ТОП 10:

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників та їх відбору2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра в Академії приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України).

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за напрямами підготовки “Державна безпека”, “Філологія” незалежно від спеціалізацій приймаються громадяни, які відібрані та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України, а також підрозділами інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди зі Службою безпеки України про підготовку фахівців.

Вступники, які зараховуються на денну форму навчання за напрямами підготовки “Державна безпека”, “Філологія”, приймаються на військову службу з одночасним укладанням контракту про проходження військової служби (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за напрямами підготовки “Правознавство”, “Організація захисту інформації з обмеженим доступом”, “Управління інформаційною безпекою” незалежно від спеціалізацій приймаються громадяни, які подали заяви на вступ до Академії у порядку та строки, що визначені Умовами прийому та цими Правилами.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, приймаються на навчання до Академії для здобуття ступеня бакалавра на засадах, що визначені цими Правилами для осіб з повною загальною середньою освітою.

 

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю:

“Державна безпека” приймаються випускники вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів) Служби безпеки України, які здобули ступінь бакалавра у галузі знань “Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону” або “Право”;

“Переклад” - випускники вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів) Служби безпеки України, які здобули ступінь бакалавра у галузі знань “Гуманітарні науки”;

“Правознавство” (спеціалізація – оперативно-службова діяльність органів державної безпеки) – військовослужбовці з числа випускників вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України, які у 2015 році здобули ступінь бакалавра у галузі знань “Право” за денною формою та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України;

“Організація захисту інформації з обмеженим доступом” - особи, які здобули ступінь бакалавра у галузі знань “Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону” або в інших галузях знань.

 

2.3. На навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю:

“Державна безпека” приймаються випускники вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів) Служби безпеки України, які здобули ступінь бакалавра у галузі знань “Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону” або “Право”;

“Переклад” - випускники вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів) Служби безпеки України, які здобули ступінь бакалавра у галузі знань “Гуманітарні науки”;

“Правознавство” (спеціалізація – оперативно-службова діяльність органів державної безпеки) – військовослужбовці з числа випускників вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України, які у 2015 році здобули ступінь бакалавра у галузі знань “Право” за денною формою та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України;

“Управління у сфері забезпечення державної безпеки” - військовослужбовці, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або ступінь магістра незалежно від галузі знань та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України;

“Правознавство” (для потреб державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та уклали угоди із Службою безпеки України про підготовку фахівців) – військовослужбовці, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у галузі знань “Право” та направлені на навчання такими державними органами – замовниками підготовки;

“Управління у сфері забезпечення державної безпеки” (для потреб державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та уклали угоди із Службою безпеки України про підготовку фахівців) – військовослужбовці, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або ступінь магістра незалежно від галузі знань та направлені на навчання такими державними органами – замовниками підготовки;

“Правознавство” (спеціалізація – інформаційна безпека) – особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у галузі знань “Право”;

“Організація захисту інформації з обмеженим доступом” - особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у галузі знань “Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону” або в інших галузях знань.

 

2.4. На перепідготовку за спеціальністю “Забезпечення державної безпеки” приймаються військовослужбовці, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або ступінь магістра та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України.

 

2.5. Вимоги до професійної придатності кандидатів на навчання для потреб Служби безпеки України за державним замовленням, порядок їх відбору та направлення на навчання визначаються законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про Службу безпеки України”, “Про державну таємницю”, “Про запобігання корупції”, Положенням про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженим Указом Президента України від 27 грудня 2007 року № 1262 (зі змінами), Положенням про проходження військової служби (навчання) за контрактом курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України, затвердженим Указом Президента України від 07 листопада 2001 року № 1053, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та цими Правилами.

 

2.6. Вимоги до професійної придатності кандидатів на навчання для потреб державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди зі Службою безпеки України, порядок їх відбору та направлення на навчання визначаються законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про державну таємницю”, “Про запобігання корупції”, постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 року № 1410 “Про створення єдиної системи військової освіти” (зі змінами), нормативно-правовими актами Служби безпеки України, державних органів – замовників підготовки та цими Правилами.

 

2.7. Академія здійснює прийом на навчання в порядку переведення, поновлення в межах вакантних навчальних місць відповідно до вимог, що визначаються законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Служби безпеки України.

Переведення, поновлення на вакантні місця державного замовлення здійснюється з числа осіб, які відібрані та направлені на навчання до Академії підрозділами, органами Служби безпеки України у порядку, встановленому законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.006 с.)