ТОП 10:

Довідка щодо напрямів підготовки у вузах УкраїниКожен вищий навчальний заклад (ВНЗ) України готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за визначеними галузями знань (напрямами) до кожної з котрих визначено перелік спеціальностей. За кожною галуззю знань може бути закріплено декілька спеціальностей. Наприклад, до галузі знань "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" відносяться спеціальності "авіа- і ракетобудування", "двигуни та енергетичні установки літальних апаратів" та "авіоніка".

При цьому, вуз може готувати фахівців за всіма спеціальностями з цієї галузі або тільки з однієї чи двох спеціальностей.

Пошук у цьому довіднику вузів України здійснюється за галузями знань. Тобто, щоби знайти вищі навчальні заклади, які готують фахівців за спеціальністю "Авіоніка" необхідно здійснити пошук вузу за галуззю знань (напрямом) "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" та переглянути вузи які готують фахівців у цій галузі. У кожному вузі у вкладці "Напрями підготовки" зазначені конкретні спеціальності з яких готуються фахівці у цьому вищому навчальному закладі (ВНЗ). Під кожною спеціальністю також зазначені конкурсні предмети, сертифікати ЗНО з яких необхідні для вступу.

Перелік галузей знань та спеціальностей з яких вищі навчальні заклади України готують фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра:

Найменування галузі знань (напряму) Спеціальності що відносяться до цієї галузі знань
Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіа- і ракетобудування; двигуни та енергетичні установки літальних апаратів; авіоніка
Автоматика та управління системна інженерія; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Біотехнологія біотехнологія; біомедична інженерія
Будівництво та архітектура будівництво; архітектура; гідротехніка (водні ресурси)
Ветеринарія ветеринарна медицина
Ветеринарія (спеціаліст та магістр) ветеринарна медицина (за видами); ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва; ветеринарна гігієна та санітарія; ветеринарна фармація; лабораторна діагностика хвороб тварин; ветеринарна біотехнологія
Видавничо-поліграфічна справа видавничо-поліграфічна справа
Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону  
Геодезія та землеустрій геодезія, картографія та землеустрій
Гуманітарні науки філософія*; історія*; філологія*; богослов’я (теологія із зазначенням конфесії)*
Економіка та підприємництво економічна теорія; економічна кібернетика; міжнародна економіка; економіка підприємства; управління персоналом та економіка праці; прикладна статистика; маркетинг; фінанси і кредит; облік і аудит; товарознавство і торговельне підприємництво
Електроніка мікро- та наноелектроніка; електронні пристрої та системи; акустотехніка
Електротехніка та електромеханіка електротехніка та електротехнології; електромеханіка
Енергетика та енергетичне машинобудування теплоенергетика; гідроенергетика; атомна енергетика; енергомашинобудування
Журналістика та інформація журналістика; реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності); видавнича справа та редагування
Інформатика та обчислювальна техніка комп’ютерні науки; комп’ютерна інженерія; програмна інженерія
Інформаційна безпека безпека інформаційних і комунікаційних систем; системи технічного захисту інформації; управління інформаційною безпекою
Культура культурологія; книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія; музейна справа та охорона пам’яток історії та культури; народна художня творчість; документознавство та інформаційна діяльність; менеджмент соціокультурної діяльності
Машинобудування та матеріалообробка прикладна механіка; інженерна механіка; машинобудування; зварювання
Медицина сестринська справа; лабораторна діагностика
Медицина (спеціаліст та магістр) лiкувальна справа; педiатрiя; медико-профiлактична справа; медична психологія; стоматологiя
Менеджмент і адміністрування менеджмент
Металургія та матеріалознавство металургія; ливарне виробництво; інженерне матеріалознавство
Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології метрологія та інформаційно-вимірювальні технології; метрологія, стандартизація та сертифікація; приладобудування; оптотехніка
Мистецтво театральне мистецтво; хореографія*; кіно – телемистецтво; музичне мистецтво*; образотворче мистецтво*; реставрація творів мистецтва; дизайн*; декоративно-прикладне мистецтво; естрадно-циркове мистецтво; фотомистецтво
Міжнародні відносини міжнародні відносини; міжнародне право; міжнародні економічні відносини; міжнародна інформація; країнознавство; міжнародний бізнес
Морська техніка суднобудування та океанотехніка
Оброблювання деревини деревооброблювальні технології
Педагогічна освіта дошкільна освіта, початкова освіта, технологічна освіта, професійна освіта (за профілем), корекційна освіта (за нозологіями), соціальна педагогіка
Право правознавство; правоохоронна діяльність
Природничі науки хімія*; біологія*; геологія*; географія*; гідрометеорологія; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок радіотехніка; радіоелектронні апарати; телекомунікації; мережі та системи поштового зв’язку
Рибне господарство та аквакультура водні біоресурси та аквакультура; рибальство
Розробка корисних копалин гірництво; торфова справа; переробка корисних копалин; нафтогазова справа
Системні науки та кібернетика прикладна математика; інформатика*; системний аналіз
Сільське господарство і лісництво агрономія; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; лісове і садово-паркове господарство; лісозаготівля; захист рослин
Соціальне забезпечення соціальна допомога; соціальна робота
Соціально-політичні науки соціологія; психологія*; практична психологія*; політологія*
Сфера обслуговування готельно-ресторанна справа; побутове обслуговування; туризм
Текстильна та легка промисловість технологія та дизайн текстильних матеріалів; технологія виробів легкої промисловості
Техніка та енергетика аграрного виробництва енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі; процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва
Транспорт і транспортна інфраструктура транспортні технології (за видами транспорту); аеронавігація; обслуговування повітряних суден; морський та річковий транспорт; рухомий склад залізниць; автомобільний транспорт; системи забезпечення руху поїздів; залізничні споруди та колійне господарство
Фармацiя (спеціаліст та магістр) фармація; клінічна фармацiя; технології фармацевтичних препаратів; технології парфумерно-косметичних засобів
Фармація фармація
Фізико-математичні науки математика*; механіка; фізика*; прикладна фізика*; статистика; астрономія
Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини фізичне виховання*; спорт; здоров’я людини*
Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції харчові технології та інженерія; технологічна експертиза та безпека харчової продукції
Хімічна технологія та інженерія хімічна технологія; хімічна інженерія
Цивільна безпека цивільний захист; охорона праці; пожежна безпека


Довідка: При вступі на основі повної загальної середньої освіти прийом абітурієнтів у вузах України здійснюється для навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, але за деякими спеціальностями напрямів „Медицина” та „Фармація” прийом абітурієнтів здійснюється для навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст або магістр.

* Спеціальності, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.173.236 (0.006 с.)