ТОП 10:

Вартість платних освітніх послуг набору 2015 рокуПерелік та вартість платних освітніх послуг для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
№ п/п Напрямок підготовки Денна форма навчання Заочна форма навчання
Кількість навчаль- них семестрів Сума Кількість навчаль-них семестрів Сума
За весь термін навчання За один навчаль-ний семестр За весь термін навчання За один навчаль- ний семестр
Філологія
Правознавство
Автомобільний транспорт

Перелік та вартість платних освітніх послуг
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

№ п/п Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
Кількість навчаль- них семестрів Сума Кількість навчаль- них семестрів Сума
За весь термін навчан-ня За один навчаль- ний семестр За весь термін навчання За один навчаль- ний семестр
Переклад
Правоохоронна діяльність
Автомобілі та автомобільне господарство

Перелік та вартість платних освітніх послуг
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

№ п/п Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
Кількість навчаль- них семестрів Сума Кількість навчаль- них семестрів Сума
За весь термін навчан-ня За один навчаль- ний семестр За весь термін навчання За один навчаль- ний семестр
Переклад      
Автомобілі та автомобільне господарство

Національна академія Служби безпеки України м. Київ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

У Національній академії СБУ стартувала вступна кампанія

10 липня 2015 року в Національній академії Служби безпеки України розпочалася реєстрація документів вступників для участі у конкурсному відборі за спеціальностями (напрямами підготовки) «Державна безпека», «Філологія», «Організація захисту інформації з обмеженим доступом», «Управління інформаційною безпекою» та «Правознавство» (спеціалізація – інформаційна безпека).

Дивитись повністю ►

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У 2015 РОЦІ (зі змінами, внесеними 16 квітня та 03 липня 2015 року)

Національна академія Служби безпеки України (далі – Академія) оголошує набір за ступенями бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, спеціальностями (напрямами підготовки), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, що зазначені в додатку 1 до цих Правил.

До Академії приймаються громадяни України (далі – громадяни, особи), які постійно проживають на території України та виявили бажання здобути вищу освіту за обраною спеціальністю (напрямом підготовки), формою навчання і відповідають вимогам, що встановлені законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України та цими Правилами.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У 2015 РОЦІ (ЗІ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ 16 КВІТНЯ ТА 03 ЛИПНЯ 2015 РОКУ)

Наступна ►◄ Попередня

 

 

ПОГОДЖЕНО Служба безпеки України 09 грудня 2014 року ЗАТВЕРДЖЕНО Національна академія СБ України 01 грудня 2014 року
       

 

Правила прийому

До Національної академії Служби безпеки України

У 2015 році

(зі змінами, внесеними 16 квітня та 03 липня 2015 року)

 

 

Схвалено Вченою радою Національної академії Служби безпеки України

27 листопада 2014 року, протокол № 5

 

Київ - 2014

 

 

Правила прийому до Національної академії Служби безпеки України

У 2015 році

 

Провадження освітньої діяльності в Національній академії Служби безпеки України – вищому військовому навчальному закладі Служби безпеки України, визнаному акредитованим за статусом вищого навчального закладу IV (четвертого) рівня, сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки України серія РД-IV № 1170503, 28 липня 2014 року, термін дії до 2024 року, здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636428, 19 травня 2015 року, термін дії до 2024 року.

Правила прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2015 році (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією Національної академії Служби безпеки України (далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167 (далі – Умови прийому), та Змін до Умов прийому до вищих навчальних України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 червня 2015 року № 615 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 19 червня 2015 року за № 731/27176.

Ці Правила вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

 

І. Загальні положення

1.1. Національна академія Служби безпеки України (далі – Академія) оголошує набір за ступенями бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, спеціальностями (напрямами підготовки), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, що зазначені в додатку 1 до цих Правил.

1.2. До Академії приймаються громадяни України (далі – громадяни, особи), які постійно проживають на території України та виявили бажання здобути вищу освіту за обраною спеціальністю (напрямом підготовки), формою навчання і відповідають вимогам, що встановлені законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України та цими Правилами.

Приймаються до Академії за державним замовленням:

для потреб Служби безпеки України – громадяни, які відібрані та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України;

для потреб державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди зі Службою безпеки України про підготовку фахівців – громадяни, які відібрані та направлені на навчання такими державними органами.

Приймаються до Академії за кошти фізичних, юридичних осіб громадяни, які подали заяви на вступ відповідно до цих Правил.

Прийом до Академії на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

1.3. Обсяги прийому за державним замовленням до Академії формуються та розміщуються у порядку і строки, що визначаються законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України. Інформація про обсяги державного замовлення для потреб Служби безпеки України, розміщеного в Академії у розрізі спеціальностей (напрямів підготовки) і рівнів вищої освіти, на офіційних веб-сайтах Служби безпеки України, Академії та в Єдиній державній базі з питань освіти не оприлюднюється.

Рішення щодо розподілу обсягу державного замовлення для потреб Служби безпеки України у межах ліцензійного обсягу за спеціалізаціями щодо кожної спеціальності (напряму підготовки) приймається Службою безпеки України на підставі пропозицій Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України та Академії.

Рішення щодо розподілу обсягу державного замовлення для потреб інших державних замовників у межах ліцензійного обсягу за спеціалізаціями щодо кожної спеціальності (напряму підготовки) приймається у порядку і строки, що визначаються законодавством України.

1.4. Обсяги прийому на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначаються Академією у межах ліцензованого обсягу.

Рішення щодо розподілу обсягів прийому на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб у межах ліцензованого обсягу за спеціалізаціями щодо кожної спеціальності (напряму підготовки), форми навчання приймається Академією не пізніше трьох календарних днів після доведення обсягу державного замовлення.

1.5. Організацію прийому вступників здійснює Приймальна комісія, яка діє відповідно до Положення про Приймальну комісію Національної академії Служби безпеки України, затвердженого наказом Академії.

Ректор Академії, який є головою Приймальної комісії, забезпечує дотримання законодавства України, Умов прийому та цих Правил.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Академії, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються з дотриманням вимог, що встановлені законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України, Умовами прийому та цими Правилами.

У період проведення в Академії заходів вступної кампанії, передбачених Умовами прийому та цими Правилами, Приймальна комісія працює щодня з 09.00 до 18.00.

1.6. Вступники, відібрані з числа військовослужбовців строкової військової служби, дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України або підрозділами державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди зі Службою безпеки України про підготовку фахівців, протягом участі в заходах вступної кампанії з дня прибуття до Академії забезпечуються місцем для проживання та безкоштовним харчуванням згідно з добовою вартістю продовольчих пайків для військовослужбовців за Нормою № 1 – загальновійськова Норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426.

Інші вступники місцями у гуртожитку Академії не забезпечуються.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.97.49 (0.005 с.)