ТОП 10:

XVII. Додаткове зарахування до Академії та зберігання робіт вступників17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Академії. На звільнені при цьому місця може протягом п’яти робочих днів проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні екзамени, що проводилися Академією) і не пройшли за конкурсом на навчання.

Накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній державні електронній базі з питань освіти до 18.00 години 17 вересня року вступу.

 

17.2. Роботи вступників, виконані на вступних, фахових екзаменах та співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається відповідний акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого вищого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XVIIІ. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до Академії

18.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Порядок акредитації журналістів визначається законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України й доводиться на відповідний запит заінтересованих засобів масової інформації.

 

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою Приймальної комісії, можуть у порядку, встановленому законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України, направляти своїх спостерігачів на її засідання.

 

18.3. Приймальна комісія створює належні умови для присутності акредитованих журналістів, громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання, у порядку дотримання вимог законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування курсанта, студента або слухача.

18.5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки), спеціалізаціями, перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Академії здійснюється відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

 

Заступник директора центру перспективного

планування та моніторингу освітньої діяльності

Національної академії Служби безпеки України

27 листопада 2014 року

 

Перший проректор (з навчальної роботи)

Національної академії Служби безпеки України

27 листопада 2014 року

 

 

Додаток 1 до пункту 1.1 розділу І

Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2015 році (в редакції Змін до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2015 році)

 

Перелік
ступенів вищої освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів,Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.173.236 (0.003 с.)