ТОП 10:

III. Прийняття та розгляд електронної заяви Приймальною комісією3.1. Керівник Академії забезпечує опрацювання Приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до Академії відповідно до Умов прийому, цього Порядку та Правил прийому.

 

3.2. Електронна заява із статусом “Зареєстровано в Єдиній базі” розглядається Приймальною комісією не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус встановлено 01 серпня, – до 12 години поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа Приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: “Зареєстровано у вищому навчальному закладі” або “Потребує уточнення вступником”.

При встановленні електронній заяві статусу “Потребує уточнення вступником” уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на “Зареєстровано у вищому навчальному закладі”.

 

3.3. На підставі рішення Приймальної комісії про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до Академії уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси “Допущено до конкурсу” або “Відмовлено вищим навчальним закладом” (із зазначенням причини відмови).

 

3.4. При виявленні Академією технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням Приймальної комісії електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу “Рекомендовано до зарахування”, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус “Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)” з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

 

3.5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до розділу XІV Умов прийому, зі статусу “Допущено до конкурсу” на статус “Рекомендовано до зарахування”.

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 3.3 – 3.5 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктами 8 розділу V Умов прийому.

 

3.6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як “Рекомендовано до зарахування”, зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XVІ та пунктів 4, 5 розділу XVIІ Умов прийому.

 

3.7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, керівник Академії на підставі рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на “Включено до наказу”.

 

3.8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус “Рекомендовано до зарахування”, вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється Приймальною комісією. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус “Виключено зі списку рекомендованих” або “Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)”.

 

Реєстр. № 29/19-11533 від 09 грудня 2014 рокуПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.006 с.)