ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кінематичний ланцюг головного руху. 

Головний рух – обертання шпинделя з заготовкою, тому кінцевими ланками ланцюга є: электродвигун – шпиндель.

Від электродвигуна через кліноремінну передачу обертання передається вхідному валу коробки швидкостей. В сумі коробка швидкостей забезпечує шпинделю 24 вуглові швидкості, але дві швидкості повторюються ( 500 та 630

обертів на хвилину ), тому усього різних швидкостей на шпинделі - 22 .

 

Стандартний ряд чисел обертів 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 об/хв.

Числа обертів у коробці скоростей поділяються на 2 поддиапазони:

нижній – 12 ступенів (с 12,5 до 160 об/хв) та верхній – 10 ступенів (з 200 до 1600 об/хв).

Розрахункові переміщення кінцевих ланок мають вигляд:

nдв→ nшп.

Кінематичний ланцюг подач.

 

Під подачею в токарно – гвинторізних верстатах розуміється прирощення траєкторії ріжучого леза інструменту за 1 оберт заготовкі (шпинделю). Тому кінцевими ланками ланцюга подач є:

для ланцюга повздовжніх подач – ˝ шпиндель – рейка станини˝;

для ланцюга поперечних подач – ˝ шпиндель – гвинт супорту˝.

Таким чином розрахункові переміщення кінцевих ланок:

1об. шп.→ S мм/об.

 

 

Ходовий вал верстату одержує обертання від шпинделю через гітару змінних колес та коробку подач. Далі ходовий вал приводить в обертання шестерні механізму фартуху, здійснюючи поперечну (через гвинт супорту) подачу супорту із закріпленими на ньому у різцеутримувачі інструментами.

 

Гвинторізний ланцюг.

 

Нарізання різьби потребує точну рівність повздовжньої подачі супорту кроку різьби, тому в токарно – гвинторізних верстатах створюється додатковий ланцюг подач – гвинторізний, в якому рух супорту здійснюється точним ходовим гвинтом коробки подач та передається маточною ( роз”ємною ) гайкою фартуху верстату.

Гітара змінних колес призначена для установки комплектів колес

задля реалізації передавальних відношень, що забезпечують стандартні ряди кроків метричних та дюймових різей , або модульних та пітчевих різей .

 

Можливість нарізання метричних та дюймових різей з кроками, що дорів-нюють подвійним значенням (проти означених в таблиці верстату), створюється іншою установкою у гитарі змінних шестерен з основного комплекту:

 

(цим же чином можна отримати подвійні значення повздовжніх та поперечних подач).

Кінцеві ланки гвинторізного ланцюга: шпиндель – супорт.

Розрахункові переміщення кінцевих ланок:

1об. шп.→ t н. р.

При нарізанні багатозахідних різей настроюванням верстату вимагається забезпечити як величину заданого кроку, так і равномірність розподілу заходів різьби по колу заготовки. На верстаті таке ділиння найбільш зручно здійснити наступними засобами:

а) за допомогою спеціального лімбу трьох – або чотирьохкулачкового

патрону;

б) за допомогою спеціального поводкового патрону з градусною шкалою;

в) шляхом зміщення верхньої частини супорту уздовж лінії центрів на крок нарізаємої різі. В цьому випадку відлик величини зміщення відраховується по лімбу верхнього супорту.

Кінематична схема верстату з рівняннями кінематичних балансів надана у приложенні 1.

 

5. Форма звіту з лабораторної роботи

Форма звіту надається у вигляді таблиці з кінцевими даними.

 

ХНТУ, каф.ТМБ ОТМЦ Лаб.роб.№ 1 П.І.Б. студента Група Дата провед. лаб.роб./захис
Технічна характеристика верстату моделі 16К20 Висота центрів, мм ………………………………………… Найбільший діаметр заготовки (над станиною), мм …… Відстань між центрами, мм ……………………………… Найбільший діаметр прутка, що обробляється, мм ……… Межі чисел обертів шпинделю, об/хв. …………………… Межі повздовжних подач, мм/об ………………………… Межі поперечних подач, мм/об …………………………… Нарізання різьби: метрична, крок у мм ………………… модульна, у модулях (π• m) ……………. дюймова, число ниток на 1˝ ……………… пітчева, у пітчах ………………………… Потужність головного электродвигуна, кВт ………………. Габарити (L× B×H),мм …………………………………… Маса верстату, кг ……………………………………………  
Види поверхонь, що оброблю- ються на верстаті Подачи суппорту (інструм.) Бази для за- кріплення загот. Ріжучий інструмент Бази для за- кріп.інструм.
1……...        
2……...        
……….        
         
Кінематичний аналіз верстату та настроювання його ланцюгів на обробку заготовки за ідивідуальним завданням   ескіз деталі:  
Кінематичний ланцюг Кінцеві ланки Розрахункові переміщення Формула настроювання Перед.відношен. та колеса гітари
1.Головного руху        
2……        
3……        
                     

 

 

Продовження таблиці

Налагоджування верстату на обробку поверхонь ________ ( за ескізом )  
Базування заготовки Інструмент, глибина різан., мм Установка інструменту Переміщ.суп. холосте, мм Переміщ.суп. робоче, мм
1……..        
2……..        
         
Параметри налагоджування
Перехід (поверхня) Глиб. різання, мм Швидк. різання, м/хвил. Част. оберт. об/хвил. Пода- ча мм/об Пода- ча мм/ /хвил. Сум. длинаріз.мм Оп. час, хвил.
1……..              
2……..              
Ескіз наладки    
                   

 

 

 

6. Контрольні питання до самопідготовки

Увага! Контрольна перевірка самостійної підготовки до лабораторної

роботи по рішенню кафедри може здійснюватися по тестах.

 

1. Основні частини токарно – гвинторізних верстатів.

2. Основні рухи кінцевих ланок цих верстатів.

3. Основні відзнаки кінематик токарно-гвинторізних верстатів моделей:

1К62, 16К20Є, 1К620 та які переваги або недоліки вони надають у техно-

логічному використанні верстату.

4. Кінцеві ланки ланцюгів головного руху, подач та гвинторізного та їх розрахункові переміщення.

5. Кинематична структура токарно-гвинторізних верстатів та ії відзнаки від кінематичної структури токарного верствту.

6. Засоби нарізання багатозахідних різей.

7. Види поверхонь, що оброблюються на цих верстатах та інструменти, що використовуються для обробки кожної поверхні.

 

 

7. Література.

 

 

1. Кучер И. М.˝ Металлорежущие станки. М.˝ Машиностроение˝, 1970. 718 с.

2. Локтев С. П.˝Металлорежущие станки. М.:”Машиностроение”,1982. 292 с.

3. Кучер И. М., Киватицкий А. А.Покровский . Металлорежущие станки. Альбом кинематических схем. М.: Машиностроение, 1972 – 306 с.

4. Альбом кинематических схем металлорежущих станков. Эл. сборник. Под ред.

В.П.Петровского. Ч.1,2. Херсон, ХНТУ, каф. ТМС. 2007г.

 

 

П р и л о ж е н н я 1. Кінематичні схеми деяких токарно-гвинторізних

верстатів моделів.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.01 с.)