Програма просування на прикладі ринку фотоапаратівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма просування на прикладі ринку фотоапаратівСкладова програми Зміст
Цілі просування (пріоритети) створити значну поінформованість про продукт у цільовому сегменті; позиціонувати продукт як "професійний фотоапарат" відносно до головного конкуренту; стимулювати рух товарів у ланцюгу розподілу.

Продовження табл. 25

Реклама та стимулювання збуту, що пропонується   рекламна кампанія в основних виданнях для фотографів-аматорів і професіоналів; представлення дилерам роздавальних матеріалів; випуск брошури з описом продукту для дилерів; проведення конкурсів у найкрупнішому журналі для фотографів-аматорів.
Передбачуваний рекламний бюджет реклама - 500 000 грн.; роздавальні матеріали - 150 000 грн.; брошура - 200 000 грн.
Строки та графіки проведення заходів постановка завдань рекламному агентству - за 6 місяців до випуску продукту; закупівля місць у журналах - за 2 місяці до випуску продукту; розповсюдження роздавальних матеріалів - за 1 тиждень до випуску продукту; рекламна кампанія - у тиждень випуску та у наступні 3 місяці.

 

Можливий варіант складання програми просування з розподілом бюджету між різними заходами просування можна представити в такому вигляді (табл. 26).

 

Таблиця 26

Програма просування з розподілом бюджету

Захід Плановий період Відповідальний
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1.          
2.          
         
Разом  
Загальний розрахунковий бюджет  

- грошові суми на проведення певного заходу;

- кількість планових періодів.

 

Завдання 33

Використовуючи методику розробки оперативного плану маркетингу, сплануйте написання курсової роботи. Результати занесіть у табл. 27.

 

Таблиця 27

План написання курсової роботи

Етап роботи Тижні до захисту роботи
       
             

Рекомендована література

Основна

 

1. Балабанова Л. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства / Л. В. Балабанова, Р. В. Мажинський. – Донецьк : Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського, 2005. – 294 с.

2. Брендинг в управлении маркетингом / [Моисеева Н. К., Рюмин М. Ю., Слушаенко М. В., Будник А. В.]. – [2-е изд.]. – М. : Омега – Л, 2006. – 336 с.

3. Данько Т. П. Управление маркетингом. Учебник. – М: ИНФРА-2001. – 334 с.

4. Дибб С. Практическое руководство по маркетинговому планированию. / С. Дибб, Л. Симкин, Дж. Брэдли. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с.

5. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии / П. Доль, Ф. Штерн ; [пер. с англ.]. – [4-е изд.]. – СПб. : Питер, 2007. – 544 с.

6. Завгородняя А. В. Маркетинговое планирование. / А. В. Завгородняя, Д. О. Ямпольская. – СПб: Питер, 2002. – 352 с.

7. Заяць Т. А. Управління маркетингом на підприємстві : монографія / Заяць Т. А., Тарлопов І. О., Пилипенко О. О. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 253 с.

8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Филип Котлер ; [пер. с англ. А. Железниченко, С. Жильцов]. – [11-е изд.]. – СПб. : Питер, 2005. – 800 с.

9. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Жан-Жак Ламбен ; [пер. с англ. и ред. В. Б. Колчанов]. – СПб. : Питер, 2005. – 800 с.

10. . Маркетинг для магістрів : навч. посіб. / [Під ред.: М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін]; Нац. акад. упр.Т. 1, 2, 2007. – 603 c.

11. Основи сучасного маркетингу: навч. посіб. / [В. І. Франчук, І. Ю. Копєлєв, Є. М. Палига та ін.]. – Львів : ЛДУВС, 2006. – 142 c.

 

Додаткова

1. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мориарти ; пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. – СПб. : Питер, 2001.

2. Косенков С. І. Маркетингові дослідження: [навч. посіб.] / Сергій Іванович Косенков. – К. : Скарби, 2004. – 464 с.

3. Крикавський Є. В. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, А. Чубала. – Львів : Нац. ун-т „Львів. політехніка”, 2009. – 231 с.

4. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Крикавський Є. В., Дейнега І. О., Дейнега О. В., Патора Р. А. – Львів : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2008. – 273 с.

5. Маркетингова товарна політика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. І. Чеботар, С. М. Боняр, Р. І. Буряк та ін. – К. : Пресса Украины, 2007. – 262 c.

6. Павленко А. Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика : монографія / Павленко А. Ф., Войчак А. В., Примак Т. О. – К. : КНЕУ, 2005. – 408 с.

7. Прохорова Т. П. Маркетинговая политика коммуникаций : учеб. пособ. / Т. П. Прохорова, А. В. Гронь. – Х. : ИД «ИНЖЕК», 2005. – 224 с.

8. Прохорова Т.П. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / Т. П. Прохорова, О. В. Гронь. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 162 с.

9. Райс Э. Позиционирование: битва за узнаваемость / Э. Райс, Дж. Траут; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревский. – СПб. : Питер, 2004. – 256 с.

10. Соломон М. Р. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на рынке / Майкл Р. Соломон ; [пер. с англ. В. Е. Момот]. – СПб. : ООО „ДиаСофтЮП”, 2003. – 784 с.

11. Хамініч С. Ю. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / С. Ю. Хамініч, С. Я. Касян, М. М. Зайцева. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2008. – 263 с.

12. Холодний Г. О. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Холодний Г. О. - Х. : ХНЕУ, 2006. – 323 с.

13. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / В. Г. Щербак. – Х. : ІНЖЕК, 2004. – 175 c.
Навчальне видання

 

Методичні рекомендаціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.009 с.)