Найбільша ширина обробки групи зубчастих
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Найбільша ширина обробки групи зубчастихколес, мм. ………………………………………………… 280

Найбільше переміщення супортної стойки, мм. …... 450

Найбільше переміщення супорту, мм. ………………. 335

Найбільші розміри черв'ячної фрези:

діаметр, мм. …………………………………………… 150

довжина, мм. ……………………………………………… 130

Кут повороту супорту фрези у градусах ………….. 60¨˚

Числа обертів шпинделю, об/хв.: ……. 53.5; 63; 78; 125; 153; 202; 250.

Вертикальні подачі фрези, мм/об. столу: … 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0.

Радиальні подачі фрезерної бабки, мм/об столу: …. 0.2; 0.38; 0.78; 0.87; 0.98;

1.15; 1.34; 1.53.

Потужність электродвигунів, кВт. ……… …. 4.5; 1.0; 0.18.

 

 

Верстат складається зі станини, фрезерної бабки, стійки з центром,траверси, органів керування, систем охолодження та мастила. (див. стенд ˝ Кінематична схема верстату мод. 5Е32˝, приложення 1, та верстат мод. 5Е32 ).

Станина служить для установки та кріплення усіх вузлів верстату.

По горизонтальним напрямним станини переміщується фрезерна бабка.

У станині розташовано стол з пристроєм, у якому закріплюється заготовка.

Фрезерна бабка верстату служить для закріплення та надання обертан-ня інструментові – черв”ячній фрезі, що оброблює заготовку. На фрезерній баб-ці розташован фрезерний супорт із поворотною планшайбою; на планшайбі роз-міщено тангенціальний супорт зі шпинделєм, у якому закріплюється фреза.

На станині встановлено задню стійку з центром, який центрує заготовку по центровому отвору; з метою збільшення жорсткості базових елементів верстату, задня стійка при необхідності може з”єднуватися з фрезерною бабкою траверсою.

 

Зубофрезерувальний верстат моделі 5Е32призначений для обробки циліндричних (з прямим та косим зубом) і черв'ячних зубчастих колес методом обкочування. Верстат може працювати в полуавтоматичному режимі, управління циклом обробки здійснюється за допомогою кінцевих перемикачів.

 

 

Для виготовлення зубчастих колес необхідно здійснювати наступні елемен-тарні рухи, ( див. приложення 1 та плакат з кінематичною схемою верстату мод. 5Е32 ):

- обертання фрези – головний рух;

- обертання заготовки, погоджене з обертанням фрези – рух ділення

( обкочування );

- переміщення фрези: паралельно вісі заготовки- вертикальна подача;

перпендикулярно вісі заготовки – радіальна;

уздовж вісі фрези – тангенціальна;

 

Органи настроювання кінематичних ланцюгів – гітари змінних колес –

розміщені компактно у станині за фрезерною бабкою.

 

 

4.2. Основні кінематичні ланцюги верстату, їх призначення та

взаємодія

Кінематичний ланцюг головного руху.

Кінематична схема верстату наведена у приложені 1.

Від электродвигуна потужністю N=4 кВт ( n=1440 об/хв ). Через кліноре-мінну передачу рух передається на зубчасті колеса 32 – 48; 35 – 35, змінні колеса гітари А – В, конічні передачі 25 – 25, 25 – 25 та циліндричну пару косозубих колес 18 – 72. Ось шпинделю та може повертатися на розрахунковий кут роз-вороту вісі черв'ячної фрези відносно горизонтальній лінії.

 

Кінцеві ланки ланцюгу: електродвигун – шпиндель фрези.

 

Розрахункові переміщення кінцевих ланок в ланцюгу:

 

n эл. дв. (об/хв) → n шп. фр. (об/хв).

 

Кінематичний ланцюг обкочування

Ланцюг обкочування настроюється з умови, що при одному оберті черв'яч-ної фрези стіл (заготовка) повернеться на обороту, де К– число заходів фрези; Z – число зубів колеса, що нарізається. Таким чином, обертання фрези та заготов-ки пов'язані жорстким кінематичним ланцюгом.

Кінцеві ланки ланцюгу обкочування: фреза – заготовка

 

 

Розрахункові переміщення кінцевих ланок:

1 об. фрези → об. столу.

Ланцюги подачі.

Подачею при зубофрезеруванні називають величину переміщення черв'ячної фрези за один оберт стола із заготовкою.

 

Кінцеві ланки ланцюгів: стіл – гвинт відповідного переміщення фрези.

 

Розрахункові переміщення кінцевих ланок:

1 об. стола→ S мм/фрези

Вертикальна подача використовується для нарізання прямозубых та косозу-бих циліндричних колес, радіальна та тангенциальна подачі - для нарізання зубів черв'ячных колес. При обробці по засобу тангенциальної (вісьової) подачі застосовують черв'ячні фрези з конусною заборною частиною. Для здійснення вісьової подачі фрези на верстатах передбачають спеціальний протяжний супорт.

 

Ланцюг диференціалу.

 

При нарізанні циліндричних коліс з косим зубом потрібне враховувати те, що фреза переміщується по гвинтовій лінії, а не по прямій (як це має місце при нарізанні прямих зубців). Якщо прийняти висоту заготовки нарізаємого колеса такою,що дорівнює кроку гвинтовій лінії зубу, то у відносному руху заготовка повинна при переміщенні фрези на Т мм ( крок гвинта заготовки ) зробити один додатковий оберт до її звичайного обкатного руху.

Ланцюг диференціалу і призначений для складання до основного обертан-ня заготовки, що настроєно на обробку колеса з прямим зубом, додаткового дово

роту в залежності від переміщення супорта з фрезою.

 

Кінцеві ланки ланцюгу диференціалу:

 

гвинт переміщення супорту фрези – стіл заготовки.

 

Розрахункові переміщення кінцевих ланок:

 

Т мм супорта→ +_1 доп. об. стола.

 

 

Допоміжні ланцюги.

Ці ланцюги використовуються тільки при технологічному налагоджуванніверстату.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.007 с.)