ТОП 10:

XI. Право на першочергове зарахування11.1. Право на першочергове зарахування до Академії для здобуття ступеня бакалавра мають:

особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” надане таке право, у тому числі випускники шкіл-інтернатів І-ІІІ ступенів для дітей, які потребують соціальної допомоги (сирітських будинків);

особи, яким відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого
2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;

діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

вступники, які мають більший бал з оцінювання рівня фізичної підготовленості, що проведене Академією.

 

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 розділу XI цих Правил.

 

XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

 

12.2. У межах кожної зазначеної в пункті 12.1 розділу XII цих Правил категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІ цих Правил (для вступників за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти) для:

осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;

осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

 

12.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної державної електронній бази з питань освіти, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;

наявність права на першочергове зарахування;

пріоритет заяви, зазначений вступником.

 

12.4. Рейтингові списки, які формуються Приймальною комісією з Єдиної державної електронної бази з питань освіти з урахуванням пріоритетності, оприлюднюються у повному обсязі на інформаційних стендах Приймальної комісії. У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 12.3 цього розділу.

Списки вступників, рекомендованих до зарахування, які формуються Приймальною комісією з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 14.1 розділу XIV цих Правил.

Рейтингові списки вступників, які направлені на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди зі Службою безпеки України про підготовку фахівців, та списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією окремо для кожного державного замовника з дотриманням вимог пунктів 12.1, 12.2 розділу XII цих Правил. У таких списках замість прізвища, ім’я та по батькові вступника зазначається реєстраційний номер вступника згідно з бланком реєстрації та розписки в отриманні його документів.

Сформовані рейтингові списки вступників, які направлені на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди зі Службою безпеки України про підготовку фахівців, та списки вступників, рекомендованих до зарахування, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії з дотриманням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.182.28 (0.003 с.)