ТОП 10:

Спеціальностей (напрямів підготовки), спеціалізацій за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання1. Ступінь магістра

Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг* Нормативний термін навчання, статус особи, яка навчається Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Форма навчання Форма навчання Форма навчання
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
Гуманітарні науки 8.02030304 Переклад 1 рік, курсант      
Право 8.03040101 Правознавство (спеціалізація – оперативно-службова діяльність органів державної безпеки)   2 роки, слухач    
Правознавство (спеціалізація – інформаційна безпека) 1,5 року, студент 2 роки, студент 17 000 9 400
Правознавство (для потреб державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями)   2 роки, слухач   згідно з угодами про підготовку фахівців
Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону 8.16010201 Державна безпека 1 рік, курсант      
8.16010204 Управління у сфері забезпечення державної безпеки     2 роки, слухач    
8.16010203 Організація захисту інформації з обмеженим доступом 1,5 роки, студент 2 роки студент 13 500 9 400
Інформаційна безпека 8.17010301 Управління інформаційною безпекою 1,5 роки, студент   13 500.  

 

Продовження додатку 1 до пункту 1.1 розділу І

Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2015 році (в редакції Змін до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2015 році)

 

2. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг* Нормативний термін навчання, статус особи, яка навчається Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Форма навчання Форма навчання Форма навчання
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
Гуманітарні науки 7.02030304 Переклад 1 рік, курсант        
Право 7.03040101 Правознавство (спеціалізація – оперативно-службова діяльність органів державної безпеки)   1,5 роки, слухач    
Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону 7.03040101 Забезпечення державної безпеки (перепідготовка) - до 1 року, слухач      
7.16010201 Державна безпека   1 рік, курсант      
7.16010203 Організація захисту інформації з обмеженим доступом 1 рік, студент 1,5 роки, студент 13 200 7 500.
                     

 

 

Закінчення додатку 1 до пункту 1.1 розділу І

Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2015 році (в редакції Змін до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2015 році)

Ступінь бакалавра

Галузь знань Напрям підготовки Ліцензований обсяг* Нормативний термін навчання, статус особи, яка навчається Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Форма навчання Форма навчання Форма навчання
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (спеціалізація – переклад у сфері забезпечення державної безпеки)   до4 років, курсант      
Право 6.030401 Правознавство (спеціалізація – інформаційна безпека) 4 роки, студент 5 років, студент 15 000 9 000
Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону 6.160102 Державна безпека (спеціалізація - поглиблене вивчення іноземних мов) до4 років, курсант      
Державна безпека (спеціалізація – поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін)
6.160103 Організація захисту інформації з обмеженим доступом 4 роки, студент 5 років, студент 11 500 7 100
Інформаційна безпека 6.170103 Управління інформаційною безпекою 4 роки, студент   11 500.  

 

 

Додаток 2 до пункту 6.1 розділу VІ

Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2015 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів), їх ваговий коефіцієнт та мінімальна кількість балів для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрям підготовки Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів), із зазначенням рівня складності Ваговий коефіцієнт Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва Код Квота пільгових категорій Навчання у статусі
Філологія (спеціалізація – переклад у сфері забезпечення державної безпеки) 6.020303 Встановлено 10 відсотків курсанта 1. Українська мова та література (поглиблений) 0,3
2. Іноземна мова 0,4
3. Історія України 0,2
Державна безпека (спеціалізація – поглиблене вивчення іноземних мов) 6.160102 Встановлено 10 відсотків курсанта 1. Українська мова та література (базовий) 0,3
2. Історія України 0,3
3. Іноземна мова 0,3
Державна безпека (спеціалізація – поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін) 6.160102 Встановлено 10 відсотків курсанта 1. Українська мова та література (базовий) 0,3
2. Історія України 0,3
3. Математика (базовий) 0,3
Організація захисту інформації з обмеженим доступом 6.170103 Встановлено 10 відсотків студента 1. Українська мова та література (базовий) 0,3
2. Історія України 0,4
3. Математика(базовий) 0,2
Управління інформаційною безпекою 6.170103 Встановлено 10 відсотків студента 1. Українська мова та література (базовий) 0,3
2. Математика (базовий) 0,4
3. Фізика 0,2
Правознавство (спеціалізація – інформаційна безпека) 6.030401 Встановлено 10 відсотків студент 1. Українська мова та література (базовий) 0,3
2. Історія України 0,4
3. Іноземна мова 0,2 130.

 

Додаток 3 до пункту 7.1 розділу VІІ

Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2015 році (в редакції Змін до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2015 році)

 

Перелік
фахових екзаменів для вступників на основі здобутих

ступенів вищої освіти

1. Для вступників на навчання для потреб Служби безпеки України за державним замовленням:

Спеціальність ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Фаховий екзамен Форма проведення
Назва Код (и) Навчання у статусі
Державна безпека 8.16010201 7.16010201 курсанта Правові основи оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності Служби безпеки України усно
Правознавство 8.03040101 7.03040101 слухача
Переклад 8.02030304 7.02030304 курсанта Письмовий переклад з іноземної мови письмово
Управління у сфері забезпечення державної безпеки 8.16010204 слухача Основи управління оперативно-службовою діяльністю в Службі безпеки України усно
Забезпечення державної безпеки 7.16010202 слухача Правові основи діяльності Служби безпеки України письмово та усно.

 

2. Для вступників на навчання для потреб інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та уклали відповідні угоди із Службою безпеки України про підготовку фахівців:

Спеціальність освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Фаховий екзамен Форма проведення
Правознавство 8.03040101 слухача Правові основи діяльності державних органів (згідно з компетенцією, визначеною законодавством України) письмово та усно.
Управління у сфері забезпечення державної безпеки 8.16010204

 

3. Для вступників на навчання:

Спеціальність ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Фаховий екзамен Форма проведення
Організація захисту інформації з обмеженим доступом 8.16010203 7.16010203 студента, слухача Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом усно
Правознавство (спеціалізація - інформаційна безпека) 8.03040101 студента, слухача Правове регулювання інформаційних відносин усно
Управління інформаційною безпекою 8.17010301 студента, слухача Основи інформаційної безпеки усно.

 

 

Додаток 4 до пункту 6.5 розділу VІ,
пункту 7.7 розділу VІІ Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2015 році

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.008 с.)