.53. Потужність электродвигунів, кВт. ……… …. 4.5; 1.0; 0.18.  
Види поверхонь, що оброблю- ються на верстаті Подачи суппорту (інструм.) Бази для за- кріплення загот. Ріжучий інструмент Бази для за- кріп.інструм.
1……...        
2……...        
……….        
         
  Кінематичний аналіз верстату та настроювання його ланцюгів на обробку заготовки за ідивідуальним завданням   ескіз деталі:  
Кінематичний ланцюг Кінцеві ланки Розрахункові переміщення Формула настроювання Перед.відношен. та колеса гітари
1.Головного руху        
2……        
3……        
Налагоджування верстату на обробку поверхонь ________ ( за ескізом )  
Базування заготовки Інструмент, глибина різан., мм Установка інструменту Переміщ.суп. холосте, мм Переміщ.суп. робоче, мм
1……..        
2……..        
         
Параметри налагоджування
Перехід (поверхня) Глиб. різання, мм Швидк. різання, м/хвил. Част. оберт. об/хвил. Пода- ча мм/об Пода- ча мм/ /хвил. Сум. длинаріз.мм Оп. час, хвил.
1……..              
2……..              
Ескіз наладки  
                                     

 

6. Контрольні питання до самопідготовки

Увага! Контрольна перевірка самостійної підготовки до лабораторної

роботи по рішенню кафедри може здійснюватися по тестах.

 

1. Основні частини зубофрезерувальних верстатів.

2. Основні рухи кінцевих ланок цих верстатів.

3. Основні відзнаки кінематик зубофрезерувальних верстатів моделей:

5Д32, 5Е32, 5К324 та які переваги або недоліки вони надають у техно-

логічному використанні верстату.

4. Кінцеві ланки ланцюгів головного руху, подач, обкочування та диферен-

ціалу та їх розрахункові переміщення.

5. Кинематична структура зубофрезерувальних верстатів

6. Область технологічного використання цих верстатів та необхідні ріжучі інструменти для обробки кожного виду деталей.

7. Особливості розробки схеми налагоджування цих верстатів.

 

 

7. Література.

 

 

1. Кучер И. М.˝ Металлорежущие станки. М.˝ Машиностроение˝, 1970. 718 с.

2. Локтев С. П.˝Металлорежущие станки. М.:”Машиностроение”,1982. 292 с.

3. Кучер И. М., Киватицкий А. А.Покровский . Металлорежущие станки. Альбом

кинематических схем. М.: Машиностроение, 1972 – 306 с.

4. Альбом кинематических схем металлорежущих станков. Эл. сборник. Под ред.

В.П.Петровского. Ч.1,2. Херсон, ХНТУ, каф. ТМС. 2007г.

 

Приложення 1. Загальні види та кінематичні схеми зубофрезеруваль-

них верстатів.

 

 

 

 

Лабораторна робота № 4.

Основні частини, рухи, кінематичний аналіз та

настроювання вертикально-фрезерувальних верстатів

 

1. Мета роботи.

1.1. Ознайомлення та вивчення устрію, призначення та взаємодії механізмів

вертикально-фрезерувальних верстатів.

1.2 Вивчення області технологічного використання цих верстатів.

1.3. Отримання практичних навичок аналізу кінематичних схем вертикально-

фрезерувальних верстатів.

1.4. Вивчення основних прийомів настроювання вертикально-фрезерувальних

верстатів.

 

2. Послідовність виконання роботи.

2.1. Самостійно, до початку проведення лабораторної роботи, по приложенню 1

ознайомитися із загальним видом, конструкціями вертикально-фрезеруваль-

них верстатів, органами керування, механізмами регулювання та запобігаю-

чими пристроями. По лекційному матеріалу запам”ятати їх кінематичну

структуру.

На лабораторній роботі:

2.2. Ознайомитися з видами робіт, що виконуються на вертикально-фрезеруваль-

них верстатах і інструментами, що застосовуються.

2.3. Вивчити основні кінематичні ланцюги верстатів та їхній взаємозв’язок.

2.4. Вивчити основні прийоми настроювання верстатів на фрезерування площин,

пазів тощо.

2.5. Заміряти робочу зону верстату моделі та скласти схему налагоджу-

вання на обробку поверхонь за індивідуальним варіантом.

2.6.Скласти та захистити звіт з лабораторної роботи.

 

3. Обладнання, пристрої, інструмент.

- загальні види, опис та кінематичні схеми верстатів моделей:

6Р12, ;

- вертикально-фрезерувальний верстат моделі ;

- комплект різних фрез;

- штангенциркуль 0 – 175 ШЦ – 1;

- лінійка 0-500

 

4. Методичні вказівки до виконання роботи

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.011 с.)