ТОП 10:

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання4.1. Прийом письмових заяв (рапортів) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для потреб Служби безпеки України за державним замовленням проводяться в такі строки.

 

4.1.1. На денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра за напрямами “Державна безпека”, “Філологія”:

Прийом письмових заяв громадян підрозділами, органами Служби безпеки України щодо їх вивчення кандидатами на навчання до 01 березня 2015 року
Надсилання підрозділами, органами Служби безпеки України до Академії навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання не пізніше 31 травня 2015 року
Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників та їх виклик[1]для участі в конкурсному відборі не пізніше 30 червня 2015 року
Початок реєстрації документів вступників в Академії (початок вступної кампанії) 10 липня 2015 року
Закінчення реєстрації документів вступників, які мають право складати вступні екзамени, що проводить Академія о 18.00 годині 24 липня 2015 року
Закінчення реєстрації документів вступників, які не складають вступних екзаменів о 18.00 годині 31 липня 2015 року
Проведення Академією медичного огляду, оцінювання рівня фізичної підготовленості та професійно-психологічного відбору вступників 10 липня - 31 липня 2015 року
Проведення Академією вступних екзаменів з конкурсних предметів для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі за їх результатами з 25 липня до 31 липня 2015 року
Оголошення результатів вступних екзаменів не пізніше наступного дня проведення вступного екзамену
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування не пізніше 12.00 години 04 серпня 2015 року
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 08 серпня 2015 року
Зарахування вступників на навчання не пізніше 12.00 години 10 серпня 2015 року.

 

4.1.2. На денну форму навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра за спеціальностями “Державна безпека”, “Переклад”:

Прийом рапортів випускників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів) Служби безпеки України для участі в конкурсному відборі до 24 липня 2015 року
Реєстрації документів вступників 25-26 липня 2015 року
Проведення Академією вступних екзаменів 27 - 31 липня 2015 року
Оголошення результатів вступних екзаменів не пізніше наступного дня проведення вступного екзамену
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування не пізніше 31 липня 2015 року
Зарахування вступників не пізніше 05 серпня 2015 року.

 

4.1.3. На заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю “Управління у сфері забезпечення державної безпеки”:

ПРИЙОМ РАПОРТІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЗА МІСЦЕМ СЛУЖБИ ЩОДО ЇХ ВИВЧЕННЯ КАНДИДАТАМИ НА НАВЧАННЯ з дати оголошення цих Правил
Надсилання підрозділами, органами Служби безпеки України до Академії навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання не пізніше 10 вересня 2015 року
Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників та їх виклик для участі в конкурсному відборі не пізніше 20 вересня 2015 року
Реєстрація документів вступників строки зазначаються у викликах вступникам для участі в конкурсному відборі, що надсилає Академія
Проведення Академією вступних екзаменів та оголошення їх результатів
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування
Зарахування вступників на навчання не пізніше 05 жовтня 2015 року.

 

4.1.4. На денну форму навчання за програмою перепідготовки за спеціальністю “Забезпечення державної безпеки”:

ПРИЙОМ РАПОРТІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЗА МІСЦЕМ СЛУЖБИ ЩОДО ЇХ ВИВЧЕННЯ КАНДИДАТАМИ НА НАВЧАННЯ з дати оголошення цих Правил
Надсилання підрозділами, органами Служби безпеки України до Академії особових справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати початку навчальних занять, визначеної плановим замовленням Служби безпеки України на 2015 рік (Рознарядкою)
Розгляд Академією матеріалів особових справ вступників та їх виклик для участі в конкурсному відборі не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати початку навчальних занять
Реєстрація документів вступників строки зазначаються у викликах вступникам для участі в конкурсному відборі, що надсилає Академія
Проведення Академією вступних випробувань та оголошення їх результатів
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування
Зарахування вступників на навчання не пізніше 5 календарних днів після оприлюднення рейтингового списку вступників.

 

4.1.5. На заочну форму навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра за спеціальністю “Правознавство” (спеціалізація – оперативно-службова діяльність органів державної безпеки):

ПРИЙОМ РАПОРТІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЗА МІСЦЕМ СЛУЖБИ ЩОДО ЇХ ВИВЧЕННЯ КАНДИДАТАМИ НА НАВЧАННЯ з дати оголошення цих Правил
Надсилання підрозділами, органами Служби безпеки України до Академії навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання не пізніше 25 липня 2015 року
Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників та їх виклик для участі в конкурсному відборі не пізніше 31 липня 2015 року
Реєстрація документів вступників строки зазначаються у викликах вступникам для участі в конкурсному відборі, що надсилає Академія
Проведення Академією вступних екзаменів та оголошення їх результатів
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування
Зарахування вступників на навчання не пізніше 10 серпня 2015 року.

 

4.2. Прийом письмових заяв (рапортів) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на заочну форму навчання за спеціальностями “Правознавство”, “Управління у сфері забезпечення державної безпеки” для потреб державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та уклали відповідні угоди зі Службою безпеки України про підготовку фахівців, проводяться в такі строки:

ПРИЙОМ РАПОРТІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА МІСЦЕМ СЛУЖБИ ЩОДО ЇХ ВИВЧЕННЯ КАНДИДАТАМИ НА НАВЧАННЯ з дати оголошення цих Правил
Надсилання державними органами до Академії матеріалів навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати початку навчальних занять, визначеної плановим замовленням державних органів – замовників навчання на 2015 рік
Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників та їх виклик для участі в конкурсному відборі не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати початку навчальних занять
Реєстрація документів вступників строки зазначаються у викликах вступникам для участі в конкурсному відборі, що надсилає Академія
Проведення Академією вступних екзаменів та оголошення їх результатів
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування
Зарахування вступників на навчання не пізніше 5 календарних днів після оприлюднення рейтингового списку вступників.

 

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за спеціальностями (напрямами підготовки) “Організація захисту інформації з обмеженим доступом”, “Управління інформаційною безпекою”, “Правознавство” (спеціалізація – інформаційна безпека) за кошти фізичних та юридичних осіб проводяться в такі строки.

4.3.1. На денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня бакалавра:

Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників 10 липня 2015 року
Закінчення прийому документів від осіб, які мають право складати вступні екзамени, що проводить Академія о 18.00 годині 24 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі від осіб, які не складають вступних випробувань о 18.00 годині 31 липня 2015 року
Проведення Академією вступних екзаменів з конкурсних предметів для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі за їх результатами з 25липня до 31 липня 2015 року
Оголошення результатів вступних екзаменів не пізніше наступного дня проведення вступного екзамену
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування не пізніше 12.00 години 10 серпня 2015 року
Виконання вступниками вимог до зарахування до 18.00 години 15 серпня 2015 року
Зарахування вступників на навчання не пізніше 17 серпня 2015 року.

 

4.3.2. На денну та заочну форми навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівня спеціаліста та ступеня магістра:

Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників 10 липня 2015 року
Закінчення прийому документів від вступників о 18.00 годині 26 липня 2015 року
Проведення Академією вступних екзаменів з 27 липня до 03 серпня 2015 року
Оголошення результатів вступних екзаменів не пізніше наступного дня проведення вступного екзамену
Оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 10 серпня 2015 року
Виконання вступниками вимог до зарахування до 18.00 години 15 серпня 2015 року
Зарахування вступників на навчання не пізніше 17 серпня 2015 року.

 

V. Порядок відбору кандидатів на навчання, прийому письмових заяв (рапортів) і документів для вступу в Академію

5.1. Відбір громадян як кандидатів для вступу на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за напрямами “Державна безпека”, “Філологія” для потреб Служби безпеки України за державним замовленням проводиться підрозділами, органами Служби безпеки України на добровільній основі з дотриманням законодавства, прав та свобод громадян і гідності особи, а також у порядку та строки, що визначаються Інструкцією про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням, затвердженою наказом Центрального управління Служби безпеки України від 21 жовтня 2010 року № 542 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2010 року за № 1095/18390 (зі змінами), Особливостями відбору та прийому на навчання до Національної академії Служби безпеки України та Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, затвердженими наказом Центрального управління Служби безпеки України від 08 січня 2013 року № 6 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 28 січня 2013 року за № 186/22718.

З урахуванням потреб комплектування Служби безпеки України, а також особливостей проходження випускниками військової служби на посадах осіб офіцерського складу в оперативних підрозділах, відбір громадян як кандидатів на навчання за напрямом “Державна безпека” незалежно від спеціалізацій здійснюється з числа осіб чоловічої статі.

На етапі відбору кандидатів на навчання заінтересовані підрозділи, органи Служби безпеки України доводять до відома таких кандидатів вимоги цих Правил, проводять з ними роз’яснювальну роботу щодо свідомого обрання напряму підготовки, спеціалізації з урахуванням подальшого використання випускників у сфері забезпечення державної безпеки.

Матеріали навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання, підрозділи, органи Служби безпеки України не пізніше 31 травня 2015 року надсилають до Академії.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія не пізніше 30 червня 2015 року надсилає до підрозділів, органів Служби безпеки України виклики, в яких зазначає дату, адресу прибуття до навчального закладу та перелік документів, що повинні подати вступники. Підрозділ, орган Служби безпеки України направляє вступника для участі в конкурсному відборі в Академії лише у разі наявності виклику, сертифіката (-ів) зовнішнього незалежного оцінювання з балами з конкурсних предметів, які відповідають вимогам цих Правил, або документального підтвердження права кандидата складати вступні випробування. У випадках невідповідності документів кандидата вимогам цих Правил або його особистої відмови від участі в конкурсному відборі, заінтересований підрозділ, орган письмово інформує Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України (далі – УРОС) та Академію.

Проїзд кандидатів, окрім осіб з числа військовослужбовців строкової військової служби, дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, до Академії та у зворотному напрямі, їх проживання та харчування здійснюється за власні кошти.

 

5.2. Відбір кандидатів на денну форму навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра за спеціальностями “Державна безпека”, “Переклад” для потреб Служби безпеки України за державним замовленням проводиться з випускників вищих військових навчальних закладів (навчальних підрозділів) Служби безпеки України.

Для участі у конкурсному відборі вказані військовослужбовці в установленому порядку звертаються з рапортом до ректора Академії, в якому зазначають спеціальність, обраний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь та засвідчують факт ознайомлення з цими Правилами. Особи, які виявили бажання здобути ступінь магістра, окрім цього зазначають іноземну мову, з якої вони складатимуть вступний екзамен.

До рапортів також додаються документи (за наявності), які засвідчують наукові та навчальні досягнення згідно з пунктом 7.5 розділу VIІ цих Правил.

 

5.3. Відбір кандидатів на заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю “Управління у сфері забезпечення державної безпеки” для потреб Служби безпеки України за державним замовленням проводиться підрозділами, органами Служби безпеки України з керівного складу (від начальника сектору і вище) та військовослужбовців Служби безпеки України, які включені до резерву призначення на керівні посади.

Відбір кандидатів на заочну форму навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра за спеціальністю “Правознавство” (спеціалізація – оперативно-службова діяльність органів державної безпеки) для потреб Служби безпеки України за державним замовленням проводиться підрозділами, органами Служби безпеки України з військовослужбовців – випускників вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України, які у 2015 році здобули ступінь бакалавра у галузі знань “Право” за денною формою навчання.

Подання та розгляд рапортів військовослужбовців Служби безпеки України здійснюється відповідно до положень Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 14 жовтня 2008 року № 772 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1323/16014 (зі змінами).

На кожного кандидата на навчання підрозділами кадрового забезпечення формується навчальна справа, до якої долучаються такі матеріали:

мотивований, власноручно написаний військовослужбовцем Служби безпеки України рапорт на ім’я керівника підрозділу, органу, закладу Служби безпеки України щодо вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, в якому відображається факт ознайомлення з цими Правилами;

біографічна довідка підрозділу кадрового забезпечення;

службова характеристика з рекомендацією до вступу;

анкета та автобіографія;

завірена (-і) ксерокопія (-ї) документа (-ів) про освіту;

алфавітна картка;

висновок за результатами проведеного медичного огляду;

узагальнююча довідка про відповідність кандидата вимогам цих Правил (за наявності у військовослужбовця допуску до державної таємниці також зазначається форма допуску та номер наказу, яким він наданий).

Медичний огляд кандидатів на заочну форму навчання та прийняття постанов військово-лікарською комісією щодо їх придатності проводиться у порядку та строки, що визначаються положенням про медичний огляд у Службі безпеки України щодо військовослужбовців, які вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів) Служби безпеки України.

Матеріали навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання, підрозділи кадрового забезпечення надсилають на адресу Академії:

за спеціальністю “Правознавство” (спеціалізація – оперативно-службова діяльність органів державної безпеки) не пізніше 25 липня 2015 року;

за спеціальністю “Управління у сфері забезпечення державної безпеки” не пізніше 10 вересня 2015 року.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія не пізніше строків, визначених пунктом 4.1 розділу IV цих Правил, надсилає на адресу підрозділів, органів Служби безпеки України виклики, в яких зазначає дату, адресу прибуття, перелік документів, які вступник повинен подати для реєстрації, та графік проведення конкурсного відбору. Виклик є підставою для видачі кандидату направлення на участь у конкурсному відборі, що проводить Академія. У випадку неможливості прибуття вступника для участі в конкурсному відборі, заінтересований підрозділ, орган письмово інформує УРОС і Академію.

Відбір кандидатів для прийому на заочну форму навчання для потреб Служби безпеки України у порядку поновлення, переведення на вакантні місця державного замовлення проводиться підрозділами, органами Служби безпеки України на підставі мотивованих рапортів військовослужбовців Служби безпеки України. Матеріали навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про поновлення, переведення на заочну форму навчання, формуються та надсилаються на адресу Академії відповідно до вимог, визначених цим пунктом.

 

5.4. Відбір кандидатів на навчання за програмою перепідготовки за спеціальністю “Забезпечення державної безпеки” здійснюється підрозділами, органами Служби безпеки України у межах і порядку професійного відбору кандидатів для проходження служби на посадах оперативного складу, визначених нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

Кандидати на навчання, які направляються для участі в конкурсному відборі, зобов’язані за місцем їх вивчення пройти оцінювання рівня фізичної підготовленості відповідно до вимог Інструкції з організації фізичної та вогневої підготовки в Службі безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 06 липня 2010 року № 369 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 792/18087 (далі – Інструкція-369).

Кандидати на навчання зобов’язані за місцем їх вивчення пройти професійно-психологічний відбір у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

Кандидати, стосовно яких за результатами професійно-психологічного відбору прийнято висновки про рекомендацію до оперативної служби у строк більший ніж один рік на день зарахування на навчання, до участі в конкурсному відборі не допускаються.

Результати оцінювання рівня фізичної підготовленості кандидата на навчання, висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата до оперативної служби та висновок щодо професійно-психологічної придатності кандидата до оперативної служби долучаються до матеріалів його особової справи.

Надсилання матеріалів особових справ кандидатів, стосовно яких прийнято підрозділами, органами Служби безпеки України рішення про направлення на навчання за програмою перепідготовки за спеціальністю “Забезпечення державної безпеки”, та розгляд Академією таких матеріалів здійснюється у строки, визначені підпунктом 4.1.4 розділу IV цих Правил.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія надсилає до підрозділів, органів Служби безпеки України виклики, в яких зазначає дату, адресу прибуття та перелік документів, які вступник повинен подати для реєстрації.

Виклик є підставою для видачі кандидату направлення на участь у конкурсному відборі, що проводить Академія. У випадку неможливості прибуття вступника для участі в конкурсному відборі, заінтересований підрозділ, орган письмово інформує УРОС і Академію.

 

5.5. Навчальні, особові справи вступників, які оформлені з порушеннями встановлених вимог і надіслані на адресу Академії, повертаються для усунення недоліків заінтересованим підрозділам, органам, закладам Служби безпеки України з одночасним інформуванням УРОС.

 

5.6. Порядок подання рапортів та документів для вступу на заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра для потреб інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди зі Службою безпеки України про підготовку фахівців, визначається нормативно-правовими актами державних органів – замовників підготовки.

Матеріали навчальних справ кандидатів, які рекомендовані на навчання, формуються і надсилаються на адресу Академії відповідно до вимог пункту 5.3 цього розділу та у строки, що визначені пунктом 4.2 розділу IV цих Правил, якщо інше не передбачено угодами про підготовку фахівців.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія надсилає на адресу заінтересованих держаних органів виклики, в яких зазначає дату, адресу прибуття та перелік документів, які вступник повинен подати для реєстрації, та графік проведення конкурсного відбору. Виклик є підставою для видачі кандидату направлення на участь у конкурсному відборі, що проводить Академія.

 

5.7. Вступники, які в установленому порядку відібрані та направлені на денну форму навчання за напрямами “Державна безпека”, “Філологія” за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, подають заяву про участь у конкурсному відборі (далі – заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.

У заяві вступник вказує напрям підготовки, спеціалізацію та зазначає пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому “1” позначає найвищу пріоритетність. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Громадяни, які виявили бажання здобути вищу освіту в Академії за спеціальностями (напрямами підготовки) “Організація захисту інформації з обмеженим доступом”, “Управління інформаційною безпекою”, “Правознавство” (спеціалізація – інформаційна безпека) за кошти фізичних або юридичних осіб, подають заяву в паперовій або в електронній формі.

У заяві вступник вказує спеціальність (напрям підготовки), спеціалізацію, форму навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. При цьому, пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв не зазначається.

Заява вступника обробляється відповідно до вимог законодавства України, Умов прийому та цих Правил.

 

5.8. Реєстрацію документів вступників для участі в конкурсному відборі, що проводить Академія, здійснюють відбіркові комісії Приймальної комісії (далі – відбіркові комісії), які розглядають документи вступників на відповідність вимогам законодавства України, Умов прийому та цих Правил, забезпечують видачу вступникам розписок про прийом документів та їх зберігання.

Реєстрація документів здійснюється на формалізованих бланках залежно від спеціальності (напряму підготовки).

Під час реєстрації в Академії вступник пред’являє оригінали документів та особисто подає:

направлення підрозділу, органу Служби безпеки України або підрозділів інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди зі Службою безпеки України про підготовку фахівців, у випадках, визначених цими Правилами;

копію паспорта громадянина України, військового квитка або посвідчення про приписку, свідоцтва про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або іншого документа, який засвідчує особу і громадянство;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію сертифіката (сертифіката) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копії документів, що зазначені у виклику, – для вступників на навчання для потреб Служби безпеки України за державним замовленням або інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди зі Службою безпеки України про підготовку фахівців;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

У разі відсутності у вступника додатка до диплома в друкованому вигляді під час подання заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра відомості про цей додаток (його змістовну частину) Приймальна комісія отримує з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (напрямами підготовки), установленими законодавством України, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Оформлені бланки реєстрації документів засвідчуються підписом вступника та одного з членів відбіркової комісії.

 

5.9. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

 

5.10. Усі копії документів звіряються з оригіналами і засвідчуються відбірковою комісією, до якої вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

5.11. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в Академії мають право:

особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року
№ 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання;

особи, звільнені з військової служби у 2015 році.

Вступники із числа осіб, визначених цим пунктом, подають в Академії заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів.

 

5.12. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

 

5.13. Заяви в електронному вигляді подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених цими Правилами.

 

5.14. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається відбірковою комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року №1172, та у порядку, встановленому додатком 7 до цих Правил.

 

5.15. При вступі на навчання за ступенем бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж три заяви у кожному з них.

Заяви, подані на певну спеціальність (напрям підготовки) до Академії за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

Заяви, подані на певний напрям підготовки до Академії за двома спеціалізаціями, вважаються фактом подання двох заяв.

Факт кожної подачі заяви в паперовій формі для участі в конкурсному відборі на навчання (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою Приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично. У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга.

Персональні дані вступників, які направлені на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та уклали відповідні угоди зі Службою безпеки України про підготовку фахівців, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не вносяться.

Заяву, зареєстровану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, може бути скасовано Академією на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю ж саму спеціальність (напрям підготовки) до Академії.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Фіксація факту кожної подачі заяви в паперовій формі для участі в конкурсному відборі на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів, які здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали угоди зі Службою безпеки України про підготовку фахівців, здійснюється Приймальною комісією з дотриманням вимог законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

 

5.16. Вступники, які подають сертифікат з конкурсних предметів з кількістю балів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, для участі в конкурсному відборі не допускаються.

 

5.17. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

 

5.18. Письмове підтвердження Технічного адміністратора (розпорядника) Єдиної державної електронної бази з питань освіти або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до Академії, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

 

5.19. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Академії протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній державній електронній базі з питань освіти або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня 2015 року.

Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах Приймальної комісії. Оприлюднення рішень на веб-сайті Академії здійснюється з дотриманням вимог законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

 

5.20. Факт ознайомлення вступника з цими Правилами, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

 

5.21. Вступники, які в установленому порядку відібрані та направлені на денну форму навчання за напрямами “Державна безпека”, “Філологія”, після реєстрації в Академії документів проходять огляд лікарем-терапевтом військово-медичної служби Академії, оцінювання рівня фізичної підготовленості та професійно-психологічний відбір.

 

5.21.1. Огляд вступників лікарем-терапевтом військово-медичної служби проводиться в Академії перед оцінюванням їх рівня фізичної підготовленості.

Якщо під час цього огляду у вступника виявлено ознаки захворювань, що перешкоджають виконанню вправ, за результатами яких визначається рівень його фізичної підготовленості, але не впливають на його придатність до навчання, термін виконання вступником цих вправ переноситься. У випадку виявлення у вступника ознак захворювань, що можуть вплинути на його придатність до навчання, він направляється на повторний медичний огляд до Центральної військово-лікарської комісії Військово-медичного управління Служби безпеки України.

 

5.21.2. Оцінювання рівня фізичної підготовленості вступників Академія проводить у порядку, визначеному Інструкцією-369.

Рівень фізичної підготовленості вступників перевіряється за трьома вправами:

для юнаків (чоловіків) – біг на 100 м, 3000 м, підтягування на перекладині;

для дівчат (жінок) – біг на 100 м, 1000 м, комплексна силова вправа.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.34 (0.022 с.)